135-lecie Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie

baja
TARNÓW. Obchody jubileuszowe Towarzystwa Lekarskiego

TARNÓW. Obchody jubileuszowe Towarzystwa Lekarskiego

TARNÓW. Obchody jubileuszowe Towarzystwa Lekarskiego

Naukowo i muzycznie

   Konferencja naukowo - szkoleniowa, poświęcona aktualnym problemom medycznym, będzie główną częścią obchodów jubileuszu 135-lecia istnienia Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie. Uroczystości rozpoczęły się w piątek złożeniem kwiatów na grobie dr-a Józefa Cyryla Starkla, założyciela pierwszego stowarzyszenia lekarzy w Tarnowie.
   Patronatem honorowym objęli obchody ks. biskup Wiktor Skworc i marszałek województwa Janusz Sepioł oraz prezydent Mieczysław Bień i starosta Michał Wojtkiewicz. Gościem uroczystości będzie prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, prezes zarządu głównego PTL, który wygłosi wykład inauguracyjny.
   - Ten rok jest dla towarzystwa rokiem jubileuszowym, mija dokładnie 135 lat od założenia Kółka Lekarskiego przez Józefa Starkla w 1870 roku - mówi dr Antoni Sydor, przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Tarnowie. - Obchody rozpoczęły się w piątek od złożenia kwiatów na jego grobie na starym Cmentarzu i mszy, którą odprawił ks. biskup Wiktor Skworc. Podczas nabożeństwa wystąpił Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses pod dyrekcją ks. prof. Andrzeja Zająca.
   Do udziału w konferencji naukowej tarnowskie PTL zaprosiło znanych specjalistów z różnych ośrodków medycznych. Jej tematem będą problemy współczesnej medycyny. Mowa będzie o chorobach płuc i żył, chorobach układu krążenia i zapobieganiu im oraz schorzeniach, które mogą wraz z nimi występować, głównie otyłości i cukrzycy. Interesujące będą także wykłady o problemach związanych z przeszczepianiem narządów.
   - Transplantacja jest wyzwaniem dla medycyny XXI wieku. Jest to ogromne osiągnięcie, ale w Polsce nadal ta dziedzina nie jest dobrze rozwinięta. Chodzi przede wszystkim o pozyskiwanie narządów do przeszczepów, nie tylko od osób zmarłych, ale także od żywych dawców. Tak jest na zachodzie Europy i w Skandynawii, natomiast u nas wymaga to jeszcze rozpropagowania, dotarcia do świadomości ludzi - podkreśla dr Sydor.
   Z okazji jubileuszu 135-lecia istnienia tarnowskiego Towarzystwa Lekarskiego wydany zostanie specjalny numer "Przeglądu Lekarskiego". Znajdą się w nim streszczenia wygłoszonych podczas konferencji referatów oraz artykuły naukowe przygotowane przez lekarzy. Specjalnie na tę okazję wydany został pamiątkowy medal, wykonany z mosiądzu. Widnieje na nim wizerunek założyciela towarzystwa - Józefa Starkla, a na rewersie umieszczono nazwę i herb tarnowskiego PTL.
   W sobotnie popołudnie, po zakończeniu konferencji, odbędzie się także Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Będzie on poświęcony wprowadzeniu zmian w statucie. Towarzystwo stara się bowiem o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Weźmie w nim udział około 100 delegatów z całej Polski.
   Organizatorzy jubileuszu zapraszają także na poniedziałkowy koncert w Kościele Błogosławionej Karoliny Kózkówny, poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Koncert zaprezentowany zostanie w ramach 17. Międzynarodowych Dni Kompozytorów Krakowskich. Wystąpią m.in. Chór Polskiego Radia, Capella Cracoviensis, Zespół Madrygalistów Capellae Cracoviensis, zaprezentowane zostaną utwory Pawła Sydora, w tym tytułowa "Muzyka do Niebios". Poezję Karola Wojtyły recytować będzie Joanna Sydor. (baja)

Program uroczystości jubileuszowych

Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie

   21 maja, sobota
   Konferencja naukowo - szkoleniowa nt. "Aktualne problemy medycyny XXI wieku", sala konferencyjna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Solidarności
   8.30-9.15 - Uroczyste otwarcie konferencji
   9.30-11.00 - Sesja I: "Ocena rokowania i leczenie ostrej zatorowości płucnej" - prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk (Warszawa); "Profilaktyka i leczenie zakrzepicy żył głębokich" - prof. dr hab. med. Lech Cierpka (Katowice); "Przewlekła choroba żylna - diagnostyka i leczenie" - doc. dr hab. med. Tomasz Zubilewicz (Lublin); dyskusja.
   11.30-13.00 - Sesja II: "Rozwój przeszczepiania narządów - wyzwanie dla medycyny XXI wieku" - prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz (Kraków); "Nefroprotekcja - kompendium wiedzy dla lekarza - praktyka" - dr hab. med. Tomasz Stompór (Kraków); "Zespół mataboliczny - epidemia XXI wieku" - doc. dr hab. med. Piotr Podolec (Kraków); dyskusja.
   14.00-15.00 - Sesja III: "Prewencja incydentów sercowo - naczyniowych u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i chorobą wieńcową" - prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki (Kraków); "Prewencja incydentów sercowo - naczyniowych u pacjenta z cukrzycą" - prof. dr hab. med. Małgorzata Szelachowska (Białystok); dyskusja.
   15.00-19.30 - Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, sala konferencyjna Hotelu "Tarnovia", ul. Kościuszki
   23 maja, poniedziałek
   19.00 - "Muzyka do Niebios", koncert muzyki polskiej pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, Kościół Błogosławionej Karoliny Kózkówny.

Aktywni działacze

   Oddział PTL w Tarnowie jest jednym z najprężniej działających w Polsce. Jego członkowie są bardzo aktywni, licznie reprezentują region w zarządzie głównym towarzystwa. Organizują także konferencje naukowo - szkoleniowe i sympozja, regularnie spotykają się, by podnosić swoje kwalifikacje.
   Obecnie tarnowski oddział PTL liczy 1050 członków, obejmuje swoim zasięgiem koła w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Dębicy, które pomimo reformy administracyjnej nadal działają w ramach oddziału tarnowskiego. Towarzystwo skupia większość lekarzy w regionie, daje im możliwość włączania się w aktualne i ważne problemy środowiska.
   Działalność towarzystwa koncentruje się przede wszystkim na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych jego członków. 10-15 razy w ciągu roku organizowane są spotkania, w czasie których wygłaszanych jest kilka referatów poruszających różne, ale zawsze aktualne tematy medyczne. Przygotowują je członkowie PTL oraz zaproszeni specjaliści różnych dziedzin medycyny, pracujący na uczelnich medycznych w całej Polsce. W każdym z zebrań uczestniczy od 80 do 120 osób. Członkowie PTL przygotowują również własne publikacje do czasopism medycznych. Dla lekarzy taka forma aktywności zawodowej umożliwia zdobycie tzw. punktów edukacyjnych, których mają obowiązek zebrać 200 w ciągu czterech lat.
   Największą imprezą współorganizowaną przez tarnowskie PTL jest Krajowy Kongres Ekologiczny EKO-MED. Od 1994 roku odbyło się siedem jego edycji. W kongresach biorą udział ekolodzy, lekarze, rolnicy, filozofowie zainteresowani wpływem czynników środowiskowych na zdrowie. W czasie dwóch dni kongresu wygłaszanych jest kilkadziesiąt wykładów.
   Towarzystwo utrzymuje także kontakty z Okręgową Izbą Lekarską w Tarnowie oraz z innymi towarzystwami specjalistycznymi i stowarzyszeniami farmaceutycznymi. Nawiązało kontakty zagraniczne m.in. ze Związkiem Lekarzy Polskich w Chicago oraz szpitalami niemieckimi. Zarząd towarzystwa stara się również reagować na sytuacje związane z zagrożeniami w medycynie i naruszeniem etosu zawodowego lekarza. (baja)

Towarzystwo Lekarskie w Tarnowie

Pomagali

i dokształcali się

   135 lat temu, 20 stycznia 1870 roku w Tarnowie powstało pierwsze stowarzyszenie naukowe lekarzy pod nazwą Kółko Lekarskie. Jego założycielem i pierwszym prezesem był dr Józef Cyryl Starkel - wysokiej klasy lekarz, erudyta i poliglota.
   Józef Starkel ukończył studia w Wiedniu i we Włoszech, gdzie uzyskał tytuł doktora medycyny i chirurgii oraz magistra położnictwa. Był cenionym lekarzem, członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą, autorem licznych publikacji w "Przeglądzie Lekarskim". Zajmował się organizowaniem służby zdrowia na terenie Tarnowa, w swojej pracy wdrażał najnowsze zdobycze wiedzy, jako jeden z pierwszych stosował szczepienia przeciwko ospie. Opiekował się dziećmi i młodzieżą szkolną, był inicjatorem pomocy dla bezdomnych, sierot, więźniów.
   Z inicjatywy Józefa Starkla 20 stycznia 1870 roku w Tarnowie powstało Kółko Lekarskie. Przyczyniło się ono do znacznego ożywienia ruchu naukowego wśród miejscowych lekarzy. Stowarzyszenie zajmowało się również organizacją służby zdrowia w powiecie tarnowskim i sąsiednich: pilzneńskim, brzeskim, dąbrowskim i mieleckim. Organizowało pomoc dla ubogich, osób starszych, dzieci, więźniów. Interesowało się sprawami bytowymi lekarzy, rozstrzygało spory koleżeńskie.
   Pod koniec lat 70-tych XIX w. Kółko Lekarskie zostało przekształcone w Sekcję Tarnowską Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich (TLG). Jego działalność pod koniec wieku nieco osłabła, ostatecznie TLG zostało rozwiązane w 1919 roku, a jego działalność kontynuowały izby lekarskie.
   Druga wojna światowa przerwała działalność naukową lekarzy. Rząd PRL wyraził zgodę na reaktywowanie stowarzyszeń lekarskich w 1951 roku, wtedy powstało Polskie Towarzystwo Lekarskie. Koło tarnowskie PTL zaczęło działać 1 marca 1952 roku, jego pierwszym prezesem został dr Tadeusz Krukar, dyrektor miejskiego szpitala.
   Kolejne lata były okresem aktywnej działalności naukowo - szkoleniowej koła, do wygłoszenia wykładów zapraszani byli profesorowie i kierownicy krakowskich klinik. W tarnowskim szpitalu udało się także rozpocząć prowadzenie podstawowych specjalizacji na pierwszy stopień. W następnych latach tarnowskim PTL kierowali dr Antoni Kędracki (1956-1959) i dr Stanisław Ksyk (1959-1965). W tym czasie koło otrzymało dwa wyróżnienia za działalność naukową, przyznane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PTL.
   W roku 1965 stanowisko prezesa objęła dr Zofia Kubińska - Szymanowska, ordynator oddziału płucnego, która zajęła się historią tarnowskiej medycyny. Opracowania jej autorstwa opublikowano w "Przeglądzie Lekarskim". Ważnym wydarzeniem tego okresu była uroczystość 15-lecia działalności tarnowskiego PTL-u.
   Kolejny prezes, Andrzej Gontaszewski aktywnie kontynuował działalność swoich poprzedników. W czasie jego kadencji świętowano w Tarnowie setną rocznicę powstania Kółka Lekarskiego. Z tej okazji zorganizowana została sesja jubileuszowa, w której wzięli udział wybitni przedstawiciele środowiska lekarskiego. Jubileusz upamiętniony został w "Przeglądzie Lekarskim", w którym zamieszczono artykuły autorstwa członków koła.
   W roku 1977 powołany został w Tarnowie oddział wojewódzki PTL, w skład którego weszły koła w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Dębicy. Prezesi Stefan Słowiński (1973-1982), specjalista chorób wewnętrznych, późniejszy ordynator i Mieczysław Nowakowski (1982-1991) ordynator oddziału laryngologicznego sprawnie organizowali działalność szkoleniowo - naukową. Jednym z ważniejszych wydarzeń w tym czasie była sesja naukowo - historyczna z okazji 150-lecia istnienia szpitala w Tarnowie. W 1989 roku prezes Nowakowski aktywnie włączył się w prace nad reaktywowaniem izb lekarskich, zakończone powołaniem w Tarnowie Okręgowej Izby Lekarskiej.
   W 1991 roku przewodniczącym zarządu tarnowskiego oddziału PTL został dr Antoni Sydor, ordynator oddziału wewnętrznego Szpitala im. św. Łukasza, który sprawuje tę funkcję do dzisiaj. Wieloletnim wiceprzewodniczącym był zmarły niedawno dr Czesław Legieć.
(baja)

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie