8. Festiwal Muzyki EMANACJE pamięci Krzysztofa Pendereckiego

Artykuł sponsorowany Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Wraz z nadejściem lata z wielką radością i satysfakcją prezentujemy program kolejnej edycji Festiwalu EMANACJE!! Wydarzenie odbędzie się w wyjątkowej odsłonie. Odkryjemy przed Państwem Lusławice na nowo, zapraszając do niekonwencjonalnych przestrzeni (także tej wirtualnej), poszerzonej oferty oraz – tradycyjnie – spotkań ze wspaniałymi wykonawcami. Przede wszystkim jednak oddamy hołd pamięci Krzysztofa Pendereckiego, wielkiego Polaka, Patrona i Twórcy Europejskiego Centrum Muzyki.

ARTYSTA – DZIEŁO – SPOTKANIA. Te słowa-klucze otwierają przed nami uniwersum, w którym dziedzictwo Kompozytora rezonuje tysiącami dźwięków, przemawia obrazami lusławickiego arboretum, ożywa we wspomnieniach i w interpretacjach wykonawców jego muzyki. Tegoroczny Festiwal będzie emanacją ponadczasowej obecności Krzysztofa Pendereckiego w ukochanych Lusławicach, gdzie Artysta realizował swe wizjonerskie idee – imponujący park, dedykowane młodym muzykom Centrum, kolejne dzieła entuzjastycznie przyjmowane na całym świecie.
Część twórczości kameralnej i solowej Kompozytora zabrzmi podczas festiwalowych koncertów w wykonaniu czołowych polskich zespołów oraz solistów. Nagrania prezentacji udostępnione zostaną następnie online, tworząc sukcesywnie powszechnie dostępną zawartość strony festiwalowej.

5 VII 2020, NIEDZIELA, 19:00 - SALA KONCERTOWA, LUSŁAWICE
Jurek Dybał, Kameraliści Sinfonietty Cracovii
W PROGRAMIE: K. PENDERECKI, A. DVOŘÁK

12 VII 2020, NIEDZIELA, 19:00 - SALA KONCERTOWA, LUSŁAWICE
Jakub Jakowicz, Łukasz Chrzęszczyk
W PROGRAMIE: K. PENDERECKI

18 VII 2020, SOBOTA, 19:15 - BAZYLIKA ŚW. FLORIANA, KRAKÓW
19 VII 2020, NIEDZIELA, 19:00 - ARBORETUM, LUSŁAWICE

Maciej Kułakowski
W PROGRAMIE: J.S. BACH, K. PENDERECKI

25 VII 2020, SOBOTA, 19:00 - ARBORETUM, LUSŁAWICE
26 VII 2020, NIEDZIELA, 19:00 - SALA KONCERTOWA, LUSŁAWICE

Polish Cello Quartet
W PROGRAMIE: K. PENDERECKI, P. VAN EECHAUTE, K. WIŁKOMIRSKI

1 VIII 2020, SOBOTA, 19:00 - ARBORETUM, LUSŁAWICE
2 VIII 2020, NIEDZIELA, 19:00 - SALA KONCERTOWA, LUSŁAWICE

Karol Szymanowski Quartet
W PROGRAMIE: K. PENDERECKI, L. VAN BEETHOVEN

9 VIII 2020, NIEDZIELA, 19:00 - SALA KONCERTOWA, LUSŁAWICE
Meccore String Quartet
W PROGRAMIE: K. PENDERECKI, L. VAN BEETHOVEN

16 VIII 2020, NIEDZIELA, 19:00 - ARBORETUM, LUSŁAWICE
Atom String Quartet
W PROGRAMIE: K. PENDERECKI

22 VIII 2020, SOBOTA, 19:15 - BAZYLIKA ŚW. FLORIANA, KRAKÓW
Aleksandra Kuls
W PROGRAMIE: J.S. BACH, K. PENDERECKI, H. WIENIAWSKI, E. YSAŸE

23 VIII 2020, NIEDZIELA, 19:00 - ARBORETUM, LUSŁAWICE
Aleksandra Kuls, Marcin Koziak
W PROGRAMIE: G.P. TELEMANN, K. PENDERECKI, H. WIENIAWSKI, G. BACEWICZ, N. PAGANINI, J. ELSNER, L. VAN BEETHOVEN

30 VIII 2020, NIEDZIELA, 19:00 - SALA KONCERTOWA, LUSŁAWICE
Andrzej Ciepliński, Tomasz Bińkowski, Janusz Wawrowski Katarzyna Budnik, Marcin Zdunik, Szymon Nehring
W PROGRAMIE: K. PENDERECKI

Tegoroczna edycja Festiwalu to jednak znacznie więcej.

W czasie EMANACJI udostępniona będzie także stała, multimedialna ekspozycja zatytułowana „KRZYSZTOF PENDERECKI – Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku”, której treść przybliża postać oraz dzieła Artysty na tle bogatego dorobku polskich kompozytorów ostatniego stulecia. Projekcje, nisze odsłuchowe, interaktywne stanowiska, a także obszerny zbiór odznaczeń i nagród oraz zdjęć, filmów i nagrań archiwalnych tworzą opowieść, do której można wielokrotnie powracać poznając kolejne, często dotychczas niepublikowane fakty związane z życiem i twórczością Patrona Centrum.

Ekspozycja interaktywna " KRZYSZTOF PENDERECKI - DZIEDZICTWO POLSKIEJ MUZYKI XX I XXI WIEKU”

IDEA

Interaktywna ekspozycja „Krzysztof Penderecki – Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku” prezentuje dorobek polskiej muzyki najnowszej z użyciem nowoczesnych technologii audiowizualnych oraz systemów multimedialnych. Projekt wystawy stworzony przez Mirosława Nizio i zespół NIZIO DESIGN INTERNATIONAL aranżuje istniejącą przestrzeń, tworząc nową jakość i jedność stylistyczną z minimalistyczną architekturą CENTRUM.
Wystawa podkreśla szczególną rolę Krzysztofa Pendereckiego i jego imponujący wkład w rozwój polskiej i ogólnoświatowej kultury, ukazując związanego z Lusławicami kompozytora na tle bogactwa polskiej muzyki najnowszej oraz jej wybitnych twórców. Warstwa merytoryczna ekspozycji opiera się przede wszystkim na prywatnych zbiorach i archiwaliach Państwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich przechowywanych w archiwum kompozytora w Europejskim Centrum Muzyki. Dzięki współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, w części ekspozycji wykorzystano opracowania unikatowego w skali światowej przedsięwzięcia „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”. Pozostałe materiały zostały przygotowane przez zespół merytoryczny Centrum oraz poszerzone o zasoby audio i video pozyskane na zasadzie licencji od producentów koncertów, spektakli czy nagrań.
Szczególnego znaczenia nadaje ekspozycji fakt zlokalizowania jej w miejscu tak bliskim kompozytorowi, gdzie zmaterializowało się jedno z największych marzeń twórcy – Europejskie Centrum Muzyki, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie dworu i parku w Lusławicach, miejscu pracy twórczej Mistrza.

ARTYSTA - SPOTKANIA - DZIEŁO

Ekspozycja podzielona jest na trzy części: Artysta, Spotkania oraz Dzieło. Każda z nich stanowi całość, którą można oglądać niezależnie, w dowolnej kolejności.

ARTYSTA / podwyższenie przed gabinetem

Przestrzeń wypełniona jest przez cztery tożsame ekspozytory zawierające dane biograficzne Krzysztofa Pendereckiego dotyczące dziejów jego rodziny sięgających w głąb XVIII stulecia; informacje o życiu, edukacji, osiągnięciach artystycznych, podróżach i pasjach kompozytora, dzięki którym poznajemy Mistrza od strony prywatnej. Zawartość ekspozytorów dopełniają fotografie, które przybliżają historię człowieka stającego się z biegiem czasu prekursorem i mistrzem, akcentując najważniejsze wydarzenia z jego życia, jak również mniej znane wątki biograficzne. Podwyższenie staje się jednocześnie łącznikiem z sąsiadującym gabinetem. Strefa osobista życia kompozytora stanowi wstęp i przedsionek przed wkroczeniem w świat kreacji i pracy Mistrza, w którym jego obecność jest niemal wyczuwalna.

ARTYSTA / gabinet

To przestrzeń najbliższego spotkania z kompozytorem. Zlokalizowana została w mniej dostępnym zaciszu, za kotarą. Odwiedzając tę przestrzeń, wkraczamy w intymną, prywatną sferę artysty. Wnętrze gabinetu stylizowane jest na wzór miejsca pracy Krzysztofa Pendereckiego w jego krakowskim domu oraz biblioteki w lusławickim dworze. Elementem przykuwającym uwagę jest tu potężny stół wraz z wysokimi, rzeźbionymi krzesłami, usytułowany centralnie. Meble te są wierną kopią tych, przy których kompozytor zasiadał do pracy w swoim krakowskim domu. Gabinet wypełniają liczne nagrody i wyróżnienia przyznane twórcy, a także osobiste pamiątki w postaci szkiców, korespondencji, notatek kompozytora. W szufladach biblioteki znajdują się dwa tożsame ekspozytory umożliwiające przeglądanie wycinków prasowych, a także przyznanych twórcy doktoratów, nagród i odznaczeń. Wnętrze dopełnia projekcja filmu przedstawiającego lusławicki park.

SPOTKANIA / foyer

To część ekspozycji zlokalizowana w pobliżu sali koncertowej, gdzie dochodzi do spotkań przybywających do Centrum gości. W wymiarze symbolicznym przestrzeń ta ukazuje szersze znaczenie spotkań – wielkich dzieł z mistrzowskimi interpretacjami, rozmaitych form i gatunków , a także wybitnych postaci będących dla siebie wzajemną inspiracją. Przestrzeń podzielona została na dwie strefy: „Wielkie wykonania” poświęcone wirtuozom i wiekopomnym wykonaniom muzyki Krzysztofa Pendereckiego, a także dziełom scenicznym i muzyce filmowej kompozytora. Równolegle znajduje się strefa „Wielcy kompozytorzy” prezentująca sylwetki i twórczość najwybitniejszych obok Patrona Centrum kompozytorów: Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Grażyny Bacewicz, Andrzeja Panufnika, Wojciecha Kilara oraz Henryka Mikołaja Góreckiego.
W przestrzeni SPOTKANIA zlokalizowane są ponadto dwa ekspozytory informacyjne pozwalające na zapoznanie się z ogólną wizją ekspozycji, jak również z programem aktualnego wydarzenia odbywającego się w sali koncertowej.

DZIEŁO / galeria

W galerii zwiedzający wkracza w uniwersum dzieł Krzysztofa Pendereckiego oraz innych kompozytorów muzyki najnowszej stanowiących reprezentację dziedzictwa polskiej muzyki XX i XXI wieku. Galeria, w której przeplatają się sfery idei oraz formy, składa się z dwóch równoległych przestrzeni. Jasna część galerii to wielkoformatowe nadruki na taflach szklanych, przedstawiające rękopisy kompozytora. Ciemną część galerii otwiera ściana z grafiką przedstawiającą wszystkie dzieła Krzysztofa Pendereckiego. Wzdłuż biegu korytarza, namalowana oś czasu prowadzi przez wybrane kompozycje polskich twórców XX i XXI wieku. W ten rozległy kontekst wpisana została oś twórczości Krzysztofa Pendereckiego. Ciemną część galerii dopełniają monitory ze słuchawkami, wygodne nisze odsłuchowe oraz projekcje multimedialne, dające możliwość bliższego poznania twórców i ich dzieł. Galerię zamyka stanowisko multimedialne prezentujące wybrane rękopisy Krzysztofa Pendereckiego.

Szczególnym wydarzeniem towarzyszącym tegorocznemu Festiwalowi EMANACJE stanie się otwarcie słynnego lusławickiego Arboretum będącego owocem wieloletniej pasji Krzysztofa Pendereckiego oraz zawierającego unikatowy w skali europejskiej zbiór dendrologiczny. Niepowtarzalne założenie parkowe stanie się także scenerią części festiwalowych koncertów.

Lusławice - świadek ariańskiej historii

Lusławice to mała wioska w województwie małopolskim, w gminie Zakliczyn, leżąca nad Dunajcem. Miejsce to jest niezwykłe ze względu na malownicze położenie, instytucje, które działały tu od wieków oraz wybitnych ludzi przebywających w okolicy. W średniowieczu tereny te wchodziły w skład dóbr rodu Melsztyńskich, którzy swoje nazwisko wywodzą od widocznego z Lusławic zamku Melsztyn. Miejscowość odegrała wyjątkową rolę w XVI i XVII wieku, stając się ważnym ośrodkiem aktywności braci polskich. Ten etap dziejów Lusławic wiąże się z rodziną Taszyckich i Błońskich – ówczesnych właścicieli wsi, którzy przyjęli wyznanie augsburskie, z czasem skłaniając się ku bardziej radykalnej formie wiary zwanej arianizmem. W Polsce, arianie znani byli pod nazwą braci polskich lub socynian, od nazwiska jednego z przywódców, Fausta Socyna. Ok. 1560 arianie zostali sprowadzeni przez właścicieli Lusławic na ich ziemie. W dziesięć lat później powstało tu słynne w całej Europie Środkowej ariańskie gimnazjum. Tutaj odbywały się zjazdy i synody ariańskie. Z czasem została też założona w Lusławicach oficyna drukarska, pozwalająca popularyzować doktrynę arianizmu. Najprawdopodobniej drukarnia początkowo mieściła się na jednej z wysp położonych pośrodku koryta rzeki Dunajec. Następnie umiejscowiono ją w istniejącym do dzisiaj lamusie, który mieścił na parterze drukarnię, a na piętrze mieszkanie (najprawdopodobniej mieszkał tam jakiś czas Faustyn Socyn).

Lamus

Zdaniem specjalistów, lamus lusławicki posiada cechy typowe dla formy architektonicznej zboru ariańskiego: plan zbliżony do kwadratu, wysokość 2-kondygnacyjna, podpiwniczony, dach czterospadowy, wejście obramowane wtórną, drewniana opaską, ozdobnie wycięte nadproże, sklepienie kolebkowe wnętrza na parterze. Lokalizacja lamusa na wysokiej skarpie może sugerować starsze datowanie niż koniec XVI w. Można uznać go za średniowieczną wieżę refugialno-mieszkalną, które często wykorzystywano jako zbory ariańskie. Być może w XVI w. obiekt został przebudowany. Aby właściwie zinterpretować i wydatować lusławicki lamus konieczne będą badania archeologiczno-architektoniczne.

Mauzoleum Fausta Socyna

Faustyn Socyn to wybitna postać w historii myśli religijnej i polityczno-społecznej nowożytnej Rzeczypospolitej, a nawet całej Europy. Kiedy przybył z Włoch do Krakowa w 1579, był już znanym w całej Europie wolnomyślicielem i autorem licznych traktatów, wybitnym teologiem unitariańskim i głównym ideologiem reformacyjnego ruchu braci polskich. W Lusławicach spędził ostatnie sześć lat życia. Zmarł w 1604. Pochowany został na miejscowym cmentarzu ariańskim, na skraju podworskiego parku, ale jego rób przeszedł burzliwe dzieje, aż został całkowicie zniszczony przez chłopów, a kości wykopano i wrzucono do Dunajca. Dziś czasy reformacji przypomina lamus dworski, który był niegdyś zborem i symboliczny, pusty już grobowiec Fausta Socyna z lat 30-tych
XX w., kiedy to unitarianie amerykańscy ufundowali na terenie parku lusławickiego mauzoleum według projektu prof. Adolfa Szyszko-Bohusza z wykorzystaniem elementów zniszczonego nagrobka.

Dwór

Jest to typowy dwór z końca XVIII w. z gankiem i podjazdem. W dzieje tego miejsca wpisał się słynny malarz – Jacek Malczewski, który mieszkał w lusławickim dworze w latach 20-tych XX wieku. Zakochany w okolicy, urządził w parku swoją pracownię. Często portretował tutejszy dwór i pejzaże, a także – wzorem pozytywistów – założył szkółkę malarską dla miejscowej uzdolnionej młodzieży. Ostatnimi przedwojennymi właścicielami dworu byli Adolf i Maria Vayhingerowie, którzy objęli go w 1933. Kontynuując szlachetne pedagogiczne tradycje Lusławic, prowadzili tu podczas okupacji tajne nauczanie dla miejscowych dzieci. Krzysztof Penderecki zakupił posiadłość w 1975. Oficyna została odbudowana według projektu kompozytora, a dwór odzyskał dawną świetność. Sztuka zawsze odwiedzała lusławicki dwór. Nowi gospodarze, począwszy od 1980 zorganizowali tu trzy prywatne festiwale. Dwór stał się enklawą kultury. Przybywali tu liczni artyści zaprzyjaźnieni z kompozytorem. We dworze odbywały się koncerty kameralne.

Szczególnym wydarzeniem towarzyszącym tegorocznemu Festiwalowi EMANACJE stanie się otwarcie słynnego lusławickiego Arboretum będącego owocem wieloletniej pasji Krzysztofa Pendereckiego oraz zawierającego unikatowy w skali europejskiej zbiór dendrologiczny. Niepowtarzalne założenie parkowe stanie się także scenerią części festiwalowych koncertów.

Arboretum – dendrologiczna kompozycja

Prace remontowe rozpoczęto już w 1975, a pierwsze nasadzenia w 1976. Penderecki postanowił prześwietlić stary drzewostan na tyle, aby stworzyć osie widokowe. Przed dworem ocalały resztki starodrzewu. Artysta zastał tu wiekowe klony, jesiony, olchy oraz aleję wiodącą do grobu Socyna, obsadzoną grabami. Uwagę kompozytora zwrócił także tulipanowiec stojący blisko dworu, posadzony w latach 30-tych przez któregoś z poprzednich właścicieli: Adolfa Vayhingera lub jego syna Stanisława.
Stary park liczył niecałe 2 ha i kończył się na brzegu skarpy. Pierwsze drzewa kompozytor zasadził już w 1976. Dzisiejszy park to ponad 2 tysiące gatunków drzew i krzewów oraz bogata kolekcja iglaków. Samo lusławickie pinetum liczy około 600 gatunków. W arboretum rosną rzadkie, egzotyczne okazy, m. in. Sosna żółta (Pinus ponderosa), Cyprysik nutkajski (Pendula), Jodła koreańska (Abies koreana) i jej odmiany, japońska Sosna drobnokwiatowa (Pinus parviflora), Korkowiec amurski (Phellodendron amurense), Modrzew japoński (Larix kaempferi), Chińska topola (Populus simonii), Miłorząb chiński (Ginkgo biloba). Z Ameryki Północnej pochodzą m. in.: mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron giganteum), Kanadyjski klon cukrowy (Acer saccharum) oraz Kielichowiec plenny (Calycanthus fertilis) odmiana lusławicka, nie spotykana poza Lusławicami. Trzy egzemplarze zostały posadzone w lusławickim parku w 1982. Ciekawym okazem jest również chińska paulownia – egzotyczne drzewo, jedno z tych, które nie powinny rosnąć w naszym klimacie. Egzotycznym, mało znanym gatunkiem znajdującym się w kolekcji lusławickiej jest heptacodium chińskie (Heptacodium muconioides) drzewo naturalnie występujące w Chinach i tam zagrożone wymarciem. Oprócz osi widokowych i kompozycji roślinnych mamy tutaj też nawiązania do ogrodów orientalnych, a także gmachów secesji (w tym stylu został wystawiony pawilon muzyczny).

Stary park - ogród włoski i japoński

Za dworem w północnej części parku znajduje się ogród włoski o tarasowym ukształtowaniu, nad którym rozpościera swoje konary sędziwy, liczący około 250 lat dąb – najstarsze drzewo lusławickiego arboretum. W tej części parku okazale prezentuje się labirynt ukształtowany z odpowiednio przyciętych grabów. Obok ogrodów włoskich rozciąga się aleja niezwykle dekoracyjnych Tulipanowców amerykańskich (Liliodendron tulipifera). To jedno z ulubionych drzew Krzysztofa Pendereckiego. Poniżej skarpy, między stawami rozpościera się ogród japoński z drewnianym, czerwonym mostkiem.

Nowy park

Został założony znacznie później. Centralnym punktem nowej części parku jest okazały labirynt. Powstał z nasadzenia 14 tysięcy grabów. W linii prostej ma ponad 3 km ścieżek. Labirynt ten jest młodszy i większy od tego, znajdującego się w ogrodzie włoskim. Powstał na planie wzoru odnalezionego przez kompozytora w starej książce o labiryntach. Wzór ten wyryto na kamiennej posadzce XIII-wiecznego kościoła we Francji. W nowej części parku znajduje się 100 metasekwoi, ogród tujowy oraz aleja 132 dębów, posadzona przez kompozytora z okazji narodzin wnuczki Marysi. Stworzenie arboretum, botanicznego dzieła, trwało ponad 40 lat. To najdłużej powstająca kompozycja Pendereckiego. Zawiera niezwykłe okazy, ale przede wszystkim przyciąga oryginalnym zestawem i układem roślin. Kompozytor stworzył tu swoje miejsce na świecie, swój azyl.

ZAPRASZAMY!

Szczegółowy program koncertów oraz bilety dostępne na www.emanacje.pl


#emanacje #penderecki #luslawice

Dodaj ogłoszenie