Bezbramkowy debiut trenera

STM
Udostępnij:
Bźkitni Tarnów - Jadowniczanka Jadowniki 0-0

V liga - Tarnów

Bźkitni Tarnów - Jadowniczanka Jadowniki 0-0

   Sździowa: P. Pawecki z Bochni. Ýóte kartki: P. Sztorc, Pado - Wźgrzyn, Woek, Frey, Stelmach. Widzów 30.
   Bźkitni: Zbieĺ - Kubisztal, Zych, P. Sztorc, Kapon - Bro˝ek, Pado, Lankamer (59 Tomalski), Rudolphi (66 Juszczyk) - Liro (78 Drelicharz), Szady.
   Jadowniczanka: Grodny - Tyka, Woek, Rojkowicz, Okas - Wźgrzyn, Plewa, őwierczek, Kowalski - Frey, Stelmach.
   Bezbramkowy remis uzyskany w tym meczu nie satysfakcjonuje chyba ˝adnej z dru˝yn, choĺ dla goĐci oznacza on przerwanie serii czterech kolejnych meczów bez zdobyczy punktowych.
   Na pierwsz× groŔniejsz× akcjź czekaĺ trzeba byo a˝ do 34 min, kiedy Frey po podaniu őwierczka nie trafi w bramkź z pola karnego. Dwie minuty póŔniej ten sam zawodnik stanא przed kolejn× szans× - tym razem po zagraniu Okasa - jego przymiarka z “szesnastki" ponownie minźa jednak bramkź gospodarzy. W odpowiedzi, w 38 min Pado stanא do pojedynku jeden na jeden z debiutuj×cym w roli graj×cego szkoleniowca Jadowniczanki, Andrzejem Grodnym, trafiaj×c jednak w nogi bramkarza goĐci.
   Po niespena kwadransie gry w drugiej poowie (58 min) przed dogodn× okazj× na zdobycie bramki stanא Liro, ale Grodny raz jeszcze wygra pojedynek sam na sam. W koŠcowych piźciu minutach oba zespoy stworzyy sobie po jednej dobrej sytuacji do przechylenia szali zwyciźstwa na swoj× korzyĐĺ. W 85 min Szady po solowym rajdzie wyo˝y pikź Padle, jego uderzenie z 17 m, po rykoszecie, trafio jednak w supek. W przedu˝onym ju˝ czasie gry, po akcji Freya z Plew×, őwierczek uderza natomiast z 4 m, ale Zbieĺ wyekspediowa pikź poza liniź koŠcow×. (STM)

Dunajec nie zwalnia tempa

Dunajec Zakliczyn - Gosawice 5-0 (3-0)

   1-0 Michalik (z karnego) 3, 2-0 Ogar 27, 3-0 Ludwa 45, 4-0 Wodarczyk 72, 5-0 Ogar 78. Sździowa: J. Pudo z Brzeska. Czerwone kartki: OlesiŠski (57 min - druga ˝óta), Mleczko (81 min - druga ˝óta). Ýóte kartki: Ludwa - OlesiŠski, Mleczko, Smźda, Lasota, Król. Widzów 100.
   Dunajec: T. Libera - OĐwiźcimski, Sobol, Bolechaa - Michalik (57 M. Sorysz), Wodarczyk (82 Sacha), Ogar, Ludwa, Potok - G. Sorysz (62 Motak), Kuna.
   Gosawice: Smźda - Mleczko, Fudalej, Borzźcki, Lasota - OlesiŠski, Zorek, Po˝da, Batko - Król, Starzyk (46 R. Tokarz).
   őwietnie spisuj×ca siź na wiosnź dru˝yna z Zakliczyna sprawia srogie lanie zespoowi Gosawic, który koŠczy ten mecz w “dziewi×tkź".
   Pocz×tek meczu by wprost wymarzony dla miejscowych. Ju˝ w 3 min Mleczko sfaulowa bowiem w polu karnym Kunź, a “jedenastkź" zamieni na bramkź Michalik. W kolejnych minutach Smźdź zaskoczyĺ próbowali Ludwa (strza z 18 m w 19 min) oraz Kuna (25 min), bramkarz Gosawic by jednak na posterunku. W 27 min gospodarze dopiźli jednak swego i po uderzeniu Ogara z rzutu wolnego z 22 m podwy˝szyli wynik na 2-0. Dziewiźĺ minut póŔniej przed szans× na wpisanie siź na listź strzelców stanא G. Sorysz, ale maj×c przed sob× tylko Smźdź zbyt pospieszy siź ze strzaem i nie trafi w bramkź. Wynik pierwszej poowy ustali w koŠcowych sekundach Ludwa, uderzeniem z linii pola karnego finalizuj×c podanie Wodarczyka.
   Druga poowa nie dostarczya ju˝ kibicom tylu emocji, choĺ zakliczynianie zdobyli w niej dwie kolejne bramki. W 72 min na 4-0 podwy˝szy bowiem uderzeniem z 12 m Wodarczyk, zaĐ szeĐĺ minut póŔniej, Smźda odbi przed siebie pikź uderzan× przez Motaka, a Ogar z 6 m umieĐci j× w bramce. GoĐcie przez cay mecz stworzyli sobie waĐciwie jedn× sytuacjź do zdobycia bramki, ale w 77 min strza z 16 m R. Tokarza przeszed ponad bramk×.
(STM)

Emocje do ostatnich sekund

Ciź˝kowianka Ciź˝kowice - Dunajec Zbylitowska Góra 3-3 (2-1)

   1-0 R. Truchan (z karnego) 9, 2-0 Gucwa 35, 2-1 T. Blecharski 44, 2-2 Babiuch 63, 2-3 P. Molczyk 74, 3-3 W. Ziźcina 90. Sździowa: J. Hajduk z Ýabna. Ýóta kartka: Bobro. Widzów 80.
   Ciź˝kowianka: R. Truchan - SzumiŠski, Kielar, Wrzos (80 PodobiŠski), SzymaŠski - Mróz (73 Gut), M. Truchan, Ž. Ziźcina, Gucwa - Sobol, P. Dziuban (46 W. Ziźcina).
   Dunajec: Baut - S. Tutaj, Krakowski, Kazimierz Tadel, Madej - T. Blecharski, Bobro, Wiźcaw (46 Magiera), S. Tadel (46 I˝yk) - P. Molczyk, Babiuch.
   Gospodarze “czuli w nogach" trudy Đrodowego spotkania w Tuchowie. Pomimo tego, jak równie˝ osabienia brakiem dwóch podstawowych zawodników zdobyli w tym spotkaniu jeden punkt.
   Mecz rozpoczא siź bardzo pomyĐlnie dla miejscowych. W 9 min Baut sfaulowa bowiem w polu karnym Gucwź, a rzut karny zamieni na bramkź R. Truchan. Kolejne minuty toczyy siź pod dyktando zespou ze Zbylitowskiej Góry. W 11 min R. Truchan obroni jednak strza z 11 m T. Blecharskiego, minutź póŔniej wyapa przymiarkź P. Molczyka z rzutu wolnego z 18 m, a po kwadransie gry wybi poza liniź koŠcow× uderzenie tego samego zawodnika z rzutu wolnego z 25 m. W 30 min bliski zdobycia drugiej bramki by Ž. Ziźcina, ale jego strza z 16 m przeszed tu˝ nad poprzeczk×. Piźĺ minut póŔniej Sobol przegra co prawda pojedynek sam na sam z 17-letnim bramkarzem goĐci, do piki doszed jednak Gucwa i uderzeniem z 8 m z woleja podwy˝szy na 2-0. W 41 min mogo byĺ 2-1, ale bramkarz Ciź˝kowianki instynktownie obroni gówkź z 4 m P. Molczyka. Trzy minuty póŔniej by on ju˝ jednak bezradny wobec koŠcz×cego indywidualn× akcjź T. Blecharskiego, strzau w “dugi" róg.
   W drugiej poowie tempo tego rozgrywanego na ciź˝kim boisku meczu, wyraŔnie “siado". Lepiej w tej czźĐci gry spisywali siź przyjezdni, którym do penego sukcesu zabrako dosownie kilkunastu sekund. W 63 min Babiuch wykorzysta bowiem b×d SzumiŠskiego i po indywidualnej akcji doprowadzi do remisu, niewiele ponad dziesiźĺ minut póŔniej, P. Molczyk po doĐrodkowaniu z rzutu ro˝nego zdoby natomiast trzeci× bramkź dla Dunajca. Gdy wydawao siź, ˝e mecz zakoŠczy siź wygran× goĐci, w 90 min W. Ziźcina spo˝ytkowa zagranie M. Truchana z rzutu wolnego, gówk× ustalaj×c wynik spotkania.
    (STM)

Dwie minuty, które wstrz×snźy Dźbnem

Orze Dźbno - Wisa Szczucin 1-4 (0-1)

   0-1 M. G×dek (z karnego) 26, 1-1 Buch 47, 1-2 J. Bźdkowski 60, 1-3 Ýaba 61, 1-4 Ýaba 90. Sździowa: R. Fr×czek z Tarnowa. Ýóte kartki: KliĐ - M. G×dek, J. SmaĐ. Widzów 350.
   Orze: Michaek - Michaowski, KliĐ, Kósek, Lis (60 Baca) - Kubala, Žazarz (67 Bernady), Buch, Hajnysz (80 Gurgul) - Rozmus, Zapart.
   Wisa: Bebel - J. Bźdkowski, K. Bźdkowski, Bielaszka (65 W. SmaĐ), M. G×dek (86 Kździor) - Knaga, Koza, Micek, Nowakowski - J. SmaĐ, Ýaba.
   W pojedynku dwóch niepokonanych na wiosnź zespoów skuteczniejsi okazali siź szczucinianie, dla których byo to szóste ju˝ w tej rundzie zwyciźstwo.
   Pocz×tkowe minuty toczyy siź pod dyktando Wisy, gospodarze szybko otrz×snźli siź jednak z tej przewagi, sami przechodz×c do ataku. W 12 min Buch minא trzech graczy Wisy, jego strza obroni jednak Bebel. Osiem minut póŔniej pomocnik Ora mia jeszcze lepsz× okazjź do zdobycia bramki, ale po miniźciu bramkarza goĐci, zamiast strzelaĺ na bramkź próbowa jeszcze podawaĺ i obroŠcy Wisy wybili pikź poza liniź koŠcow×. W 26 min ostry strza J. Smasia trafi w rźkź Zaparta, a podyktowan× przez arbitra “jedenastkź" zamieni na bramkź M. G×dek. W koŠcówce pierwszej poowy oba zespoy miay jeszcze po jednej okazji do zmiany wyniku. W 35 min Lis nie trafi jednak w pikź, bźd×c 5 m przed bramk×, dziesiźĺ minut póŔniej M. G×dek z 7 m gówkowa natomiast wprost w Michaka. Druga poowa rozpoczźa siź po myĐli miejscowych. W 47 min sździa podyktowa bowiem rzut wolny poĐredni z 15 m, a po strzale Rozmusa, Buch zmieni kierunek piki, doprowadzaj×c do remisu. Cztery minuty póŔniej mogo byĺ 2-1, ale Bebel wybi na rzut ro˝ny strza z ostrego k×ta Bucha. Potem nast×piy zaĐ dwie minuty, które wstrz×snźy Dźbnem. Po godzinie gry i doĐrodkowaniu J. Smasia z rzutu wolnego, pozostawiony samopas J. Bźdkowski, gówk× zdoby drug× bramkź dla Wisy. Minutź póŔniej, Ýaba po wymanewrowaniu trzech obroŠców podwy˝szy natomiast na 3-1. Od tej pory gra toczya siź gównie w Đrodkowych rejonach boiska. W samej koŠcówce meczu szczucinianie zdobyli jednak czwart× bramkź, a na listź strzelców ponownie wpisa siź Ýaba, wykorzystuj×c podanie Nowakowskiego.
    (STM)

Przerwana

niemoc Rylovii

Pogórze PleĐna - Rylovia Rylowa 1-1 (0-1)

   0-1 Wiźcek 5, 1-1 Hajdo 76. Sździowa: P. Kukla z D×browy Tarnowskiej. Ýóte kartki: Hajdo - Szatkowski, NocoŠ. Widzów 100.
   Pogórze: Nowak - őcie˝ka (46 Hajdo), P. SzymaŠski, G×ciarz, Dulźba - Jachim, Drwal (65 Knapik), Budzik, Pikul - Czerwony, Sobyra (76 LeĐniak).
   Rylovia: Bargiel - Giza, Gdowski, BieniaĐ, Musia - Cholewicki, Chabura (76 Szatkowski), Duch, NocoŠ (86 Krzy˝ak) - Wiźcek, Ž. Malisz.
   Po trzech kolejnych meczach bez zdobyczy bramkowych, Rylovia zaskoczya wreszcie bramkarza rywala, nie zdoaa jednak w PleĐnej wywalczyĺ kompletu punktów.
   GoĐcie bardzo szybko przeamali sw× strzeleck× niemoc z ostatnich spotkaŠ. Ju˝ w 5 min Wiźcek uderzeniem z kilku metrów zmusi bowiem do kapitulacji Nowaka. Kwadrans póŔniej do remisu doprowadziĺ móg Jachim, jego gówka pada jednak upem bramkarza Rylovii.
   Niemal do koŠca meczu, optyczna przewaga nale˝aa ju˝ do Pogórza, akcje gospodarzy koŠczyy siź jednak na dobrze dysponowanej obronie goĐci, albo te˝ sw× dobr× dyspozycjź potwierdza Bargiel. Jedyny tego dnia raz skapitulowaĺ musia on w 76 min, kiedy Hajdo zamieni na bramkź doĐrodkowanie Jachima. Po zdobyciu wyrównuj×cej bramki miejscowi ruszyli do dalszych ataków, dobrych sytuacji nie wykorzystali jednak Hajdo oraz LeĐniak. Niewiele natomiast brakowao, aby to odkrycie siź pozwolio na zdobycie zwyciźskiej bramki goĐciom. W koŠcowych fragmentach meczu, po kontrze Rylovii z 5 m uderza bowiem Wiźcek, jego przymiarka nie znalaza jednak drogi do bramki. (STM)

Cenna wygrana Žźgovii

Žźgovia Žźg Tarnowski - Dunajec Mikoajowice 1-0 (1-0)

   1-0 PtaĐnik 35. Sździowa: K. Smoa z Tarnowa. Ýóte kartki: PtaĐnik, I. DugoŠ, Kilian - Zdeb, Jźkosz, Moskal, Marzec. Widzów 60.
   Žźgovia: J. Nizioek - P. Nizioek, D. Pilarczyk, Chopek, Kilian - Smolik, Kania, PtaĐnik (71 Foszcz), A. DugoŠ (88 Z. Pilarczyk) - Banek (78 DuŔ), I. DugoŠ (85 Kowalczyk).
   Dunajec: D. Moskal - Mucha, B×chorek, Zdeb, J. Moskal - Bibro, Jźkosz, Tadel, UrasiŠski - Pierzchaa, Marzec.
   Gospodarze zrehabilitowali siź za ubiegotygodniow× wysok× pora˝kź w Gosawicach, odnosz×c zwyciźstwo w bardzo wa˝nym dla obu zespoów spotkaniu.
   Mecz rozpoczא siź jednak od ataków zespou z Mikoajowic i w pocz×tkowych minutach bramkarz Žźgovii by kilka razy w opaach. W 20 min prowadzenie mogli - a nawet powinni - obj×ĺ jednak miejscowi. Po strzale Kani, bramkarz Dunajca sparowa bowiem pikź przed siebie, a nastźpnie sfaulowa w obrźbie “szesnastki" szykuj×cego siź do poprawki Banka. Wykonuj×cy rzut karny A. DugoŠ strzeli jednak na tyle nieprecyzyjnie, ˝e jego przymiarka pada upem D. Moskala. Jedyna w tym spotkaniu bramka pada w 35 min, a zdoby j× uderzeniem bezpoĐrednio z rzutu ro˝nego PtaĐnik.
   W drugiej poowie, pikarzom obu zespoów nie mo˝na byo odmówiĺ ambicji, tym niemniej pod oboma bramkami jedynie sporadycznie dochodzio do groŔniejszych sytuacji. W 65 min bliski podwy˝szenia wyniku by Kania, ale po jego uderzeniu pika przesza ponad bramk×, minutź póŔniej kolejny jego strza z dystansu obroni natomiast D. Moskal. W odpowiedzi, w 72 min przyjezdni mogli doprowadziĺ do wyrównania po zamieszaniu podbramkowym, jakie powstao po rzucie ro˝nym. Ostatecznie J. Nizioek zachowa jednak czyste konto, choĺ uratowa swój zespó przed utrat× bramki ju˝ le˝×c na ziemi. Kwadrans póŔniej po centrze Foszcza z rzutu wolnego, minimalnie niecelnie przymierzy natomiast DuŔ. (STM)

Zgodnie

z planem

Tuchovia Tuchów - Odporyszów 3-0 (1-0)

   1-0 P. Stec 12, 2-0 S. Stec 50, 3-0 Gierat 60. Sździowa: A. Gnyla z Bochni. Mecz bez kartek. Widzów 200.
   Tuchovia: BudzyŠski - Gawron, B. GrzebieŠ, Z. GrzebieŠ, Kotlarz - P. Stec, J. Ropski (71 Kozio), Ustjanowski (46 K. Hudyka), S. Stec - Okaz (46 Baut), Gierat (76 Žazarek).
   Odporyszów: Antosz - Panek, PatoŠ, Koodziej, őwiźtek - D. Kijowski, D. Stachura, A. Stachura, Piotr Dernoga - K. Kijowski (85 Ko˝uch), BiĐ.
   W Tuchowie obyo siź bez niespodzianki i lider pewnie zainkasowa komplet punktów w pojedynku z Odporyszowem.
   Gospodarze objźli prowadzenie ju˝ w 12 min. Po rzucie wolnym z 25 m wykonywanym przez J. Ropskiego z okolic bocznej linii boiska, pika trafia w okolice “dugiego" supka, a stoj×cy tam samotnie P. Stec dopeni jedynie formalnoĐci. W kolejnych minutach dalej wiźcej z gry mieli gospodarze, dobrych okazji do zmiany wyniku nie wykorzystali jednak S. Stec, Gierat oraz kilkakrotnie Ustjanowski.
   Po piźciu minutach gry w drugiej poowie, pierwszy z wymienionej wy˝ej trójki zmusi jednak do kapitulacji Antosza, strzaem z naro˝nika pola bramkowego w “krótki" róg, finalizuj×c podanie swego brata, Pawa. W 60 min zdobywca drugiej bramki idealnie obsu˝y Gierata, a ten uderzeniem z 7 m ustali wynik meczu. Kilka minut póŔniej mogo byĺ 4-0 ,ale po “kiksie" Panka, J. Ropski maj×c przed sob× tylko bramkarza goĐci, trafi z 8 m wprost w niego. KoŠcowe minuty spotkania rozgrywane byy na pokrytym wod× boisku (chwilź po sytuacji zmarnowanej przez graj×cego szkoleniowca gospodarzy, nad boiskiem w Tuchowie przesza ulewa) i nie dostarczyy ju˝ kibicom wiźkszych emocji.
(STM)

Nadal bez zwyciźstwa

Stra˝ak Mokrzyska - Orze Cikowice

2-2 (0-2)

   0-1 Postawa 16, 0-2 Wacnik 30, 1-2 őwiźch (z karnego) 48, 2-2 J. Biedak 62. Sździowa: R. MiĐtak z Tarnowa. Czerwone kartki: Drej (85 min - faul) - Postawa (78 min - druga ˝óta). Ýóte kartki: Kozub - Postawa, Dynur. Widzów 250.
   Stra˝ak: Pasierb - Mendlewski, W×sik, Kozub, HawryĐ - Maksimczyk, R. Szewczyk, A. Biedak (46 Drej), J. Biedak (80 Siuta) - S. Ýurek, őwiźch.
   Orze: Gawlik - G×dek, Bukowiec, Wacnik, R. Tacik - Postawa, Kasprzyk, Grochot, Dynur - Kozub, Surma (70 W. Szewczyk).
   Gospodarzom nie udao siź uzyskaĺ pierwszego w tej rundzie zwyciźstwa, po zmianie stron zdoali jednak doprowadziĺ do remisu.
   Mecz rozpoczא siź od zdecydowanych ataków Stra˝aka, który ju˝ w pierwszym kwadransie stworzy sobie trzy dogodne sytuacje do zdobycia bramki. W 2 min strza “przewrotk×" őwiźcha trafi w jednego z obroŠców goĐci, dobitka z 17 m Mendlewskiego przesza natomiast obok supka. Trzy minuty póŔniej S. Ýurek gówkowa tu˝ nad poprzeczk×, a w 12 min po wrzutce Maksimczyka i gówce őwiźcha, goĐci przed strat× bramki uratowaa poprzeczka. W 16 min prowadzenie objא jednak Orze, gdy po doĐrodkowaniu z rzutu ro˝nego, Pasierba strzaem z 3 m zmusi do kapitulacji Postawa. Kolejne minuty przyniosy nastźpne ataki miejscowych i ... drug× bramkź dla przyjezdnych. Po dwóch kwadransach Surma zacentrowa bowiem z okolicy naro˝nika boiska, a pozostawiony bez opieki Wacnik, z 3 m wepchnא j× do pustej bramki. W 33 min S. Ýurek minא dwóch obroŠców, jego strza trafi jednak wprost w bramkarza, a poprawkź J. Biedaka, obroŠcy wybili poza boisko.
   Druga odsona rozpoczźa siź bardzo pomyĐlnie dla miejscowych. W 48 min R. Tacik przewróci bowiem w polu karnym J. Biedaka, a rzut karny pewnie wykorzysta őwiźch. Bramka ta spowodowaa dalszy napór gospodarzy, uwieŠczony w 62 min doprowadzeniem do remisu. Po bardzo mocnym strzale z 14 m W×sika, Gawlik wybi pikź przed siebie, dobitkź Hawrysia zablokowali obroŠcy, ale gówka z 2 m J. Biedaka znalaza ju˝ drogź do bramki.
(STM)
1. Tuchovia 21 53 73-25
2. Wisa 21 50 65-23
3. Rylovia 21 38 42-28
4. Orze D. 21 35 42-30
5. Dunajec Zb. G. 21 32 31-36
6. Dunajec Z. 21 28 37-31
7. Stra˝ak 21 28 40-38
8. Ciź˝kowianka 21 28 26-28
9. Pogórze 21 28 29-42
10. Gosawice 21 25 32-39
11. Odporyszów 21 24 36-38
12. Dunajec M. 21 24 25-33
13. Jadowniczanka 21 23 35-53
14. Orze C. 21 21 22-35
15. Žźgovia 21 21 18-45
16. Bźkitni 21 14 10-39
(STM)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie