Budżet obywatelski Małopolski. Na co mogą oddać głos mieszkańcy powiatu myślenickiego?

Katarzyna Hołuj
Katarzyna Hołuj
Jeden z projektów oczekujących na głosy zakłada zakup i zamontowanie w kilku gminach powiatu myślenickiego defibrylatorów AED oraz przeszkolenie mieszkańców z ich używania
Jeden z projektów oczekujących na głosy zakłada zakup i zamontowanie w kilku gminach powiatu myślenickiego defibrylatorów AED oraz przeszkolenie mieszkańców z ich używania fot: Tomasz Czachorowski/Polska Press
Wśród projektów, które mają szanse na realizację ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego jest aż osiemnaście takich, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy powiatu myślenickiego. Czy tak się stanie zależy od nich samych – głosowanie właśnie ruszyło. Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat.

FLESZ - Minimalna płaca w górę

Wśród takiej mnogości projektów każdy na pewno znajdzie projekt warty jego głosu. Niemal połowę spośród tych projektów które są adresowane do mieszkańców powiatu myślenickiego (wyłącznie, albo do nich i do mieszkańców innych powiatów subregionu podhalańskiego) stanowią projekty związane ze sportem.
Ich cele są różne, bo to, w zależności od projektu, doposażenie klubów w stroje sportowe i sprzęt, organizacja amatorskiej ligi siatkówki, bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży, albo organizacja turniejów.
Dominują dyscypliny takie jak piłka nożna i siatkówka, ale pojawia się też ju-jitsu.

Edukacja i chodniki

Drugie miejsce pod względem liczby zgłoszonych są projekty edukacyjne i prospołeczne.
Wśród tych pierwszych pojawia się organizacja bezpłatnych kursów języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, ale też stworzenie Leśnej Szkółki, w której dzieci na wzór Skandynawów podczas zajęć „pod chmurką” uczyłyby się m.in. budowania budek i karmików dla ptaków, rozpoznawania dzikich roślin jadalnych, podstaw ziołolecznictwa i gotowania w kotle nad ogniskiem, a przy tym szacunku do przyrody i dziedzictwa: rodzinnego i regionalnego.
Trzeci z projektów edukacyjnych zakłada zainteresowanie uczniów założeniem własnej działalności gospodarczej podczas zajęć z podstaw przedsiębiorczości w formie zdalnych zajęć dodatkowych przez przeszkolonych nauczycieli. Te wirtualne zajęcia miałyby, jak planuję pomysłodawcy projektu, zaowocować realnymi kompetencjami nabytymi przez młodzież.

Z myślą o dzieciach i młodzieży (i dorosłych) zgłoszono dwa projekty budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 964 w Dziekanowicach (tu wraz z przejściem dla pieszych) i Czasławiu. Obydwa mają zapewnić bezpieczne dojście m.in. do szkół.
Trzeci projekt prospołeczny jest zupełnie inny od tych, bo zgłoszony z myślą o pomocy osobom niewidomym oraz widzącym, które nie wiedzą jak pomóc niewidomym w razie potrzeby, a chciałby się tego dowiedzieć.

Projekty na zdrowie

Można też oddać głos na projektu prozdrowotne i wybrać między Powiatowymi Dniami Zdrowia, czyli prozdrowotnymi piknikami rodzinnymi w każdej z gmin powiatu, a zakupem defibrylatorów AED i zamontowaniem ich w kilku gminach po to, aby czuć się bezpieczniej, bowiem urządzenia te wydatnie zwiększają szanse na przeżycie osób u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Jak i gdzie głosować?

Każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat ma do dyspozycji jeden głos, który może oddać na wybrany projekt ze swojego subregionu (powiat myślenicki zalicza się do Subregionu Podhalańskiego).
Głosować można na jeden z trzech sposobów:

  • wypełniając papierową kartę do głosowania i wrzucając ja do urny w jednym z wyznaczonych punktów (w Myślenicach znajduje się on w Urzędzie Miasta i Gminy)
  • wypełniając kartę i wysyłając ją pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • głosując za pośrednictwem strony www.bo.malopolska.pl (aby prawidłowo oddać głos, należy podać numer PESEL oraz wybrać swój powiat zamieszkania, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

Głosowanie potrwa do 14 czerwca br.

Lista projektów, których adresatami są mieszkańcy powiatu myślenickiego:

POD 3. Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dziekanowicach - Gmina, Gmina Dobczyce
Zadanie dotyczy budowy przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Dziekanowice wraz z odcinkiem chodnika.
Adresaci zadania: grupa wiekowa od 0 do 100 lat
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Dziekanowice, Gmina Dobczyce
Koszt: 150 tys. zł

POD 4. Cykl wydarzeń teatralnych o charakterze społeczno-religijnym z tłumaczeniem na Polski Język Migowy
Wykonawcy cyklicznych wydarzeń teatralnych to aktorzy amatorzy, którzy dzięki sztuce ewangelizują i promują wartości chrześcijańskie we współczesnym świecie. Każdy spektakl jest okazję do podróży w głęb siebie, do przeżyć wewnętrznych i osobistych refleksji; to ukazanie nie tyle zagrożeń i problemów otaczającej nas rzeczywistości, co podtrzymanie na duchu, umacnianie nadziei i rozbudzanie ludzkiej wrażliwości dzięki chwilom wzruszeń i radości. Działania obejmuję: czytanie scenariusza i próby, przygotowanie scenografii i kostiumów, prowadzenie rezerwacji biletów i marketing, aż w końcu obsługę widzów z całej Polski i odgrywanie sztuki. Miejscem realizacji jest nowoczesna, dobrze wyposażona Sala Teatralna Domu Katolickiego im. ks. prałata Józefa Bylicy przy ul. 3 Maja w Myślenicach. Spektakle są bezpłatne, wyreżyserowane pod czujnym okiem profesjonalnych aktorów krakowskich, którzy dbają o to, aby niesamowitemu przesłaniu towarzyszył również wysoki poziom artystyczny. Jeden ze spektakli każdej z trzech realizacji będzie tłumaczony na Polski Język Migowy, po to by dać okazję do przeżyć teatralnych również osobom niesłyszącym.
Adresaci zadania: Misterium Męki Pańskiej- każda chętna osoba powyżej 14 roku życia.
Spektakl - każda chętna osoba powyżej 14 roku życia.
Jasełka - każda chętna osoba bez ograniczeń wiekowych.
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Zadanie będzie realizowane w Myślenicach. Jego obszar oddziaływania to powiaty: myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański.
Koszt: 87 tys. zł

POD 5. Dbamy o bezpieczeństwo Czasławian
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Czasław i okolicznych miejscowości leżących w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 964, rowerzystów amatorów oraz innych uczestników ruchu podróżujących drogą alternatywną dla „Zakopianki” w kierunku Zakopanego - poprzez budowę chodnika.
Powstanie w/w inwestycji znacznie poprawi stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Adresaci zadania: Adresatami zadania będą zarówno mieszkańcy wsi Czasław (w tym dzieci i seniorzy), jak i inni uczestnicy ruchu drogowego DW964, która jest alternatywą dla "Zakopianki".
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: miejscowość Czasław w gminie Raciechowice (województwo małopolskie).
Koszt: 150 tys. zł

POD 6. Doskonalenie przez szkolenie dzieci i młodzieży w Myślenicach i okolicach
Konfrontacje z samym sobą to walka, która trwa, w której każdy od małego dziecka bierze udział. W odkrywaniu siebie pomagają dzieciom i młodzieży między innymi rodzice, nauczyciele, czy trenerzy. Szansą na uwalnianie talentów, które posiadają niewątpliwie dzieci i młodzież jest organizacja dla nich zajęć pozalekcyjnych (sportowych) przez stowarzyszenia, w tym kluby sportowe, które poprzez realizacje celów statutowych stanowią integralną część planu wychowawczego młodych ludzi.
Głównym celem zadania jest doskonalenie umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży z Myślenic i okolic poprzez systematyczny trening piłkarski. Zapewnienie wysokiego standardu szkolenia młodych ludzi wymaga wyposażenia klubów sportowych (Respekt Myślenice, Sęp Droginia, KS Dalin Myślenice, Szkółka Piłkarska Gościbia Sułkowice) w niezbędny sprzęt treningowy: dresy, pulsometry, fitlight trainer, bramkę przenośną pełnowymiarową, dmuchaną zjeżdżalnię dla dzieci (która będzie wykorzystywana podczas organizowanych mini turniejów i turniejów), jak również piłki oraz inny drobny sprzęt treningowy. Dla zapewnienia komfortowych warunków rozgrywania meczy - co też jest częścią procesu szkoleniowego planowany jest wynajem dwóch kabin dla zawodników na 12 osób, aby można było organizować mecze kontrolne. Podsumowaniem zadania będzie turniej połączony z festynem na zakończenia lata dla uczestników szkolenia i ich rodzin.
Realizacja zadania przyczyni się do popularyzacji piłki nożnej, jako alternatywy spędzania wolnego czasu, jak również zwiększy aktywność fizyczną młodych obywateli. Prowadzone zajęcia sportowe będą miały na celu zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu wskazywanych przez A. Maslowa (przynależności, szacunku i uznania oraz samorealizacji). Każdy kto odda głos na proponowany projekt wesprze kluby sportowe w zapewnieniu komfortowych warunków do prowadzenia treningów, podczas których poprzez uwalnianie talentów będzie zapewniony rozwój piłkarski dzieci i młodzieży w subregionie Podhalańskim.
Adresaci zadania: Dziewczęta i chłopcy w wieku od 5-18 lat, którzy trenują piłkę nożną, w szczególności najmłodsi piłkarze i piłkarki
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Myślenice, Sułkowice, Lubień, Tokarnia, Jordanów, Nowy Targ.
Koszt: 143 100 zł

POD 13. Kursy języka angielskiego dla dzieci i dorosłych w Krzywaczce, gmina Sułkowice
Kursy języka angielskiego dla mieszkańców gminy Sułkowice i całego powiatu Myślenickiego pozwolą wyrównać szanse edukacyjne dzieciom z terenów wiejskich oraz pozwolą dorosłym mieszkańcom podnieść swoje kwalifikacja zawodowe.
Adresaci zadania: mieszkańcy gminy i całego powiatu: dzieci, młodzież i dorośli, którzy chcą rozpocząć naukę języka lub udoskonalić nabyte już umiejętności językowe.
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: wieś Krzywaczka, ale będzie ono oddziaływać na wszystkich mieszkańców gminy i powiatu.
Koszt: 109 500 zł

POD 14. Leśna szkółka dla mieszkańców powiatu myślenickiego
Zadanie “Leśna Szkółka” zakłada stworzenie oferty bezpłatnych warsztatów i wydarzeń skierowanych do osób zamieszkujących w powiecie myślenickim. Projekt inspirowany jest wywodzącą się ze Skandynawii ideą leśnych szkół i przedszkoli. Zajęcia bez ścian i sufitów, obcowanie z naturą w otoczeniu łąk i lasów, przy szumie drzew i śpiewie ptaków. Podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej. Nauka szacunku do ziemi, przyrody i dziedzictwa: rodzinnego, regionalnego, narodowego. Te hasła oddają główne idee, które przyświecają Leśnej Szkółce, która w ramach niniejszego projektu powstanie w regionie ziemi myślenickiej. Proponowany program obejmuje szeroki wachlarz warsztatów o różnej tematyce m.in.: tworzenie budek i karmików dla ptaków, rozpoznawanie dzikich roślin jadalnych, podstawy ziołolecznictwa, tworzenie perfum z olejków eterycznych. Drugi moduł zajęć stanowić będą warsztaty kulturowe m.in.: przyrządzanie potraw, oraz gotowanie w kotle nad ogniskiem. Są to proponowane tematy oferta zajęć będzie rozwijana. Warsztatom towarzyszyć będą różne aktywności ruchowe min. wyprawy, gry i zabawy z dawnych lat, gdzie uczestnicy poznają zabawy w które grali ich rodzice i dziadkowie. Na podstawie wieloletnich obserwacji i przeprowadzonych badań udowodniono, że większość dysfunkcji rozwojowych w sferze psychosomatycznej, takich jak ADHD, alergie, skłonność do nadwagi, depresji może mieć swe źródła w bardzo ograniczonym lub zupełnym braku kontaktu dzieci z naturą. Współczesna kultura to kultura ludzi podłączonych do sieci i jednocześnie osób, które w zastraszającym tempie tracą – naturalny kontakt z przyrodą. Na przestrzeni ostatnich dekad ilość dysfunkcji rozwojowych szybko rośnie, czemu towarzyszy ograniczenie czasu poświęcanego przez dzieci na swobodna zabawę na łonie natury. Impulsem do stworzenia projektu stała się także kampania Indoor Generation, pokazująca, że jesteśmy pokoleniem które 90% swojego życia spędza w zamkniętych pomieszczeniach. Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia unikalnego programu zajęć, którego głównym założeniem jest fakt, iż odbywają się one w plenerze, gdzie uczestnicy spędzają czas w otoczeniu przyrody. W ten sposób chcemy uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury oraz odbudować więzi łączące człowieka z przyrodą. Drugi moduł to zajęcia ogólnoruchowe połączone ze speed-ballem. Projekt został przemyślany w taki sposób, aby zapewnić dużą różnorodność zajęć plenerowych co będzie sprzyjało rozwijaniu zainteresowań, odkrywaniu talentów oraz budowaniu postaw proekologicznych u młodego pokolenia. Celem zadania jest stworzenie szerokiej oferty zajęć.
Adresaci zadania: Proponowane działania kierujemy do dzieci i młodzieży, w wybranych wydarzeniach mogą wziąć udział także osoby dorosłe.
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Zadanie kierujemy do mieszkańców powiatu myślenickiego. Miejscem realizacji warsztatów będzie zielony teren w otoczeniu łąk, lasów i strumyków. Miejscem realizacji zajęć sportowych będą ogólnodostępne boiska sportowe (jedno lub kilka miejsc).
Koszt: 150 tys. zł

POD 15. Liga Siatkówki im. Grzegorza Wesołowskiego
W oparciu o dotychczasowe turnieje Memoriał Grzegorza Wesołowskiego i rosnące zainteresowanie powstał pomysł organizacji amatorskiej ligi siatkówki dla mieszkańców subregionu Podhalańskiego. Rozgrywki mają na celu stworzenie atrakcyjnych i zróżnicowanych form spędzania czasu dla mieszkańców subregionu oraz integrację osób poprzez wspólny udział we współzawodnictwie sportowym. Dodatkową korzyścią, jaką niesie ze sobą organizacja wydarzenia sportowego na skalę całego regionu, jest promocja aktywnego spędzania czasu. Na zakończenie ligi w listopadzie 2022 roku planowany jest turniej dla najlepszych drużyn z uroczystym zakończeniem i koncertem.
Adresaci zadania: Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Wszystkie gminy z terenu powiatów nowotarskiego, suskiego, myślenickiego i tatrzańskiego.
Koszt: 145 tys. zł

POD 16. ŁAŁtfit! - boiskowi dżentelmeni. Małopolska wspiera piłkarzy
Wybitny holenderski piłkarz Johan Cruyff zwykł mawiać, że piłka nożna to sport, w który gra się umysłem. Połączenie wysokiej sprawności fizycznej i silnego umysłu wydaje się być gwarantem sukcesu w tej dyscyplinie. Jak wiemy mocną psychikę buduje się krok po kroku, z drobnych elementów. I o nich właśnie jest ten projekt.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju sportowego klubów piłkarskich z terenów powiatu myślenickiego - Pcimianka Pcim (gmina Pcim) oraz Lubomir Wiśniowa (gmina Wiśniowa) poprzez zakup:
- 240 kompletów (po 120 na klub) strojów sportowych meczowych (skład kompletu: 1 x koszulka, 1 x spodenki, 1 x getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz herby klubów sportowych uczestniczących w projekcie,
- 240 sztuk (po 120 na klub) dresów treningowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz herby klubów sportowych uczestniczących w projekcie,
- 240 sztuk (po 120 na klub) wysokiej jakości piłek meczowych w rozmiarach „4” i „5”,
- 2 zestawów przenośnych bramek treningowych (po 1 na klub). Obok zakupu sprzętu, w ramach zadania przewidziano również organizację turnieju sportowego podsumowującego projekt, na który zaproszone zostaną lokalne osobistości, co będzie stanowiło kolejną formę promocji działań finansowanych ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. Turniej umożliwi również najmłodszym adeptom piłki nożnej – piłkarzom zrzeszonym w klubach objętych wsparciem, zaprezentowanie się w nowym sprzęcie. Możliwość zaprezentowania się w nowym wyposażeniu w ramach turnieju stanowi wartość dodaną projektu, gdyż wzmacnia poczucie własnej wartości wśród najmłodszych piłkarzy – beneficjentów ostatecznych projektu.
Adresaci zadania: Dzieci i młodzież z terenów Podhala, uprawiający piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci futbolu - skrzaty, żaki, orliki, ale także młodzicy, trampkarze, juniorzy - przynależący do klubów sportowych cieszących się największym szacunkiem lokalnej społeczności powiatu myślenickiego.
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Gminy Pcim i Wiśniowa, obszar oddziaływania: powiat myślenicki.
Koszt: 150 tys. zł

POD 19. Małopolska kocha siatkówkę - wsparcie szkółek i klubów siatkarskich z subregionu Podhalańskiego
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: nowotarskiego i myślenickiego prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów siatkarskich subregionu Podhalańskiego, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie
skierowanie dla szkółek i klubów siatkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.
Adresaci zadania: Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów uprawiających piłkę siatkową.
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Nowy Targ, Myślenice, Pcim.
Koszt: 150 tys. zł

POD 23. Niewidomi i my – pomoc, akceptacja, tolerancja
- Zajęcia z pełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi z udziałem osób niewidomych prowadzących, nauka tolerancji, zasad pomocy i zachowania wobec osób niewidomych.
- Zajęcia z osobami niewidomymi i ich rodzinami, aktywacja osób niewidomych, nauka poruszania się po mieście i załatwienia sprawy.
- Zajęcia z seniorami, nauka korzystania z informacji pozawzrokowych, oswajanie słabnącego wzroku dla utrzymania jak najwyższej aktywności.
- Zajęcia dla instytucji, uczące pracowników zasad zachowania, wsparcia i obsługi osób niewidomych.
Zajęcia będą prowadzone przez osobę niewidomą, ociemniałą.
Warsztaty :
- Szkoły i Przedszkola ilość (ok 30), ilość godzin ok 150
1. Przedszkola :
- grupy wiekowe 3,4 lat - 20 do 50 osób – ok 2 godz.
- grupa wiekowa 5 lat - 20 do 50 osób – ok 2 godz.
2. Szkoła Podstawowa :
- klasy 0-2 - 50 do 100 osób – ok 2 godz.
- klasy 3-5 - 50 do 100 osób – ok 2 godz.
- klasy 6-8 - 50 do 100 osób – ok 2 godz.
3. Szkoły ponadpodstawowe :
- klasa 2 – ok 100 osób – ok 2 godz.
- klasa 3 - 100 osób – ok 2 godz.
Inne warsztaty :
- niepełnosprawni – ok 20 osób 2 godz.
- osoby niewidome + opieka indywidualne -2,3 osoby ok 2 godz.
- biura, urzędy, zakłady pracy- grupy ok 10 osób ok 2 godz.
- sklepy, apteki – 2 do 5 osób – 2 godz.
- zajęcia z seniorami – 10 do 20 osób – 2 godz.
- zajęcia otwarte – 2 godz.
Adresaci zadania: Zadanie jest nastawione na jak najszerszą grupę odbiorców, niezależnie od wieku, płci czy statusu. Każdy mieszkaniec czy jego krewny może być dotknięty utratą wzroku lub na swojej drodze spotkać niepełnosprawnego. Z warsztatów może skorzystać każdy chętny do współpracy.
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Miasta oraz wsie na terenie powiatów: Nowotarski, Tatrzański oraz Myślenicki.
Koszt: 61 tys. zł

POD 27. Piłkarski rozwój talentów w Powiecie Myślenickim
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu myślenickiego - Gminy Myślenice oraz Gminy Siepraw - szkółek piłkarskich klubów sportowych Orzeł Myślenice oraz Karpaty Siepraw. Cel zostanie zrealizowany przez zakup:
- zakup 280 kompletów dresów sportowych oraz koszulek treningowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na dresie;
- 250 szt. wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5 (po 125 szt. na klub);
- organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym w szczególności zapewnienie profesjonalnych sędziów, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników. Na wydarzeniu wiele atrakcji towarzyszących dla całych rodzin, a także przede wszystkim uczestników turniejów.
Adresaci zadania: Dzieci i młodzież oraz dorośli z terenu Gmin Myślenice oraz Siepraw, a także zawodnicy innych klubów i ich rodzice, którzy wezmą udział w pikniku wraz z turniejami będącymi podsumowaniem realizacji zadania.
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Gmina Myślenice, Gmina Siepraw, Powiat Myślenicki
Koszt: 122 tys. zł

POD 28. Podhalańskie granie - Subregion Podhalański
Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów działających na terenie powiatu nowotarskiego: LKS Bór Dębno, LKS Lubań Tylmanowa, oraz powiat myślenicki: KS Luboń Skomielna Biała. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 300 kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie; - 300 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 na klub); - 300 szt. wysokiej jakości piłek (po 100 na klub); - 300szt. wysokiej jakości ortalionów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 na klub).
Adresaci zadania: dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci futbolu: skrzaty, żaki i orliki, ale też młodzicy, trampkarze, juniorzy - przynależący do klubów prężnie działających na rzecz swoich społeczności lokalnych.
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Powiat nowotarski: gmina Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Powiat myślenicki: gmina Lubień
Koszt: 150 tys. zł

POD 29. Powiatowe Dni Zdrowia
Zadanie dotyczy promocji zachowań sprzyjających zdrowiu w formie pikniku rodzinnego, po jednym dla każdej z dziewięciu gmin. Zaspokaja potrzebę dostępu do informacji o sposobach zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i promocji zdrowia oraz możliwości skorzystania z usług zdrowotnych tym zakresie. Zaproszone na Dzień Zdrowia będą całe rodziny, a proponowane działania związane ze zdrowie (w odniesieniu do jednego, konkretnego problemu zdrowotnego) w formie rozrywkowej będą kierowane do wszystkich grup wiekowych.
Adresaci zadania: Wszyscy mieszkańcy we wszystkich grupach wiekowych.
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Powiat myślenicki
Koszt: 146 tys. zł

POD 30. Prawdziwy wojownik nie walczy na ulicy – program aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez sport
Bezpłatne zajęcia Ju-Jitsu dla dzieci i młodzieży wieku szkolnego oraz doposażenie klubów sportowych, w których odbywają się treningi Ju-Jitsu tak aby dzieci i młodzież mogła korzystać bezpłatnie z profesjonalnego sprzętu sportowego w ramach treningu.
Zadanie dotyczy dziedziny sportowej, głównym jego celem jest organizacja zajęć sportowych oraz zaplecza profesjonalnego sprzętu dla uczestników zajęć sportowych i koordynacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w dyscyplinie Ju-Jitsu oraz propagowanie zdrowego i aktywnego sposób zagospodarowania czasu wolnego, aby to uczynić w profesjonalnych warunkach dla młodych sportowców chcemy zaopatrzyć kluby sportowe w profesjonalny sprzęt do sportu Ju-Jitsu.
Zadanie skierowane jest do wszystkich chętnych dzieci bez względu na status materialny; pozwala na rozwój młodych ludzi w dziedzinie sportu Ju-Jitsu co może mieć znaczący wpływ na przyszłość, uczy współpracy, poprawnych relacji, empatii, samodyscypliny, zapobiega patologiom, otwiera możliwości młodym ludziom; promuje subregion podhalański jako przyjazne aktywności fizycznej i dające możliwości sportowcom. Warto zagłosować aby dać szansę dzieciom na ich rozwój i wykorzystanie możliwości jakie niesie za sobą sportowy tryb życia. Działania jakie będą poczynione w realizacji zadania to m.in. doposażenie miejsc treningowych, wyposażenie sali treningowych w drobny sprzęt, wyposażenie uczestników w sprzęt sportowy, sprzęt specjalistyczny do koordynowania pracy i poczynań młodych sportowców, wyszkolenie młodych sportowców.
Realizacja zadania przewidziana jest na 4 miejsca treningowe po co najmniej dwie grupy treningowe w każdej.
Adresaci zadania: Zadanie jest skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym trenującej oraz chcącej rozpocząć sportową przygodę
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Powiaty: myślenicki, nowotarski, tatrzański oraz wszystkie należące pod te powiaty gminy
Koszt: 120 350 zł

POD 36. Sprzęt Medyczny- Bezpieczna Małopolska
Projekt „Sprzęt Medyczny - Bezpieczna Małopolska" zakłada zwiększenie dostępności pomocy
przedmedycznej poprzez rozbudowę Programu PAD (ang. Public Access Defibrillation - Publiczny Dostęp do Defibrylacji), oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatu myślenickiego i przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi AED.
Realizacja projektu ma na celu zwiększenie skuteczności działań ratowniczych przez bezpośrednich świadków zdarzenia, wsparcie państwowego systemu Ratownictwa Medycznego oraz zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców oraz turystów.
Użycie defibrylatora AED oraz odpowiednia Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa zwiększają szanse na przeżycie osoby z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia z 2% do nawet 75%.
Adresaci zadania: Beneficjentami tego programu będą wszyscy mieszkańcy obszaru objętego projektem, niezależnie od wieku oraz płci, u których zajdzie nagła potrzeba udzielenia pierwszej pomocy, zwłaszcza przy Nagłym Zatrzymaniu Krążenia (NZK). NZK to choroba, która może dotknąć każdego a nieraz jest wynikiem nadmiernego stresu, wysiłku czy wypadku.
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Miasto i Gmina Myślenice (miejscowość: Myślenice, Poręba, Polanka, Bysina),
Miasto i Gmina Dobczyce (miejscowość: Dobczyce, Stojowice),
Gmina Siepraw (miejscowość: Zakliczyn, Łyczanka),
Gmina Wiśniowa (miejscowość: Wiśniowa, Lipnik),
Koszt: 94 500 zł

POD 37. Trasa turystyczna "Szlak solny z Polski do Węgier" przez powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański
Mało kto wie, że wzdłuż rzeki Raba istniał w średniowieczu szlak kupiecki z kopalń soli w Bochni i Wieliczce na Węgry przebiegający m.in. przez warownie w Dobczycach i Myślenicach strzegące kupców oraz Rabkę Zdrój i Nowy Targ ciągnący się do Czech i Węgier przez Orawę i Spisz. Kazimierz Wielki zastał królestwo polskie drewniane a zostawił murowane m.in. dzięki zyskom z Żup solnych i handlu.
Zadanie zakłada realizację gier miejskich, wirtualnych i realnych wydarzeń historycznych oraz strony internetowej
Adresaci zadania: Do wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku oraz turystów pieszych i rowerowych. Szczególnie staramy się ułatwić rodzicom organizację czasu wolnego z dziećmi, które zamiast nudzić się w domu odkrywają zagadki oraz młodzieży, która może się zaangażować w tworzenie kolejnych zagadek i gier.
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Na terenie powiatów myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański
Gminy: Jordanów, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Budzów, Bystra-Sidzina, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce ; Dobczyce, Myślenice, Sułkowice, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia, Wiśniowa ; Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary ; Zakopane, Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin
Koszt: 150 tys. zł

POD 38. Wirtualny biznes-realne kompetencje! Symulacje biznesowe dla nauczycieli i uczniów wybranych szkół ponadpodstawowych z subregionu podhalańskiego!
Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie uczniów prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Celami szczegółowymi są wzrost wiedzy praktycznej z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy wśród uczniów i nauczycieli, wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych/pozalekcyjnych, zapewnienie narzędzia do nauki zdalnej na wypadek konieczności przejścia na kształcenie on-line. Projekt zakłada: - przeszkolenie i certyfikację ok. 20 nauczycieli z 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Podhalańskiego w zakresie planowania i zarządzania własnym biznesem i wykorzystywania symulacji biznesowych (planowanie i zarządzanie) na zajęciach, - zakup 10 abonamentów na symulacje biznesowe (planowanie i zarządzanie biznesem) dla 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Podhalańskiego (czas trwania abonamentu: styczeń 2022 - grudzień 2023), - prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i/lub działalności gospodarczej i/lub innych przedmiotów i/lub zajęć dodatkowych przez przeszkolonych nauczycieli z wykorzystaniem platformy.
Projekt przewiduje realizację warsztatów z wykorzystaniem symulatorów biznesu (na platformie internetowej) skierowanych dla nauczycieli oraz obecnych i przyszłych uczniów szkół ponadpodstawowych z Subregionu Podhalańskiego. Warsztaty mogą odbywać się na zajęciach dodatkowych lub/i w ramach podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości lub/i podstaw działalności gospodarczej lub/i innych przedmiotów, których podstawa programowa jest zbieżna z tematyką warsztatów. Uczestnicy będą mogli wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce podejmując realistyczne decyzje biznesowe m.in. organizacja stanowiska, zakup sprzętu, zatrudnienie pracowników, reklama tradycyjna i internetowa, sprzedaż. Zajęcia będą realizowane w następujących szkołach: 1. Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach; 2. Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopane; 3. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce; 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu; 5. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach; 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu; 7. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem; 8. Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej; 9. Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej; 10. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach
Adresaci zadania: Nauczyciele, uczniowie i przyszli uczniowie 10 szkół ponadgimnazjalnych (14-19 lat) z Subregionu Podhalańskiego. Szacuje się zaangażowanie: ok. 20 nauczycieli (zróżnicowana grupa wiekowa), ok. 900 uczniów w roku 2022. Dane na podstawie oświadczeń Państwa Dyrektorów szkół, które zaangażowały się w projekt. Z uwagi na wnioskowanie o zakup określonego wariantu abonamentu, grupa uczniów, którzy skorzystają z symulacji będzie zdecydowanie wyższa w perspektywie roku 2023.
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Miejscem realizacji będą sale komputerowe / sale lekcyjne ze sprzętem komputerowym / sale lekcyjne z urządzeniami mobilnymi należące do szkół ponadpodstawowych Subregionu Podhalańskiego zaangażowanych w zadanie. Obszarem oddziaływania zadania będzie cały Subregion Podhalański (powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański) – jako miejsce zamieszkania i egzystencji zaangażowanych w projekt nauczycieli i uczniów.
Koszt: 100 tys. zł

POD 39. Wycieczki w góry dla Domów Dziecka i szkół z powiatów: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański
Organizacja 2-dniowych wycieczek młodzieżowych na świeżym powietrzu dla 50 grup szkolnych w schronisku górskim z warsztatami artystycznymi, survival i ekologicznymi dla klas szkolnych oraz Domów Dziecka i rodzin zastępczych wytypowanych w formie konkursu ekologicznego "sprzątania świata" podczas Dnia Ziemi 22 IV 2022 na bazie ilości zebranych śmieci lub nakrętek od butelek jeśli będą ograniczenia w akcji sprzątania na wolnym powietrzu. Dowodami będą informacje od nauczycieli i zdjęcia.
Pierwszeństwo powinny mieć Domy Dziecka i Rodziny Zastępcze, które są przez dużą ilość dzieci i młodzieży na co dzień ze sobą narażone na większe ryzyko stresów.
Adresaci zadania: dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Na terenie powiatów myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański
Gminy: Jordanów, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Budzów, Bystra-Sidzina, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce ; Dobczyce, Myślenice, Sułkowice, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia, Wiśniowa ; Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary ; Zakopane, Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin
Koszt: 149 500 zł

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie