MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Chemia jest wszędzie, ale studiuj ją na Wydziale Chemii UJ!

opracowanie: dr Alicja Rafalska-Łasocha
Jeśli lubisz nauki ścisłe, interesuje Cię otaczający świat, chcesz go lepiej poznać i zrozumieć, warto rozważyć studia, które pozwolą na rozwijanie Twoich pasji, a w przyszłości będą podstawą udanej kariery zawodowej.

Jedną z możliwości kontynuacji Twoich zainteresowań są studia na Wydziale Chemii UJ. Wybierając nasz Wydział znajdziesz się wśród życzliwych koleżanek i kolegów, kompetentnych nauczycieli i spędzisz najbliższe kilka lat w uroczym, starym Krakowie, który od wieków był miastem studentów i naukowych odkryć.

W 2010 roku w rankingu Centre for Higher Education Development Wydział Chemii UJ znalazł się w prestiżowej Excellence Group najlepszych wydziałów chemicznych europejskich uczelni. W ramach Krakowskiego  Konsorcjum Naukowego  im. Mariana Smoluchowskiego „Materia – Energia – Przyszłość", Wydział Chemii zakwalifikowano do prestiżowej grupy KNOW - Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących na lata 2012-2017.

W 2013 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, w uznaniu osiągnięć naukowych i organizacyjnych, przyznał Wydziałowi Chemii UJ wysoką ocenę i najwyższą kategorię A+. W roku tym rozpoczęto również budowę nowego gmachu Wydziału na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. To właśnie Wy będziecie mieć okazję uczyć się w nowoczesnych salach wykładowych i pracować w wyposażonych w najlepszy sprzęt laboratoriach.

Wydział Chemii UJ to znakomity wybór Waszych studiów! W rankingu najlepszych polskich uczelni organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita" i miesięcznik edukacyjny „Perspektywy" w 2013 roku Uniwersytet Jagielloński ponownie zajął pierwsze miejsce, a prowadzone na Wydziale Chemii UJ kierunki studiów chemia i ochrona środowiska znalazły się na drugim miejscu w Polsce. W rankingu Perspektyw, w roku 2014 ochrona środowiska awansowała i była już na I miejscu!

O historii naszego Wydziału więcej informacji znajdziecie pod adresem: www.chemia.uj.edu.pl/wydzial/historia/dzieje

Oferowane kierunki studiów

Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego to propozycja dla ciekawych świata, ambitnych młodych ludzi. To niezwykła umysłowa przygoda, przygotowująca do wyzwań stawianych przez dynamiczny, ciągle zmieniający się rynek pracy. W roku akademickim 2015/16 oferujemy Wam następujące kierunki studiów:

Chemia - studia I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
Studia mają na celu zdobycie wiedzy chemicznej w szerokim zakresie. Nasze priorytety to kreatywne myślenie i zastosowanie zdobywanej wiedzy w praktyce.

Cztery moduły ukierunkowujące:
- Chemia analityczna,
- Chemia stosowana,
- Chemia fizyczna
- Chemia teoretyczna
lub ścieżka specjalizacyjna:
- Chemia komputerowa.

Studia posiadają międzynarodową akredytację Eurobachelor
więcej o rekrutacji: www.erk.uj.edu.pl

Chemia - studia II stopnia (2-letnie studia magisterskie) Studia te mogą podjąć osoby, które uzyskały tytuł licencjata.

Panele specjalizacyjne:
- Analityka w ochronie środowiska i zdrowia
- Chemia sądowa i konserwatorska
- Chemia biologiczna
- Chemia nowych materiałów molekularnych
- Nanochemia i kataliza
- Kataliza przemysłowa i adsorbenty
- Polimery i kompozyty
- Chemia teoretyczna i komputerowa
- Fotochemia i spektroskopia optyczna
- Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii
- Nowoczesna synteza i fizykochemia organiczna
- Chemia środowiska

Więcej na temat paneli specjalizacyjnych możecie przeczytać na: www.chemia.uj.edu.pl/studenci/programy-i-harmonogramy/programy
Studia posiadają międzynarodową akredytację Euromaster

Chemia - studia III stopnia (4 letnie studia doktoranckie)
Program studiów realizowany jest według indywidualnego toku uzgodnionego przez opiekuna naukowego z doktorantem. Obejmuje kilka cykli wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych ośrodków (w tym zagranicznych) oraz własną pracę badawczą prowadzoną przez doktoranta pod kierunkiem opiekuna naukowego. Studia posiadają europejski certyfikat Chemistry Doctorate.

Ochrona środowiska - studia I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
Ochrona Środowiska jest interdyscyplinarnym studium wiedzy o środowisku naturalnym i metodach jego ochrony. Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, w służbach ochrony środowiska samorządów terytorialnych oraz w służbie zdrowia.

Ochrona środowiska - studia II stopnia
(2 letnie studia magisterskie)
Studia te mogą podjąć osoby, które uzyskały tytuł licencjata. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra ochrony środowiska. Posiada kwalifikacje do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach związanych z ochroną środowiska (administracja państwowa i samorządowa, przemysł), a po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych również w szkolnictwie.
Oferowane specjalizacje:
- Chemia środowiska
- Biologia środowiska

Nowością w naszej ofercie edukacyjnej jest planowane otwarcie w roku akademickim 2015/16 kierunku:

Chemia medyczna - studia I stopnia
(3 letnie studia licencjackie)
Jest to bardzo atrakcyjny kierunek dla wszystkich, którzy interesują się naukami medycznymi.
Wspólnie z innymi wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego oferujemy też studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia
Oferowane specjalizacje:
- Fotonika i nanotechnologia;
- Zaawansowane materiały dla technologii informacyjnych;
- Biomateriały
- Nanomateriały

SMP - Studia Matematyczno–Przyrodnicze
Stacjonarne Studia Matematyczno-Przyrodnicze to międzywydziałowe studia interdyscyplinarne. Już od pierwszego roku każdy student pod opieką swojego tutora (opiekuna) dokonuje wyboru interesujących go przedmiotów.
Studia na kierunkach ZMiN i SMP prowadzony wspólnie z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Biochemia
Biochemia to unikatowy w skali kraju kierunek dedykowany osobom zainteresowanym chemią i biologią, ale także fizyką i matematyką. Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Mamy nadzieję, że wszyscy którzy podejmą studia na Wydziale Chemii UJ przekonają się wkrótce, że nasz Wydział to:
1. Nowoczesne programy nauczania
2. Dostęp do aparatury naukowej na najwyższym, światowym poziomie
3. Zindywidualizowane programy studiów
4. Doświadczona i kompetentna kadra dydaktyczna
5. Wysokie oceny komisji akredytacyjnych
6. Bogata tradycja
7. Szeroka współpraca międzynarodowa i atrakcyjne wyjazdy zagraniczne

Współpraca z zagranicznymi uniwersytetami

Studia na Wydziale Chemii UJ to także międzynarodowe ścieżki kształcenia zakończone uzyskaniem dyplomów dwóch uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczelni partnerskiej:
1. Chemia Biologiczna - UJ oraz Uniwersytet w Orleanie (Francja)
2. Advanced Spectroscopy in Chemistry - konsorcjum 7 uniwersytetów (Bergen, Bolonia, Helsinki, Kraków, Lipsk, Lille, Madryt) w ramach programu Erasmus Mundus.
3. Najlepsi absolwenci ochrony środowiska mogą otrzymać dyplom dwóch uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Cranfield University (Anglia).

Nasi studenci, w ramach europejskich programów wymiany studentów, mogą odbyć część studiów (1 lub 2 semestry) w renomowanych, europejskich, partnerskich ośrodkach naukowych. Mogą również studiować w Krakowie w towarzystwie swoich koleżanek i kolegów z różnych krajów europejskich, którzy przyjeżdżają studiować u nas.

Czas wolny i organizacje studenckie

Okres studiów to nie tylko zdobywanie wiedzy. W czasie wolnym od nauki możecie bawić się i odpoczywać z koleżankami i kolegami zrzeszonymi w działających na Wydziale Chemii UJ organizacjach studenckich.

Naukowe Koło Chemików
Członkowie Koła biorą czynny udział w konferencjach naukowych na skalę ogólnopolską oraz międzynarodową. NKCh popularyzuje chemię organizując dla dzieci i młodzieży liczne warsztaty i pokazy chemiczne. Członkowie Koła biorą także udział w Małopolskiej Nocy Naukowców i w corocznym Festiwalu Nauki w Krakowie.

Tradycją Koła jest organizowanie Naukowych Rajdów Chemika, podczas których studenci chemii wędrując po górskich szlakach, odpoczywają, wysłuchując referatów swoich kolegów i nauczycieli.

Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska
NKSOŚ, czyli Naukowe Koło Studentów Ochrony Środowiska, to organizacja studencka, która ma na celu rozwijanie zainteresowań i poszerzanie horyzontów nie tylko w dziedzinie ochrony środowiska. Spotykamy się na uczelni, górskim szlaku, konferencji, plenerze fotograficznym i wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego.

Wydziałowy Samorząd Studentów zajmuje się m.in.:
- Organizowaniem imprez i ważnych wydarzeń na Wydziale i poza nim
- Przyznawaniem pomocy materialnej i miejsc w akademikach
- Pracą w Wydziałowej Komisji Dydaktycznej ustalającej nowe programy studiów

Chemik - zawód przyszłości

Za podjęciem studiów chemicznych na naszym wydziale przemawiać może jeszcze jeden, bardzo ważny, argument. Chemia została zakwalifikowana do priorytetowych obszarów, które będą rozwijane w Małopolsce w najbliższych latach. Oznacza to, że przewiduje się rozwój firm i przedsiębiorstw chemicznych, które z pewnością będą poszukiwać wysokiej klasy specjalistów z zakresu nauk chemicznych. Uzdolnieni studenci mogą brać udział w pracach badawczych Wydziału już od pierwszych lat studiów. Obecnie, kształcimy kadry dla:

- Placówek naukowo-badawczych w kraju i za granicą
- Laboratoriów analitycznych i kryminalistycznych
- Przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego i chemicznego
- Pracowni konserwacji dzieł sztuki
- Szkolnictwa różnego typu

Studentom naszego wydziału oferujemy pomoc finansową zarówno w postaci stypendiów socjalnych, jak i naukowych, w tym również stypendiów finansowanych w ramach programu KNOW. Najlepszym studentom oferujemy możliwość studiowania według indywidualnego programu studiów.

Wydział Chemii jest jednym z nielicznych wydziałów uniwersyteckich w Polsce posiadających własne Biuro Karier. Misją Biura jest pomoc studentom, doktorantom oraz absolwentom Wydziału Chemii UJ w wejściu na rynek pracy. Studenci znajdą w Biurze oferty pracy, staży i szkoleń. Mogą również korzystać z porad dotyczących predyspozycji zawodowych i sposobów poszukiwania zatrudnienia.

Więcej na temat studiów na Wydziale Chemii UJ możecie przeczytać na stronie internetowej: www.chemia.uj.edu.pl/szkoly-i-kandydaci/oferta-dla-kandydatow

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski