MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Co nam obiecał nowy prezydent Krakowa. Pełny program wyborczy Aleksandra Miszalskiego

Piotr Rąpalski
Piotr Rąpalski
Aleksander Miszalski został wybrany nowym prezydentem Krakowa. W kampanii sporo naobiecywał mieszkańcom, podobnie zresztą jak jego przeciwnik w II turze głosowania, Łukasz Gibała. Przyjrzyjmy się krok po kroku punktom z programu wyborczego Aleksandra Miszalskiego i niech pozostanie ślad w sieci. Za pięć lat, przy kolejnych wyborach, przyjdzie czas rozliczeń.

Spis treści

STUDENCI

Stworzymy program dla wsparcia amatorskich ruchów muzycznych, w tym w szczególności orkiestr, chórów i zespołów młodzieżowych
W Krakowie działa ponad 100 chórów niezawodowych, uniwersyteckich, szkolnych, przyparafialnych i kilkanaście orkiestr dętych, grup tanecznych, a także niezliczona liczba grup muzycznych oraz zespołów młodzieżowych. Stworzymy fundusz i wyspecjalizujemy koordynatorów zajmujących się opieką nad tym obszarem wspólnotowego muzykowania, tańca, istotnych dla spójności społecznej, rozwoju dzieci i młodzieży, ale także dla aktywizacji seniorów. Będziemy wspierać powstawanie nowych zespołów i chórów.

Miejski system praktyk i staży studenckich
Chcemy zadbać o studentów, zapewniając im wsparcie poprzez stworzenie możliwości odbycia praktyk zawodowych. W tym celu stworzymy miejski system praktyk studenckich. Najważniejszym celem projektu będzie przygotowanie studentów do pracy zawodowej, którą podejmą po ukończeniu studiów oraz rozwinięcie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce zawodowej. W projekt zaangażujemy miejskie instytucje oraz przedsiębiorców.

Bilet roczny dla studentów za 365 złotych
Wiele osób studiujących w Krakowie ponosi znaczne wydatki związane, m.in. z edukacją, zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz transportem. Umożliwimy studentom dostęp do komunikacji publicznej poprzez tanie bilety na komunikację publiczną (zredukuje to częściowo obciążenia finansowe studentów związane z transportem).

Zadbamy o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży wprowadzając program „Pokonaj depresję”
Zwiększymy liczbę i dostępność do poradni zdrowia psychicznego, zapewnimy dostęp do psychologa w szkołach. Będziemy prowadzili kampanie dla dzieci i rodziców z zakresu profilaktyki i reagowania na kryzysy zdrowia psychicznego. Wprowadzimy warsztaty profilaktyczne dla uczniów w zakresie radzenia sobie ze stresem, przezwyciężania agresji, agresywnej i uległej komunikacji oraz hejtu, czyli mowy nienawiści w sieci oraz zachowań przemocowych, ich konsekwencji oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Przeprowadzimy kampanie informacyjne, destygmatyzujące tematykę zaburzeń psychicznych. Przywrócimy refundacje terapii i konsultacji psychologicznych. Otworzymy 4 centra pierwszej pomocy psychologicznej z możliwością konsultacji online. Zapewnimy funkcjonowanie specjalnej infolinii dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem i depresją, której numer telefonu znajdzie się na korytarzu każdej szkoły.

Wybudujemy nowe akademiki
Wspólnie z Ministerstwem Nauki i uczelniami wybudujemy nowe akademiki. Brakuje odpowiedniej liczby miejsc zakwaterowania dla studentów, co stanowi przeszkodę w dostępie do edukacji. Budowa akademików pomoże w zniwelowaniu tego problemu, umożliwiając studentom wygodne i niedrogie miejsce do zamieszkania w pobliżu swojej uczelni. Budowa akademików przyczyni się również do zrównoważonego rozwoju miast, zmniejszając presję na lokalny rynek nieruchomości mieszkaniowych.

Wdrożymy Społeczną Agencję Najmu
Społeczna Agencja Najmu jest istniejącą w wielu krajach Europy instytucją, tzw. mieszkań subsydiowanych, gdzie właściciel wynajmuje tej instytucji (związanej z samorządem) mieszkania na dłuższy czas po niższym niż rynkowy czynsz, a instytucja odnajmuje je zgłaszającym się mieszkańcom. Jest to rozwiązanie pośrednie pomiędzy mieszkaniami czynszowymi w Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową, a komercyjnymi.

Stworzymy skwery do sportów miejskich
W nowoczesnym mieście jest przestrzeń do uprawniania wszystkich sportów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się sporty miejskie, takie jak jazda na rolkach, hulajnogach oraz desce. Plan zakłada tworzenie m.in. małych, zróżnicowanych siłowni, miejsc do gier zespołowych oraz miejsc dedykowanych do jazdy na deskorolce i rolkach np. na wolnych małych niezagospodarowanych działkach miejskich.

DLA KOBIET

Bezpłatne żłobki dla każdego mieszkańca
Będziemy sprawnie budować nowe żłobki oraz wprowadzimy program bezpłatnych żłobków. Przeznaczymy środki z budżetu miasta nie tylko na sfinansowanie miejsc w placówkach publicznych, ale będziemy wykupować również miejsca w placówkach prywatnych. Z tej formy będą mogli skorzystać rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w Krakowie.

Zwiększymy dostęp do przedszkoli samorządowych
Utworzymy fundusz przedszkolny w wysokości minimum 30 mln rocznie na finansowanie budowy nowych przedszkoli samorządowych. Stworzymy większą liczbę placówek zarządzanych przez miasto oraz nawiążemy lepszą współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami w tej dziedzinie. Dzięki większej dostępności usług opieki nad dziećmi wesprzemy aktywizację zawodową młodych rodziców, szczególnie kobiet. Opracujemy strategię współpracy z przedsiębiorcami, udzielimy wsparcia niematerialnego i materialnego (np. miesięczne bony dla rodziców). Uwzględnimy budowę nowych przedszkoli i żłobków w planach nowych bloków i osiedli we współpracy z deweloperami.

Powołamy pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wsparcie w rozwoju przedsiębiorczości kobiet
Ten cel programu osiągniemy poprzez organizację tzw. miękkich i twardych szkoleń dla kobiet planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szkolenia zrealizujemy w formie on-line i stacjonarnej, aby zapewnić możliwość praktyki, m.in. w zakresie procedur urzędowych.

Stworzymy całodobowy, ogólnodostępny gabinet opieki ginekologicznej dla kobiet
Gabinet ten zapewni kobietom przestrzeń do rozmowy z wykwalifikowanymi lekarzami, którzy mogą udzielić im informacji i wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczących ich zdrowia. Obecność lekarzy bez klauzuli sumienia eliminuje ryzyko dyskryminacji lub odmowy udzielenia pomocy ze względów religijnych czy moralnych.

Zapewnimy kobietom w każdym wieku dostęp do programów profilaktycznych oraz wsparcie w zakresie chorób związanych z podeszłym wiekiem
Zapewnimy bezpłatne badania mammograficzne w ramach profilaktyki raka piersi oraz bezpłatne szczepienia przeciwko HPV. Ponadto, dostępna będzie bezpłatna opieka urologiczna, kardiologiczna i ortopedyczna, eliminująca konieczność starania się o skierowania. Koszty tych usług będą transparentne i uzależnione od liczby wizyt, zgodnie z cenami ustalonymi przez NFZ, aby każda kobieta mogła skorzystać z niezbędnej opieki bez dodatkowego obciążenia finansowego.

Miasto bezpieczne dla kobiet
Przeprowadzimy kampanie edukacyjne przeciwdziałające przemocy wobec kobiet. Projektując każde rozwiązanie infrastrukturalne i transportowe, weźmiemy pod uwagę maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa kobiet wracających nocą. Przeszkolimy strażników miejskich, pracowników komunikacji miejskiej i innych służb miejskich na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

TRANSPORT

Koniec z wykluczeniem komunikacyjnym w Krakowie – w szczególności dzieci i seniorów
Zamierzamy zwiększyć częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej, w szczególności w dzielnicach oddalonych od centrum miasta. Poszerzenie oferty transportu zbiorowego zagwarantuje dobry dostęp do ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i placówek medycznych skupionych w centrum miasta.

Systematyczny wzrost wydatków na kursowanie autobusów i tramwajów
Opracujemy plan unowocześnienia transportu publicznego w Krakowie. W 2025 roku zwiększymy wydatki na transport zbiorowy do kwoty 1,05 mld zł (obecnie jest to 0,9 mld zł), w 2026 podniesiemy tę kwotę do min. 1,15 mld. Wzrost wydatków na transport publiczny umożliwi zakup kolejnych nowoczesnych zeroemisyjnych autobusów i poprawi jakość świadczonych usług.

Przystanek blisko domu dla każdego. Od 2028r. maksymalnie 500 m.
Od początku 2028 roku przystanki komunikacji miejskiej będą usytuowane w odległości nie większej niż 500 m od każdego domu lub mieszkania. Sprawimy, że transport miejski stanie się łatwo dostępny i stanowić będzie poważną alternatywę dla samochodu.

Dostosujemy transport publiczny dla osób z ograniczeniami ruchowymi
Wprowadzimy pakiet rozwiązań ułatwiający podróże osobom o szczególnych potrzebach. Zrealizujemy to m.in. poprzez czytelniejsze rozkłady jazdy umieszczone na wysokości umożliwiającej odczytanie ich przez osoby ze szczególnymi potrzebami, oznaczenie linii zatrzymania na przystankach (na ich podstawie wyznaczymy na przystankach „miejsca drugich drzwi”) oraz zapewnienie niskopodłogowego taboru w 100%.

Bilet roczny dla studentów za 365 złotych
Wiele osób studiujących w Krakowie ponosi znaczne wydatki związane, m.in. z edukacją, zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz transportem. Umożliwienie studentom dostępu do komunikacji publicznej poprzez tanie bilety na komunikację publiczną zredukuje częściowo obciążenia finansowe studentów związane z transportem.

Przyjazne węzły przesiadkowe – audyt i modernizacja
Przeprowadzimy do wakacji w 2025 roku audyt węzłów przesiadkowych, aby ustalić jak podnieść komfort przesiadek, ograniczyć konieczne do pokonania odległości czy zmniejszyć narażenie na warunki atmosferyczne. Na jego podstawie przygotowany zostanie program modernizacji węzłów i plan finansowy. Pierwsze przetargi na modernizację ogłosimy na początku 2026 roku.

Prawdziwa Metropolitalna Karta Krakowska – wspólny bilet
Opracujemy na nowo ofertę biletową dla Krakowian i dla mieszkańców metropolii krakowskiej. Zaproponujemy jednolity cennik obowiązujący dla różnych stref, niezależny od środka transportu – cena biletu będzie uzależniona od miejsca odprowadzania podatków. Będziemy dążyć, aby włączyć do systemu nie tylko kolei SKA, ale także przewoźników podmiejskich. W celu zapewnienia lepszego finansowania dla kursów wykonywanych poza granicami Krakowa – zaproponujemy plan rozwoju transportu publicznego w naszym regionie (wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego).

Pełnomocnik miasta ds. połączeń kolejowych na terenie miasta i metropolii
W ramach Zarządu Transportu Publicznego utworzone zostanie stanowisko i zespół, którego zadaniem będzie rozwijanie współpracy z przewoźnikami kolejowymi, tak aby kolej stała się pełnoprawnym elementem miejskiego i metropolitalnego systemu transportowego. Kolej ma być trwale włączona do miejskiej taryfy biletowej, uruchomione powinny zostać kolejne stacje i przystanki (m.in. Żabiniec, Wzgórza Krzesławickie, Prądnik Czerwony). Podjęte zostaną starania o modernizację istniejącej sieci, aby w przyszłości podniesiona została jej przepustowość.

Zwiększymy współpracę Zarządu Transportu Publicznego z Radami Dzielnic
Kraków rozwija się przestrzennie. Nowe osiedla potrzebują połączeń autobusowych. Realizacja nowy tras tramwajowych oznacza konieczność zmian w istniejącej siatce połączeń. W ZTP utworzymy stanowisko, które odpowiedzialne będzie za dialog z dzielnicami w zakresie planowania siatki połączeń. Osoba ta będzie samodzielnie inicjować konsultacje społeczne lub reagować na wnioski radnych czy grup mieszkańców – wiedza inżynierów musi się spotkać z oczekiwaniami mieszkańców.

Budowa parkingów przesiadkowych (P&R) w metropolii
Z uwagi na fakt, że liczba osób dojeżdżających do Krakowa samochodem ulega zwiększeniu, chcemy odwrócić ten trend i zachęcić ich do korzystania z połączeń transportem publicznym. Będziemy aktywnie wspierać budowę nowych parkingów Park and Ride poza Krakowem, aby samochody spoza Krakowa nie musiały przekraczały granic miasta. Podejmiemy także pracę z gminami Metropolii przy pozyskiwaniu dotacji na powyższe inwestycje.

Budowa kolejnych ulic obwodowych i połączeń międzydzielnicowych
Nie możemy pozwolić, aby poruszanie się autem po całym mieście oznaczało wieczne stanie w korku. Z tego powodu będziemy systematycznie przygotowywać do realizacji kolejne odcinki ulic, które mają stworzyć pełną, tzw. trzecią obwodnicę. Podróże międzydzielnicowe będą odbywały się po III obwodnicy. Dzięki temu możliwe będzie też zmniejszenie gigantycznego natężenia aut na Alejach Trzech Wieszczów. Są to powody, dla których od pierwszych dni nowej kadencji będziemy dążyli do jak najszybszego rozpoczęcia budowy „Trasy Pychowickiej” oraz „Trasy Zwierzynieckiej” w wariancie zaakceptowanym przez mieszkańców i ekspertów.

Zadbamy o miejsca postojowe tylko dla mieszkańców
Na obszarach Strefy Płatnego Parkowania dokonamy analiz, które pozwolą określić minimalny odsetek miejsc postojowych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w ciągu dnia. Za pomocą istniejących rozwiązań zabezpieczymy miejsca postojowe tylko dla mieszkańców danej okolicy. W połowie 2025 r. wdrożymy rozwiązanie pilotażowe w jednym z kwartałów, aby zebrać doświadczenia oraz opinie mieszkańców.

Przywrócimy rower miejski
Doświadczenia wskazują, że usługa roweru miejskiego powinna być wspierana finansowo przez miasto, jeśli ma być stabilna. Uruchomimy taki system do wiosny 2025 roku. Ruch rowerowy ma być trwałym elementem miejskiego systemu komunikacji publicznej i dostępnym, m.in. na podstawie miesięcznego biletu. Do końca kadencji po Krakowie będzie poruszało się 2000 rowerów miejskich.

Ogłosimy harmonogram inwestycji rowerowych
Od 2026 roku zarezerwujemy minimum 30 mln zł rocznie na budowę samodzielnych dróg rowerowych z puli dochodów ze Strefy Płatnego Parkowania. Będziemy inwestowali w uzupełnianie brakujących odcinków, które gwarantowałyby możliwość swobodnej jazdy po Krakowie. Postawimy na drogi prowadzone poza głównymi ciągami samochodowymi, a także na remonty ulic osiedlowych i modernizacje, które pozwolą na bezpieczną jazdę rowerzystom oraz kierowcom samochodów (bez ingerencji w istniejącą pojemność pasów postojowych). Zlikwidujemy, tzw. czarne punkty rowerowe.

Metro dla Krakowa. Rozpoczęcie budowy w 2028 roku.
Wszystkie badania i analizy pokazują, że Kraków bez prowadzenia komunikacji szynowej w tunelu, nie będzie w stanie zaoferować odpowiednio szybkich i punktualnych połączeń. Kraków ma już opracowane dokumenty pozwalające na podjęcie decyzji o budowie takiego systemu. Na wzór Porto, Marsylii czy Kopenhagi stawiamy na transport dopasowany do potrzeb. W 2028 roku ruszą prace przy drążeniu pierwszego tunelu pod Starym Miastem. Pierwszą linię metra z Nowej Huty do Bronowic zaplanujemy z przystankiem w centrum obok Teatru Bagatela.

MIESZKALNICTWO

Wybudujemy nowe akademiki
Wspólnie z Ministerstwem Nauki i uczelniami wybudujemy nowe akademiki. Brakuje odpowiedniej liczby miejsc zakwaterowania dla studentów, co stanowi przeszkodę w dostępie do edukacji. Budowa akademików pomoże w zniwelowaniu tego problemu, umożliwiając studentom wygodne i niedrogie miejsce do zamieszkania w pobliżu swojej uczelni. Budowa akademików przyczyni się również do zrównoważonego rozwoju miast, zmniejszając presję na lokalny rynek nieruchomości mieszkaniowych.

Rozszerzymy program remontu pustostanów do 2000 mieszkań w kadencji
Znaczną część odzyskiwanych mieszkań przeznaczymy na mieszkania socjalne. Źródłem finansowania remontów pustostanów jest budżet miasta oraz, w jak największym stopniu, źródła zewnętrzne, w tym Fundusz Dopłat Banku Gospodarki Krajowej. Powinny być stosowane wypracowane standardy remontu pustostanu tak, aby każdy wiedział, z czym może się spotkać.

Zbudujemy 1000 mieszkań czynszowych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
Kraków powinien kontynuować budowę mieszkań czynszowych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Wdrożymy Społeczną Agencję Najmu
Społeczna Agencja Najmu jest istniejącą w wielu krajach Europy instytucją, tzw. mieszkań subsydiowanych, gdzie właściciel wynajmuje tej instytucji (związanej z samorządem) mieszkania na dłuższy czas po niższym niż rynkowy czynsz, a instytucja odnajmuje je zgłaszającym się mieszkańcom. Jest to rozwiązanie pośrednie pomiędzy mieszkaniami czynszowymi w Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową, a komercyjnymi.

Powołamy Rzecznika Praw Lokatorów
Szerokie doświadczenia organizacji pozarządowych wskazują, że mieszkańcy potrzebują pomocy w kontaktach ze służbami miejskimi, a szczególnie z podmiotami komercyjnymi i prywatnymi. Część usług w tym zakresie wykonują organizacje pozarządowe, ale wydaje się coraz bardziej potrzebne posiadanie takiego Rzecznika w ramach struktur UMK. W niektórych samorządach są takie stanowiska i warto to wykorzystać w Krakowie.

Wprowadzimy transparentną metodę współfinansowania przez deweloperów infrastruktury miejskiej
W wielu miastach Polski obowiązuje bardzo czytelny i transparentny system naliczania koniecznych dla dewelopera wydatków inwestycyjnych, związanych z infrastrukturą i z daną inwestycją. Stosuje się czytelną zasadę „cennika” za ilość metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkania. Powoduje to, że i miasto i inwestor wiedzą, czego mogą się spodziewać, a strony generalnie chwalą sobie czytelny system. Kraków powinien stworzyć taki system.

Wdrożymy pilotażowy projekt „Mieszkanie dla Seniora”
Coraz częściej spotykamy się z osobami starszymi, które mieszkają samotnie i wymagają pomocy. Przykładowym rozwiązaniem jest miejski program „Mieszkania dla Seniora”. Mieszkania mogłyby zostać zorganizowane w formie małych apartamentów wyposażonych we wspólny pokój dla obsługi medycznej i lekarzy. W organizację czasu wolnego dla seniorów zaangażujemy młodzież i wolontariuszy.

ZWIERZĘTA

Powiększymy sieć wybiegów dla psów
Stworzenie większej liczby wybiegów dla psów ułatwi organizację aktywności fizycznej czworonogów. Nie tylko poprawi to warunki dla psów, ale także umożliwi właścicielom spędzanie aktywnego czasu ze swoimi pupilami. Inicjatywa będzie sprzyjać budowaniu społeczności miłośników psów, wzmacniając więzi między mieszkańcami.

Powołamy pełnomocnika ds. zwierząt
Priorytetem pełnomocnika będzie poprawa dobrostanu zwierząt i ochrona ich praw. W zakresie obowiązków Pełnomocnika będzie: interweniowanie w przypadkach znęcania się nad nimi oraz ich zaniedbywania, działalność na rzecz edukacji społecznej dotyczącej odpowiedzialnego traktowania zwierząt oraz współpraca z organizacjami ochrony zwierząt, podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia zwierząt oraz kontrolowania populacji.

Stworzymy cmentarz dla zwierząt domowych z możliwością kremacji
Kraków jest największym miastem, który nie posiada takiego obiektu w swoich granicach oraz najbliższej okolicy. Budowa cmentarza umożliwi mieszkańcom godne pożegnanie i upamiętnienie ich ukochanych zwierząt. Kraków podkreśli tym samym swoją troskę o dobrostan zwierząt i komfort psychiczny ich właścicieli.

Rozwiążemy problem dzików w mieście
Dziki często powodują szkody, niszcząc mienie i stanowiąc potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Z tego powodu zobowiązujemy się skutecznie rozwiązać problem dzików w Krakowie, współpracując z instytucjami administracji centralnej oraz ekspertami. Opracujemy humanitarne i skuteczne rozwiązania problemu.

Zadbamy o zwierzęta w krakowskim zoo
Poprawimy warunki bytowe zwierząt przebywających w krakowskim zoo. Współpracując z ekspertami i instytucjami ochrony zwierząt, doprowadzimy do wprowadzenia nowoczesnych standardów opieki, które zachowają także wartości edukacyjne dla osób odwiedzających.

RÓWNOŚĆ i POLITYKA SPOŁECZNA

Powołamy program przeciwdziałania przemocy i mobbingowi w miejscu pracy
Utworzymy radę przy Urzędzie Miasta, mającą na celu przeciwdziałanie przemocy, mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Rada będzie organizowała szkolenia dla pracodawców i pracowników, dostarczała informacji na stronie internetowej oraz udzielała wsparcia psychologicznego i prawnego osobom dotkniętym przemocą. Celem jest nie tylko podniesienie świadomości, ale także efektywne wsparcie dla ofiar, minimalizujące negatywne konsekwencje, takie jak utrata pracy czy koszty sądowe.

Zapewnimy kobietom w każdym wieku dostęp do programów profilaktycznych oraz wsparcie w zakresie chorób związanych z podeszłym wiekiem
Zapewnimy bezpłatne badania mammograficzne w ramach profilaktyki raka piersi oraz bezpłatne szczepienia przeciwko HPV. Ponadto, dostępna będzie bezpłatna opieka urologiczna, kardiologiczna i ortopedyczna, eliminująca konieczność starania się o skierowania. Koszty tych usług będą transparentne i uzależnione od liczby wizyt, zgodnie z cenami ustalonymi przez NFZ, aby każda kobieta mogła skorzystać z niezbędnej opieki bez dodatkowego obciążenia finansowego.

Rozwiniemy system opieki wyręczeniowej
Wspieranie opieki wyręczeniowej osób z niepełnosprawnościami jest istotne, ponieważ stanowi ogromną pomoc dla opiekunów. System opieki wyręczeniowej jest bardzo ważny, a często stanowi niezbędne wsparcie, które trudno jest zastąpić innymi formami pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Wesprzemy mniejszości narodowe
Będziemy oferować kursy języka polskiego dla osób które przyjechały do Krakowa i chcą tu zamieszkać na stałe. Wesprzemy tworzenie i utrzymanie miejsc spotkań dla osób posługujących się danym językiem oraz tłumaczeń w celu ułatwienia dostępu do usług publicznych.

Pomożemy promować kulturę mniejszości narodowych
Pomożemy w tworzeniu wydarzeń kulturalnych, festiwali, wystaw oraz warsztatów, mających na celu promowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych. Wydarzenia te pomogą również w edukacji społeczeństwa na temat ich historii, tradycji i wartości.

Stworzymy ogólnodostępny gabinet opieki ginekologicznej dla kobiet
Gabinet ten zapewni kobietom przestrzeń do rozmowy z wykwalifikowanymi lekarzami, którzy mogą udzielić im informacji i wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczących ich zdrowia. Obecność lekarzy bez klauzuli sumienia eliminuje ryzyko dyskryminacji lub odmowy udzielenia pomocy ze względów religijnych czy moralnych.

Powołamy pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Pełnomocnik będzie osobą kierującą zgłaszające się do niego kobiety do odpowiednich osób, które w ramach współpracy z Urzędem Miasta Krakowa będą mogły pokierować dalszymi krokami pokrzywdzonej. Pomoc specjalistów, którzy w sposób natychmiastowy, będą mogli udzielić wsparcia pokrzywdzonej – zarówno psychologicznego, jak i prawnego. Przedmiotem pomocy powinno być też udzielenie natychmiastowego schronienia pokrzywdzonej i jej dzieciom w razie konieczności.

Wsparcie w rozwoju przedsiębiorczości kobiet
Ten cel programu osiągniemy poprzez organizację tzw. miękkich i twardych szkoleń dla kobiet planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szkolenia zrealizujemy w formie on-line i stacjonarnej, aby zapewnić możliwość praktyki, m.in. w zakresie procedur urzędowych.

Wesprzemy asystentów i opiekunów medycznych osób niesamodzielnych
Zwiększymy ilość asystentów dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewnimy także godne podwyżki pensji dla asystentów i opiekunów medycznych osób niesamodzielnych. Zadbanie o odpowiednie wynagrodzenie (za ich bardzo ważną i ciężką pracę dla drugiego człowieka) powinno stać się jednym z ważniejszych priorytetów miasta.

ZDROWIE

Rozwiniemy system Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych.
Defibrylatory to narzędzia ratujące życie – nie może ich zabraknąć w momentach, gdy są najbardziej potrzebne. Rozwój sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED) zapewni mieszkańcom i gościom miasta powszechny dostęp do defibrylacji ratującej życie w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia. Z tego powodu zainwestujemy w montaż dodatkowych pakietów AED oraz w widoczne instrukcje obsługi w miejscach ogólnodostępnych. Zaoferujemy darmowe szkolenia z obsługi AED i przeprowadzimy akcje informacyjne.

Stworzymy program profilaktyki zdrowotnej
Programy profilaktyki zdrowotnej są istotne, ponieważ pomagają zapobiegać chorobom, utrzymując społeczeństwo zdrowsze i zmniejszając obciążenie systemu opieki zdrowotnej. Z tego powodu stworzymy programy profilaktyki zdrowotnej m.in. w zakresie: cukrzycy, otyłości, szczepień (grypy dla seniorów, HPV) oraz wad postawy.

Zadbamy o edukację zdrowotną najmłodszych dzieci
Poprawimy edukację zdrowotną dzieci, która jest istotna, ponieważ pomaga im zrozumieć znaczenie zdrowego stylu życia, promuje odpowiednie nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną oraz dbanie o higienę. Przyczynia się to do poprawy ich zdrowia fizycznego, emocjonalnego i społecznego (już we wczesnym wieku).

Stworzymy miejski program promocji in vitro
Podejmiemy działania mające na celu zapewnienie możliwie jak najszerszego dostępu do świadczeń medycznych o potwierdzonej skuteczności, przezwyciężających skutki niepłodności. Dofinansujemy możliwość korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego osobom, u których stwierdzono niepłodność, a które wyczerpały inne możliwości jej leczenia. Zajmiemy się także promocją i destygmatyzacją tych zagadnień, żeby zwiększyć świadomość społeczną i poprawić jakość życia mieszkańców Krakowa w zakresie zdrowia.

Wprowadzimy program Onkofertility
Upowszechnimy program Onkofertility, który pomoże zabezpieczyć płodność u mieszkańców Krakowa chorych onkologicznie. Zjawisko niepłodności wśród osób dotkniętych nowotworem jest skutkiem nie tylko samej choroby, ale również towarzyszącego jej leczenia. Młodzi pacjenci onkologiczni utratę płodności wskazują jako jeden z kluczowych problemów wiążących się z chorobą nowotworową. Jednoznacznie wzrasta liczba chorych z pozytywnym rokowaniem, będziemy promowali program polegający, m.in. na przygotowaniu zarodków i przechowaniu ich do czasu zakończenia terapii onkologicznej.

DZIECI I MŁODZIEŻ

Bezpłatne żłobki dla każdego mieszkańca
Będziemy sprawnie budować nowe żłobki oraz wprowadzimy program bezpłatnych żłobków. Przeznaczymy środki z budżetu miasta nie tylko na sfinansowanie miejsc w placówkach publicznych, ale będziemy wykupować również miejsca w placówkach prywatnych. Z tej formy będą mogli skorzystać rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w Krakowie.

Zwiększymy dostęp do przedszkoli
Utworzymy fundusz przedszkolny w wysokości minimum 30 mln rocznie na finansowanie budowy nowych przedszkoli samorządowych. Stworzymy większą liczbę placówek zarządzanych przez miasto oraz nawiążemy lepszą współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami w tej dziedzinie. Dzięki większej dostępności usług opieki nad dziećmi wesprzemy aktywizację zawodową młodych rodziców, szczególnie kobiet. Opracujemy strategię współpracy z przedsiębiorcami, udzielimy wsparcia niematerialnego i materialnego (np. miesięczne bony dla rodziców). Uwzględnimy budowę nowych przedszkoli i żłobków w planach nowych bloków i osiedli we współpracy z deweloperami.

Zadbamy o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży wprowadzając program „Pokonaj depresję”
Zwiększymy liczbę i dostępność do poradni zdrowia psychicznego, zapewnimy dostęp do psychologa w szkołach. Będziemy prowadzili kampanie dla dzieci i rodziców z zakresu profilaktyki i reagowania na kryzysy zdrowia psychicznego. Wprowadzimy warsztaty profilaktyczne dla uczniów w zakresie radzenia sobie ze stresem, przezwyciężania agresji, agresywnej i uległej komunikacji oraz hejtu, czyli mowy nienawiści w sieci oraz zachowań przemocowych, ich konsekwencji oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Przeprowadzimy kampanie informacyjne, destygmatyzujące tematykę zaburzeń psychicznych. Przywrócimy refundacje terapii i konsultacji psychologicznych. Otworzymy 4 centra pierwszej pomocy psychologicznej z możliwością konsultacji online. Zapewnimy funkcjonowanie specjalnej infolinii dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem i depresją, której numer telefonu znajdzie się na korytarzu każdej szkoły.

Szkolne Budżety Obywatelskie
Przeznaczymy cześć budżetu miasta na utworzenie Szkolnych Budżetów Obywatelskich. W procesie tym będzie mógł uczestniczyć każdy uczeń. Pragniemy tego, aby uczniowie mogli czynnie brać udział nie tylko w planowaniu wydatków, ale także by mogli oni podejmować decyzje o przeznaczeniu tych środków. Chcemy, aby mieli realną szansę realizować własne pomysły, zmieniając w ten sposób wizerunek szkoły i otoczenia na jeszcze bardziej przyjazny. To ma być ich wkład w rozwój miasta Krakowa.

Miejski system praktyk i staży studenckich
Chcemy zadbać o studentów, zapewniając im wsparcie poprzez stworzenie możliwości odbycia praktyk zawodowych. W tym celu stworzymy miejski system praktyk studenckich. Najważniejszym celem projektu będzie przygotowanie studentów do pracy zawodowej, którą podejmą po ukończeniu studiów oraz rozwinięcie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce zawodowej. W projekt zaangażujemy miejskie instytucje oraz przedsiębiorców.

Zwiększymy zakres działania Młodzieżowych Domów Kultury
Młodzieżowe domy kultury skupiają młodzież z krakowskich szkół, rozwijając ich pasje i zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Zwiększymy liczbę zajęć dla młodzieży, a pracownikom domów kultury zapewnimy godne wynagrodzenie za ich pracę.

Bilet roczny dla studentów za 365 złotych
Wiele osób studiujących w Krakowie ponosi znaczne wydatki związane, m.in. z edukacją, zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz transportem. Umożliwimy studentom dostęp do komunikacji publicznej poprzez tanie bilety na komunikację publiczną (zredukuje to częściowo obciążenia finansowe studentów związane z transportem).

BEZPIECZEŃSTWO

Zwiększymy liczbę patroli Straży Miejskiej na ulicach Krakowa
Czas dojazdu Straży Miejskiej do interwencji powinien ulec znacznemu skróceniu. Liczba etatów Strażników Miejskich musi zostać zwiększona i powinna odpowiadać potrzebom aglomeracji krakowskiej. W tym celu należy dostosować liczbę służb patrolowych na jednej zmianie do rosnącej liczby interwencji zgłaszanych przez mieszkańców.

Przyjmiemy nowy program Bezpieczny Kraków
Przygotujemy założenia do nowego programu Bezpieczny Kraków, który zostanie opracowany w konsultacji ze specjalistami, a jego realizacja będzie poddana nadzorowi zespołowi niezależnych ekspertów. Nowy Program Bezpieczny Kraków powinien być programem profilaktycznym, promującym rzetelną wiedzę o problemach dotyczących bezpieczeństwa.

Powołamy instytucję nocnego burmistrza
Konieczne jest efektywne zarządzanie (na poziomie wielu jednostek miejskich) procesami zachodzącymi w obszarze, tzw. gospodarki nocy. W tym celu przeorganizujemy i skoordynujemy pracę jednostek miejskich. Powołamy zespół integrujący działania w obszarze gospodarki nocnej. Zespół zajmie się nadzorem: przestrzegania ciszy nocnej, walki z ulicznym wandalizmem, a także będzie stanowić wzmocnienie kadrowe i kompetencyjne Straży Miejskiej. Zespół ten współpracować będzie również z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w cyklu 24/24.

Rozbudujemy monitoring wizyjny we wszystkich dzielnicach Krakowa
Zrównoważony rozwój monitoringu powinien być oparty o analizę danych dotyczących bezpieczeństwa w poszczególnych rejonach miasta. Dalszy rozwój monitoringu wizyjnego musi uwzględniać wszystkie dzielnice Krakowa. Rozwiniemy system monitoringu – szczególnie w okolicach szkół i przedszkoli, aby krakowskie dzieci były bezpieczne.

Rozwiniemy programy Respect Kraków i “City helpers”
Naczelną ideą programu jest zwrócenie uwagi turystom, że Kraków jest nie tylko atrakcyjną destynacją turystyczną, ale także domem dla tysięcy mieszkańców, dumnych ze swojego miejsca zamieszkania i pragnących o nie dbać. Program Respect Kraków jest istotnym wsparciem w budowaniu wizerunku Krakowa jako miejsca gościnnego i przyjaznego turystom. Program ten jednocześnie otwarcie komunikuje odwiedzającym obowiązujące w mieście zasady i zachęcająca do ich przestrzegania. Miejscy pomocnicy, czyli “City Helpers” we współpracy ze służbami mundurowymi wdrażają politykę zrównoważonej turystyki, nie tylko przez swą funkcję informacyjną, ale również porządkową (z elementami zarządzania w sytuacjach kryzysowych).

Zwiększymy współpracę Krakowa ze stowarzyszeniami podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców
Zwiększymy wsparcie dla działań stowarzyszeń podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców Miasta, takich jak Ochotnicze Straże Pożarne (w tym te, zajmujące się poszukiwaniami osób zaginionych) oraz grup ratowniczych współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Stworzymy Edukacyjne Centrum Bezpieczeństwa
Zapewnimy w szkołach zajęcia dla uczniów z pierwszej pomocy oraz zwiększymy dostępności szkoleń z profilaktyki przeciwpożarowej i bezpiecznych zachowań, poprzez współpracę ze służbami w ramach utworzonego Krakowskiego Edukacyjnego Centrum Bezpieczeństwa.

Doświetlimy niebezpieczne przejścia dla pieszych
Do końca kadencji doświetlimy wszystkie niebezpieczne przejścia dla pieszych w Krakowie.

Miasto bezpieczne dla kobiet
Przeprowadzimy kampanie edukacyjne przeciwdziałające przemocy wobec kobiet. Projektując każde rozwiązanie infrastrukturalne i transportowe, weźmiemy pod uwagę maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa kobiet wracających nocą. Przeszkolimy strażników miejskich, pracowników komunikacji miejskiej i innych służb miejskich na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Stworzymy jednostkę miejską do walki z nielegalnym graffiti, przywracającą estetykę przestrzeni publicznej
Wzmocnimy działania miasta w zakresie przeciwdziałania dewastacji przestrzeni publicznej (dla ochrony własności prywatnej i publicznej szczególnie obiektów o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury). Powołamy w strukturach MPO jednostki usuwające nielegalne graffiti z obiektów zdewastowanych, oferując nieodpłatne usuwanie oraz usługi zabezpieczające (impregnaty). Nawiążemy współpracę ze środowiskiem sztuki publicznej oraz wesprzemy edukację dzieci i młodzieży mającą na celu wzrost poziomu świadomości znaczenia przestrzeni jako dobra wspólnego.

Zapewnimy bezpieczeństwo w razie zagrożenia. Poprawimy Ochroną Cywilną.
Przeprowadzimy audyt schronów w całym Krakowie. Dokonamy aktualizacji planów zabezpieczeń i koniecznych remontów w celu utrzymania użyteczności tych miejsc. Przeprowadzimy także dodatkowe szkolenia i wprowadzimy nowe procedury związane z ochroną cywilną.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dzięki przyjęciu Ustawy Metropolitalnej uzyskamy środki na likwidację „kopciuchów” w gminach ościennych i ograniczenie smogu napływającego do Krakowa z „obwarzanka”.

Wprowadzimy monitoring i czynną ochronę wód powierzchniowych na terenie miasta i będziemy współpracować w tym obszarze z gminami ościennymi.

Z wykorzystaniem środków z budżetu państwa przyspieszymy program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych. Wydzielimy osobny budżet na termomodernizację placówek oświatowych. Dzięki temu zdecydowanie zmniejszymy zużycie energii cieplnej i elektrycznej, a także koszty bieżące.

Miasto powinno inwestować w Odnawialne Źródła Energii, w szczególności w fotowoltaikę. Wiemy jak wykorzystać w tym celu dodatkowe środki z Krajowego Planu Odbudowy. Miejskie spółki, które posiadają największy potencjał do instalacji naziemnych i dachowych instalacji, mogłyby samodzielnie generować energię na własny użytek. W perspektywie kilku lat cała inwestycja ma duże szanse na zwrot poniesionych kosztów.

Stworzymy standardy ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych jako odpowiedź na współczesne zagrożenia zieleni w Krakowie związane z intensywnym rozwojem zabudowy. Wypracujemy model rozwiązań, które umożliwią zachowanie zieleni na terenie inwestycyjnym, w szczególności jak największej liczby drzew i krzewów. Standardy będą obejmować 3 etapy procesu inwestycyjnego:
• przygotowanie inwestycji (zamówienia),
• projektowanie inwestycji,
• wykonanie inwestycji.

Będziemy realizować postulaty wynikające z priorytetowego celu dążenia do suwerenności żywieniowej poprzez realne działania, tj. zabezpieczenie odpowiedniej infrastruktury pod sklepy, bazary i hale targowe oraz wyznaczenie przestrzeni do handlu bezpośredniego.

Będziemy wspierać energetykę rozproszoną i społeczną, w tym tworzenie spółdzielni energetycznych. Musimy również oszczędzać energię, w tym celu wprowadzimy, m.in. program wymiany sodowych opraw oświetleniowych na ledowe.

EDUKACJA

We współpracy z krakowskimi nauczycielami będziemy wspierać organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, rozwijać ofertę młodzieżowych domów kultury, a także stawiać na edukację w plenerze. Dlaczego? Bo wiele zajęć można śmiało prowadzić w inny sposób. Zajęcia historii podczas spaceru po Starym Mieście? Brzmi jak świetny plan!

Przedszkola i szkoły w Krakowie realizują wiele wspaniałych projektów. Zazwyczaj wiedza na ich temat nie wykracza jednak poza mury szkoły. Stąd tak duża potrzeba wzajemnej inspiracji. W ramach dialogu z nauczycielami, rodzicami i uczniami proponujemy stworzenie bazy dobrych praktyk pokazujących najlepsze przykłady prowadzenia zajęć szkolnych i realizacji innowacyjnych działań pozalekcyjnych. Będziemy stawiać też na sieciowanie nauczycieli, aby mogli wymieniać się doświadczeniami i wspólnie realizować międzyszkolne projekty.

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, jakie możliwości daje nauka w technikach i szkołach branżowych. Mimo to „branżówki” wciąż są dla wielu uczniów ostatecznością. Tak nie powinno być. Chcemy wzmacniać poziom nauczania w tych szkołach i promować je jako miejsca, gdzie można nie tylko zdobywać wiedzę i rozwijać swoją pasję, ale też otrzymać konkretny i pożądany przez pracodawców zawód.

Lata rządów PiS to czas ogromnych trudności we współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, a przecież wśród lokalnych NGO-sów jest wiele niezwykle doświadczonych i merytorycznych organizacji. Mogą i powinny one wzbogacać edukację formalną w naszym mieście. Z tego powodu dzięki bliskiej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz dyrektorami, nauczycielami, rodzicami i uczniami z krakowskich szkół na nowo określimy warunki współpracy z NGO.

Oświata to niezwykle wrażliwa dziedzina naszego życia. Nikt jednak nie zna lepiej procesu edukacji i aktualnych wyzwań niż dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz bezpośredni uczestnicy tego procesu – uczniowie i ich rodzice. Z tego powodu powołamy zespoły eksperckie działające przy prezydencie, które będą współdecydować o kształcie polityki oświatowej miasta. Ta współpraca musi być ścisła!

Podstawowym zadaniem Rzecznika będzie troska o przestrzeganie praw i obowiązków ucznia, zapewnienie podmiotowego traktowania uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz rozwiązywania konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel. Rzecznik będzie mógł interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu – grupy uczniów czy całej klasy.

Opracujemy program dofinansowania posiłków dla dzieci i młodzieży. Nowoczesne stołówki szkolne będą gwarantować dzieciom smaczne i zdrowe posiłki. Stołówki będą organizowane w taki sposób, aby zapewnić dzieciom możliwość dokonania wyboru tego, co nakładają na swój talerz. Produkty będą pochodzić od lokalnych rolników. Takie rozwiązanie nie tylko skróci łańcuch dostaw, ale też będzie realnym wsparciem lokalnej produkcji.

Lodówki pełne dobra to inicjatywa pomagająca się dzielić nadmiarowym jedzeniem z osobami, które tego najbardziej potrzebują. W Polsce marnuje się rocznie około 9 milionów ton żywności. Powinniśmy podejmować wszelkie inicjatywy, które zmniejszą ten współczynnik. Prowadzenie edukacji najmłodszych w tym zakresie powinno stać się jednym z priorytetów miasta.

Zapewnimy dostęp do stomatologa oraz ortodonty uczniom krakowskich szkół. Dostępność ta wpłynie na poprawę jakości życia, edukację zdrowotną oraz będzie stanowić realne wsparcie dla rodzin o ograniczonych zasobach finansowych.

Audyt dostępności szkół dla osób ze szczególnymi potrzebami jest niezbędny, aby zapewnić równy dostęp do edukacji wszystkim uczniom. Pozwala on zidentyfikować istniejące bariery architektoniczne i komunikacyjne, umożliwiając dostosowanie infrastruktury szkolnej oraz wprowadzenie niezbędnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Krakowskie szkoły są coraz bardziej wielokulturowe. Należy wzmacniać kompetencje nauczycieli, ale też uczniów i ich rodziców, do współpracy w coraz bardziej różnorodnym środowisku. Potrzebne jest także wzmocnienie pozycji asystentów międzykulturowych. Priorytetem będą rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat statusu zatrudnienia tych osób, które pomagają nie tylko dzieciom pochodzącym z innych krajów, ale wszystkim osobom tworzącym oblicze krakowskich szkół.

TROSKA O ZIELEŃ

Do jego zadań będzie należała koordynacja działań wszystkich podmiotów zajmujących się zielenią w mieście oraz tworzenie wspólnej, spójnej wizji opieki nad terenami zielonymi. Będzie on uzgadniał zakres wycinki drzew i krzewów oraz decydował o nowych nasadzeniach. Miejski Ogrodnik ma także zadbać o egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przyrody i współpracować z podmiotami prowadzącymi rodzinne ogrody działkowe, ogrody społeczne, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, organizacjami ekologicznymi oraz innymi instytucjami oddziałującymi na środowisko przyrodnicze Krakowa.

Obszarów zielonych musi być jak najwięcej, dlatego zwiększymy środki finansowe na wykup kolejnych terenów pod nowe parki, skwery i ogrody. Ideą miasta zrównoważonego rozwoju jest troska zarówno o nowe inwestycje, jak i miejską zieleń. Zadbamy, aby było jej jak najwięcej, zarówno w skali makro, jak i mikro. Zaproponujemy cenę za wykup terenu zgodną z operatem szacunkowym, a nie, tak jak teraz obniżoną o 20%.

Zasadzimy w trakcie kadencji 200 tys. drzew w Krakowie. Wiemy jak to zrobić. Zaangażujemy do sadzenia mieszkańców. Będą oni mogli w łatwy sposób zgłaszać swoje pomysły na miejsca, gdzie będziemy dosadzać drzewa.

Poza dużymi obszarami zielonymi, parkami czy łąkami, trzeba także zadbać o jak najwięcej zieleni w każdym miejscu wokół nas. Z tego powodu będziemy wspierać „odbetonowywanie” przestrzeni publicznej. W miejscach, w których istnieje możliwość zasadzenia nowego drzewa, krzewu lub kwiatów, nawet jeśli to tylko małe okienko, będziemy to robić. Idea miasta ogrodu jest w Krakowie możliwa do zrealizowania. Będziemy także wspierać w tym działaniu mieszkańców i wspólnoty mieszkaniowe. W nowej umowie koncesyjnej na obsługę przystanków wprowadzimy także wymóg, aby duża część z nich miała zielone dachy.

W Krakowie muszą powstać parki o zróżnicowanym profilu, np. rzeczne, deszczowe, dzikie oraz wodne. Wykorzystamy w pierwszej kolejności istniejące tereny zadrzewione poprzez ich wykup lub zamianę. Wytypujemy tereny niezadrzewione do koncepcyjnego przyszłego zagospodarowania na parki urządzone, wykorzystamy do tego, m.in. tereny przyforteczne oraz poprzemysłowe.

W ostatnich latach Kraków w wielu miejscach odwrócił się od Wisły, a przecież jest ona jednym z naszych najcenniejszych zasobów. Przeprowadzimy rewitalizację ścieżek, oświetlenia i małej infrastruktury na bulwarach. Muszą one być bezpieczne i dostępne dla każdego.

Miejsca cenne przyrodniczo powinny być objęte ochroną, zarówno na terenach istniejących wielkoobszarowych form ochrony przyrody, jak i w formach zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych lub użytków ekologicznych.

W mieście każdy skrawek terenu zielonego jest bardzo cenny. Mając to na uwadze, wprowadzimy program, który ułatwi właścicielom nieruchomości tworzenie zielonych dachów oraz elewacji budynków. Zielone dachy pozwalają lepiej gromadzić wodę deszczową, oczyszczają powietrze oraz wpływają na obniżenie temperatury otoczenia.

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Bliska jest nam idea miasta dostępnego, dlatego stworzymy lokalne centra o charakterze handlowym, społecznym oraz kulturalnym z wygodnym dostępem do komunikacji publicznej. Mieszkańcy powinni mieć możliwość zrobienia zakupów, skorzystania z oferty kulturalnej oraz komunikacji publicznej maksymalnie blisko swojego miejsca zamieszkania.

Do planowania przestrzennego podejdziemy holistycznie. W planie ogólnym dla Krakowa wprowadzimy gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, co oznacza, że nowe inwestycje mieszkaniowe będą musiały gwarantować odpowiedni dostęp do transportu zbiorowego oraz instytucji kultury, edukacji i opieki zdrowotnej. Będziemy prowadzić w tym celu szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami, kładąc również nacisk na informowanie o planowaniu przestrzennym.

Poprawimy proces przygotowywania planów miejscowych. Zwiększymy dostępność konsultacji i propozycji projektantów dla mieszkańców. Wykorzystamy do planowania także nowoczesne narzędzia informatyczne, które pozwolą modelować przestrzeń i pokazywać uczestnikom konsultacji realny wpływ danego planu na otoczenie. W ramach prac nad planami będziemy także prowadzić warsztaty projektowe i koncepcyjne.

Architekt Miasta powinien być reprezentantem potrzeb mieszkańców oraz planów i miejskich strategii w dyskusjach nad przestrzenią publiczną. Powinien być także ich aktywnym uczestnikiem i kreować projekty, które w jak największym stopniu będą tworzyć dobrą przestrzeń wspólną. Musi angażować się w rozmowy w inwestorami czy deweloperami już na wczesnym etapie przygotowywania koncepcji. Z tego powodu powołamy go w randze Pełnomocnika Prezydenta w otwartym konkursie.

W celu promowania dobrych praktyk wprowadzimy nagrody architektoniczne miasta Krakowa. Jakość prac w tym zakresie będzie oceniać specjalne jury złożone z ekspertów oraz mieszkańcy. Nagroda ma również podkreślać wkład wysokiej jakości architektury w zrównoważony rozwój miasta.

Obszar „Wesołej” powinien służyć mieszkańcom. Stworzymy tam przestrzeń do integracji lokalnej społeczności z dostępem do kultury, sztuki oraz sportu w myśl idei „dzielnicy kreatywnej”. Rozwiązania w poszczególnych obszarach wypracujemy wspólnie z mieszkańcami w warsztatach i konsultacjach społecznych.

Działanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej jako organu doradczo – opiniującego powinno służyć nie tylko Prezydentowi, ale także Radzie Miasta, głosującej nad uchwalaniem planów miejscowych. Jej działania i opinie powinny być publikowane, ogólnodostępne i poszerzane o konsultacje ekspertów z innych branż jako część dobrych praktyk.

Zadbamy o doprowadzenie bieżącej wody, kanalizacji oraz budowę chodników i oświetlenia tam gdzie ich brakuje. Każdy mieszkaniec Krakowa musi mieć zapewniony podstawowy standard życia. Mieszkańcy osiedli peryferyjnych nie mogą być traktowani jak mieszkańcy gorszej kategorii.

Postawimy na targowiska, które funkcjonują zarówno w przestrzeni, jak i w świecie cyfrowym. Będzie można zrobić zakupy i wybrać produkty na miejscu lub zamówić je online i odebrać. Jednym z przykładów będzie Nowa Hala Targowa. Będziemy promować lokalną żywność od producentów z Krakowa i okolic. Nie tylko na targowiskach, lecz także na miejskich imprezach, w miejskich jednostkach i szkołach.

Pragnąc pogłębić partycypację społeczną w kształtowaniu polityki miasta, powołamy Urban Forum jako miejsce konsultacji i wymiany doświadczeń ekspertów, mieszkańców i przedsiębiorców.

WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Lokalni przedsiębiorcy stanowią o sile gospodarczej każdego miasta, dlatego wykorzystamy pieniądze z opłaty turystycznej, aby ich wspierać i umożliwić rozwijanie swojej działalności. Dostępność instytucji ważnych dla lokalnej społeczności zabezpieczymy za pomocą profilowanych konkursów na wynajem miejskich lokali użytkowych. Preferencyjnymi czynszami obejmiemy między innymi bary mleczne, księgarnie, kina studyjne, inicjatywy non profit i not for profit, działające w obszarze kultury.

Kraków dysponuje ogromnym potencjałem akademickim, który musi zostać wykorzystany. Nawiążemy współpracę z krakowskimi uczelniami, aby część prac magisterskich, dyplomowych i doktorskich była tematycznie związana z Krakowem. Ww. prace powinny być połączone z wykonaniem badań i analiz. Zwiększymy integrację miasta z uczelniami, a co za tym idzie, pomożemy tworzyć kierunki studiów, których absolwenci są potrzebni na rynku pracy w Krakowie. Ponadto stworzymy system stypendialny dla osób uczęszczających na pożądane kierunki.

Skrócimy i uprościmy obsługę przedsiębiorców. Znosząc bariery biurokratyczne, uwolnimy potencjał krakowskiej gospodarki. W jednym miejscu zintegrujemy wszystkie usługi i zbierzemy potrzebne informacje, w tym np. ofertę miasta dla firm czy instrumenty wspierania przedsiębiorczości w ramach programów krajowych i europejskich. Dodatkowo powołamy Asystenta Przedsiębiorcy – indywidualnie oddelegowanego urzędnika, który będzie łącznikiem pomiędzy urzędem, a inwestorem.

Rozwój przedsiębiorczości to w dużej mierze nowe przedsięwzięcia kubaturowe krakowskich małych i średnich przedsiębiorców, dla których realizacji niezbędne są kompleksowo przygotowane tereny inwestycyjne. Przeanalizujemy założenia dokumentów urbanistycznych pod kątem możliwości wygospodarowania takich terenów w różnych częściach miasta oraz zwiększymy aktywność samorządu w zakresie pozyskiwania na ten cel terenów poprzemysłowych. Dotyczy to w szczególności Nowej Huty. Swoją przestrzeń powinny również otrzymać krakowskie start-upy.

Kraków ma bardzo duży potencjał do rozwoju start-upów. Z tego powodu będziemy wspierać start-upy poprzez udostępnianie przestrzeni biurowych w inkubatorach lub parkach technologicznych, oferując preferencyjne warunki najmu i dostęp do infrastruktury. Dodatkowo zorganizujemy program szkoleń mentorskich oraz konkursów i grantów dla nowych przedsiębiorstw. Wdrożymy inicjatywy promujące ekosystem startupowy, takie jak konferencje branżowe czy wydarzenia networkingowe. Nasze inicjatywy będą sprzyjać nawiązywaniu kontaktów biznesowych i zdobywaniu wsparcia dla nowych przedsięwzięć.

Stworzymy korzystne środowisko biznesowe poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń i programów edukacyjnych z zakresu umiejętności potrzebnych w branży BPO. Dzięki współpracy z Krakowskimi uczelniami pomożemy w dostosowaniu kierunków rozwoju studentów do potrzeb firm z tej branży, co z kolei przyczyni się do przyciągnięcia nowych inwestorów i rozwoju sektora BPO w Krakowie.

Będziemy wspierać branże oparte na nowych technologiach, w szczególności związane z informatyką i nowoczesnym przemysłem lekkim, tak aby zadbać o dywersyfikację dochodów gospodarki Krakowa.

Rada działająca przy Prezydencie będzie organem opiniotwórczym i wspomagającym tworzenie prawa przyjaznego przedsiębiorcom. Działalność Rady będzie jasnym i czytelnym sygnałem, iż miasto uwzględnia ich problemy, co spowoduje pozytywny przekaz dla przyszłych inwestorów. Dodatkowo będzie platformą do wymiany doświadczeń i know-how. W skład rady wejdą, m.in. przedstawiciele uczelni i instytutów, przedsiębiorcy oraz urzędnicy miejscy.

Często w trakcie remontów dochodzi do zamknięcia dróg dojazdowych czy chodników, którymi klienci docierają do przedsiębiorców. Wprowadzimy krakowską tarczę dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci zmniejszoną liczbą klientów ze względu na przedłużające się remonty.

Stworzymy centrum rozwoju kompetencji zawodowych i branżowych, którego celem będzie łączenie partnerów biznesowych z uczelniami wyższymi oraz zarządzanie zintegrowanym systemem informacji i promocji. Zamierzamy organizować regularne konsultacje z przedstawicielami różnych branż, aby uzyskać informacje na temat ich potrzeb jako pracodawców i trendów na rynku pracy. Dzięki tym informacjom krakowskie szkoły zawodowe będą mogły aktualizować swój programów nauczania i wprowadzać nowe kursy odpowiadające na zmieniające się wymagania rynku.

MIASTO BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

Decyzje w strategicznych dla miasta obszarach powinny być oparte na rzetelnych analizach, dlatego wprowadzimy cykliczne badania społeczne, których celem będzie zbieranie kompleksowych informacji na temat opinii i potrzeb mieszkańców Krakowa. Wyniki badań pomogą nam w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z rozwojem Krakowa. Rozwiniemy również badania satysfakcji klienta w urzędzie tak, aby maksymalnie podnieść poziom świadczonych usług.

Mieszkańcy, którzy płacą podatki w Krakowie, powinni być szczególnie doceniani i premiowani. Katalog zniżek i ulg w ramach Krakowskiej Karty Mieszkańca zostanie rozszerzony. Wprowadzimy także system informatyczny, który będzie zbierał i analizował dane dotyczące wykorzystania Karty. Dzięki temu będziemy wiedzieć, które usługi cieszą się największą popularnością wśród mieszkańców Krakowa.

Głos mieszkańców powinien być dla władz miasta najważniejszy, dlatego gruntownej zmiany wymaga proces konsultacji społecznych. Wprowadzimy metodykę, która określi jasne i przejrzyste zasady dialogu z mieszkańcami oraz pozwoli wziąć pod uwagę opinie różnych grup społecznych w najważniejszych obszarach. Każdy mieszkaniec otrzyma internetowy profil, z którego pomocą będzie mógł decydować o wielu miejskich sprawach i zgłaszać swoje opinie. Za jego pomocą będzie można również głosować w budżecie obywatelskim, czy sprawdzać stan rozliczeń podatkowych. Jeden profil, zamiast wielu. Dla osób, które są wykluczone cyfrowo, będą realizowane bezpłatne szkolenia lub będzie możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta lub głosowania papierowo. Wprowadzimy także lokalne referenda w sprawach istotnych dla mieszkańców danej dzielnicy, a informacja o konsultacjach będzie docierać do mieszkańców skuteczniej.

Wykonamy generalny audyt dostępności architektonicznej budynków urzędowych oraz sprawdzimy dostępność cyfrową wszystkich miejskich stron internetowych oraz e-usług. Urząd powinien być maksymalnie dostępny dla mieszkańców, a osoby ze szczególnymi potrzebami powinny móc z niego korzystać w sposób bezpieczny i samodzielny. Trzeba jak najszybciej zlikwidować bariery architektoniczne.

Cyfryzacja administracji samorządowej przyczyni się do redukcji kosztów, poprawi jakość świadczonych usług oraz zwiększy dostępność informacji publicznych. Podnoszenie sprawności organizacyjnej urzędu poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz nowych technologii powinno być priorytetem.

Podstawową rolą miejskich mediów powinno być rzetelne informowanie mieszkańców o działaniach miasta. Zmodernizujemy i zintegrujemy najważniejsze miejskie serwisy, aby mieszkańcy mieli prosty i łatwy dostęp do informacji o remontach drogowych, inwestycjach, prowadzonych konsultacjach społecznych czy dużych wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Miejskie media będą pozbawione treści politycznych czy promocyjnych poszczególnych osób – mają służyć informowaniu mieszkańców.

Jednostki pomocnicze w Krakowie są bardzo wysoko oceniane w porównaniu do innych dużych miast w Polsce. Należy wykorzystać potencjał członków Rad Dzielnic poprzez ich zaangażowanie w lepszą dystrybucję środków budżetowych na zadania, które są najważniejsze dla lokalnej społeczności. Kwoty przekazywane do Rad Dzielnic powinny zostać zwiększone tak, by gwarantowały możliwość realizacji zadań zleconych przez Radę Miasta Krakowa.

Krakowski magistrat zatrudnia ponad 3000 osób, a jeśli dodamy do tego miejskie jednostki oraz spółki to okaże się, że miasto jest jednym z największych pracodawców. Poprzez stopniowe podnoszenie wynagrodzenia (min. o 20% w pierwszym roku), opracowanie jasnego i czytelnego systemu awansu oraz wdrożenie programu szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracji samorządowej, zwiększymy konkurencyjność urzędu i jego jednostek na rynku pracy. Nie dopuścimy, aby najlepsi eksperci trafiali do firm prywatnych i korporacji.

Wprowadzimy nowoczesne, inteligentne systemy zarządzania miastem w wielu obszarach. Przede wszystkim w sterowaniu oświetleniem czy zużyciem energii elektrycznej i cieplnej. Takie usprawnienia pozwolą na większą efektywność oraz oszczędność środków miejskich.

Dane, które posiada i wykorzystuje urząd, powinny być w jak najszerszym stopniu udostępnione. To nie tylko ważne informacje dla mieszkańców, ale także podstawa dla wielu innowatorów do szukania nowych rozwiązań. Tak było w przypadku danych o pojazdach komunikacji miejskiej. Udostępnianie informacji pozwala także na transparentność działań. Doprowadzimy do tego, żeby jak najwięcej danych było dostępnych na miejskich stronach i na bieżąco aktualizowanych, bez konieczności osobnego występowania o dostęp do nich.

SENIORZY

Zadbamy o zdrowie i długie życie 60-latków wprowadzając program profilaktyki zdrowia. Badania i wczesna wykrywalność chorób to szansa na wyleczenie.

Rozwiniemy program Centrów Aktywności Seniora. W ciągu pierwszego roku prezydentury nowe CAS’y powstaną tam, gdzie ich najbardziej brakuje, czyli w Czyżynach, Swoszowicach i na peryferyjnych osiedlach Wzgórz Krzesławickich (w każdej z tych dzielnic jest tylko jeden CAS). Zapewnimy również środki na wsparcie innych stowarzyszeń działających na rzecz seniorów.

Miejski Program Integracji Międzypokoleniowej, w ramach którego odbywać się będą spotkania, warsztaty, pikniki i wyjazdy dla seniorów. Planujemy zaangażowanie w program zarówno seniorów, którzy będą mogli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także młodzież (szczególnie do tworzenia stron internetowych, prowadzenia mediów społecznościowych czy warsztatów komputerowych dla seniorów).

Wielu krakowskich seniorów pada ofiarą złodziei i naciągaczy. Będziemy przeprowadzać cykliczną, miejską akcję informacyjną skierowaną do seniorów, mającą przeciwdziałać wyłudzeniom. Włączymy do tego wszystkie miejskie placówki i narzędzia komunikacji.

Stworzymy program wspierający budowę wind w budynkach, gdzie jest taka możliwość, dzięki lepszemu wykorzystaniu środków z Funduszu Dostępności. Skończymy z problemem, tzw. “niewolników czwartego piętra”, czyli seniorami uwięzionymi w swoich domach, na wysokich piętrach w blokach bez wind.

Wielu mieszkańców Krakowa rezygnuje ze spacerów z uwagi na słabą dostępność toalet publicznych. Musimy przeciwdziałać temu wykluczeniu. Z tego powodu rozbudujemy znacząco system miejskich toalet, szczególnie w miejscach użyteczności publicznej, takich jak parki czy place zabaw.

Zwiększymy budżet o min. 1 mln zł na finansowanie Centrów Aktywności Seniora oraz przedsięwzięć Rady Seniorów, na projekty, które będą aktywizować i rozwijać kompetencje.

SPORT

600 zł rocznie na kulturę oraz 600 zł na sport dla mieszkańców Krakowa do 19. roku życia na wykorzystanie w miejskich instytucjach kultury oraz w klubach sportowych. Dzięki temu dzieci i młodzież będą miały lepszy dostęp do kultury, sztuki, aktywności fizycznej oraz będą mogły doskonalić swoje umiejętności w wielu dyscyplinach. Na wprowadzeniu Bonu zyskają również jednostki kultury oraz kluby sportowe, które otrzymają większe finansowanie (jeśli wykażą się jakością swojej oferty, żeby zachęcić jak najwięcej uczestników).

Kraków cierpi na brak otwartych basenów. Obecnie jest tylko jeden taki obiekt. Trzeba to zmienić. Kraków powinien posiadać przynajmniej sześć takich miejsc. Musimy zadbać także o remont hali lodowiska przy ul. Siedleckiego oraz budowę, m.in. dwóch kolejnych krytych ślizgawek. To doskonałe miejsca do rekreacji i wypoczynku, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Kraków posiada wiele terenów zielonych, które są bardzo często miejscem odpoczynku dla okolicznych mieszkańców. Zapewnimy cykliczne wydarzenia rekreacyjne, które urozmaicą formy odpoczynku. Regularność wydarzeń spowoduje integrację okolicznych mieszkańców i zacieśnianie więzi społecznych.

W nowoczesnym mieście jest przestrzeń do uprawniania wszystkich sportów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się sporty miejskie, takie jak jazda na rolkach, hulajnogach oraz desce. Plan zakłada tworzenie m.in. małych, zróżnicowanych siłowni, miejsc do gier zespołowych oraz miejsc dedykowanych do jazdy na deskorolce i rolkach np. na wolnych małych niezagospodarowanych działkach miejskich.

Podnoszenie umiejętności sportowych młodzieży może się odbywać tylko wtedy, gdy zapewnione jest odpowiednie zaplecze sportowe. Jakość infrastruktury sportowej w Krakowie jest niewystarczająca jak na wymagania nowoczesnego miasta. Sprawimy, że do końca kadencji wszystkie boiska przyszkolne będą miały nowoczesną nawierzchnię.

Krakowskie kluby sportowe wykonują bardzo dużą pracę na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży. Niestety, dotacje miasta na szkolenie dzieci i młodzieży z roku na rok maleją. Podniesiemy dotację dla klubów sportowych z obecnych 4 mln do minimum 6 mln zł.

Stworzymy program ułatwiający zakładanie nowych Szkolnych (Uczniowskich) Klubów Sportowych w zakresie sportów zespołowych. Zatrudnimy trenerów i animatorów. Boiska będą otwarte i dostępne dla mieszkańców. Zadbamy także o partnerskie traktowanie Klubów, które korzystają z miejskich stadionów. Warunki współpracy muszą być dopasowane do możliwości i potrzeb.

Ważnym elementem funkcjonowania w mieście jest przygotowanie oferty rozwijania umiejętności sportowych przez mieszkańców. Z tego powodu powołamy Radę Krakowskich Klubów Sportowych, która pozwoli na zintegrowane działania klubów. Ponadto, dzięki swojemu systematycznemu działaniu będzie ona mogła pomagać w bieżącej współpracy klubów sportowych z miastem.

Będziemy inwestować nie tylko w najpopularniejsze sporty, jak piłka nożna, ale także w inne dyscypliny. Zapewnimy infrastrukturę do wypoczynku i rekreacji oraz amatorskiego uprawiania sportu, np. ścieżki biegowe, małe skwery do gry w koszykówkę, piłkę nożną, stoły do teqballu, stoły do ping-ponga, bulodromy, czy stoliki szachowe w parkach.

Granty są jednym z podstawowych źródeł finansowania klubów sportowych. Aby ich działalność mogła być jak najbardziej efektywna, powinny posiadać gwarancję kontynuacji finansowania oraz przejrzysty system pozyskiwania wsparcia finansowego. Uprościmy system grantowy i zwiększymy transparentność.

KULTURA

przejdź do:

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Eurowybory 2024. Najważniejsze "jedynki" na listach

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski