Ćwierć wieku w służbie ochrony środowiska...

Ćwierć wieku w służbie ochrony środowiska

Materiał partnera zewnętrznego

Aktualizacja:

Dziennik Polski 24

Ćwierć wieku w służbie ochrony środowiska
1/11
przejdź do galerii
17,3 tys. zlikwidowanych starych pieców, ponad 5,3 tys. km wybudowanej kanalizacji, około 1,8 tys. docieplonych budynków mieszkalnych – to tylko niektóre z ważnych inwestycji, które w ciągu ostatniego ćwierćwiecza udało się zrealizować w Małopolsce dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Instytucja ta właśnie obchodzi 25-lecie swej działalności. Z tej okazji w Zakładzie Uzdatniania Wody na krakowskich Bielanach odbyła się niedawno jubileuszowa gala, podczas której zostały ogłoszone wyniki konkursu #ekoLIDERZY 2018 województwa małopolskiego, a także wręczono nagrody dla #ekoLIDERÓW 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przypomnijmy, organizowany przez Wojewódzki Fundusz konkurs #ekoLIDERZY to wydarzenie, które już od 12 lat gości na mapie przedsięwzięć promujących inicjatywy związane z ochroną środowiska w Małopolsce. Ma on na celu uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska, realizując różne działania proekologiczne dofinansowywane m.in. przez WFOŚiGW.

Do konkursu są zaproszone gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz jednostki organizacyjne, realizujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – takie jak np. likwidacja pieców i kotłowni węglowych, termomodernizacja budynków, inwestowanie w odnawialne źródła energii, budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizacja oczyszczalni ścieków itp. W konkursie mogą również uczestniczyć szkoły i przedszkola, pozarządowe organizacje ekologiczne, a także inne instytucje, zajmujące się m.in. edukacją ekologiczną.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu #ekoLIDERZY zostali:
• w kategorii #ekoGMINA miejska – Gmina i Miasto Nowy Targ;
• w kategorii #ekoGMINA miejsko-wiejska – Gmina Skawina, Gmina Andrychów (wyróżnienie);
• w kategorii #ekoGMINA wiejska – Gmina Pałecznica;
• w kategorii #ekoPOROZUMIENIE samorządu terytorialnego – Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (wyróżnienie);
• w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii – Miasto Gorlice, Miasto Grybów (wyróżnienie);
• w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej – Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.;
• w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony przyrody – Gmina Miejska Kraków: Zarząd Zieleni Miejskiej;
• w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu edukacji ekologicznej – Gmina Biecz;
• w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu eko-innowacyjności – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. (wyróżnienie);
• w kategorii #ekoWYDARZENIE w Małopolsce – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
• w kategorii #ekoSZKOŁA – Zespół Szkół Gminnych im. M. Skłodowskiej-Curie w Łapczycy, Zespół Szkół Gminnych im. M. Kopernika w Gawłowie.

Z nagrodami na jubileusz

Podczas uroczystej gali zostały również wręczone nagrody dla #ekoLIDERÓW 25-lecia WFOŚiGW w Krakowie. Kapituła wybrała najlepsze podmioty, które w minionym ćwierćwieczu zrealizowały projekty ekologiczne z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków zagranicznych, w ramach systemu finansowania ochrony środowiska w Małopolsce. Przy ocenie brano pod uwagę m.in. liczbę i różnorodność zrealizowanych inwestycji na rzecz ochrony środowiska oraz znaczenie prowadzonych projektów dla mieszkańców Małopolski. Na nagrody dla laureatów WFOŚiGW w Krakowie przeznaczył 360 tys. zł.

Tytuł ekoLIDERA 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymali:
• w kategorii „jednostka samorządu terytorialnego” – Miasto i Gmina Wieliczka oraz Gmina Radłów;
• w kategorii „państwowa jednostka budżetowa” – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (wyróżnienie);
• w kategorii „przedsiębiorca” – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie;
• w kategorii „ekoPorozumienie” – porozumienie gmin: Tuchów, Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski działające w ramach spółki Dorzecze Białej oraz porozumienie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław działające w ramach spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu;
• w kategorii „organizacja 3 sektora” – Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego.

2,4 mld zł na ekologiczne projekty

Nagrody te są wyjątkowe, bo i jubileusz jest wyjątkowy. Już od 25 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie finansuje bowiem ochronę środowiska w Małopolsce oraz ważne regionalne przedsięwzięcia z dziedziny ekologii. Jakie? Do priorytetowych należą m.in. przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz te mające na celu poprawę jakości powietrza – to np. PONE, czyli programy ograniczania niskiej emisji, dzięki którym można uzyskać dotacje do wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania.

Prócz tego WFOŚiGW w Krakowie dofinansowuje programy termomodernizacji budynków, inwestycje w odnawialne źródła energii (jak np. pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne), a także inwestycje proekologiczne z dziedziny gospodarki odpadami (rekultywacja składowisk, tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów itp.). Bardzo ważną częścią działalności Funduszu jest również finansowanie edukacji ekologicznej.

By uzmysłowić sobie, jak wiele dla ochrony środowiska zrobił dotąd nasz małopolski WFOŚiGW, wystarczy sięgnąć do statystyk. W ciągu ostatnich 25 lat instytucja ta dotarła ze swą pomocą do ponad dwóch milionów Małopolan, przeznaczając na realizację różnych ekologicznych projektów ok. 2,4 mld zł. Dzięki pieniądzom z Funduszu udało się wybudować 5367 km sieci kanalizacyjnej (to prawie tyle, co z Krakowa do Madrytu i z powrotem), zbudować i zmodernizować 218 oczyszczalni ścieków oraz zapewnić dostęp do bieżącej wody dobrej jakości 90 tysiącom osób.

Pożyczki i dotacje z WFOŚiGW w Krakowie pozwoliły na likwidację 17,3 tys. starych, zanieczyszczających powietrze palenisk domowych oraz na docieplenie ok. 1800 budynków mieszkalnych (termomodernizacja przekłada się m.in. na niższe rachunki za ogrzewanie – nawet o 30 proc.). Warto przy tym wspomnieć, że osiągnięto ważny efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o prawie 480 tys. ton, a tym samym poprawę jakości powietrza.

Jeśli zaś chodzi o gospodarkę odpadami, to małopolski Fundusz w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wparł budowę i modernizację składowisk odpadów o pojemności ponad 659 tys. metrów sześciennych. Wymienić też trzeba inwestycje w odnawialne źródła energii: WFOŚiGW dofinansował kolektory słoneczne o łącznej mocy 17700 kW. W sumie 4,5 tys. Małopolan ma dzięki temu w domu ciepłą wodę ogrzewaną za pomocą „zielonej” energii.

Jak już wcześniej wspomniano, niezwykle istotne dla WFOŚiGW w Krakowie jest też finansowanie edukacji ekologicznej. Przez ostatnie 25 lat instytucja wsparła 1,6 tys. projektów z tej dziedziny. Na zielone szkoły wyjechało 20 tys. dzieci.

Na koniec warto również przypomnieć o setkach tysięcy drzew i krzewów, posadzonych za pieniądze z małopolskiego Funduszu. Dofinansowano wiele projektów nasadzeń, a ich skalę pokazuje następujące porównanie: łączna powierzchnia zazielenionych obszarów wynosi mniej więcej tyle, ile powierzchnia Nowego Sącza.

https://www.wfos.krakow.plPaulina Szymczewska

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo