Czy kobiety i mężczyźni mają równe szanse w świecie biznesu? Na szczęście są firmy, w których tak jest

OPRAC.: Artykuł sponsorowany PHILIP MORRIS POLSKA
ANITA ROGALSKA: - Jesteśmy współwłaścicielem innowacyjnej firmy biotechnologicznej Medicago, która opracowała potencjalną szczepionkę na koronawirusa. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu roślin tytoniowych, z których pozyskano przeciwciała dla tej szczepionki. Obecnie znajduje się ona w fazie testów przedklinicznych Philip Morris
- Fundamenty naszej działalności biznesowej budujemy na kwalifikacjach, a nie płci pracowników – mówi ANITA ROGALSKA, dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie

- Świat równych szans to…

- …świat, w którym równe traktowanie kobiet i mężczyzn jest podstawą obowiązujących standardów.

To znaczy, że każdy pracownik otrzymuje takie same możliwości rozwoju i budowania kariery, a o awansie decydują wyłącznie kompetencje i wyniki, a nie płeć, wiek czy pochodzenie. Wierzymy, że wyznaczając tego typu standardy, możemy również pozytywnie wpłynąć na cały rynek pracy.

- W takiej firmie jak Philip Morris, co to oznacza?

- Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach zarządczych. Chcemy, aby w 2022 roku stanowiły co najmniej 40 procent. Już teraz udało nam się ten cel osiągnąć np. w przypadku zespołu zarządzającego spółki zajmującej się sprzedażą i dystrybucją produktów. Prowadzimy bieżący dialog z kobietami pracującymi w firmie, aby poznać ich potrzeby i oczekiwania, a także wspólnie szukać skutecznych rozwiązań.

- To są rozwiązania systemowe?

- Tak. Te najważniejsze dotyczą np. procesów rekrutacji, promocji i awansów, podwyżek oraz możliwości uczestniczenia w programach rozwojowych. Na przykład podczas rekrutacji, najważniejsze dla nas są kompetencje pracownika oraz jego dopasowanie do stanowiska, a także różnorodność kandydatów. W ciągu ostatnich lat udział kobiet i mężczyzn zatrudnionych w firmie jest na poziomie 48/52.

- Czy PMI bierze udział w zewnętrznych inicjatywach wspierających kobiety?

- Tak, działamy np. w programie LeadersIN, koordynowanym przez Vital Voices. W ten sposób wspieramy kobiety, które aspirują do roli liderek – program zapewnia wsparcie, ale też mentoring bardziej doświadczonych pracowników. Podobny program uruchomiliśmy także wewnętrznie, w ramach naszej organizacji. Dzięki temu utalentowane liderki są mentorkami dla naszych pracowników – zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jedną z inicjatyw promujących działania kobiet w firmie jest także akcja „Inspirujące Liderki”. Zgłoszone przez pracowników koleżanki stanowią wzorce oraz inspirację dla innych, a ich osiągnięcia są prezentowane w skali całej organizacji.

Ponadto, kolejny rok aktywnie działamy w Klubie Champions of Change. Najważniejszymi celami tego niezwykłego klubu jest nie tylko zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, ale także likwidacja luki płacowej czy wprowadzanie narzędzi sprzyjających lepszemu wykorzystaniu talentów obu płci. Klub Champions of Change promuje również m.in. upowszechnienie elastycznego czasu pracy, urlopy rodzicielskie wśród mężczyzn, a także zachowanie różnorodności podczas debat na konferencjach.

- Czy w takim razie dla Philip Morris macierzyństwo jest problemem?

- Nie. Nie jest dla nas ani problemem, ani wyzwaniem. Wiemy, że życie prywatne mocno wpływa na pracę i odwrotnie – warunki w pracy mają przełożenie na to, jak czujemy się i zachowujemy w domu, z rodziną i przyjaciółmi. Staramy się więc wspierać zdrową równowagę między tymi światami.

- W jaki sposób?

- Jeżeli ktoś np. zdecydował się na urlop macierzyński czy rodzicielski, dbamy o to, aby miał pewność, że praca „na niego poczeka”. Możliwość powrotu do firmy zapewniamy nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy. Wprowadziliśmy także specjalny program, który umożliwia rodzicom, wracającym do pracy z urlopów rodzicielskich, pracę w wymiarze 50 proc. godzin przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia przez pierwszy miesiąc po powrocie. Program dedykowany jest nie tylko kobietom, ale także mężczyznom.

- Jednak jak wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w czasie pandemii COVID-19 to głównie na kobietach spoczywał i spoczywa ciężar obowiązków domowych oraz opieki nad dziećmi...

- Dlatego w Philip Morris jeszcze mocniej niż dotychczas promujemy programy wspierające zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Skupiliśmy się także na szkoleniach online dotyczących specyfiki pracy z domu, zarządzania jej efektywnością, dbania o dobre samopoczucie i sposobach radzenia sobie z izolacją oraz stresem. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i współpracowników przekazaliśmy im specjalne pakiety, zawierające środki ochrony indywidualnej.

- Niemały problem w świecie biznesu to nierówność płac. Czy w PMI kobiety i mężczyźni mają takie same pensje na równorzędnych stanowiskach?

- W Philip Morris równość płac, niezależnie od płci, to standard. W zeszłym roku przeszliśmy szczegółowy audyt, który przeprowadziła - na zlecenie niezależnej fundacji Equal Salary Foundation - zewnętrzna firma doradcza.

Po procesie weryfikacji, zbadaniu wielu danych i pogłębionej analizie, jako jedyni w Polsce otrzymaliśmy prestiżowy Certyfikat Równych Płac. Jest on potwierdzeniem, zarówno dla nas, jak i naszych pracowników, iż zapewniamy równe wynagrodzenia, szanse rozwoju oraz awansu wszystkim, niezależnie od płci. Ocenę wyników pracy przeprowadzamy wyłącznie w oparciu o umiejętności, jakość pracy oraz współpracy z innymi, a nie płeć, narodowość, czy pochodzenie.

Różnorodność pracowników jest istotna również dlatego, że zróżnicowane zespoły są bardziej kreatywne, innowacyjne i wydajne w realizacji swoich zadań. A innowacyjność to jeden z kluczowych elementów, koniecznych do realizacji naszej wizji.

- Jakiej?

- Jesteśmy w trakcie ogromnej transformacji biznesowej. Z tradycyjnego producenta wyrobów tytoniowych zmieniamy się w firmę działającą w oparciu o wyniki złożonych badań naukowych i rozwój technologii. Naszym celem jest stworzenie przyszłości bez dymu tytoniowego. Aby go osiągnąć, potrzebujemy utalentowanych, innowacyjnych i zadowolonych pracowników, tak kobiet jak i mężczyzn.

- Dzięki zapewnieniu równych szans…

- …udaje nam się zatrudniać osoby, które mają różnorodne talenty, umiejętności i bardzo szerokie spojrzenie na świat. Jestem przekonana, że każdy pracownik chce pracować w firmie, która traktuje go fair. To dzięki temu możemy rozwijać nowe sposoby współpracy z klientami w różnych częściach świata, a także tworzyć innowacyjne produkty.

- Jakie?

- W ramach transformacji biznesowej inwestujemy nie tylko w badania i rozwój innowacyjnych produktów, takich jak np. podgrzewacze tytoniu IQOS, które mają potencjał mniejszego ryzyka dla konsumentów w porównaniu z papierosami, ale również w innowacyjne leki biologiczne powstałe na bazie roślin tytoniowych.

- Także na koronawirusa?

- Tak. Jesteśmy współwłaścicielem innowacyjnej firmy biotechnologicznej Medicago, która opracowała potencjalną szczepionkę na koronawirusa. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu roślin tytoniowych, z których pozyskano przeciwciała dla tej szczepionki. Obecnie znajduje się ona w fazie testów przedklinicznych.

Dodaj ogłoszenie