Docenieni za miłość do sztuki i sportu

Redakcja
„Srebrne Jabłko Sądeckie” otrzymał m.in. Stanisław Święs, najstarszy członek zespołu regionalnego „Kowalnia”. Fot. ARCH
„Srebrne Jabłko Sądeckie” otrzymał m.in. Stanisław Święs, najstarszy członek zespołu regionalnego „Kowalnia”. Fot. ARCH
Sześciu trenerów, pięciu zawodników sportowych oraz jedenastu artystów i działaczy kultury odebrało nagrody starosty nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w swoich dziedzinach.

„Srebrne Jabłko Sądeckie” otrzymał m.in. Stanisław Święs, najstarszy członek zespołu regionalnego „Kowalnia”. Fot. ARCH

REGION

Nagrody starosty za zasługi w dziedzinach kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i sportu przyznawane są każdego roku. Ponadto włodarz powiatu wyróżnia szczególnie zasłużonych na niwie kultury jabłkami sądeckimi złotego i srebrnego koloru. W tym roku „Złote Jabłko Sądeckie” otrzymał rzeźbiarz-amator Adam Gancarski, a srebrne owoce przypadły czterem członkom zespołu regionalnego „Kowalnia”.

- Nasz region znany jest w Polsce z bogactwa kulturowego – powiedział starosta Jan Golonka podczas uroczystości wręczania nagród. - Oprócz innowacji i biznesu dbamy również o rozwój właśnie kultury. Finansujemy między innymi nagrywanie płyt zespołów regionalnych i szkółki muzykowania, organizujemy zawody sportowe, wspieramy uczniów dofinansowując ich działalność kulturalną i sportową. Wszystko po to, aby zachować naszą tradycję, aby młode pokolenia znały swój region i były dumne z jego bogactwa.

(IF)

 

Nagrodzeni w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury:

1. Władysław Frączek pełni funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. Sam zajmuje się  malarstwem.  W swoich obrazach wykorzystuje stare fotografie - maluje fragmenty ulic, rynek i domy, a obok na oddzielnym obrazie umieszcza współczesny wygląd poszczególnych obiektów.  „On na obrazach zatrzymuje czas” – mówią znajomi Władysława Frączka, oglądający jego twórczość.

2. Piotr Kulig jest absolwentem etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Muzyk ludowy, kultywujący tradycyjną muzykę górali nadpopradzkich. Członek Zespołu „Dolina Popradu”.  Ponadto prowadzi szkółkę muzykowania ludowego w Rytrze oraz zajmuje się lutnictwem. Jest popularyzatorem kultury regionalnej, który swoją wiedzę i  umiejętności przekazuje młodemu pokoleniu.

3. Stanisława Motyka od ponad trzydziestu lat zajmuje się działalnością artystyczną w zakresie płaskorzeźby, rzeźby stojącej, malarstwa na szkle i na płótnie oraz bibułkarstwa. Inspirację do swoich prac czerpie z otaczającej przyrody. Prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, bierze  udział w  wystawach prac twórczości ludowej oraz w wielu festiwalach i jarmarkach.

4. Anna Padoł tworzy od trzydziestu lat. Miłość do drewna odziedziczyła po mamie i dziadku – bednarzach, jednak sztuki rzeźbiarskiej nauczył ją wujek, Stanisław Poręba. Szybko zaczęła zdobywać nagrody i wyróżnienia na konkursach, do dziś bierze udział w licznych imprezach folklorystycznych:  festiwalu w Kazimierzu, krakowskiej Cepeliadzie, targach sztuki w Żywcu. Rzeźbi w drewnie lipowym, następnie pokrywa swoje prace farbą akrylową, czasem je lakieruje. Najczęściej tworzy rzeźby o tematyce religijnej.
5. Władysława Poręba od trzydziestu lat  tworzy obrazy na szkle. Często sięga po motywy religijne, a najchętniej maluje portrety Matki Boskiej. Jej prace charakteryzują się ciepłymi, żywymi kolorami oraz dużą ilością złoceń i brokatowych ozdób. Artystka zauważa, że obrazy malowane na szkle farbami olejnymi nigdy się nie starzeją, zawsze wyglądają świeżo i atrakcyjnie.

6. Alicja Hebda jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest Honorowym Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
Od ponad 30 lat kieruje Nowosądecką Małą Galerią  nadając  jej niepowtarzalny klimat   artystyczny.   Jest oddanym animatorem kultury, który  posiada talent zjednywania artystów do współpracy. Stwarza atmosferę prowokującą do niekonwencjonalnych działań, inspiruje i wspomaga ich realizację.

7. Ksiądz Jan Pipka, proboszcz Parafii Grekokatolickiej w Krynicy-Zdroju jest przewodniczącym Bractwa SAREPTA i opiekunem duchowym Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów Nowica 2010. Warsztaty są inicjatywą Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy, Bractwa SAREPTA i osób skupionych wokół inicjatywy „Droga Ikony”. Odbywają  się we wrześniu w Nowicy koło Gorlic. Ponadto dzięki jego staraniom w cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju została przeprowadzenia konserwacja ikonostasu i ikon.

8. Ksiądz Piotr Pupczyk, proboszcz Parafii Prawosławnej  w Krynicy-Zdroju jest opiekunem Zespołu Regionalnego „Nadija” (Nadzieja). Zespół w swoim repertuarze ma utwory łemkowskie i ukraińskie, a dzięki staraniom opiekuna, który uzyskał dotację z Urzędu Marszałkowskiego, mógł zakupić i odnowić instrumenty muzyczne. Dzięki staraniom i zaangażowaniu ks. Piotra w Krynicy-Zdroju została otwarta pierwsza trasa Nordic Walking wraz z wypożyczalnią kijków do marszobiegów. Początek i koniec trasy zaczyna się przy cerkwi prawosławnej św. Włodzimierza Wielkiego, którą przy okazji można zwiedzić.

9. Juliusz**Jarończyk** to artysta fotografik, wieloletni prezes Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest inicjatorem i realizatorem regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, wystaw, plenerów fotograficznych i plastycznych. W latach 1962-2009 uczestniczył łącznie w 454 wystawach zdobywając 185 nagród i wyróżnień. Popularyzator piękna Ziemi Sądeckiej. Ponadto pan Julian jest wielokrotnym mistrzem świata i Polski w modelarstwie kosmicznym, trenerem tenisa ziemnego oraz sędzią piłki siadowej.

10. Bogdan Kiwak to artysta fotografik. Studiował fotografię we Wrocławiu, jest oprawcą plastycznym i dyrektorem manufaktury World Flag Records, współtwórcą wielu projektów artystycznych.  Debiutował w „Małej Galerii” w Nowym Sączu, uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań artystycznych jest tzw. fotografia otworkowa. Jest pomysłodawcą i animatorem  Festiwalu Fotograficznego „Widzi się”,  który realizuje we współpracy z Centrum Kultury im.  Ady Sari w Starym Sączu.

11. Władysław**Obrzut jest**działaczem kultury, regionalistą i muzykiem. W latach 60-tych prowadził zespół mandolinistów w Grybowie, w latach 80- i 90-tych prowadził kabarety i zespoły muzyczne w środowisku grybowskim. W miejscowości Stróże, skąd pochodzi, prowadzi chór parafialny.  W 2000 r. utworzył zespól regionalny „Kowalnia”, w którym jest kierownikiem muzycznym. Jest  też współzałożycielem Stowarzyszenia Regionalnego „Kowalnia”, w którym pełni funkcję  wiceprezesa.
Wyróżnieni odznaką „Za zasługi dla Ziemi Sądeckiej – Jabłko Sądeckie”:

„Złote Jabłko Sądeckie”

Adam Gancarski od 1990r. zajmuje się amatorsko rzeźbą pełną i płaskorzeźbą. W jego pracach często pojawiają się motywy roślinne, myśliwskie, sylwetki ludzkie, a także tematyka sakralna związana z kulturą i tradycją regionu. Pan Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Swoje prace wystawiał m.in. w Starej Lubowni, Muszynie, Warszawie i Nowym Sączu.

„Srebrne Jabłko Sądeckie”

1.**Stanisław Święs **to  animator życia kulturalnego. Śpiewa i tańczy w zespole regionalnym „Kowalnia”, gra na klarnecie. Jest współorganizatorem dożynek wiejskich. Ponadto śpiewa w chórze parafialnym w Stróżach. Zbiera stare pieśni, melodie oraz zwyczaje ludowe.

2. Józef Gucwa jest współzałożycielem i członkiem zespołu regionalnego „Kowalnia”. Zbiera pieśni ludowe, muzykę oraz wyposażenie dawnych domów.  Jest też śpiewakiem ludowym i aktorem, laureatem wielu nagród i wyróżnień, które zdobył na festiwalach, przeglądach i konkursach tradycji ludowych: tańca, śpiewu, gawędziarstwa.

3. Jerzy Liszka jest współzałożycielem Stowarzyszenia Regionalnego „Kowalnia”. Tańczy i śpiewa w zespole regionalnym „Kowalnia”, w którym pełni również rolę kronikarza. Prowadzi stronę internetową zespołu. Występuję w teatrze obrzędowym. Jest inicjatorem wielu działań społecznych na terenie sołectwa Stróże.

4. Stanisław Święs jest najstarszym muzykiem kapeli ludowej zespołu regionalnego „Kowalnia”. Gra na skrzypcach jako prymista. Swoją wiedzę i zdolności przekazuje młodym muzykom. Udziela się społecznie na rzecz rozwoju muzyki ludowej. Posiada dużą wiedzę na temat muzyki Pogórzan i Sądeczan. Jest laureatem wielu konkursów, na których zdobył liczne nagrody i wyróżnienia. 

Nagrodzeni w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Trenerzy:

1. Stanisław Brożek – koordynator działań sportowych w Gminie Łabowa, gdzie mieszka i pracuje w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym organizując zajęcia sportowe nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzać czas wolny. Współpracuje z MOS PN od początku jego istnienia.

2. Marek Fiut nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu, trener w LKS „Gród” Podegrodzie. Założyciel szkółki piłkarskiej dla dzieci przy klubie LKS „Gród”. Organizator wielu turniejów międzynarodowych i ogólnopolskich w piłce nożnej.
 

3. Stanisław Gądek – założyciel UKS „Krynica”, gdzie prowadzi i trenuje  piłkę koszykową dziewcząt, które doprowadził do I ligi w latach 2004-2008. Organizator wielu imprez międzynarodowych w koszykówce. Jest także trenerem podnoszenia ciężarów w LUKS „Nowosądeczanin” w Piwnicznej-Zdroju.
4. Wioletta Kownacka - nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Wojnarowej oraz trenerka piłki siatkowej w UKS „Bociek” w Wojnarowej.  Drużyna UKS „Bociek” pod jej opieką odniosła  wiele znaczących sukcesów. Prowadzi także w szkole  bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą  w dniach wolnych od pracy, w czasie ferii zimowych i wakacji.

5. Jan Oleksy - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Mogilnie. Od 20 lat jest społecznym koordynatorem sportu dzieci i młodzieży na terenie gminy Korzenna. Wielokrotnie był organizatorem Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców  oraz w siatkówce dziewcząt. Założyciel i od kilkunastu lat prezes UKS „Olimp” w Mogilnie.

6. Artur Mazur – instruktor piłki nożnej. Prowadzi i trenuje grupy trampkarzy młodszych w LKS „Poprad” w Muszynie oraz dzieci w UKS „Muszynianka”. Popularyzuje piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży z terenu miast i wsi. Organizuje zawody i rozgrywki ligowe polsko-słowackie, aktywizując środowiska lokalne.  Ponadto jest założycielem szkółek piłkarskich w Krynicy-Zdroju i Muszynie. 

Zawodnicy:
1. Ewa Dobosz
– zawodniczka LKS „JAS-POL” w Krynicy-Zdroju. Trzykrotna złota medalistka Pucharu Polski w kick-boxingu jest członkiem kadry narodowej. Zdobywczyni brązowego medalu w Pucharze Świata w  kick-boxingu. W 2009 r. zdobyła I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska w boksie kobiet. Laureatka nagrody – Małopolski Laur Sportu w 2007 r.

2. Piotr Dobosz - członek Stowarzyszenia Tradycja i Przyszłość we Frycowej. Jego osiągnięcia to m.in.: wicemistrzostwo Europy federacji  w konkurencji Kata Kreatywne (2007), brązowy medal na Mistrzostwach Europy World United Martial Arts w walkach Full Contact Kickboxing (2007), mistrzostwo Polski XMA w konkurencji Formy z Bronią (2010), mistrzostwo Polski XMA w konkurencji Walka Reżyserowana (2010), brązowy pas Karate.
Założyciel grupy „Astral” obecnie zawodnik Taekwondo ITF i Sambo-Systema Nowy Sącz.

3.**Monika Grzesiak** - zawodniczka Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nowosądeczanin” w Piwnicznej-Zdroju. Uprawia podnoszenie ciężarów.  W 2010 r. podczas Akademickich Mistrzostw Świata  w Tajwanie wywalczyła tytuł Wicemistrzyni Świata. Także w 2010 r.  zdobyła złoty i brązowy medal w Mistrzostwach Polski do lat 20 oraz złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Polski. Od 6 lat jest zawodniczką kadry narodowej do lat 20 w podnoszeniu ciężarów.

4. Mateusz Łękawski – to biegacz narciarski UKS „Ryter” w Rytrze. Osiągnął znaczne sukcesy w swoich kategoriach wiekowych. Reprezentował powiat nowosądecki w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jego największym osiągnięciem było zdobycie 2 medali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Jakuszycach w narciarstwie biegowym

5. Marian Ryżak - zawodnik reprezentujący  barwy Stowarzyszenia Visegrad Maraton Rytro w biegach ulicznych, legitymuje się najlepszym wynikiem na Sądecczyźnie w maratonie z czasem 2.36,41 godz. W 2007  r. zdobył I miejsce w  maratonach w Polsce, Czarnogórze, Węgrzech oraz V m. w maratonie w Berlinie. W 2008 r. zdobywał medalowe pozycje w Polsce i na Słowacji oraz VI miejsce w maratonie w Nowym Jorku.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie