Egzamin gimnazjalny 2018 CKE: Polski Arkusze i Odpowiedzi - język polski - cz. humanistyczna [rozwiązania]

Małgorzata Mrowiec
Małgorzata Mrowiec
Egzamin gimnazjalny 2018: Polski. Egzamin gimnazjalny 2018: Polski.
Egzamin gimnazjalny 2018 CKE POLSKI - ARKUSZE I ODPOWIEDZI. W środę o godzinie 11 rozpoczął się egzamin gimnazjalny 2018 z języka polskiego. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 90 minut. Na naszej stronie znajdziecie arkusze i odpowiedzi egzaminu gimnazjalnego - części humanistycznej.

Egzamin Gimnazjalny 2018: Wos i Historia na początek! Wojna Secesyjna na egzaminie gimnazjalnym ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE – HISTORIA, WOS

Egzamin gimnazjalny 2018 Terminy: cz. humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, j.obcy. Co się pojawi na egzaminie gimnazjalnym?

Egzamin gimnazjalny 2018: Polski. Jakie były tematy na polskim?

Kolejnego krakowskiego gimnazjalistę, Jakuba Kowala, zapytaliśmy o egzamin z polskiego. - Test był głównie z tworzonych w języku polskim i używanych nowych słów - neologizmów, skróconych form wyrazów. Mieliśmy napisać, czy są dobre, czy nie dla dzisiejszego języka. Ja uznałem, że tworzenie neologizmów to dobry kierunek, bo w dzisiejszym świecie wszystko przyspiesza i dzięki wymyślaniu nowych słów dostosowujemy się do tego tempa - mówił nam Kuba. Przykładem takiego neologizmu to np. "rowerować" zamiast "iść na rower".

Egzamin gimnazjalny 2018: Polski. Charakterystyka postaci literackiej

Gabriela Mikuli z klasy biologiczno-chemicznej Gimnazjum nr 4 opowiedziała nam z kolei o zadaniu, w ramach którego należało napisać charakterystykę postaci literackiej, która, kierowała się w swoim postępowaniu najważniejszą dla siebie wartością, a przez to dokonała najważniejszego wyboru w swoim życiu. Gabriela wybrała Rudego z "Kamieni na szaniec".

- Wskazałam, że był patriotą i dlatego bronił Polski, bronił swoich kolegów, a w związku z czym był torturowany, gdy został aresztowany, a w konsekwencji tego zmarł - opowiedziała nam gimnazjalistka. Tak jak w każdej charakterystyce trzeba było na końcu zawrzeć swoją opinię na temat tej postaci. - Ja stwierdziłam, że to zdecydowanie jest bohater i poznanie go sprawiłoby mi niesamowita przyjemność i byłby to zaszczyt - mówiła 15-l

atka.

Egzamin gimnazjalny 2018: Polski. Znamy pytania!

Jak się okazuje, charakterystyka trochę zaskoczyła piszących egzamin - większość z nich liczyła na rozprawkę.

Gimnazjaliści musieli też odpowiedzieć na pytania dotyczące przytoczonego wiersza - co jest jego głównym tematem utworu, na jakim stanowisku stoi autor itp.

Jeśli chodzi o neologizmy, Gabrysia - która w przyszłości chce zostać psychologiem - uznała, że dzięki ich tworzeniu możemy rozwijać swój talent, zdolności słowotwórcze. Innego zdania była ..., która napiętnowała mówienie skrótami. Uznała, że w sytuacjach oficjalnych to zemści się na osobach używających takich wyrazów. - Za niedługo będziemy mówić samymi skrótami i młodzi ludzie na przykład na takich egzaminach nie będą mieli odpowiedniego zasobu słownictwa, aby napisać pracę pisemną - stwierdziła Julia Magdziarz z tej samej szkoły.

Egzamin gimnazjalny 2018: fragment jednej z książek Małgorzaty Musierowicz

Jeszcze inne pytanie na egzaminie dotyczyło przytoczonego fragmentu jednej z książek Małgorzaty Musierowicz. Po jego przeczytaniu należało odpowiedzieć, czy opisany ta, bohater interesował się filozofią. Wynikało to z tekstu. - Bohaterka czytała książkę, w której jej mama zaznaczyła pewien fragment, a on się nim zaciekawił. na tej podstawie powiedział coś, co zdradzało, że interesuje się filozofią - relacjonowała Gabriela Mikuli.

EGZAMIN GIMNAZJALNY POLSKI PYTANIA, TEMATY ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI

Przed uczniami druga część egzaminu gimnazjalnego 2018. Tym razem zmierzą się z pytaniami i tematami z języka polskiego. Arkusze CKE z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego pojawią się na naszej stronie internetowej ok. godz. 12.

Przypomnijmy, że za nami egzamin gimnazjalny 2018 z historii i WOS. Sprawdziliśmy, jak poszedł on uczniom Gimnazjum nr 4 w Krakowie (przy Rynku Kleparskim). Kacper Mikrut z klasy z rozszerzonym angielskim w z testem liczącym 25 pytań poradził sobie zaledwie w 40 minut. Jaki był ten egzamin?

- Bardzo prosty - twierdzi gimnazjalista, który będzie chciał kontynuować naukę w Technikum Informatycznym. Do egzaminu nie przygotowywał się specjalnie, wystarczyło to, co wyniósł z lekcji.

Kacper zapamiętał np. pytanie o okres w historii Polski, jakim było rozbicie dzielnicowe. - Pytanie było o przyłączone ziemie. Trzeba było odpowiedzieć, czy państwo Łokietka było większe w okresie rozbicia dzielnicowego niż wcześniej Bolesława Krzywoustego. I była mapa do tego pokazana. Większość pytań miała tekst i mapę i tutaj wiedzy prawie nie trzeba było mieć - twierdzi Kacper Mikrut.

Teraz czas na egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Powodzenia!

Egzamin Gimnazjalny 2018: ‎egzaminu nie można nie zdać

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Egzamin Gimnazjalny 2018: POLSKI ODPOWIEDZI


Egzamin Gimnazjalny 2018: Zadanie 1

F
P

Egzamin Gimnazjalny 2018: Zadania 2

B

Egzamin Gimnazjalny 2018: Zadanie 3
D

Egzamin Gimnazjalny 2018: Zadanie 4
C

Egzamin Gimnazjalny 2018: Zadanie 5
C

Egzamin Gimnazjalny 2018: Zadanie 6
P
F

Egzamin Gimnazjalny 2018: Zadanie 7

P
P

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 1. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Według Barbary Skargi człowiek godny to taki, który wyznaje poglądy oportunistów. FAŁSZ
Według Barbary Skargi pojęcia „godność” i „prawość” wiążą się ze sobą. PRAWDA

Zadanie 2. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Barbara Skarga w 2. akapicie odwołuje się do osobistych doświadczeń, aby
A. streścić główną myśl tekstu.
B. uwiarygodnić swoje poglądy.
C. podsumować swoje rozważania.
D. podkreślić naukowy charakter wywodu

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 3. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z tekstu Barbary Skargi wynika, że żyjemy w kulturze, w której
A. nie dostrzega się ludzkich słabości.
B. jest przyzwolenie dla ludzkich słabości.
C. ludzkie słabości nie mają żadnego znaczenia.
D. ludzkie słabości są bodźcem do doskonalenia się.

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 4. (0–1)
Odpowiedź na które z poniższych pytań znajdziesz w akapicie 5.? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Co to znaczy „człowiek godny”?
B. Jakie są przyczyny utraty godności?
C. Jakie wartości są podstawą naszej kultury?
D. Czy w obliczu niebezpieczeństwa łatwo zachować godność?

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 5. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Głos, o którym pisze autorka w ostatnim akapicie tekstu, wiąże się z
A. pragnieniem lepszego życia.
B. lękiem przed opinią publiczną.
C. wiernością wyznawanym wartościom.
D. poczuciem odpowiedzialności za innych ludzi.

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 6. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Tryb rozkazujący użyty w wypowiedzeniu Mówi do mnie: nie kłam, nie oszukuj siebie, zostań sobą służy podkreśleniu siły oddziaływania wewnętrznych nakazów. PRAWDA
2. Pytania zadane w akapicie 4. autorka pozostawia bez odpowiedzi. FAŁSZ

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 7. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Fragmenty książki czytane przez Laurę świadczą o tym, że Seneka snuje rozważania o naturze ludzkiej. PRAWDA
2. Z wypowiedzi brodacza wynika, że interesuje się on filozofią PRAWDA

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 8. (0–1)
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Z tekstu wynika, że brodacz – po wejściu Laury do przedziału – ocenił ją A/B, ponieważ kierował się C/D.
A. trafnie
B. nietrafnie
C. tytułami czasopism, które czytała
D. utartymi przekonaniami o młodzieży

Z tekstu wynika, że brodacz – po wejściu Laury do przedziału – ocenił ją B. nietrafnie, ponieważ kierował się D. utartymi przekonaniami o młodzieży.

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 9. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Laura w rozmowie z brodaczem jest
A. bezmyślna i przemądrzała.
B. wyniosła i uszczypliwa.
C. ugodowa i uprzejma.
D. łagodna i zalękniona.

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 10. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Brodacz w rozmowie z Laurą wyraził pogląd, że myśli starożytnego filozofa
A. są oderwane od życia.
B. są powszechnie znane.
C. mają charakter ponadczasowy.
D. nie odnoszą się do współczesności.

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 11. (0–1)
W którym zdaniu narrator przywołuje myśli Laury? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Ona zaś czytała, wściekła i nadęta.
B. Laura rzuciła mu druzgoczące spojrzenie, aż się skulił.
C. Akapit zakreśliła, oczywiście, mama, ale co mu do tego.
D. Ani Laura, ani jej rozmówca nie zwrócili na to najmniejszej uwagi

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 12. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Użycie wykrzykników w zapisie wypowiedzi No, wie pan!!! No, dziękuję bardzo!!! służy uwydatnieniu zadowolenia Laury. FAŁSZ
2. Użycie wykrzyknika w zapisie wypowiedzi brodacza To wspaniale! służy podkreśleniu jego uznania dla Laury. PRAWDA

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 13.–15.

Jonasz Kofta
WYSPA

Kiedy się szumem, tłumem, gwarem
Ludzkie skupiska ustokrotnią
Najdroższym na świecie towarem
Będzie samotność
Tęsknotą ciszy uciekamy
W bezludność wyspy, słońce południa
Lecz kiedy na niej zamieszkamy
Wyspa przestanie być bezludna
Przybędzie z nami trud i strach
Niewola dnia, historii schemat
Jak pięknie wiatr układa piach
Tam gdzie nas nie ma
Jonasz Kofta, Wyspa, [w:] tegoż, Pamiętajcie o ogrodach, Warszawa 1991.

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 13. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. W utworze zawarta jest myśl, że człowiekowi trudno odnaleźć spokój. PRAWDA
2. Z wiersza wynika, że człowiek nieustannie dąży do kontaktu z innymi. FAŁSZ

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 14. (0–1)
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Aby spotęgować wrażenie zgiełku panującego w świecie, poeta posłużył się sformułowaniem A/B, które jest C/D.

A. Lecz kiedy na niej zamieszkamy
Wyspa przestanie być bezludna
B. Kiedy się szumem, tłumem, gwarem
Ludzkie skupiska ustokrotnią
C. przenośnią
D. porównaniem

ODPOWIEDŹ: Aby spotęgować wrażenie zgiełku panującego w świecie, poeta posłużył się sformułowaniemB. Kiedy się szumem, tłumem, gwarem, Ludzkie skupiska ustokrotnią, które jest C. przenośnią.

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 15. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Metaforyczny sens słów Jak pięknie wiatr układa piach / Tam gdzie nas nie ma najpełniej
wyraża się w sformułowaniu
A. Człowiek krytycznie ocenia marzenia innych.
B. Człowiek potrafi docenić uroki codzienności.
C. Człowiek idealizuje miejsca, w których nie przebywa.
D. Człowiek próbuje uniknąć kontaktu z naturą, która jest nieprzewidywalna.

Egzamin gimnazjalny 2018 HARMONOGRAM

18 kwietnia 2018 (środa) - część humanistyczna

 • Historia, WOS - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • J. Polski - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

19 kwietnia 2018 czwartek - część matematyczno-przyrodnicza

 • Przyroda: biologia, chemia, fizyka i geografia - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • Matematyka - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

20 kwietnia 2018 piątek - część językowa

 • na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

 • na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

  Wybór poziomu egzaminu
  z języka obcego nowożytnego

 • język nauczany na bazie podstawy programowej III.0 (poziom dla początkujących) - obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym, nieobowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

 • język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)
  obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

Egzamin gimnazjalny 2018 HARMONOGRAM

18 kwietnia 2018 (środa) - część humanistyczna

 • Historia, WOS - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • J. Polski - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

19 kwietnia 2018 czwartek - część matematyczno-przyrodnicza

 • Przyroda: biologia, chemia, fizyka i geografia - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • Matematyka - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

20 kwietnia 2018 piątek - część językowa

 • na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

 • na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

  Wybór poziomu egzaminu
  z języka obcego nowożytnego

 • język nauczany na bazie podstawy programowej III.0 (poziom dla początkujących) - obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym, nieobowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

 • język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)
  obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.

Autor: Joanna Urbaniec

Wideo

Materiał oryginalny: Egzamin gimnazjalny 2018 CKE: Polski Arkusze i Odpowiedzi - język polski - cz. humanistyczna [rozwiązania] - Gazeta Krakowska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3