Egzamin Gimnazjalny 2018: Wos i Historia na początek! Sprawdź, co było na egzaminie gimnazjalnym ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE – HISTORIA, WOS

Małgorzata Mrowiec
Małgorzata Mrowiec
Egzamin Gimnazjalny 2018. Pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych za nami. Na początek uczniowie zmierzyli się z częścią humanistyczną. Jakie były pytania z historii i wos-u? Pytania dotyczyły m.in. powstania styczniowego i listopadowego. U nas znajdziecie arkusze wraz z odpowiedziami! EGZAMIN GIMNAZJALNY WYNIKI, EGZAMIN GIMNAZJALNY HISTORIA, WOS, EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 ODPOWIEDZI ARKUSZE

Egzamin gimnazjalny 2018: Polski, WOS - jakie będą pytania, tematy (Arkusz, Odpowiedzi)

Egzamin gimnazjalny 2018 Terminy: cz. humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, j.obcy. Co się pojawi na egzaminie gimnazjalnym?

Egzamin Gimnazjalny 2018: Wos i Historia PYTANIA, ARKUSZ, ODPOWIEDZI

Egzamin Gimnazjalny 2018: część humanistyczna. Jaki był ten egzamin? - Bardzo prosty

Sprawdziliśmy, jak poszło na porannym egzaminie z historii i WOS uczniom Gimnazjum nr 4 w Krakowie (przy Rynku Kleparskim). Kacper Mikrut z klasy z rozszerzonym angielskim w z testem liczącym 25 pytań poradził sobie zaledwie w 40 minut. Jaki był ten egzamin? - Bardzo prosty - twierdzi gimnazjalista, który będzie chciał kontynuować naukę w Technikum Informatycznym. Do egzaminu nie przygotowywał się specjalnie, wystarczyło to, co wyniósł z lekcji.

Zobacz też:

Egzamin gimnazjalny 2018: Polski. Charakterystyka bohatera na języku polskim! PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE

Kacper zapamiętał np. pytanie o okres w historii Polski, jakim było rozbicie dzielnicowe. - Pytanie było o przyłączone ziemie. Trzeba było odpowiedzieć, czy państwo Łokietka było większe w okresie rozbicia dzielnicowego niż wcześniej Bolesława Krzywoustego. I była mapa do tego pokazana. Większość pytań miała tekst i mapę i tutaj wiedzy prawie nie trzeba było mieć - twierdzi Kacper Mikrut.

Egzamin Gimnazjalny 2018: Nie zabrakło pytań o powstanie styczniowe i listopadowe

Gimnazjalista dodaje jednak, że jeśli chodzi o starożytność, trzeba było jednak wykazać się wiedzą. - Rzym, republika, cesarstwo - trzeba było wiedzieć, które ustroje były po kolei - mówi Kacper.

W teście znalazło się też pytanie o to, które z podanych wydarzeń z okresu rozbiorów Polski było chronologicznie pierwsze, które ostatnie. - Ale żadnych dat szczegółowo nie trzeba było znać - zaznacza gimnazjalista.

Nie zabrakło pytań o powstanie styczniowe i listopadowe. Jedno pytanie dotyczyło I wojny światowej (egzamin sięgał do 1918 roku).

Z wiedzy o społeczeństwie pytań było pięć. Jedno np. dotyczyło Europarlamentu. Inne zadanie opisywało wybory i trzeba było zdecydować, kogo się w nich wybiera.

Według innej trzecioklasistki z Gimnazjum nr 4, Wiktorii Wiszniewskiej, egzamin wcale nie był taki łatwy. Jeśli chodzi o zapamiętane pytania, wymienia np. to o głosowanie za pomocą specjalnych glinianych skorupek, czyli dotyczące demokracji ateńskiej.

Egzamin Gimnazjalny 2018: "Na egzaminie było wszystko, co mieliśmy w szkole w poprzednich latach"

- Było też drzewo genealogiczne dynastii Jagiellonów i pytania o nie - relacjonowała nam uczennica. - Na egzaminie było wszystko, co mieliśmy w szkole w poprzednich latach. To oczywiste - ale część tej wiedzy już się zapomniało - przyznawała. Wiktoria intensywnie, przez cały dzień, uczyła się przez trzy dni przed egzaminem. Po skończeniu gimnazjum chce się uczyć w technikum, po którym zostanie technikiem obsługi turystycznej.

Nikola Ochmańska z klasy z rozszerzonym angielskim w tym krakowskim gimnazjum uważa wręcz, że poranny egzamin był trudny. - Było na przykład pytanie o prawie, którego w ogóle nie skojarzyłam, żebym znała z lekcji. Takiego pytania w ogóle się nie spodziewałam - powiedziała nam gimnazjalistka. Do egzaminu powtarzała systematycznie co tydzień.

Egzamin Gimnazjalny 2018: Historia, WOS

Z wiedzy o społeczeństwie szczególnie zapamiętała zadanie z wykresem o podatki: VAT, PIT. - Trzeba było wybrać, z którego podatku mamy najwięcej zysku. Należało odpowiedzieć, że z usług, z VAT-u - mówi nastolatka. Nikola chciałaby kontynuować naukę w liceum, a w przyszłości prowadzić własną firmę.

Egzamin Gimnazjalny 2018: nie wszyscy muszą pisać egzamin gimnazjalny

Jak poinformowała nas Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, w województwie małopolskim zgłoszono do egzaminu gimnazjalnego 32 tys. 352 uczniów, w Krakowie - 5 tys. 910 uczniów. Z egzaminu gimnazjalnego 2018 w całej Małopolsce zwolnionych jest 171 osób (uczniowie ci są laureatami olimpiad), w tym w samym Krakowie aż 94.

Uczniowie mogą przystępować do egzaminu gimnazjalnego w szkołach przyszpitalnych, sanatoryjnych lub – w szczególnych przypadkach zdrowotnych, za zgodą dyrektora OKE - egzamin może być przeprowadzony w domu ucznia. W sumie w Małopolsce egzamin gimnazjalny poza szkołą zdaje 29 osób.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 ODPOWIEDZI

Tekst do zadania 1.
Każdy obywatel otrzymywał skorupkę [glinianą] i pisał na niej nazwisko człowieka, którego chciał usunąć spośród obywateli. Tabliczkę zanosił na umówione miejsce na agorze. Tam archonci przeliczali skorupki. Następnie odkładano tabliczki z poszczególnymi imionami osobno i tego, kto był wymieniony największą liczbą głosów, ogłaszano jako usuniętego na dziesięć lat.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 1. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Procedura opisana w tekście była stosowana w
A. cesarskim Rzymie.
B. oligarchicznej Sparcie.
C. republikańskim Rzymie.
D. demokratycznych Atenach.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Teksty do zadania 2.
Tekst I
Niewolników dostarczały wojny, znana była np. niewola za długi, często też praktykowano sprzedaż dzieci. Gospodarcze znaczenie niewolników było jednak niewielkie. Największą ich liczbę zatrudniał król dla różnorakich posług w pałacu w Babilonie.
Tekst II
Wolno było helotom zakładać rodzinę, zatrzymywać na swój użytek nadwyżki plonów. Istniała więc grupa ludności zależnej, pozbawiona praw politycznych i przywiązana do ziemi.
Tekst III
Szczególnie ciężki był los niewolników kształconych w specjalnych szkołach dla gladiatorów, zapaśników. Walki gladiatorów na arenie cyrkowej pasjonowały widzów, którzy lubowali się w krwawych widowiskach.
Tekst IV
Wyprawy wojenne faraonów Nowego Państwa zwiększały poważnie dopływ niewolników i podnosiły ich znaczenie, zwłaszcza w tych gałęziach produkcji, które wymagały pracy fizycznej. Aczkolwiek główną siłą roboczą pozostawała ludność miejscowa, to jednak
znaczenie niewolnictwa było spore.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 2. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Sytuację niewolników w starożytnym Rzymie w okresie republiki przedstawia
A. tekst I.
B. tekst II.
C. tekst III.
D. tekst IV.

Mapa do zadania 3.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 3
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Grecja stała się częścią państwa rzymskiego w okresie republiki. PRAWDA
Prowincja oznaczona znakiem X została zdobyta przez Rzymian w II wieku przed naszą erą FAŁSZ

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 4. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia, to:

A. początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła * prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona * ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim.
B. ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim * początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła * prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona.
C. prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim * początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła.
D. ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim * prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona * początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła.

Tekst i taśma chronologiczna do zadania 5.
Gdy tak się wahał, wydała mu się lepsza myśl, żeby pójść zwalczać bożków i bałwany w kraju Prusów. Książę [Bolesław], poznawszy jego zamiary, daje mu łódź i dla bezpieczeństwa podczas podróży zaopatruje ją w trzydziestu wojów. On zaś przybył najpierw do Gdańska, położonego na skraju rozległego państwa [tego] księcia i dotykającego brzegu morza. Tu, odprawiając obrzędy mszalne, Ojcu ofiarował Chrystusa, któremu za kilka dni siebie samego miał złożyć w ofierze.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 5. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wydarzenia opisane w tekście miały miejsce w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 6. (0–1)
Na podstawie mapy oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Państwo Władysława Łokietka obejmowało większy obszar niż państwo Bolesława Krzywoustego. FAŁSZ
Opole znajdowało się w granicach państwa polskiego u kresu panowania Władysława Łokietka. FAŁSZ

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 7. (0–1)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Przywilej nadany przez Jana Olbrachta ograniczył prawa mieszczan. PRAWDA
Wszystkie przywileje wymienione w tabeli zostały nadane przez królów z dynastii Jagiellonów. FAŁSZ

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 8. (0–3)
Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.

Na ilustracji przedstawiono budowlę wzniesioną w stylu 8.1. ____. Charakterystyczne dla tego stylu jest występowanie 8.2. ____. Budowę katedry rozpoczęto w epoce 8.3. ____.

8.1.
A. gotyckim
B. romańskim
C. barokowym

8.2.
A. okien i portali zakończonych ostrymi łukami
B. masywnych murów i małych okien
C. falistych linii gzymsów i fasady

8.3.
A. starożytnej
B. średniowiecza
C. renesansu

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Tekst do zadania 9.
Rok upłynął od nocy św. Bartłomieja. W obecności króla Francji, grona dostojnych notablów królestwa francuskiego, posłów zagranicznych i tłumu ciekawych paryżan poseł polski Jan Zborowski wyrzekł w katedrze Notre Dame twarde słowa: „Jeżeli nie zaprzysięgniesz, nie będziesz panował”. Podobne zdarzenie zaszło kilka miesięcy potem w katedrze wawelskiej, kiedy marszałek wielki koronny Jan Firlej położył rękę na koronie Piastów i Jagiellonów i oświadczył, że nie dopuści, aby spoczęła ona na skroniach królewicza, jeżeli ten nie zaprzysięgnie pokoju religijnego.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 9. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Jan Zborowski słowa: „Jeżeli nie zaprzysięgniesz, nie będziesz panował”, skierował do
A. Kazimierza Wielkiego – ostatniego króla z dynastii Piastów.
B. Władysława Jagiełły – pierwszego króla z dynastii Jagiellonów.
C. Henryka Walezego – pierwszego króla elekcyjnego.
D. Zygmunta Augusta – ostatniego króla z dynastii Jagiellonów.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Tekst do zadania 10.
Jego Królewska Mość jest i powinien być uważany za najwyższą głowę Kościoła w Anglii i za taką jest przyjmowany przez duchowieństwo tego królestwa. Król i jego następcy mają mieć władzę i autorytet, aby od czasu do czasu przeprowadzać wizytacje, poskramiać winnych, usuwać nadużycia, reformować i wykorzeniać te wszystkie błędy, dla wzrostu siły religii Chrystusowej oraz dla jedności królestwa.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 10. (0–3)
Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.

Cytowany dokument powstał za panowania 10.1. ____. Miało to miejsce w 10.2. ____. Organizacja Kościoła przedstawiona w tekście jest charakterystyczna dla wyznania 10.3. ____.

10.1.
A. Piotra I
B. Ludwika XIV
C. Henryka VIII

10.2.
A. XVIII wieku
B. XVI wieku
C. XIV wieku

10.3.
A. anglikańskiego
B. prawosławnego
C. rzymskokatolickiego

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Teksty do zadania 11.
Tekst I
Mowa króla Anglii Jakuba I w Parlamencie w 1609 roku (fragment)
Bóg ma władzę stwarzania i niszczenia, dawania życia i zadawania śmierci. Tę samą władzę mają królowie. Tworzą i unicestwiają swoich poddanych, dysponują życiem i śmiercią, kierują wszystkimi sprawami, przed nikim nie są odpowiedzialni, jak tylko przed samym Bogiem.

Tekst II
Deklaracja Praw Narodu Angielskiego z 1689 roku (fragment)
Lordowie duchowni i świeccy oraz Izba Gmin oświadczają, że przypisywana królowi władza zawieszenia prawa lub zawieszania wykonania prawa, mocą jego własnej decyzji, bez zgody parlamentu – jest bezprawiem.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 11. (0–1)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
W obu tekstach głosi się pochwałę monarchii absolutnej. FAŁSZ
Z drugiego tekstu wynika, że król może samodzielnie stanowić prawo. FAŁSZ

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Teksty do zadania 12.
Tekst I
Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III (fragment)
August III był tak nieszczęśliwy, że za jego panowania trzydziestoletniego żaden sejm nie
doszedł [do skutku]. Niechętne partie i obce dwory zrywały sejmy przez subordynowane1
osoby, zwalając winę na króla, utyskując na jego nieszczęśliwe panowanie. Do zerwania sejmu
nie zażywano osób2
rozumem i miłością dobra publicznego obdarzonych.
Tekst II
Traktat Stanisława Konarskiego O skutecznym rad sposobie wydany w latach 1760–1763
(fragment)
My kadencje sejmów aż co dwa lata mamy, ale sejmów nie mamy: lat kilka, kilkanaście
i kilkadziesiąt mija, jak nie możemy doczekać się sejmu [zakończonego podjęciem uchwał];
i cóż za dziw, że giniemy na wszystkim, upadamy na wszystkim, a coraz to głębiej.
1 Subordynowane – podporządkowane.
2 Nie zażywano osób – nie posługiwano się osobami.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 12. (0–3)
Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.

Obydwa teksty dotyczą czasów panowania w Rzeczypospolitej króla z dynastii 12.1. ____. Autorzy w zamieszczonych powyżej fragmentach tekstów 12.2. ____. W tych tekstach opisano skutki stosowania w życiu politycznym Rzeczypospolitej zasady 12.3. ____.

12.1.
A. jagiellońskiej
B. piastowskiej
C. saskiej

12.2.
A. krytykują sposób funkcjonowania sejmów w Rzeczypospolitej
B. pochwalają funkcjonowanie władzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej
C. obwiniają władcę za kryzys polskiego parlamentaryzmu

12.3.
A. trójpodziału władzy
B. głosowania większościowego
C. liberum veto

Teksty do zadania 13.
Tekst I
Społeczeństwo wiernych tworzy jedno ciało, ale państwo składa się z trzech ciał. Dom Boży,
uważany za jeden, jest więc podzielony na trzy części: jedni modlą się, drudzy walczą, inni
wreszcie pracują. Usługi, przez jednych świadczone, są warunkiem działania dwu części
pozostałych. Każdy po kolei podejmuje się ulżyć całości.
Tekst II
Władza królewska jest absolutną. Monarcha nie potrzebuje przed nikim zdawać sprawy
ze swoich rozporządzeń. Jedyną ochroną człowieka prywatnego przed władzą publiczną jest
jego niewinność.
Tekst III
Dobry rząd musi się opierać na systemie tak silnie zbudowanym jak system filozoficzny.
System musi wypływać z jednej tylko głowy, z głowy panującego. Zaniedbywanie obowiązków
względem poddanych staje się wprost zbrodnią. Panujący powinien słuchać skarg poddanych
i wymierzać sprawiedliwość.
Tekst IV
Każdy z nas oddaje swoją osobę i swoje prawa pod naczelne kierownictwo woli powszechnej
i wszyscy my wspólnie, jako ciało polityczne, przyjmujemy każdego członka jako część
niepodzielnej całości. Ten akt zrzeszenia tworzy ciało zbiorowe, uzyskujące swoje wspólne
„ja”, swoje życie i wolę.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 13. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zasady zgodne z koncepcją umowy społecznej Jeana Jacques’a Rousseau przedstawiono w
A. tekście I.
B. tekście II.
C. tekście III.
D. tekście IV.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 14. (0–2)
Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W każdym wierszu tabeli wybierz właściwą literę.

14.1. Wydarzenie chronologicznie pierwsze. B
14.2. Wydarzenie chronologicznie ostatnie. D

A. Wybuch powstania kościuszkowskiego.
B. Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego.
C. Uchwalenie Konstytucji 3 maja.
D. Podpisanie traktatu trzeciego rozbioru Polski.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Tekst do zadania 15.
Odezwa wydana w Mediolanie w 1797 roku (fragment)
Do współobywateli! Wierny ojczyźnie mojej, do ostatniego momentu walczyłem za jej
wolność. Upadła ona pod przemocą. Polacy, nadzieja powstaje, Francja zwycięża, ona się bije
za sprawę narodów, starajmy się osłabić jej nieprzyjaciół. Już oficerowie i żołnierze,
towarzysze trudów waszych i zwycięstwa, są ze mną; już się bataliony formują; bijmy się za
sprawę wspólną wszystkich narodów, za wolność pod walecznym Bonaparte, zwycięzcą
Włoch!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 15. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Autorem odezwy jest
A. Józef Piłsudski.
B. Romuald Traugutt.
C. Tadeusz Kościuszko.
D. Jan Henryk Dąbrowski.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Tekst i ilustracja do zadania 16.
W okresach dla Polski przełomowych manifestowano uczucia patriotyczne poprzez strój
narodowy, pieśni czy odpowiednio przyozdobione przedmioty. W 30. rocznicę ataku na
Belweder urządzono manifestację, w czasie której motywy religijne ściśle połączyły się
z politycznymi – zebrani odśpiewali Boże, coś Polskę, Mazurka Dąbrowskiego i Warszawiankę.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 16. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Tekst i ilustracja odnoszą się do nastrojów w Królestwie Polskim
A. w czasie insurekcji kościuszkowskiej.
B. przed wybuchem powstania listopadowego.
C. przed wybuchem powstania styczniowego.
D. w czasie I wojny światowej.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Tekst do zadania 17.
Od czasu zupełnego pojednania się Polaków z cesarzem, przeprowadzonego przez hr. Agenora
Gołuchowskiego w 1866 roku na podstawie znanej formuły Kazimierza Grocholskiego,
streszczonej w zdaniu „Przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy”, stosunek
Polaków do cesarza i odwrotnie ułożył się na stopie pełnego zaufania. Ta formuła nie była
frazesem, ale programem, który pozwolił Galicji stać się polskim Piemontem.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 17. (0–1)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W tekście opisano stosunek Polaków do władcy z dynastii Romanowów. FAŁSZ
Agenor Gołuchowski i Kazimierz Grocholski prezentowali postawę lojalistyczną wobec cesarza. PRAWDA

Tekst i mapa do zadania 18.
W połowie XIX wieku Unia stanęła na progu rozpadu. Amerykańskie stany coraz bardziej
dzieliły się ze względu na stosunek do niewolnictwa. Na Północy działał ruch abolicjonistów,
na Południu uważano, że niewolnictwo było nieodzowne dla funkcjonowania gospodarki.
Stany północne były otwarte na postęp naukowo-techniczny, zurbanizowane
i uprzemysłowione, południe natomiast pozostało konserwatywne, nastawione na gospodarkę
rolną i słabo uprzemysłowione

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 18. (0–1)
Odpowiedz na pytanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Czy treść mapy potwierdza informacje znajdujące się w tekście?
A. Tak,
B. Nie,
ponieważ
1. na północy kraju występuje przemysł górniczy i hutniczy, a na południu – rolnictwo.
2. wschodnia część Stanów Zjednoczonych była równomiernie uprzemysłowiona i zurbanizowana.
3. w północnych i południowych stanach znajdują się plantacje bawełny i tytoniu.

A. Tak, ponieważ 1. na północy kraju występuje przemysł górniczy i hutniczy, a na południu – rolnictwo.

Tekst do zadania 19.
Następca tronu Austro-Węgier, Franciszek Ferdynand d’Este, w towarzystwie swojej żony
Zofii, składał oficjalną wizytę w stolicy Bośni Sarajewie. Wśród tłumu ukryła się grupa
młodych zamachowców, nasłanych przez jedną z tajnych organizacji działających przeciwko
Habsburgom. Szofer arcyksięcia wybrał niewłaściwy zakręt i skierował otwarty samochód
prosto na miejsce, gdzie stał spiskowiec – dziewiętnastoletni student Gawriło Princip. Kule
z jego rewolweru śmiertelnie raniły cesarską parę.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Zadanie 19. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W tekście opisano wydarzenie, które stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu
A. wojny secesyjnej.
B. I wojny światowej.
C. rewolucji październikowej.
D. wojny prusko-austriackiej.

Egzamin Gimnazjalny 2018: ‎egzaminu nie można nie zdać

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Egzamin Gimnazjalny 2018: Arkusz, Odpowiedzi

Pytania z języka polskiego, wos, historii - na naszej stronie znajdziesz pytania i odpowiedzi testu z języka polskiego, historii i wos-u

Egzamin gimnazjalny 2018 HARMONOGRAM

18 kwietnia 2018 (środa) - część humanistyczna

 • Historia, WOS - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • J. Polski - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

19 kwietnia 2018 czwartek - część matematyczno-przyrodnicza

 • Przyroda: biologia, chemia, fizyka i geografia - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • Matematyka - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

20 kwietnia 2018 piątek - część językowa

 • na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

 • na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

  Wybór poziomu egzaminu
  z języka obcego nowożytnego

 • język nauczany na bazie podstawy programowej III.0 (poziom dla początkujących) - obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym, nieobowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

 • język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)
  obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.

Autor: Joanna Urbaniec

Wideo

Materiał oryginalny: Egzamin Gimnazjalny 2018: Wos i Historia na początek! Sprawdź, co było na egzaminie gimnazjalnym ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE – HISTORIA, WOS - Gazeta Krakowska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

a
abaqus

Właściwie bez jakiejkolwiek wiedzy, na podstawie jedynie umiejętności czytania ze zrozumieniem i logicznego myślenia można rozwiązać wszystko! Poprzeczka jest po prostu żenująco nisko zawieszona.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3