Egzamin ósmoklasisty 2022 z j. polskiego. "Egzamin ósmoklasisty był dość łatwy" [ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI] 24.05.22

Małgorzata Mrowiec
Małgorzata Mrowiec
Egzamin ósmoklasisty 2022. Szkoła Podstawowa nr 12 przy al. Kijowskiej
Egzamin ósmoklasisty 2022. Szkoła Podstawowa nr 12 przy al. Kijowskiej Andrzej Banaś
Egzamin ósmoklasisty 2022. W Małopolsce 45 tys. 26 uczniów, a w samym tylko Krakowie 8 tys. 412 młodych ludzi przystąpiło do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Ten zamykający naukę w szkole podstawowej egzamin rozpoczął się we wtorek, 24 maja, i potrwa trzy dni. Egzamin będzie sprawdzianem wiedzy ósmoklasistów z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Nie jest określony minimalny wynik, jaki trzeba uzyskać, jednak to właśnie od niego w dużej mierze zależy przyszłość zdających. W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych otrzymuje się bowiem punkty za egzamin ósmoklasisty - obok punktów za oceny na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia - i mogą być one przepustką np. do wymarzonego liceum. Jakie pytania i lektury pojawiły się na egzaminie ósmoklasisty z j. polskiego? W tym roku uczniowie musieli zmierzyć się z "Zemstą" Aleksandra Fredry, a do napisania była rozprawka na temat przyjaźni. Mamy już arkusz CKW oraz przykładowe odpowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Na początek język polski

Na początek, we wtorek (24 maja), uczniowie klas ósmych zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Egzamin rozpoczął się o godz. 9 i trwał dwie godziny (przy czym część uczniów - m.in. cudzoziemcy, osoby słabowidzące - będzie korzystać z wydłużonego czasu, maksymalnie do trzech godzin).

Egzamin ósmoklasisty 2022: mamy arkusz z pytaniami!

Egzamin ósmoklasisty: arkusz + odpowiedzi. Sprawdź, jak ci poszedł egzamin!

EGZAMIN 8-KLASISTY 2022 POLSKI: arkusz CKE + odpowiedzi. "Ze...

Egzamin ósmoklasisty 2022: "Egzamin był dość łatwy"

Egzamin był dość łatwy, przyjemnie się go pisało - mówił nam Kamil Rembisz ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie, który napisał egzamin z polskiego w półtorej godziny, czyli skończył półtorej godziny przed czasem

Na egzaminie ósmoklasisty 2022 pytania testu dotyczyły „Zemsty” Aleksandra Fredry. Odnosiły się m.in. do przytoczonego fragmentu o wypędzaniu murarzy.

Egzamin 8-klasisty 2022: tutaj znajdziecie odpowiedzi!

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Oto arkusz CKE, odp...

Jeśli chodzi o wypracowanie, zdający mieli do wyboru opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej oraz rozprawkę dotyczącą przyjaźni. W tej drugiej należało - odwołując się do wybranej lektury obowiązkowej i innego utworu - należało rozważyć trafność stwierdzenia: „Z przyjacielem łatwiej pokonać trudności”.

- Wybrałem rozprawkę i odniosłem się w niej do „Kamieni na szaniec”, do wątku przyjaźni, pomagania sobie nawzajem podczas okupacji niemieckiej i gdy bohaterowie ratowali „Rudego” podczas akcji pod Arsenałem – relacjonował nam Kamil Rembisz. Ósmoklasista dodawał, że – jako humanista – nie obawiał się egzaminu z języka polskiego i nie boi się tego z języka angielskiego, stresuje się natomiast jutrzejszym egzaminem z matematyki.

Egzamin ósmoklasisty 2022: rozprawka

Rozprawka była chętniej wybierana przez ósmoklasistów, mniej osób decydowało się zmierzyć z opowiadaniem. Miało ono mówić o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej szkolnej lektury. „Wspólna przygoda skłoniła cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową” - tak brzmiało zadanie dla piszących opowiadanie.

- Ja napisałam opowiadanie, w którym spotkałam się z Małym Księciem. Cały „Mały Książę” jest o przyjaźni, jest to piękna lektura, dlatego ją wybrałam – opowiadała nam Patrycja Mocek ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Krakowie, która we wtorek jako pierwsza wyszła z sali, piętnaście minut przed

W sumie zdający mieli na egzaminie 19 zadań. Pośród nich np. było zadanie napisania zaproszenia na piknik szkolny zorganizowany z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Przyjaźni. Należało przy tym zachęcić do uczestnictwa w pikniku, używając dwóch argumentów. W ocenie wypowiedzi - jak zaznaczono w zadaniu - będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

W swoich arkuszach egzaminacyjnych młodzi ludzie znaleźli też m.in. zadanie, któremu towarzyszyły dwa kadry z filmu „Zemsta” (ekranizacji tej lektury), z podpisami.

- Na jednym kadrze Papkin spisywał testament, a na drugim Cześnik dyktował Dyndalskiemu list, który rzekomo pisała Klara. Trzeba było wybrać, która scena jest według nas bardziej komiczna. Trzeba było też napisać, jaki typ komizmu został użyty (podać dwa z trzech): czy komizm słowny, komizm sytuacji, czy komizm postaci - relacjonowała Patrycja Mocek z SP nr 8, dla której bardziej zabawna jest scena pisania listu.

Egzamin 8-klasisty 2022. Test sprawdzał znajomość interpunkcji

Test sprawdzał znajomość interpunkcji - ósmoklasiści mieli wstawić przecinki do podanego tekstu. Winnym z zadań należało napisać streszczenie tekstu naukowego.

- Pisałam rozprawkę, bo jestem dużo lepsza z rozprawek. W opowiadaniu trzeba zawrzeć dziesięć elementów twórczych, a dla mnie to jest dużo trudniejsze niż napisanie rozprawki - mówiła nam tuż po egzaminie Magdalena Zapiór ze Szkoły Podstawowej nr 153 w krakowskich Bronowicach.

W swoim wypracowaniu Magda napisała, że z przyjaciółmi łatwiej jest rozwiązywać trudne sytuacje. Sięgnęła przy tym do „Małego Księcia”. - Na przykład, gdy pilot rozbił się na pustyni, był bardzo daleko od ludzi, spotkał Małego Księcia i dzięki niemu, rozmowie z nim, zapomniał o swoim pragnieniu i mógł dojść do studni, z której mógł się napić. Dałam też przykład z „Kamieni na szaniec”, gdzie w sytuacji wojny, braku poczucia bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych potrzeb, bohaterowie mieli do siebie zaufanie, wiedzieli, że mogą na sobie polegać, co podnosiło ich na duchu i dawało nadzieję, że kiedyś będzie lepiej. I dzięki temu przetrwali - opowiadała ósmoklasistka.

Magda dodawała, że pisanie wypracowania było dla niej jednym z łatwiejszych zdań. - Według mnie prace literackie są dużo łatwiejsze do napisania niż odpowiedzi na pytania - kwitowała nastolatka. Magda chciałaby kontynuować naukę w VI Liceum Ogólnokształcącym, w oddziale dwujęzycznym z angielskim i hiszpańskim.

Filip Jastrzębowski z SP nr 8 jako wypracowanie pisał rozprawkę. Jak nam relacjonował, odwołał się do „Kamieni na szaniec” i „Opowieści wigilijnej” Dickensa. - W „Kamieniach na szaniec było dużo wątków o przyjaźni. A co do „Opowieści wigilijnej”, napisałem, że gdyby główny bohater, Scrooge, się nie zmienił, gdyby nie stał się dobrym człowiekiem, życzliwym dla innych, przyjacielem, to pozostałby do końca sam - wyjaśnia ósmoklasista z Krakowa.

Z „Zemstą” związanych było 10 pytań testu. Od niektórych osób usłyszeliśmy, że były bardzo zaskoczone akurat tą lekturą na egzaminie - były przekonane, że pojawi się „Pan Tadeusz” i „Quo Vadis”, a „Zemsty” zupełnie się nie spodziewały.

Szymon Malota z SP 153: - Egzamin z polskiego nie był mega skomplikowany. Wszystkie zadania zrobiłem, zajęło mi to 110 minut. Oczywiście były pytania, na które potrzebowałem poświęcić więcej czasu. Takie było np. pytanie z przysłowiem z Mongolii: „Zwycięzca ma wielu przyjaciół, a zwyciężony ma dobrych przyjaciół”. Trzeba było wyjaśnić jego sens. Ja rozumiem to przysłowie tak, że zwycięzca przyciąga do siebie ludzi, którzy chcą czerpać korzyści z jego sukcesu. A zwyciężony nie wygrał niczego znaczącego, ale może spełniać jakieś swoje marzenia wśród dobrych ludzi, którzy mu pomagają.

Według Małgorzaty Kubiak, polonistki uczącej w SP 153 w Krakowie, tegoroczny egzamin z języka polskiego był dość łatwy, dla każdego, przeciętnego ucznia - zarówno humanisty, jak i lepiej czującego się w przedmiotach ścisłych.

- Można się było spodziewać dramatu, ponieważ jeszcze do tej pory na egzaminie ósmoklasisty nie było takiej formy - tak nauczycielka komentuje pojawienie się „Zemsty” na tym egzaminie. Jako typowe Małgorzata Kubiak określa pytania z fotosami z filmu, dotyczące komizmu - na pewno nauczyciele tłumaczą komizm przy okazji omawiania „Zemsty”. Podobnie tekst o przyjaźni, który się pojawił, nie powinien zaskoczyć młodych ludzi - w szkołach temat przyjaźni wielokrotnie pojawia się na lekcjach. Praca z grafiką oraz pisanie zaproszenia było standardowe, jak zawsze na tym egzaminie. - A tematy pracy literackiej były bardzo sympatyczne - dodaje nauczycielka krakowskiej szkoły.

Jak wskazuje Małgorzata Kubiak, trudne mogło być dla uczniów zadanie z interpunkcją, ponieważ wcześniej inaczej były konstruowane zadania z dziedziny poprawnego używania znaków przestankowych.

- Do tej pory zdający mieli wskazać zdania - oznaczone A, B, C, D - gdzie jest poprawna, gdzie niepoprawna interpunkcja. A teraz sami mieli wstawić trzy przecinki. O ile na lekcjach się to ćwiczy, to na egzaminie jeszcze takiego zadania nie było. A nie w każdym przypadku na egzaminie było to oczywiste, np. tam, gdzie było wtrącenie w zdaniu - mówi nam polonistka.

Wymagania egzaminacyjne na obecny rok szkolny są takie same jak rok temu, opracowane przez zespoły ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Rok temu z powodu pandemii i nauki zdalnej materiał, który musieli przyswoić zdający, został okrojony - i tak też jest w tym roku.

Co roku pewna grupa ósmoklasistów jest zwolniona z egzaminów, ponieważ są laureatami olimpiad lub konkursów przedmiotowych. Tym razem laureatów zwolnionych z pisania testu jest w całej Małopolsce 94, w tym w Krakowie 47.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym

Uczniowie mogą przystępować do egzaminu gimnazjalnego także w szkołach przyszpitalnych, sanatoryjnych lub - w szczególnych przypadkach zdrowotnych, za zgodą dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - egzamin może być przeprowadzony w domu ucznia. W tym roku egzamin w innym miejscu niż szkoła będzie zdawać dziewięciu uczniów w Małopolsce, a w samym Krakowie - jedna osoba.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

  • z języka polskiego
  • z matematyki
  • z języka obcego nowożytnego.

Jeśli chodzi o języki obce nowożytne, ósmoklasiści mogą zdecydować się na egzamin z języka: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Jak dowiadujemy się w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, ponad 99 proc. małopolskich uczniów wybrało w tym roku język angielski, około 0,5 proc. język niemiecki a 0,25 proc. język rosyjski. Pozostałe języki wybrało zaledwie kilku zdających:

  • hiszpański - 9 uczniów
  • francuski - 5 uczniów
  • włoski - 4 uczniów.

FLESZ - Finlandia chce wstąpić do NATO

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Egzamin ósmoklasisty 2022 z j. polskiego. "Egzamin ósmoklasisty był dość łatwy" [ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI] 24.05.22 - Gazeta Krakowska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie