Gabinety pełne doradców

Gabinety pełne doradców

Zdjęcie autora materiału

Dziennik Polski 24

"Każdy z ministrów może powołać co najwyżej pięciu doradców specjalnych ("politycznych" lub "ekspertów")" - pisze Lech Kaczyński w "Kodeksie prezydenckim". Prezydent RP domaga się również, by "każde takie powołanie wymagało uprzedniej pisemnej zgody premiera, i żadne zobowiązanie do takiego powołania nie może być zaciągane bez jego zgody. Każde takie powołanie winno następować, a wszyscy specjalni doradcy - działać, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi przez Radę Ministrów". Jak ustaliliśmy i ten postulat głowy państwa nie jest respektowany.

Ministrowie nie respektują "Kodeksu prezydenckiego" Lecha Kaczyńskiego

W gabinecie politycznym premiera Kazimierza Marcinkiewicza jest 13 doradców (napisaliśmy o nich w numerze sobotnim "Dziennika). Natomiast 17 ministrów ma około 100 doradców lub asystentów politycznych. W większości resortów jest ich znacznie więcej niż pięciu, co jest sprzeczne z "Kodeksem prezydenckim" Lecha Kaczyńskiego.


Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w gabinetach politycznych należy doradzanie premierowi i ministrom oraz sporządzanie dla nich opinii i ekspertyz.
W MINISTERSTWIE GOSPODARKI szefem gabinetu politycznego jest Michał Drozdek (49 lat), socjolog i filozof z wykształcenia (absolwent KUL), który jest m.in. prezesem Instytutu im. Ignacego Paderewskiego, redaktorem naczelnym dwumiesięcznika "Znaki Nowych Czasów" i członkiem Akademii Oświęcimskiej, powołanej do nowego odczytania koncepcji praw człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II. Drozdek był m.in. doradcą marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego w latach 1998-2001, a wcześniej pracował w Ośrodku Badania Opinii Publicznej oraz doradzał premierowi Janowi Olszewskiemu w 1992 r. Jego słabą stroną jest znajomość języków obcych, posługuje się jedynie językiem angielskim w stopniu podstawowym.
Doradcą politycznym w resorcie gospodarki jest Adam Tywoniuk (31 lat), politolog, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Ministrowi podpowiada w sprawach dotyczących energetyki, górnictwa, przemysłu oraz w sprawach obronnych. Pisze mu też wystąpienia oraz sporządza analizy. 27 lat ma Barłomiej Druziński, socjolog, który studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Przez pół roku w 2001 r. pracował w "Teleexpressie", interesuje go okres II wojny światowej.
Ilona Czaplicka jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Do dzisiaj pracuje w PKN Orlen w zespole ds. redukcji kosztów. Bardzo dobrze zna język angielski. Interesuje się m.in. kręglami, piłką nożną oraz wspinaczką skałkową. Paul Konzal jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, a obecnie pracuje nad doktoratem na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu w Turynie. Zna angielski, francuski, rosyjski i włoski.
W gabinecie politycznym MINISTRA TRANSPORTU i BUDOWNICTWA pracuje 10 osób. Kieruje nim Robert Malicki (45 lat), absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1986 r. do 1992 r. pracował w Instytucie Energii Atomowej w Świerku. W latach 1994-1998 zatrudniony był w dziale marketingu lotniska na Okęciu, a potem m.in. w Telewizji Familijnej. Zasiada w radach nadzorczych PLL LOT i Orbisu. Biegle zna angielski i hiszpański.
Podwładnymi Malickiego są: Miszel Smorawski (28 lat), politolog po Uniwersytecie Opolskim, od 2001 r. pracował przy obsłudze Klubu Parlamentarnego PiS. Agnieszka Banasiuk (30 lat) studiowała w Akademii Obrony Narodowej i Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła ekonomię i politologię. Pracowała w klubach parlamentarnych: AWS i PO. Ewa Łukaszewicz jest o rok młodsza; absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim - pracowała m.in. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieście oraz w Klubie Parlamentarnym PiS.
Tomasz Sobota ma również 29 lat, historyk, doktorant politologii, członek rady nadzorczej Zakładów Alwernia SA, doradza również Ludwikowi Dornowi, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Jan Drobny (47 lat) pracuje m.in. w Instytucie Kaształcenia Nauczycieli w Katowicach, w Akademii Polonijnej w Częstochowie, w kopalni Bobrek w Bytomiu, uczy w szkole podstawowej w Bytomiu, zatrudniony jest również w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, a także STROER Polska w Katowicach oraz w TRANS-EKO w Katowicach.
Maciej Preidl (25 lat), politolog, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, od 2004 r. jest zatrudniony w Górnośląskej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jacek Jędrasik ma też 25 lat, ekonomista po Szkole Głównej Handlowej, doktorant na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Danuta Ziętalewicz (45 lat) jest ekonomistką po Politechnice Radomskiej, pracowała m.in. w Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie i biurze PiS. Barbara Kluza (35 lat), politolog po Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Georgetown University. Pracowała m.in. w Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.
Pracą gabinetu politycznego MINISTRA EDUKACJI i NAUKI kieruje prof. Jan Wojtyła. W gabinecie pracuje Mieczysław Grabianowski, który pełni także funkcję rzecznika prasowego szefa resortu. Członkiem gabinetu jest też Józef Kasprzyk (31 lat), który pisze obecnie pracę magisterską zatytułowaną "Związek Strzelecki w II Rzeczypospolitej" w Instytucie Historii UW. Kasprzyk jest od 1998 prezesem Związku Piłsudczyków, a od 1999 r. komendantem marszu szlakiem I Kompanii Kadrowej na trasie Kraków - Kielce. Jest też komendantem głównym Związku Strzeleckiego i sekretarzem generalnym Towarzystwa Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i w Londynie.
Jakub Czulba (28 lat), politolog po Uniwersytecie Warszawskim, od kilku lat współpracuje z ministrem Ujazdowskim, jest również radnym PiS w Warszawie. Monika Kazimierczak (28 lat) jest socjologiem po Uniwersytecie Warszawskim. Napisała pracę magisterską na temat koncepcji narodu i historii w debacie prasowej o wydarzeniach w Jedwabnem. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą myśli politycznej Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Dyrektorem gabinetu politycznego MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ jest dr Wojciech Misztal (44 lata), socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w problematyce społeczeństwa obywatelskiego, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, przewodniczący Lubelskiego Obserwatorium Problemów Społecznych.
Członkami gabinetu są m.in. Andrzej Miskur, 43 lata, historyk po UMCS w Lublinie, były rzecznik prasowy wojewody chełmskiego i kustosz w Muzeum Okręgowym w Chełmie. Obowiązki doradcy ministra łączy z kilkoma innymi stanowiskami. Jest również pełnomocnikiem wojewody lubelskiego ds. samorządu terytorialnego, pełni obowiązki zastępcy dyrektora Wydziału Polityki Regionalnej. Jest też dyrektorem Chełmskiej Biblioteki Publicznej.
Andrzej Zybała jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Wcześniej pracował m.in. w tygodniku "Wprost". Pełni również funkcję rzecznika prasowego ministra.
Adam Kwiatkowski, absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie skończył też studia doktoranckie. Obecnie jest też wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wcześniej był dyrektorem Departamentu Strategii Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Od 12 lat jest warszawskim radnym.
Dyrektorem gabinetu politycznego MINISTRA SKARBU PAŃSTWA jest Iwo Bender, historyk po KUL, syn senatora Ryszarda Bendera. Iwo Bender trzykrotnie wygrał teleturniej Va Banque. Doradcą ministra jest Bartosz Niemczynowicz, który kończy prawo na Uniwersytecie Warszawskim, instruktor Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Paweł Jakubowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, zdobył uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pracował w firmach audytorskich, a w młodości tłumaczył poezję francuską.
Paweł Kosecki jest magistrem chemii i doktorem nauk ekonomicznych, pracuje również na Uniwersytecie Warszawskim i w Wyższej Szkole Prawa i Handlu. Marcin Mazurek jest równocześnie rzecznikiem ministra Jasińskiego. Ma za sobą 4 lata pracy w biurze prasowym NBP i 3 lata w Ministerstwie Finansów. Tomasz Siemiątkowski jest doktorem nauk prawnych (pisze pracę habilitacyjną), pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej. Za sobą staż na Uniwersytecie Berkeley.
WŁODZIMIERZ KNAP
O innych doradcach politycznych napiszemy w kolejnym artykule

Komentarze

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo