Groby profesorow UJ na Cmentarzu Rakowickim (HIJ)

Groby profesorow UJ na Cmentarzu Rakowickim (HIJ)

Zdjęcie autora materiału

Dziennik Polski 24

Alfred HALBAN-BLUMENSTOCK
(1865–1926)
habilitował się na UJ z prawa kanonicznego i niemieckiego, ale w 1894 przeniósł się na uniwersytet w Czerniowcach, a potem we Lwowie (rektor 1919–1920), poseł do Sejmu Krajowego, Rady Państwa w Wiedniu i Sejmu Ustawodawczego.
Kw. III a, gr. rodz.


Zygmunt HANICKI
(1919–1995)
profesor chorób wewnętrznych, nefrolog, kierownik Kliniki Nefrologii AM (1969–1989); wieloletni prodziekan Wydziału Lekarskiego i prorektor AM w Krakowie; twórca krakowskiej dializoterapii; przyczynił się do rozwoju transplantacji nerek; wieloletni redaktor „Przeglądu Lekarskiego”.
Kw. Q płd., rząd 10, gr. 22 (za gr. Franciszka Barycza)


Adam HEINZ
(1914–1984)
językoznawca, indoeuropeista, dziekan Wydziału Filologicznego (1969–1971) i kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego (od 1966). Autor monografii „Dzieje językoznawstwa w zarysie” (1978) oraz popularnych podręczników „Językoznawstwo ogólne” (1969) i „Język łaciński” (1959). Prezes Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
Kw. Aa, rząd 5, gr. 11


Mieczysław HESS
(1931–1993)
geograf, klimatolog, specjalista w zakresie klimatologii obszarów górskich i miast, badacz m.in. Pamiru, Karpat i Mongolii. Dyrektor Instytutu Geografii (1978–1981), dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ (1972–1975) i rektor UJ (1977–1981).
Kw. LXXVIII, rząd 3, gr. 15


Maciej Leon JAKUBOWSKI
(1837–1915)
pierwszy w Polsce dr habilitowany w zakresie pediatrii (1864); współtwórca pierwszej w Polsce Kliniki Pediatrycznej UJ; współzałożyciel i prezes Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, założyciel Szpitala św. Ludwika i Kolonii Leczniczej św. Józefa dla dzieci w Rabce. Jako jeden z pierwszych klinicystów w Europie wprowadził w 1894  i upowszechnił seroterapię w błonicy. Zwolennik medycyny zapobiegawczej i leczenia balneologicznego u dzieci. Uważany za twórcę polskiej szkoły pediatrycznej.
Aleja gł., za grobowcem Matejki

Bronisław JASICKI
(1907–1992)
antropolog, kierownik Zakładu Antropologii (1965–1976) oraz dyrektor Instytutu Zoologii UJ (1967–1970), badacz ontogenezy człowieka, zainicjował badania antropologiczne ludności Żywiecczyzny. Wykładał również antropologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie, której był rektorem.
Kw. XXXIX, rząd 9, gr. 11

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo