Ile osób pracuje w miejskich jednostkach w Krakowie? Ile wynosi średnia pensja? Mamy dane

Aleksandra Łabędź
Aleksandra Łabędź
Urząd Miasta KrakowaBarbara Skrabacz-Matusik, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK liczbę osób zatrudnionych w urzędzie na etat wylicza w tysiącach. W 2020r. - 2920,45, w 2021r. - 2973,95, a w 2022r. - 3082,68. Z kolei liczba umów zleceń znacznie spadła w ostatnim roku do 45. W 2020r. było to 79, a w 2021r. - 99.W Urzędzie Miasta Krakowa średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (umowa o pracę) to również wzrost na przestrzeni lat. W 2020r. urzędnik zarabiał tam średnio 5218,89zł (z dodatkami 6083,01zł), w 2021r. - 5509,11 zł (z dodatkami - 6583,04zł), a w ubiegłym roku - 6153,44zł (z dodatkami - 7533,84zł).
Urząd Miasta KrakowaBarbara Skrabacz-Matusik, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK liczbę osób zatrudnionych w urzędzie na etat wylicza w tysiącach. W 2020r. - 2920,45, w 2021r. - 2973,95, a w 2022r. - 3082,68. Z kolei liczba umów zleceń znacznie spadła w ostatnim roku do 45. W 2020r. było to 79, a w 2021r. - 99.W Urzędzie Miasta Krakowa średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (umowa o pracę) to również wzrost na przestrzeni lat. W 2020r. urzędnik zarabiał tam średnio 5218,89zł (z dodatkami 6083,01zł), w 2021r. - 5509,11 zł (z dodatkami - 6583,04zł), a w ubiegłym roku - 6153,44zł (z dodatkami - 7533,84zł). Andrzej Banaś
Bezspornym zwycięzcą pod względem liczby zatrudnionych osób pozostaje Urząd Miasta Krakowa. W ubiegłym roku odnotowano tu ponad 3 tysiące osób zatrudnionych na etat, a także 45 na umowę zlecenie. Na przestrzeni lat w miejskich jednostkach jak np. KBF, ZIM, ZIS, ZZM, MOPS, ZBK, ZDMK i wielu innych odnotowano nie tylko wzrost zatrudnienia, ale również i płac. Mamy dane jak to dokładnie wyglądało w poszczególnych jednostkach.

Klimat - Energia i Gospodarka Wodna

Jak informuje Adam Cebula, zastępca dyrektora ds. Gospodarki Wodnej w KEGW Kraków w ubiegłym roku 82 osoby były zatrudnione na etacie, z kolei 9 na umowę zlecenie. Są to większe liczby w porównaniu do lat poprzednich, ponieważ w 2021r na etacie były 74 osoby, a w 202r. 60. Z kolei w 2021r. na umowę zlecenie w KEGW pracowało 8 osób, a w 2020r. - 4.

W KEGW na przestrzeni ostatnich lat również wzrosło średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (umowa o pracę). W 2020r. było to 5144,79 zł, w 2021r. - 5759,59 zł, a w 2022r. - 6389,95 zł. Jeżeli znów spojrzymy na średnią miesięczną pensję z uwzględnieniem wszystkich dodatków to wyglądała w minionych latach następująco: 2020r. -6537,12 zł, 2021r. - 7259,35 zł, 2022r. - 8346,15 zł.

MOPS Kraków

Z kolei Włodzimierz Kramarz, dyrektor MOPS Kraków podaje, że liczba etatów w miejskiej jednostce na przestrzeni ostatnich lat spadła, natomiast znacznie wzrosły umowy zleceń. W ubiegłym roku było 704,16 etatów, w 2021r. - 718,59, a w 2020r. - 751,84. Na umowę zlecenie zaś w ubiegłym roku - 228, w 2021r. - 88, a w 2020r - 141.

W MOPS w Krakowie również wzrosło średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (umowa o pracę). W 2020r. było to 4050,17 zł (z dodatkami 5926,28zł), 2021r. - 4356,98 zł (z dodatkami 6480,96zł), a w 2022r. - 4962,76 zł (z dodatkami 7303,47 zł).

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Karolina Pietyra, p.o. dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego informuje nas o spadku liczby etatów w miejskiej jednostce. W 2020r. było to 226, w kolejnym roku - 253, a w 2022r. - 160. Liczba umów zleceń raczej kształtuje się tutaj na podobnym poziomie: 2020r. - 10, 2021r. - 18, w 2022r. - 15.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (umowa o pracę) w KBF także wzrastało w poszczególnych latach. W 2020r. średnia pensja wynosiła 5300,10 zł (z dodatkami 7487,92 zł), w 2021r. - 5757,11 zł (9513,06 zł), a w 2022r. - 6758,07 zł (7683,91 zł).

Urząd Miasta Krakowa

Barbara Skrabacz-Matusik, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK liczbę osób zatrudnionych w urzędzie na etat wylicza w tysiącach. W 2020r. - 2920,45, w 2021r. - 2973,95, a w 2022r. - 3082,68. Z kolei liczba umów zleceń znacznie spadła w ostatnim roku do 45. W 2020r. było to 79, a w 2021r. - 99.

W Urzędzie Miasta Krakowa średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (umowa o pracę) to również wzrost na przestrzeni lat. W 2020r. urzędnik zarabiał tam średnio 5218,89zł (z dodatkami 6083,01zł), w 2021r. - 5509,11 zł (z dodatkami - 6583,04zł), a w ubiegłym roku - 6153,44zł (z dodatkami - 7533,84zł).

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Jak podaje Katarzyna Zapał, dyrektor ZBK w Krakowie, miejska jednostka na przestrzeni minionych lat miała podobny poziom zatrudnienia osób na etacie. W 2021r. było to 283,75 (w tym 13 zastępstw), w 2021r. - 275 (w tym 8 na zastępstwie), a w 2022r. - 280,8 (w tym 11 na zastępstwo). Liczba umów zleceń przez lata spadała: 2020r - 9, 2021r. - 6, 2022r. - 3.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w ZBK w Krakowie także wzrastało: w 2020r. było to - 5008,91 zł (z dodatkami 6344,36zł), w 2021r. - 5350,40 zł (z dodatkami 671,59 zł), a w 2022r. - 6076,81 zł (z dodatkami 7636,45 zł).

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

W Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie także zarówno liczba etatów jak również i płac przez ostatnie lata wzrastała. Jeśli chodzi o osoby zatrudnione na etat w 2020r. było to 128,5 (oraz 9 umów zleceń), w 2021r. - 134,5 (oraz 9 umów zleceń), a w 2022r. - 141,5 (oraz 6 umów zleceń).

- Wzrost liczby etatów w roku 2022 nastąpił z powodu utworzenia Działu Zieleni w strukturze jednostki oraz koniecznością zatrudnienia pracowników w celu wdrożenia ich w system pracy przez pracowników przechodzących na emeryturę - informuje Paweł Sularz, dyrektor jednostki.

Średnie miesięczne wynagrodzenie (umowa o pracę) w ZCK w Krakowie wyglądało następująco: w 2020r. - 5190,99 zł (z dodatkami 6554,87 zł), w 2021r. - 5504,44 zł (z dodatkami 6865,77 zł), a w 2022r. - 6515,59 zł (z dodatkami 8257,02zł).

Tutaj również Paweł Sularz tłumaczy skąd wzrost dodatków w dwóch ubiegłych latach - Wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia spowodowany jest wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi (za 30 i więcej lat pracy), dodatkami związanymi z przejściem na emeryturę oraz odprawami emerytalnymi (w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Dyrektor ZDMK Kraków Magdalena Nowak-Obrzut podaje, że miejska jednostka w 2020r. miała 565,175 etatów (w tym14,55 et. zastępstwa), w 2021r. - 598,850 (w tym 20 et. zastępstwa), a w ubiegłym roku - 605,475 (w tym 12,8 et. zastępstwa). Umów zleceń w ZDMK było niewiele: w 2020r. - 5, w 2021r. - 4, a w 2022r. - 3.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (umowa o pracę) wyglądało następująco: w 2020r. - 5348,12zł (z dodatkami 6608,37 zł), w 2021r. - 6044,58 zł (z dodatkami 7226,76 zł), a w 2022r. - 6726,34 zł (z dodatkami 8079,78 zł).

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie przedstawia raczej niezmienną liczbę etatów w poprzednich latach. W 2020r. - 64,75 (oraz 1 umowa zlecenie), w 2021r. - 66,9 (oraz 1 umowa zlecenie), a w 2022r. - 63,3 (oraz 3 umowy zlecenie).

- Umowy zlecenie dotyczą obsługi zadań inwestycyjnych - wyjaśnia dyrektor ZIM.

Na przestrzeni minionych lat, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w ZIM wzrastało i to nawet znacznie. W 2020r. - 5680,87 zł (z dodatkami 7651,83 zł), w 2021r. - 6117,84 zł (z dodatkami 8544,84 zł), a w 2022r. - 6857,67 zł (z dodatkami 9997,04 zł).

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Dyrektor ZIS w Krakowie, Krzysztof Kowal wylicza, że w 2020r. jednostka zatrudniała na etat 93,125 (oraz 5 umów zlecenie), w 2021r. 92,25 (oraz 7 umów zlecenie), a w 2022r. 109,125 (oraz 9 umów zlecenie).

- Wzrost zatrudnienia w związku z przejściem pracowników byłego Wydziału Sportu (zastępca dyrektora, 2 kierowników, 10 pracowników) - tłumaczy większą liczbę etatów w 2022r. dyrektor jednostki.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w minionych latach także wzrosło dla pracowników ZIS w Krakowie. W 2020r. było to 6174,20 zł (z dodatkami 7407,26 zł), w 2021r. - 6655,08 zł (z dodatkami 8060,08 zł), a w 2022r. - 7460,25 zł (z dodatkami 9163,01 zł).

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Łukasz Franek, dyrektor ZTP w Krakowie podaje, że miejska jednostka w 2020r. odnotowała stan zatrudnienia na etat - 68,06 (oraz 8 umów zleceń), w 2021r. - 76,01 (oraz 15 umów zleceń), a w 2022r. - 82,55 (oraz 18 umów zleceń).

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (umowa o pracę) w 2020r. wynosiło 5797,25 zł (z dodatkami 6874,62 zł), w kolejnym roku 6408,73 zł (z dodatkami 7733,01 zł), a w ubiegłym roku 6878,05 zł (z dodatkami 8542,36 zł).

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora ZZM wylicza wzrost liczby osób zatrudnionych na etach w minionych trzech latach: w 2020r. - 209,60, w 2021r. - 237,60, a w 2022r. - 257,50. Na przestrzeni tych lat nie było ani jednej umowy zlecenie.

Płace w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie kształtowały się następująco - średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (umowa o pracę) w 2020r - 5654,89 zł (z dodatkami 6097,37 zł), w 2021r. - 6519,11 zł (z dodatkami 7555,33 zł), a w 2022r. - 7345,39 zł (z dodatkami 8333,30 zł).

Odbudowa Ukrainy to szansa dla polskich firm

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Ile osób pracuje w miejskich jednostkach w Krakowie? Ile wynosi średnia pensja? Mamy dane - Gazeta Krakowska

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

a
a to ciekawe
https://wiadomosci.onet.pl/krakow/krakow-w-urzedzie-latwo-o-dobra-prace-kontrowersyjne-zatrudnienia/p0ebn24
A
Alek
KEGW to przecież wyborcy PO
N
NICK
NIE PODOBA WAM SIĘ KOLESIOSTWO ? NIEDŁUGO WYBORY, CHCECIE ZMIAN TO PRZESTAŃCIE GŁOSOWAĆ NA PO. ONI ZAWSZE BĘDĄ MYŚLEĆ WYŁĄCZNIE O SOBIE.
C
Czesław Pawełoszek
Dziadek że Ślunska musi dbać o swoich wyborców i ich rodziny 🧐
C
Czesław Pawełoszek
Ktoś jeszcze poza beneficjentami Jacusia Dziadziusia ma wątpliwości o konieczności odesłania go albo z powrotem na Ślunsk albo przed prokuratura??
G
Gość
Czekam na komentarz ruska - hipokryty :)
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski