Jubileusz prof. Marcina Chrzanowskiego

Jubileusz prof. Marcina Chrzanowskiego

Zdjęcie autora materiału

Dziennik Polski 24

Prof. Marcin Chrzanowski Fot. Jan Zych

Prof. Marcin Chrzanowski Fot. Jan Zych

Do osób najbardziej zasłużonych dla Politechniki Krakowskiej należy prof. Marcin Chrzanowski. Ten znakomity specjalista w dziedzinie mechaniki, były rektor, został ostatnio uhonorowany przez macierzystą uczelnię specjalną sesją, podczas której przedstawiono jego bogaty dorobek. W tym roku profesor obchodzi 70. rocznicę urodzin.
Prof. Marcin Chrzanowski Fot. Jan Zych

Prof. Marcin Chrzanowski Fot. Jan Zych

Prof. Marcin Chrzanowski Fot. Jan Zych

W młodości Marcin Chrzanowski pisał wiersze i marzył o karierze artystycznej. Ostatecznie jednak poszedł w ślady swego ojca Stanisława, który ukończył Politechnikę Lwowską, a po wojnie na Politechnice Krakowskiej uzyskał tytuł profesora.
W latach 1956-1965 pełnił funkcję prorektora. Marcin Chrzanowski studiował na PK budownictwo, ale karierę akademicką rozpoczął od asystentury w Katedrze Matematyki. Krótko związany był z Akademią Górniczo-Hutniczą, po czym wrócił do PK. Tu zetknął się z problemem mechaniki uszkodzeń.
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne są problemem i ile sprawiają kłopotów wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Dla prof. Chrzanowskiego problem ten stał się głównym przedmiotem zainteresowań naukowych. Profesor podjął przede wszystkim badania wytrzymałości materiałów i bezpieczeństwa konstrukcji inżynierskich. Uzyskiwane wyniki sprawiły, że zaczęto go zapraszać do udziału w licznych zagranicznych konferencjach naukowych i wygłaszania wykładów w różnych krajach. W Szwecji przyznano mu w 1999 r. członkostwo Royal Society of Arts and Science.
Nie do przecenienia jest wkład profesora Mar-cina Chrzanowskiego w rozwój Politechniki Krakowskiej w okresie pełnienia przez niego ważnych funkcji. A był prodziekanem ówczesnego Wydziału Budownictwa Lądowego, później prorektorem, by w latach 2002-2005 pełnić funkcję rektora. Dbał o jakość kształcenia i rozwój kadry naukowej, zwracał szczególną uwagę na nauczanie języków obcych.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo