Kiedy rencista może liczyć na emeryturę z urzędu [PORADNIK]

Andrzej Gębarowski
Rencista pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, który osiągnie wkrótce wiek uprawniający do emerytury powszechnej, nie musi występować z wnioskiem o emeryturę ani w ogóle powiadamiać ZUS o swojej sytuacji. ZUS, nie proszony, sam obliczy mu emeryturę i przyzna ją z chwilą osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury, zabierając jednocześnie rentę. Będzie to tzw. emerytura z urzędu.

Warunkiem uzyskania emerytury z urzędu zamiast renty jest podleganie ubezpieczeniu przez jakikolwiek okres w przeszłości. Oznacza to, że staż ubezpieczeniowy wymagany do emerytury z urzędu jest krótszy niż ogólnie wymagany do nabycia uprawnień emerytalnych. Nie ma przy tym znaczenia, przez ile lat opłacało się składki – może to być nawet bardzo krótki okres, na przykład jeden miesiąc.

Jeśli okaże się, że przyznane w ten sposób świadczenie jest niższe od renty, zostanie ono podwyższone do jej poziomu.

Emerytura z urzędu przysługuje od dnia, w którym rencista osiągnie wiek uprawniający do nowego świadczenia – chyba, że wypłata renty została wstrzymana; w takim przypadku emeryturę przyznaje się od dnia, w którym podjęto wypłatę renty.

Emerytura przyznawana jest z urzędu wyłącznie osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługującą na podstawie ustawy emerytalnej lub na podstawie przepisów emerytalnych obowiązujących przed wejściem jej w życie, tj. m.in.:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,
  • ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin,
  • ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

Pomimo ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, nie przyznaje się z urzędu emerytury osobom pobierającym:

  • rentę wypadkową z tytułu niezdolności do pracy przysługującą na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych lub na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia wypadkowego obowiązujących przed wejściem w życie tej ustawy,
  • rentę wypadkową z tytułu niezdolności do pracy przyznaną na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków przy pracy powstałych w szczególnych okolicznościach.

Dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. emerytura przyznana z urzędu obliczana była w oparciu o tzw. stare zasady, czyli o podstawę wymiaru dotychczas pobieranej renty i przy zastosowaniu kwoty bazowej przyjętej do obliczenia renty. Innymi słowy – tego rodzaju świadczenie nie uwzględniało okresu ewentualnego dorabiania na rencie, który mógłby mieć wpływ na podwyższenie emerytury.

Osoba, której przyznano starą emeryturę z urzędu, mogła jednak potem wystąpić z wnioskiem o przeliczenie emerytury na podstawie dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z 20 lat poprzedzających rok przejścia na emeryturę lub z dowolnych 20 lat kalendarzowych, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. W przypadku zgłoszenia wniosku w tej sprawie, do obliczenia podstawy wymiaru i wysokości emerytury przyjmowało się kwotę bazową z miesiąca zgłoszenia wniosku.

Obecnie (od 1 stycznia 2015 roku) emerytura z urzędu wypłacana jest wyłącznie na zasadach kapitałowych, gdyż dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Emerytura kapitałowa (tzw. nowa) wyliczana jest przez podzielenie zgromadzonych na koncie ubezpieczonego: sumy składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz – w przypadku podlegania ubezpieczeniom przed 1 stycznia 1999 roku – zwaloryzowanego kapitału początkowego, przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danej osoby.
Emerytura z urzędu – powtórzmy – nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy, ani niższa od minimalnej emerytury (od 1 marca br. wyniesie ona 880,45 zł). W tym drugim przypadku rencista musi jednak posiadać co najmniej 20 (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) składkowych i nieskładkowych. Jeśli nie może się wykazać takim stażem, pozostaje mu oparcie w postaci emerytury równej rencie.

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest zazwyczaj świadczeniem okresowym, dlatego też wielu rencistów myśli o jej zamianie na dożywotnią emeryturę dopiero w sytuacji, gdy zbliża się do końca okres niezdolności do pracy. Czy jednak jest możliwe, aby zachować prawo do renty po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego? Jest to możliwe, o ile rencista sam wystąpi z wnioskiem o przyznanie mu emerytury, a wniosek taki zostanie złożony najpóźniej w dniu ukończenia wieku uprawniającego do emerytury. W odpowiedzi na ten wniosek, ZUS ustali mu prawo do emerytury, ale pozostawi wnioskującemu wybór pomiędzy rentą a emeryturą.

Innymi słowy – nie przyznaje się z urzędu emerytury osobie, która najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym ukończyła powszechny wiek emerytalny zgłosiła wniosek o przyznanie emerytury. W takim przypadku nie ustaje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Co można zrobić w przypadku, jeśli okres, na jaki przyznana została renta, skończy się na kilka miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego? Wtedy okres pobierania renty może zostać wydłużony do czasu, gdy senior osiągnie powszechny wiek emerytalny (w zależności od daty urodzenia), ale pod jednym warunkiem – jeśli przez okres ostatnich co najmniej 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego był uprawniony do renty i brakuje mu mniej niż 5 lat do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. W takiej sytuacji lekarz orzecznik ZUS może orzec niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, o ile zachodzą odpowiednie przesłanki medyczne. Po osiągnięciu tego wieku (przypomnijmy, że został on podwyższony w zależności od rocznika) ZUS przyzna seniorowi emeryturę z urzędu.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że nie trzeba wizyty u lekarza orzecznika, aby dostosować okres wypłacania renty do podwyższonego wieku emerytalnego – następuje to automatycznie. Warunkiem jest jedynie to, aby wcześniej przyznana renta przysługiwała nam do osiągnięcia starego wieku emerytalnego, przed 1 stycznia 2013 roku (patrz infografika).

Osoba, która zamiast dotychczasowej renty z tytułu niezdolności do pracy zaczęła pobierać z urzędu emeryturę, może pobierać tę emeryturę bez względu na wysokość osiąganego przychodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Emeryci z urzędu mogą dorabiać bez ograniczeń, nie mają bowiem ustalonych limitów dorabiania. Nie obejmuje ich również przepis dotyczący kontynuowania zatrudnienia (słynny art. 103a) w momencie przejścia na emeryturę – nie grozi im więc zawieszenie emerytury z urzędu w przypadku kontynuowania zatrudnienia u tego samego pracodawcy.

Księgarnia Dziennika Łódzkiego: www.ksiegarnia.dzienniklodzki.plKsięgarnia Dziennika Łódzkiego: www.ksiegarnia.dzienniklodzki.plKsięgarnia Dziennika Łódzkiego: www.ksiegarnia.dzienniklodzki.pl

FLESZ: Kiedy będzie wiosna? Zwierzęta dają sygnały.

Wideo

Materiał oryginalny: Kiedy rencista może liczyć na emeryturę z urzędu [PORADNIK] - Dziennik Łódzki

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 4

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Grzegorz

Przy ustalaniu pięcioletniego okresu pobierania renty, ZUS nie wymaga, aby było to ostatnie pięć lat przed ubieganiem się o prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Uzyskanie prawa do świadczenia przedemerytalnego po rencie uzależnione jest ponadto od ukończenia odpowiedniego wieku. Wynosi on:
·co najmniej 55 lat w przypadku kobiet,
·co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn.

Kolejnym wymogiem jest udowodnienie okresu uprawniającego do emerytury, który wynosi:
·20 lat dla kobiet,
·25 lat dla mężczyzn.

Obydwa warunki muszą być spełnione do dnia, w którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ostatnim warunkiem jest zarejestrowanie się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Jeśli spełnia Pani wyżej opisane warunki ma Pani prawo do świadczenia przedemerytalnego po utracie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Podstawa prawna: Art. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

Ustawa j/wyżej. ma wadę, które skutecznie decyduje o braku zainteresowania państwa osobami w wieku 61 lat z 45 letnim stażem i odebraną rentą pierwsza grupa .Tutaj państwo zostawiło tych schorowanych ,cudownie ozdrowionych przez orzecznika ZUS ,ludzi starszych ,spracowanych długo letnią pracą.Promowanie zasiłkiem przedemerytalnym długości pobierania renty 5 lat to choroba ZUS. Tutaj powinna być brana pod uwagę tak że ilość lat pracy, które upoważniały by do pobierania zasiłku przedemerytalnego. Wiek 61 lat praca 45 lat, powinna upoważniać bez dodatkowych wymogów do pobierania zasiłku przedemerytalnego. Teraz ci ludzie są biedakami szukającymi pomocy po obcych gdyż biedują, nie rzadko odwiedzają śmietniki w poszukiwania możliwości przeżycia.Inni wiek 65 lat 25 lat pracy i emeryturka, choć przepracowali 20 lat krócej od tych ludzi długo pracujących. Chore przepisy ,chore ustawy dla długo pracujących poniżają długo pracujących ,spracowanych ludzi, to jest nierówność społeczna i brak demokracji w tej instytucji i urzędach państwowych.
Ludzie wiek 61 lat 45 lat pracy powinni być objęci ochroną przedemerytalną. Tak jak ludzie którzy w j/w. w pracy maja możliwość kontynuowania pracy bo są chronieni prawem. Długo pracujących wiek 61 lat z odebraną rentą nic nie chroni, gdzie tu jest prawo i demokracja.

N
Nowy

Długo pracujący wiek 61 lat 45 lat pracy, odłożona kasa na koncie ZUS w odpowiedniej wysokości by pobierać emeryturę i nic. Nie można pobierać, swojej wypracowanej emerytury, przepisy rodem z komunizmu, nie pozwalają pobierać swojej odłożonej kasy na emeryturę, dlaczego jest tak źle. Ludzie tacy przed emeryci nie mający renty, zasiłku przedemerytalnego pracy , muszą głodować i szukać jedzenia po śmietnikach, bo państwo nie zadbało o ostatnie lata dla ludzi starych schorowanych i nienadających się do pracy.Tacy ludzie po prostu nie mają siły już do pracy, z powodu długiej pracy , są wrakami chodzącymi i mówiącymi, jeszcze do tego bez kasy . Kiedy te dziadowskie przepisy ,zostaną zmienione, i taki człowiek otrzyma emeryturę. wiek 60 lat 40 lat pracy składkowe, albo 45 lat pracy wiek 62 lat z nieskładkowymi i emerytura, .

G
Gość

Pracowałem 16 na piecach hutniczych gdzie miałem 15% szkodliwego, który został odebrany za rządów prezydenta Wałęsy i zabrał mnie wtedy ze szkodliwym 48% renty o tyle miałem mniej. A na rentę wysłał mnie zakład pracy w roku 1995 a komisja dała mi na dwa lata z całkowitym zakazem pracy a po dwóch latach komisja wysłała na całkowitą nie zdolność do pracy. W danym roku ludzie zarabiali około 18000 tysięcy netto miesięcznie a ja miałem renty przed potrąceniem Wałęsy około 17600 zł netto to na dzisiejsze czasy hutnik by zarabiał jakieś 3600 zł netto rentę powinienem mieć około 3000 zł netto, bo ZUS obliczył mnie na rok 1995 rok średnia krajowa na 148%. Przeszedłem Paru prezydentów i każdy, co mógł to zabierał a ZUS podwyżki nie robił a dawał minimalne tak jak teraz to robi i okrada naród. Przez dwadzieścia jeden lat gdzie nie była moja wina a pracowałem, bo zarejestrowałem się w urzędzie skarbowym, ale ZUS Niechciał ani grosza, że nie będzie płacił ani grosza jak będę miał wypadek to nie moja wina, że nie mogłem pracować a dzisiaj rząd i ZUS tak mnie potraktował, że dał mi rentę 900 zł i karze za to rzyć utrzymać się. Nie wiem czy dożyję wieku emerytalnego, ale już jest ciężko żyć żeby nie ludzie to dawno bym był bezdomny a emeryturę jak doczekam to tak obliczą, że tylko się powiesić Tak dba o nas rząd i ZUS a tylko winie polaków, że pozwalają na to tym złodziejom nas okradać a tym wszystkim rządzą nie Polacy tylko Żydzi i Żyd nas zniszczy jak dalej będziemy tak cicho siedzieć. Przyjrzyj się, co się dzieje w Polsce rząd kredyty bierze obcej waluty i naród zadłuża a ludziom ciemnotę wciska, że każde państwo kredyty bierze tak, ale z własnych banków gdzie może umorzyć tom kwotę a Polska, co morze chyba oddać kraj dłużnikom, bo Banków już nie mają, bo sprzedali. Dalej niech Polacy pozwalają to polska była, ale pod zaborem a teraz zostanie tylko historią po Polski nie będzie. Tylko Żyd będzie rządził a jest ich w rządzie i urzędach, około 80% którzy rządzą krajem. Niech zacznie być polak mądry przed szkodą a nie po szkodzie.

G
Gość

Pracowałem 16 na piecach hutniczych gdzie miałem 15% szkodliwego, który został odebrany za rządów prezydenta Wałęsy i zabrał mnie wtedy ze szkodliwym 48% renty o tyle miałem mniej. A na rentę wysłał mnie zakład pracy w roku 1995 a komisja dała mi na dwa lata z całkowitym zakazem pracy a po dwóch latach komisja wysłała na całkowitą nie zdolność do pracy. W danym roku ludzie zarabiali około 18000 tysięcy netto miesięcznie a ja miałem renty przed potrąceniem Wałęsy około 17600 zł netto to na dzisiejsze czasy hutnik by zarabiał jakieś 3600 zł netto rentę powinienem mieć około 3000 zł netto, bo ZUS obliczył mnie na rok 1995 rok średnia krajowa na 148%. Przeszedłem Paru prezydentów i każdy, co mógł to zabierał a ZUS podwyżki nie robił a dawał minimalne tak jak teraz to robi i okrada naród. Przez dwadzieścia jeden lat gdzie nie była moja wina a pracowałem, bo zarejestrowałem się w urzędzie skarbowym, ale ZUS Niechciał ani grosza, że nie będzie płacił ani grosza jak będę miał wypadek to nie moja wina, że nie mogłem pracować a dzisiaj rząd i ZUS tak mnie potraktował, że dał mi rentę 900 zł i karze za to rzyć utrzymać się. Nie wiem czy dożyję wieku emerytalnego, ale już jest ciężko żyć żeby nie ludzie to dawno bym był bezdomny a emeryturę jak doczekam to tak obliczą, że tylko się powiesić Tak dba o nas rząd i ZUS a tylko winie polaków, że pozwalają na to tym złodziejom nas okradać a tym wszystkim rządzą nie Polacy tylko Żydzi i Żyd nas zniszczy jak dalej będziemy tak cicho siedzieć. Przyjrzyj się, co się dzieje w Polsce rząd kredyty bierze obcej waluty i naród zadłuża a ludziom ciemnotę wciska, że każde państwo kredyty bierze tak, ale z własnych banków gdzie może umorzyć tom kwotę a Polska, co morze chyba oddać kraj dłużnikom, bo Banków już nie mają, bo sprzedali. Dalej niech Polacy pozwalają to polska była, ale pod zaborem a teraz zostanie tylko historią po Polski nie będzie. Tylko Żyd będzie rządził a jest ich w rządzie i urzędach, około 80% którzy rządzą krajem. Niech zacznie być polak mądry przed szkodą a nie po szkodzie.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3