Kolejny akt oskarżenia w sprawie Kraków Business Park

Kolejny akt oskarżenia w sprawie Kraków Business Park

Marcin Banasik

Aktualizacja:

Dziennik Polski 24

Kolejny akt oskarżenia w sprawie Kraków Business Park

©Wojciech Matusik

Akt oskarżenia dotyczy szeroko rozumianego działania na szkodę spółek z grupy kapitałowej Kraków Business Park sp. z o.o., będącej właścicielem kompleksu budynków biurowych o nazwie „Kraków Business Park” w Zabierzowie pod Krakowem.
Kolejny akt oskarżenia w sprawie Kraków Business Park

©Wojciech Matusik

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie w dniu wczorajszym (28 czerwca 2018 roku) skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie, VI Wydziału Karnego akt oskarżenia przeciwko Adamowi Ś. i czterem innym oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw gospodarczych.

Jak wynika z poczynionych ustaleń, sprawcy działali w ramach zorganizowanej grupy o charakterze międzynarodowym mającej na celu popełnianie przestępstw, którą kierował Adam Ś. Członkami tej grupy oraz wykonawcami poleceń Adama Ś. były osoby mające formalnie zarządzać spółkami z grupy kapitałowej Kraków Business Park sp. z o.o., jak też spółkami z nią formalnie współpracującymi lub doradzającymi, a w tym członkowie rodziny Adama Ś. przebywający w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Nienależne roszczenia w kwocie ponad 35 milionów złotychCzłonkowie grupy, stosownie do przekazywanych drogą elektroniczną poleceń Adama Ś., dokonywali fałszowania niezbędnych dokumentów, w tym umów, deklaracji wekslowych i weksli, umożliwiających dochodzenie Adamowi Ś. nienależnych mu roszczeń w kwocie ponad 35 milionów zł. Dokumenty były w tym zakresie uwierzytelniane przez notariusza amerykańskiego, co najmniej w części przypadków z datą inną niż faktyczna data czynności, bowiem osoby te w tym okresie nie pełniły już funkcji zarządczych w pokrzywdzonych spółkach.

Następnie sprawcy realizując dalsze polecenia Adama Ś. usiłowali w toku postępowań sądowych dochodzić powyższych wierzytelności jako wierzytelności wekslowych, nie wskazując faktycznego tj. przestępczego źródła ich pochodzenia. W ten sposób sprawcy usiłowali zatrzeć związek dochodzonych wierzytelności z popełnionymi przestępstwami leżącymi u ich podstaw, a będącymi przedmiotem uprzednio prowadzonego postępowania przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, które obecnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Krakowie.Pozbawienie możliwości dysponowania nieruchomościami


Jak wynika z ustaleń poczynionych w toku prowadzonego przez Małopolski Wydział Zamiejscowy postępowania, sprawcy podejmowali również działania zmierzające do pozbawienia możliwości dysponowania przez pokrzywdzone spółki należącymi do nich nieruchomościami, znajdującymi się na terenie kompleksu biurowego Kraków Business Park w Zabierzowie, poprzez fałszowanie umów dzierżawy oraz oświadczeń o ustanowieniu służebności, jak też zawieranie w tym zakresie umów rażąco niekorzystnych dla pokrzywdzonych podmiotów. Na tej podstawie Adam Ś. i inni sprawcy, za pośrednictwem zależnych od siebie osób, prowadzili na tych nieruchomościach dalszą działalność gospodarczą.

Usiłowanie przejęcia kontroli nad spółkąOskarżone osoby podjęły także działania zmierzające do przejęcia, za kwotę ok. 700.000 złotych i wyprowadzenia poza grupę kapitałową KBP jednej ze spółek córek spółki Kraków Business Park sp. z o.o. o nazwie KBP-7 sp. z o.o. Spółka ta posiadała roszczenia w stosunku do Adama Ś. i faktycznie zależnych od niego podmiotów gospodarczych w łącznej kwocie ponad 12.000.000 złotych, wynikające z uprzedniej działalności Adama Ś. i innych osób na szkodę tej spółki. Sprawcy usiłowali w ten sposób przejąć kontrolę nad spółką, by nie mogła dochodzić należnych jej roszczeń i w ten sposób uzyskać możliwość dysponowania nieruchomościami położonymi na terenie KBP w stanie wolnym od obciążeń, planując już budowę kolejnego budynku biurowego. W tym zakresie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej z Adamem Ś. i pozostałymi sprawcami współpracował m in. radca prawny Bogdan F.

Fałszywe zeznania i ukrywanie majątkuPostępowanie dotyczy także składania przez Adama Ś. fałszywych zeznań oraz ukrywania przez niego majątku w związku z wyrokiem, jaki wobec Adama Ś. zapadł przed sądem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zasądzającym na rzecz pokrzywdzonych w niniejszej sprawie osób fizycznych kwotę ponad 137.000.000 USD. Wyrok ten został uznany w Polsce i przyjęty do wykonania.

Środki zapobiegawczeAdam Ś. jest obecnie tymczasowo aresztowany od dnia 7 marca 2017 roku. Wobec pozostałych osób stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze, a w tym poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Oskarżonym grozi kara nawet 25 lat pozbawienia wolności.

ZOBACZ KONIECZNIE:


Komentarze

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Polecamy

NAUCZYCIEL ROKU | Etap powiatowy zakończony

NAUCZYCIEL ROKU | Etap powiatowy zakończony

Gigantyczna galeria handlowa rośnie w Wieliczce [ZDJĘCIA]

Gigantyczna galeria handlowa rośnie w Wieliczce [ZDJĘCIA]

SPORTOWIEC MAŁOPOLSKI 2018 | Wybieramy najlepszych i najpopularniejszych sportowców

SPORTOWIEC MAŁOPOLSKI 2018 | Wybieramy najlepszych i najpopularniejszych sportowców

Bezdymna rewolucja - czy Polska wykorzysta tę szansę?

Bezdymna rewolucja - czy Polska wykorzysta tę szansę?