MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Kraków. Nowy rok szkolny wystartował. Co czeka uczniów?

Małgorzata Mrowiec
Małgorzata Mrowiec
Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego, z udziałem władz miasta, odbyła się m.in. w Szkole Podstawowej nr 50 przy ulicy Katowickiej 28, która została rozbudowana
Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego, z udziałem władz miasta, odbyła się m.in. w Szkole Podstawowej nr 50 przy ulicy Katowickiej 28, która została rozbudowana Anna Kaczmarz
Około 100 tys. dzieci i młodych ludzi rozpoczęło w czwartek w Krakowie nowy rok szkolny. W tym roku uczniów czeka niejedna zmiana - m.in. wprowadzany jest nowy przedmiot historia i teraźniejszość, a w ramach edukacji dla bezpieczeństwa przewidziana jest teraz także nauka reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi czy szkolenie strzeleckie.

Pośród krakowskich uczniów - kilka tysięcy rówieśników z Ukrainy

"Wszyscy jesteśmy świadomi, że będzie to rok pełen szczególnych wyzwań - chociażby tych związanych z edukacją naszych młodych gości zza wschodniej granicy, czy wynikających z wprowadzanych zmian w programach edukacji. Trzymam mocno kciuki za pomyślną realizację podjętych planów i zobowiązań, za niezawodne powodzenie powziętych noworocznych postanowień, a także za dobrą, inspirującą atmosferę wspólnej pracy każdego dnia" - napisał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w liście skierowanym do wszystkich osób zaangażowanych w działania na rzecz edukacji w Krakowie.

Jak wskazuje magistrat, już w ostatnich miesiącach do krakowskich szkół przyjęto niemal 7 tys. młodych osób z Ukrainy, włączając ich w polski system edukacji oraz zapewniając możliwość nauki i integracji z polskimi rówieśnikami. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego potrzebne są dalsze działania, magistrat cały czas wydaje nowe zgody na otwieranie oddziałów przygotowawczych (do tej pory wydano ich 18; oddziały takie funkcjonowały do końca roku szkolnego 2021/2022, a teraz zakładane są na nowo - w miarę potrzeb, bo część uczniów może już na tyle znać język polski, że jest w stanie kontynuować naukę w klasach ogólnodostępnych) oraz zatrudnienie asystentów wielokulturowych (niemal 50 pozytywnie rozpatrzonych wniosków).

Pomocna w tym zakresie jest także współpraca nawiązana przez miasto Kraków z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). Dzięki niej do krakowskich szkół trafiły dodatkowe fundusze na zakup komputerów, książek, pomocy dydaktycznych, a także środków czystości. Będą mogli korzystać z nich wszyscy uczniowie, a w sumie na ten cel przeznaczono ponad 1,7 mln zł. W ramach wspólnych działań organizowane są także zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla uczniów z Polski i Ukrainy. Planowane jest również zatrudnianie dodatkowych asystentów wielokulturowych i asystentów dla dzieci z niepełnosprawnościami, realizacja spotkań językowych, zakup dodatkowego wyposażenia (w tym m.in. tworzenie stref wypoczynkowych i relaksacyjnych dla wszystkich uczniów - znajdą się one w szkołach oraz przyszkolnych ogrodach). Od września rozpoczną swoją działalność także centra wsparcia psychologicznego przy ośmiu samorządowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z których będą mogli korzystać uczniowie i ich rodzice. Jak podają krakowscy urzędnicy, całkowita kwota przyznanego wsparcia, oprócz działań edukacyjnych obejmująca również działania z zakresu zdrowia i polityki społecznej, wynosi w sumie ponad 67 mln zł.

- Informacje na temat liczby uczniów z Ukrainy uczęszczających do krakowskich szkół od nowego roku będą znane po 30 września na podstawie Sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej. Cały czas trwają zapisy do szkół, szacujemy jednak, że będzie to podobna liczba jak w minionym roku szkolnym - około 6 tysięcy - przekazuje Małgorzata Tabaszewska z magistrackiego biura prasowego.

Przypomina też, że na koniec czerwca w Krakowie działało 98 oddziałów przygotowawczych, do których uczęszczało 1827 uczniów. Łączna liczba uczniów z Ukrainy wynosiła 8533, z czego natomiast 6703 stanowili uczniowie, którzy pojawili się w szkołach i przedszkolach po 24 lutego.

W Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Skośnej w Krakowie wszystkich uczniów jest teraz ok. 750. Ten rok szkolny zaczęło w niej wraz z polskimi uczniami aż ponad 90 dzieci z Ukrainy.

- Są wśród nich dzieci, które w zeszłym roku były w oddziałach przygotowawczych, a teraz zostają w szkole. Ale jest też trochę całkiem nowych uczniów, którzy kończyli zdalnie naukę na Ukrainie i teraz przyszli do nas - mówi Ewa Wodnicka, dyrektor SP nr 53. Dzieci z Ukrainy rozlokowano w ogólnodostępnych klasach.

Mali i młodzi uchodźcy, jak relacjonuje dyrektorka, zaczęli już funkcjonować z językiem polskim - najlepiej przez minione miesiące w Polsce przyswoili go sobie najmłodsi. Teraz jeszcze uczniowie ukraińscy będą mieli dodatkowe godziny polskiego.

- Teraz wyzwanie polega na tym, żeby te dzieciaki się zaaklimatyzowały. I żeby poradziły sobie z polskim zwłaszcza w starszych klasach, bo tam zaczynają się przedmioty i specjalistyczny język. Zobaczymy, co będzie się działo, pewnie za dwa-trzy tygodnie nauczyciele będą zgłaszać, jak wygląda sytuacja. Będziemy wtedy reagować - tłumaczy dyr. Ewa Wodnicka.

Kiedy znowu wakacje? Jakie egzaminy?

Jeśli chodzi o kalendarz nowego roku szkolnego, to kolejne wakacje rozpoczną się 24 czerwca 2023 roku. Zimowa przerwa świąteczna będzie trwała od 23 do 31 grudnia br., a ferie zimowe dla województwa małopolskiego przewidziane są w terminie od 30 stycznia do 12 lutego 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna - 6-11 kwietnia 2023 roku.

Od tego roku szkolnego zmieniony zostaje termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty: nie będzie to jak pierwotnie kwiecień, tylko maj. W tym roku szkolnym kończący podstawówkę będą zdawać swój pierwszy ważny egzamin w życiu od 23 maja (w pierwszym dniu - język polski) do 25 maja. Od roku szkolnego 2022/2023 zrezygnowano z przeprowadzania egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty 3 lipca 2023 roku.

W rozpoczynającym się roku szkolnym po raz pierwszy odbędzie się tzw. nowa matura - egzamin maturalny w Formule 2023. Będą ją zdawać uczniowie, którzy skończyli ośmioletnie podstawówki i czteroletnie szkoły ponadpodstawowe. Będzie więcej czasu na rozwiązanie zadań, ale też arkusze egzaminacyjne mają zawierać więcej zadań. Po przerwie w czasie pandemii powracają egzaminy ustne. W roku szkolnym 2022/2023 przystępujący do matury, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musi zdać egzamin z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej - otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania - oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego (zrezygnowano z 30-proc. progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego).

HiT i strzelanie, czyli nowości w programie

Kolejną nowością rozpoczynającego się roku szkolnego jest nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej - historia i teraźniejszość (HiT). Od 1 września zastępuje on przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) i będzie realizowany w wymiarze trzech godzin tygodniowo.

- Celem wprowadzenia nowego przedmiotu na początku kształcenia w szkołach ponadpodstawowych jest poprawa znajomości historii najnowszej wśród młodzieży szkolnej, lepsze przygotowanie do rozumienia współczesności oraz do świadomego i odpowiedzialnego udziału w życiu publicznym. Zmiana będzie wdrażana sukcesywnie, począwszy I klasy szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2022/2023 - informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Na zajęciach z tego przedmiotu uczniowie będą poznawać najważniejsze wydarzenia i procesy zachodzące w kolejnych dekadach II połowy XX w. i początku XXI w. w Polsce i na świecie (w sferze politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej). Program przedmiotu obejmuje okres od 1945 do 2015 r. i łączy treści z zakresu historii powojennej z treściami z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Nowy rok to także zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa. Została ona uzupełniona o nowy obszar zagadnień związany z edukacją obronną, w tym - ćwiczeniami strzeleckimi. W przypadku szkoły podstawowej przewidziane jest przede wszystkim przygotowanie teoretyczne w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z bronią (zajęcia z tego zakresu powinny być przeprowadzane w większej części w formie teoretycznej, ze stopniowym wprowadzaniem elementów praktycznych), a w szkołach ponadpodstawowych będą podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi do ćwiczeń strzeleckich, takich jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice wirtualne albo laserowe.

Potrzebne rozbudowy

W Krakowie oficjalne powitanie nowego roku szkolnego - z udziałem m.in. prezydenta miasta - odbyło się w czwartek w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Katowickiej oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 (SP nr 66) przy ul. Skotnickiej. Obie szkoły przeszły gruntowną rozbudowę.

Bronowicka podstawówka zyskała nowy budynek, a w nim osiem nowoczesnych sal lekcyjnych, trzy świetlice (obsługujące stary i nowy budynek), szatnię i zaplecze sanitarne dla około 200 uczniów. Są tam też cztery pomieszczenia do pracy indywidualnej, w których mogą się odbywać np. zajęcia logopedyczne czy dodatkowe, a także harcówka. Budowa rozpoczęła się pod koniec 2019 roku, a cała inwestycja (w tym zagospodarowanie otoczenia, czyli m.in. parking, chodniki, dwa boiska, plac zabaw) kosztowała około 21 mln zł.

Z kolei w ramach rozbudowy ZSP nr 7 w Skotnikach powstał nowy, dodatkowy obiekt wraz z salą gimnastyczną. Mieści się w nim osiem sal lekcyjnych, sanitariaty, świetlica (jadalnia) i szatnie. Wraz z nową infrastrukturą wokół budynków z elementami małej architektury inwestycja kosztowała około 10,5 mln zł.

Dodajmy, że na środowej sesji Rady Miasta została przyjęta uchwała zobowiązująca prezydenta Krakowa do podjęcia działań zmierzających do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Dąbrowskiej na os. Dywizjonu 303. W szkole tej uczy się ponad pół tysiąca dzieci. Tymczasem ten rejon Krakowa znacznie się rozbudował w ostatnich latach, w osiedlach przynależących do obwodu SP 52 zwiększa się liczba nowych mieszkańców z dziećmi w wieku szkolnym. Jak się też okazuje, szkoła - w której uruchomiono trzy oddziały przygotowawcze po 25 uczniów z Ukrainy - otrzymuje liczne sygnały, że znaczna część uczniów z Ukrainy ma już pozostać na stałe. "W efekcie w SP 52 liczba uczniów może wzrosnąć z czasem nawet do tysiąca. (...) Pozyskanie, zgodnie z koncepcją szkoły, 15 nowych sal lekcyjnych oraz pełnowymiarowej sali gimnastycznej pozwoli tej placówce na rozwój oraz zaspokojenie rosnących potrzeb edukacyjnych Czyżyn" - napisano w uzasadnieniu uchwały.

Maleje liczba kredytów mieszkaniowych

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Materiał oryginalny: Kraków. Nowy rok szkolny wystartował. Co czeka uczniów? - Gazeta Krakowska

Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski