Leki wycofane z aptek w styczniu 2022. Wyrzuć je ze swojej apteczki. Główny Inspektorat Farmaceutyczny przedstawił nową listę STYCZEŃ 2022

Bartłomiej Romanek
Bartłomiej Romanek

Wideo

Udostępnij:
Nowe leki wycofane przez GIF (STYCZEŃ 2022). Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał kolejne decyzje dotyczące wycofania leków ze sprzedaży. To znany lek stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny oraz znany lek stosowany w leczeniu przeziębień i infekcji. Wcześniej wycofano lek o działaniu przeciwlękowym, uspokajający, umiarkowanie nasennym, zmniejszającym napięcie mięśni szkieletowych. Sprawdź od razu, czy nie masz w swoim domu leków znajdujących się w prezentowanej przez nas galerii. Pod żadnym pozorem ich nie zażywaj! Lekarstwa znajdujące się na liście o podanym numerze serii mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet być groźne dla życia.

GIF wycofuje leki - styczeń 2022

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów nakazuje wycofanie lekarstw ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Co jednak najważniejsze, jeśli masz je w apteczce, pod żadnym pozorem ich nie używaj.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał lek Polopiryna Max Hot

31 grudnia 2021 roku GIF poinformował o wycofaniu leku Polopiryna Max Hot.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu ww. serii produktu leczniczego Polopiryna Max Hot. Przyczyną decyzji o wycofaniu przedmiotowego produktu leczniczego jest potwierdzenie w badaniach stabilności podwyższonej zawartości kwasu salicylowego. W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej, o której mowa powyżej, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww.serii przedmiotowego produktu leczniczego

- poinformował GIF.

SPRAWDŹ LISTĘ LEKÓW WYCOFANYCH Z APTEK

Leki wycofane z aptek przez GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał Tabex

27 grudnia 2021 roku GIF wydał decyzję dotyczącą wycofania z obrotu popularnego leku stosowanego w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Chodzi o lek Tabex. Jakie są powody tej decyzji?

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął protokół z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków z którego wynika że badana próbka produktu Tabex 1,5 mg, tabletki powlekane o numerze serii 31120 nie spełnia wymagań specyfikacji w zakresie parametru zawartości zanieczyszczeń (w zakresie zawartości N – formylcitisine)

- informuje GIF

W wyniku złożonych wyjaśnień podmiot odpowiedzialny Sopharma Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000372245) potwierdził uzyskany wynik i poinformował o potrzebie wycofania z obrotu na terenie całego kraju przedmiotowej serii produktu leczniczego.

W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej, o której mowa powyżej, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww.serii przedmiotowego produktu leczniczego.

GIF wycofał również kolejną partię leku Tabex.

- Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją z dn. 27 grudnia 2021 r. wycofał z obrotu produkt leczniczy Tabex o nr serii 31120. Podstawą wycofania było uzyskanie wyniku poza specyfikacją w zakresie parametru zanieczyszczenie N – formylcytysine w badaniach przeprowadzonych w ramach kontroli planowej w Narodowym Instytucie Leków oraz w badaniach przeprowadzonych przez wytwórcę

- informuje GIF.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny czuwa nad bezpieczeństwem leków, które trafiają do obrotu. Produkty lecznicze przechodzą liczne kontrole, podczas których mogą zostać wykryte wady produktu, wówczas producent informuje GIF o błędach w partiach, a Inspektorat wydaje decyzje o wycofaniu leku ze sprzedaży. Zobaczcie, które leki koniecznie zwróćcie do apteki! Wśród nich znany lek na przeziębienie! Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>

Apteki usuwają te znane leki z półek - ty też musisz zareago...

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją z 7 grudnia 2021 roku wycofał z obrotu lek Elenium

Lek Elenium wykazuje działanie przeciwlękowe, uspokajające, umiarkowanie nasenne, zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie wady jakościowej produktu leczniczego Elenium (Chlordiazepoxidum) tabletki drażowane, 5 mg, 20 tabletek drażowanych, numerserii: 50120, termin ważności: 12.2023, w związku ze stwierdzeniem wyniku poza specyfikacją w programie ciągłego badania stabilności w warunkach normalnych, po 18 miesiącach sezonowania dla parametru: stopień uwalniania substancji czynnej (Chlordiazepoxidum). Jednocześnie Spółka TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” S.A. z siedzibą w Warszawie zawnioskowała o wycofanie z obrotu na terenie całego kraju przedmiotowej serii produktu leczniczego. W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej, o której mowa powyżej, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww.serii przedmiotowego produktu leczniczego.

- poinformował Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Wcześniej Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o decyzji z 8 listopada dotyczącej wycofania z obrotu leku Ikervis
Powodem wycofania leku jest wada jakościowa polegająca na wykryciu kryształów substancji czynnej w leku.

Sprawdź listę leków wycofanych ze sprzedaży w aptekach
Leki prezentujemy w galerii zdjęciowej

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w systemie Rapid Alert wpłynęła informacja od Europejskiej Agencji Leków o wykryciu kryształów substancji czynnej w określonych seriach produktu leczniczego Ikervis, 1 mg/ml krople do oczu, emulsja. Następnie osoba fizyczna działająca na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego poinformowała tutejszy organ o wykryciu wady jakościowej w produkcie leczniczym Ikervis o numerze serii 4N78E i złożyła wniosek o wycofanie przedmiotowej serii z obrotu. W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej, o której mowa powyżej, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww.serii przedmiotowego produktu leczniczego

- informuje GIF.

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował także o decyzji z 19 października dotyczącej wycofania z obrotu leku Thioealth

To popularny preparat stosowany do znieczulania podczas drobnych zabiegów.

Przyczyną wycofania jest wada jakościowa.

W dniu 19.10.2021 r. do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęły wyniki z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dalej WIF) w sprawie zgłoszenia podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego Thioealth (Tiopental sodium), proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g numer serii: A0402001, data ważności: 30.06.2023. Zgłoszenia dokonał kierownik apteki szpitalnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Czynności kontrolne przeprowadzone przez WIF potwierdziły obecność w 1 fiolce ww. produktu leczniczego kawałka szkła. Ww. produkt leczniczy nie posiada pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej natomiast został sprowadzony na podstawie zgody Ministra Zdrowia DOP/00432/20 na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, z art. 4 ust. 8 u.p.f. Powyższe informacje zostały potwierdzone przez kierownika hurtowni farmaceutcznej Salus International Sp. z o.o.

- poinformował GIF.

Wcześniej decyzją GIF wycofano lek Aribit

12 października 2021 roku wycofano lek Aribit, wykorzystywany w leczeniu schizofrenii i epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym.

Przyczyną wycofania leku jest jego wada jakościowa.

Zobacz zdjęcia

Wcześniej Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o decyzji z 28 września dotyczącej wycofania z obrotu leku Champix.

To preparat stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny, produkowany przez firmę Pfizer.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło pismo przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego dotyczące prośby o wydanie decyzji wycofującej z obrotu ww. serii produktów leczniczych CHAMPIX, w związku ze stwierdzeniem obecności N-nitrozo-warenikliny powyżej limitów ustalonych przez KOMITET DS. PRODUKTÓW LECZNICZYCH STOSOWANYCH U LUDZI (CHMP). W związku z powyższym, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww. serii przedmiotowych produktów leczniczych

- poinformował GIF

Wcześniej wycofano m.in. leki Valzek i Lakea.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja o dobrowolnym i zapobiegawczym zamiarze podmiotu odpowiedzialnego wycofania z obrotu serii produktu leczniczego Lakea, dla których stwierdzono przekroczenie limitu dla zanieczyszczenia 5-[4'-[(5- (azydometylo)-2-butylo-4-chloro-1H-imidazol-1-ylo)metylo]-[1,1'-bifenylo]2-yl]-1H-tetrazol w seriach substancji czynnej użytej do ich wytworzenia. W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej, o której mowa powyżej, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww. serii przedmiotowego produktu leczniczego

- uzasadnia decyzję GIF.

Lakea jest stosowany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego i w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru mózgu, chorych z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca, udokumentowanym w zapisie EKG, w leczeniu chorób nerek u chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę typu 2 z białkomoczem oraz w leczeniu przewlekłej niewydolności serca u chorych po 60. roku życia, jeżeli stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitorów ACE).

Nie przeocz

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował również o wycofaniu z aptek leku Valzek. W tej sprawie wydano dwie decyzje 23 września.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęły wnioski podmiotu odpowiedzialnego z prośbą o wycofanie z obrotu serii produktów leczniczych Valzek (Valsartanum), 80 mg, tabletki oraz Valzek (Valsartanum), 160 mg, tabletki, dla których stwierdzono przekroczenie limitu dla zanieczyszczenia 5-(4'-(azydometylo)-[1,1'-bifenylo]-2-ylo)-1H-tetrazol w seriach substancji czynnej użytej do ich wytworzenia. W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej, o której mowa powyżej, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww. serii przedmiotowych produktów leczniczych

- informuje Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Valzek stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, dorosłych pacjentów po niedawno przebytym zawale serca, a także objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów

Popularny lek stosowany w leczeniu infekcji wycofany

Wcześniej Główny Inspektora Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z użycia leku Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml roztwór do infuzji, stosowanego w leczeniu różnego rodzaju infekcji bakteryjnych m.in. zapaleniu prostaty, chorobach układu moczowego, biegunkach i zapaleniu ucha.

LEKI WYCOFANE PRZEZ GIF. ZOBACZ W GALERII ZDJĘCIOWEJ

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie podejrzenia wady jakościowej dla produktu leczniczego Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml roztwór do infuzji nr serii 15QFD570. Zgłoszenia dokonała hurtownia farmaceutyczna po otrzymaniu informacji z apteki szpitalnej o zidentyfikowaniu w dwóch kartonikach produktu leczniczego Ciprofloxacin Kabi 400
mg/200 ml roztwór do infuzji nr serii: 15QFD570, butelek z etykietą Glucosum 5% Fresenius o tym samym nr serii.
W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej, o której mowa powyżej, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww.serii przedmiotowego produktu leczniczego.

- czytamy w decyzji GIF.

Główny Inspektoriat Farmaceutyczny poinformował również o wycofaniu ze sprzedaży niektórych partii leku Arpixor. Dwie decyzje w tej sprawie zostały wydane 25 i 27 sierpnia 2021 roku.

Lek Arpixor jest wskazany w leczeniu schizofrenii u dorosłych. Lek Arpixor jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych, o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I, oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których wystąpiły głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem.

Główny Inspektoriat Farmaceutyczny w sierpniu 2021 roku poinformował także o wycofaniu jednej z serii leku Bisoratio ASA.

Otrzymano wyniki poza specyfikacją w parametrze substancje pokrewne i suma zanieczyszczeń bisoprololu" - czytamy w decyzji GIF.

W decyzji doprecyzowano, iż chodzi konkretnie o serię 10819, która zawierała 30 kapsułek twardych. Termin ważności medykamentu dobiegał końca w sierpniu 2023 roku. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Musisz to wiedzieć

Wcześniej Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z handlu między innymi Lignocain 2% – preparat stosowany jako lek o działaniu miejscowo znieczulającym lub w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Jeżeli zdążyliście go kupić, odnieście z powrotem. Powodem wycofania był brak spełnienia norm jakościowych produktów.

Jakie jeszcze leki wycofano z aptek na mocy decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego? Przekonacie się, przeglądając naszą galerię.

Sprawdźcie, jakie leki figurują na liście leków wycofanych z aptek przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zaktualizowana lista dotyczy stycznia 2022.Główny Inspektorat Farmaceutyczny w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów nakazuje wycofanie lekarstw ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Co jednak najważniejsze, jeśli masz je w apteczce, pod żadnym pozorem ich nie używaj.Zobacz leki wycofane z aptek. Nie wolno ich zazywać. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Leki wycofane z aptek w styczniu 2022. Wyrzuć je ze swojej a...

Elenium i inne wycofane specyfiki w ostatnich miesiącach są stosowane w leczeniu:

 • przeziębienia i grypy,
 • ataku toksyn na wątrobę,
 • zawału serca,
 • cukrzycy z nadciśnieniem,
 • zakażenia dróg moczowych,
 • hemoroidów i stanów zapalnych odbytu,
 • zapalenia spojówek, rogówek i przy jęczmieniu,
 • ostrego zapalenia nerek,
 • zakażeń dróg moczowych,
 • zmian zapalnych skóry,
 • zapalenia płuc,
 • ciężkiego bólu.

Nie przeocz

Musisz to wiedzieć

Materiał oryginalny: Leki wycofane z aptek w styczniu 2022. Wyrzuć je ze swojej apteczki. Główny Inspektorat Farmaceutyczny przedstawił nową listę STYCZEŃ 2022 - Dziennik Zachodni

Komentarze 5

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
Co tam covid jak zatrute powietrze, żywność i lekarstwa nawet. Do tego brak w aptekach potrzebnych leków np. przeciwzakrzepowych.
K
Karol
aptekarze posiadają dane osobowe osób które wykupiły lekarstwa, więc powinny powiadamiać lekarzy którzy wystawili recepty a ci powinni powiadomić pacjentów. Mamy XXI w. komputeryzację , telefonię komórkową. Niestety, starsi ludzie nie korzystają z internetu , więc nie mają możliwości dotarcia do takich informacji i skazani są na trucie ich w majestcie prawa, w państwie beprawia.
G
Gość
15 kwietnia, 21:56, Piotr:

A co ze szczepionkami?!

Wakcyny kowidowe są wyjęte spod oceny. Nie wolno nic złego o nich powiedzieć, bo można za to trafić do gazu i do pieca. Jest wiele powiedzeń na ten temat: historia zatacza koło, historia lubi się powtarzać, kto nie zna historii będzie ją powtarzać, itd.

D
Danuta Wawrzyniak-Maślanka

Co z Milocardin starej produkcji , byly te krople bardzo dobre , w jeden dzien wycofano z aptek , a dano tez MILOCARDIN nowej produkcji po ktorytch sie zwraca biorac tylko 3 krople , Dlaczego tego nikt nie sprawdzi

P
Piotr

A co ze szczepionkami?!

Dodaj ogłoszenie