Liga Antysmogowa Metropolii Krakowskiej: Gminni ekodoradcy informują, jak wymienić stary kocioł na nowy i pomagają złożyć wnioski o dotacje

Zbigniew Bartuś
Zbigniew Bartuś
Metropolia Krakowska. Mieszkańcy gmin krakowskiego obwarzanka zrozumieli, że zostało bardzo mało czasu na wymianę 23 tys. wciąż kopcących na ich terenie starych kotłów i ruszyli po dotacje z państwowego programu Czyste Powietrze oraz programów lokalnych. Bezcenną pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań, wypełnianiu wniosków i rozliczaniu dotacji świadczą gminni ekodoradcy. Grzech nie skorzystać!

- W gminach, w których ekodoradcy są najaktywniejsi, wymiana starych źródeł energii na nowe oraz termomodernizacja domów idą zdecydowanie najszybciej. Z naszych analiz wynika, że pojawianie się ekodoradcy w krótkim czasie przyspiesza działania antysmogowe nawet trzykrotnie. Cieszy nas, że mieszkańcy Małopolski coraz chętniej korzystają ze wsparcia ekodoradców, bo to pomaga im nie tylko uzyskać wszystkie informacje, ale i pozyskać i rozliczyć dotacje

– mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski. Władze województwa są głównym partnerem naszej Ligi Antysmogowej.

- Zostało niewiele ponad 500 dni do wejścia w życie małopolskiej uchwały antysmogowej, która zakazuje użytkowania kopciuchów. Dlatego we wszystkich gminach naszego regionu, w tym gminach Metropolii Krakowskiej, mieszkańcy muszą zdecydowanie przyspieszyć wymianę nieefektywnych źródeł energii. Na to i na termomodernizację domów, pozwalającą mieszkańcom zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, są ogromne dotacje z rządowego programu Czyste Powietrze. Warto, a nawet trzeba po nie sięgnąć już dziś, bo to najlepszy czas na wykonanie tego typu prac

– zachęca Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego, który z początkiem czerwca uruchomił wraz z nami Ligę Antysmogową – dla Metropolii Krakowskiej (jej wyniki prezentujemy w połowie każdego miesiąca w Dzienniku Polskim) i dla całej Małopolski (zestawienia publikujemy pod koniec każdego miesiąca na łamach Gazety Krakowskiej).

Partnerzy Ligi Antysmogowej

Liga Antysmogowa Metropolii Krakowskiej: Gminni ekodoradcy informują, jak wymienić stary kocioł na nowy i pomagają złożyć wnioski o dotacje

W ramach Ligi Antysmogowej Metropolii Krakowskiej mieszkańcy 14 gmin obwarzanka konkuruje ze sobą w arcyważnej dziś rozgrywce: kto zlikwiduje w krótkim czasie najwięcej kopciuchów i zamontuje nowe, ekologiczne źródła ciepła, a przy tym przeprowadzi w swym domu termomodernizację (ociepli ściany i stropy, wymieni okna i drzwi), by bezsensownie nie tracić energii. W rankingu bierzemy pod uwagę: liczbę wymienionych starych kotłów, liczbę starych kotłów pozostałych do wymiany oraz poziom inwentaryzacji źródeł ciepła (od 1 lipca jest ona obowiązkowa z mocy ustawy).

Wakacyjnym liderem Ligi Antysmogowej Metropolii Krakowskiej pozostaje gmina Liszki. W czołówce znajdują się także Skawina, Wielka Wieś i Igołomia-Wawrzeńczyce. Mieszkańcy pozostałych gmin, zwłaszcza z dołu tabeli, powinni zdecydowanie przyspieszyć: w ciągu ostatnich lat wymienili po kilka procent starych kotłów, rok 2020 wypadł pod tym względem blado, więc w ciągu pozostałych 507 dni trzeba tam wymienić tysiące kopciuchów (czas pozostały na wymianę można śledzić na stronie www.licznikkopciuchow.pl prowadzonej przez PAS), czyli urządzeń grzewczych nie spełniających norm co najmniej 3 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 oraz tych pozbawionych tabliczek znamionowych.

- Od 1 stycznia 2023 użytkowanie takich kotłów będzie nielegalne. Mieszkańcy, którzy nie dostosują się do przepisów, zapłacą mandat do 500 zł lub karę grzywny do 5 000 zł – przypomina Andrzej Guła.

Kazimierz Koprowski, prezes Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dołączył do Ligi Antysmogowej jako partner, podkreśla, że narażanie się na tak bolesne konsekwencje, byłoby wielce nierozważne, zważywszy, że program Czyste Powietrze zapewnia dofinansowanie zarówno do wymiany kotłów (możliwe jest tu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii), jak i termomodernizacji.

Jeśli ktoś nie wie, jakich prac wymaga jego dom, by nie palić w piecu ciężko zarobionymi pieniędzmi, powinien skorzystać ze wsparcia ekodoradców. Tak się szczęśliwie składa, że są oni dostępni w każdej z 14 gmin Metropolii Krakowskiej. W większości z nich działa nawet nie jeden, ale po kilku ekodoradców!

- Pracuję jako ekodoradca w ramach koordynowanego i współfinansowanego przez województwo małopolskie projektu LIFE. Udzielam porad w zakresie wyboru i wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii

– opisuje Edyta Urbańczyk-Kowalik z gminy Czernichów (tel. 515 912 073, [email protected]). Na co dzień pomaga mieszkańcom wybrać indywidualne, najkorzystniejsze rozwiązanie dla każdego domu i informuje, gdzie i jak można uzyskać wsparcie finansowe, służy praktycznym wsparciem przy wypełnianiu wniosków.

Beata Kulerz, ekodoradca z gminy Mogilany (która zajmuje na razie w Lidze Antysmogowej MK ostatnie miejsce) zapewnia mieszkańcom doradztwo i obsługę w uzyskaniu dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania, technologii OZE oraz termomodernizacji budynków. Rozkręca też akcje informacyjne o wymaganiach uchwały antysmogowej dla Małopolski. Gorąco zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w tym zakresie (tel. 537 970 009, [email protected]).

- Myślę, że mieszkańcy gminy pozytywnie odbierają pracę ekodoradcy, czego dowodem są podziękowania za rzetelne i wyczerpujące informacje oraz pomoc w wypełnianiu wniosków. W ostatnim czasie świadomość i troska mieszkańców w zakresie ochrony powietrza uległy znacznej poprawie, na co dowodem jest liczba złożonych wniosków w programie Czyste Powietrze

– mówi Beata Kulerz. Liczy, że dzięki większej aktywności mieszkańców gmina wkrótce poprawi swój wynik – i miejsce w naszej Lidze.

Kibicujemy!

Poznaj swojego ekodoradcę i skontaktuj się z nim jak najszybciej. To łatwe!

ANGELIKA PAJĄK, Ekodoradca UG Igołomia-Wawrzeńczyce
Działając w dwuosobowym zespole ekodoradców z projektu EKO-TEAM finansowanego w 90 proc. ze środków instrumentu finansowanego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020, tylko w 2021 roku za pośrednictwem Gminy udało się złożyć aż 78 wniosków o dofinansowanie do rządowego programu Czyste Powietrze. Pomoc ekodoradców cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, lecz liczymy na jeszcze więcej, dlatego też zachęcamy do kontaktu – tel. 12 287 40 03 lub 07 wew. 25, [email protected]

MARCELINA SŁOTWIŃSKA, Ekodoradca UG Biskupice
Nasz Zespół Ekodoradców serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z usług doradczych świadczonych w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej budynków oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji na wykonaną lub planowaną wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania, instalację fotowoltaiczną lub termomodernizację budynku - zapraszamy do kontaktu: tel. 12 289 70 95 lub 12 289 70 80, [email protected],

KLAUDIA KOWALCZYK, Ekodoradca UMiG Niepołomice
Nasz zespół czworga ekodoradców oprócz realizacji gminnych programów dotacyjnych (wymiana źródła ciepła i montaż instalacji OZE) pomaga mieszkańcom w uzyskaniu dotacji do termomodernizacji i wymiany pieca w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz dofinansowań do fotowoltaiki z programu „Mój Prąd”. Pomogliśmy wymienić już 508 pieców węglowych i zamontować 230 instalacji fotowoltaicznych. Od maja 2020 r. złożyliśmy 132 wniosków do programu Czyste Powietrze. Tel. 12 250-94-54, [email protected]

MARIUSZ MARDYŁA, Ekodoradca UMiG Wieliczka
Na co dzień rozmawiam z mieszkańcami, rozpoznaję ich potrzeby i staram się znaleźć najlepsze rozwiązania głównie w postaci pomocy finansowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi w ich budynkach. Kilkuletnia praca na tym stanowisku pomogła w likwidacji ponad 1100 kotłów pozaklasowych. Odbyło się kilkanaście akcji edukacyjnych, wiele spotkań z mieszkańcami i dziećmi. Od roku 2020 w gminie Wieliczka funkcjonuje zespół sześciu ekodoradców, dzięki czemu mogliśmy zwiększyć zakres działań. Tel. 12 263 42 45, [email protected]

KAROLINA DUK, Ekodoradca UG Kocmyrzów-Luborzyca
W naszym punkcie Czystego Powietrza w urzędzie gminy (ul. Jagiellońska 7) mieszkańcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie i uzyskać pomoc w jego wypełnieniu. Do dziś realizujemy też projekty ZIT w zakresie wymiany pieców starego typu na nowe ekologiczne źródło ciepła, udało nam się zrefundować wymianę 411 kotłów ze środków RPO WM na lata 2014-2020. Do końca czerwca 2022 roku chcemy doprowadzić do wymiany 260 kotłów na piece gazowe lub biomasę. Tel. 12 387 14 10, wew. 41, [email protected]

KAMIL FRANKOWSKI, Ekodoradca UG Michałowice
Od sierpnia 2020 roku jako ekodoradca w naszej gminie pomagam mieszkańcom w poszukiwaniu dofinansowania do wymiany nieefektywnego źródła ogrzewania i doborze najlepszego rozwiązania. Działam aktywnie w wydarzeniach na terenie Gminy, organizuję dyżury w sołectwach, gdzie mieszkaniec może uzyskać poradę. Serdecznie zachęcam mieszkańców Gminy Michałowice do kontaktu ze mną. Przypominam, że termin wymiany kotłów pozaklasowych upływa z dniem 31.12.2022 r. Tel. 12 388 76 46, [email protected]

KRZYSZTOF SZULADA, Ekodoradca UMiG Skawina
Jestem ekodoradcą z pięcioletnim stażem w Gminie Skawina. Moim najważniejszym zadaniem jest edukacja mieszkańców, dlatego działam w myśl chińskiego przysłowia: „Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryż, jeśli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewo, jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz ludzi”. Spotykam się więc najczęściej z dziećmi w przedszkolach i szkołach, a także organizuję dla nich różne akcje edukacyjne. Nie zapominam także o dorosłych współtworząc m.in. takie wydarzenia, jak „Wymień odpad na sadzonkę”. W swojej pracy pomagam każdemu mieszkańcowi w rozwiązywaniu problemów związanych z wymianą źródła ciepła, odnawialnymi źródłami energii i uzyskaniem dotacji na te cele. Zapraszam! Tel. 12 277 01 67, [email protected]

MIKOŁAJ PIWOWOŃSKI, Ekodoradca UG Zabierzów
Od czerwca 2020 roku jestem jednym z trzech ekodoradców dla gminy Zabierzów. Zajmuję się m.in.: prowadzeniem punktu obsługi ogólnopolskiego programu "Czyste Powietrze" świadcząc pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków oraz rozliczaniu dotacji. Każdy zainteresowany dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania lub termomodernizacji budynku może skontaktować się telefonicznie lub osobiście i porozmawiać na temat możliwości uzyskania dotacji. Zapraszam do kontaktu! Tel. 12 283 07 64, [email protected]

PAULINA BARCIK, Ekodoradca UMiG Świątniki Górne
Jako ekodoradca staram się aktywnie wspierać mieszkańców na co dzień, by powietrze wokół było czystsze. Pokazuję korzyści z ekologicznych sposobów ogrzewania domów. Prowadzę kontrole i inwentaryzacje urządzeń grzewczych, informuję o uchwale antysmogowej. Biorę udział w lekcjach z dziećmi, ucząc o zagrożeniach płynących z zanieczyszczenia powietrza. Pomagam w pozyskiwaniu dotacji z programu Czyste Powietrze na wymianę kotłów i instalację odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków. Zapraszam do kontaktu! tel. 663 788 004 lub 12 270 40 30 wew. 165, [email protected]

GRZEGORZ PIKUL, Ekodoradca UG Zielonki
Zapraszam mieszkańców do punktu konsultacyjno-informacyjnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 116A/3, gdzie zapewniamy fachową pomoc, doradztwo w wyborze ekologicznego źródła ogrzewania, termomodernizacji budynku i Odnawialnych Źródeł Energii oraz pomagam w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie. W gminie Zielonki zatrudnionych jest dwóch ekodoradców, by pomagać mieszkańcom w wymianie nieefektywnych źródeł ciepła, czyli tzw. kopciuchów. Zajmujemy się doradztwem z zakresu programów: Czyste Powietrze oraz Obniżenie Niskiej Emisji w Gminie Zielonki.
Dzięki prężnym działaniom w gminie Zielonki od 2017 r. wymieniono 524 kotły. Za moim pośrednictwem mieszkańcy złożyli już 170 wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, tel. 12 285 08 50 w.315, [email protected]

ANNA STEFAŃCZYK, Ekodoradca UG Wielka Wieś
Jestem jednym z czterech Ekodoradców działających na terenie gminy Wielka Wieś. Nasi mieszkańcy korzystają z porad w sprawie programów dotacyjnych na wymianę kotłów węglowych, ocieplenia oraz instalacji OZE. Zapewniamy pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie. W październiku 2020r. uruchomiliśmy punkt „Czystego Powietrza”. Ponadto od połowy lipca będziemy odwiedzać każdą miejscowość w gminie w ramach „Mobilnego Biura Czystego Powietrza”. Już dziś Serdecznie zachęcamy do kontaktu pod numerem 12 419 17 01, wew. 135 i 185, [email protected]

EDYTA URBAŃCZYK-KOWALIK, Ekodoradca UG Czernichów
Pracuję jako ekodoradca w ramach koordynowanego i współfinansowanego przez województwo małopolskie projektu LIFE: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” . Udzielam porad w zakresie wyboru i wymiany źródeł ciepła do ogrzewania budynków i produkcji ciepłej wody użytkowej, termomodernizacji budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii. Pomagam wybrać indywidualne, najkorzystniejsze rozwiązanie dla każdego domu i informuję, gdzie i jak można uzyskać wsparcie finansowe, a także pomagam wypełnić wnioski o dofinansowanie. W Gminie Czernichów działa punkt obsługi programu rządowego „Czyste Powietrze”, gdzie ekodoradca pomoże złożyć wniosek aplikacyjny, a także wniosek o rozliczenie dotacji. Ekodoradca jest do dyspozycji mieszkańców w Urzędzie Gminy Czernichów, tel. 12 270 21 04 wew. 104, tel. kom. 515 912 073, [email protected]

KATARZYNA MROŻEK, Ekodoradca UG Liszki

Jestem jednym z ekodoradców pracujących w Urzędzie Gminy Liszki. Służę pomocą mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do wymiany źródła ciepła, ale również montażu odnawialnych źródeł energii. Wspólnie z koleżankami organizujemy spotkania i wydarzenia w celu zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców i ich edukacji. W styczniu br. uruchomiliśmy punkt obsługi programu „Czyste Powietrze”, w którym można pobrać druki, złożyć wniosek o dotację, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu i wszelkie informacje dotyczące programu, jak również złożyć wniosek o rozliczenie pozyskanej dotacji. Gmina Liszki prowadzi różne projekty ograniczania niskiej emisji. Zachęcam więc do kontaktu pod numerem telefonu: 12 257 65 49 lub mailowo: [email protected]

BEATA KULERZ, Ekodoradca UG Mogilany
W naszej gminie głównym zadaniem ekodoradcy jest zapewnienie mieszkańcom doradztwa oraz obsługi w zakresie uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania, technologii OZE oraz termomodernizacji budynków. Kolejnym działaniem jest prowadzenie akcji informacyjnej o wymaganiach uchwały antysmogowej dla Małopolski. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy związanej z dofinansowaniem do wymiany pieców i kotłów na paliwa stałe, zgłaszają się do punktu obsługi programu Czyste Powietrze osobiście lub telefoniczne. Myślę, że mieszkańcy gminy pozytywnie odbierają pracę Ekodoradcy, czego dowodem są podziękowania za rzetelne i wyczerpujące informacje oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i rozliczenie dotacji. W ostatnim czasie świadomość i troska mieszkańców w zakresie ochrony powietrza uległa znacznej poprawie, co odzwierciedla liczba złożonych wniosków w Programie Czyste Powietrze. Tel 12 444 52 04 lub 537 970 009, [email protected]

Kredyt hipoteczny, to coraz większe ryzyko. UOKiK ostrzega.

Wideo

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

:]
14 sierpnia, 09:54, Rhw:

MAM DOŚĆ TEJ BEŁKOTLIWEJ PROPAGANDY Z KTÓREJ MA NIBY WYNIKAĆ, ŻE LUDZIE NIE CHCĄ ZMIAN ! W moim przysiółku wszyscy chcą przejść na ogrzewanie gazowe ! Tylko ani linii gazu nie ma, ani AUDYTU , ja czekam na audyt od 2019 roku !!!

MNIEJ GADAĆ I PISAĆ PROPAGANDOWO A WIĘCEJ DZIAŁAŃ W REALIZACJI DOPŁAT DLA CHĘTNYCH !!! Ten cały artykuł to jest jak propaganda sukcesu za czasów komuny !!!

"Wszyscy chcą"? Doprawdy? A mają aby pieniądze na rachunki za gaz?

R
Rhw
MAM DOŚĆ TEJ BEŁKOTLIWEJ PROPAGANDY Z KTÓREJ MA NIBY WYNIKAĆ, ŻE LUDZIE NIE CHCĄ ZMIAN ! W moim przysiółku wszyscy chcą przejść na ogrzewanie gazowe ! Tylko ani linii gazu nie ma, ani AUDYTU , ja czekam na audyt od 2019 roku !!!

MNIEJ GADAĆ I PISAĆ PROPAGANDOWO A WIĘCEJ DZIAŁAŃ W REALIZACJI DOPŁAT DLA CHĘTNYCH !!! Ten cały artykuł to jest jak propaganda sukcesu za czasów komuny !!!
M
Mieczysław
Jeżeli ktoś z Was boryka się z wątpliwościami dotyczącymi wniosku to bardzo polecam skorzystanie z pomocy doradców ze strony :

https://czystepowietrze.eu/program-czyste-powietrze/wypelniamy-wniosek/

wystarczy zostawić namiar do siebie a oddzwonią i ze wszystkim pomogą, ja bym bez nich się poddał chyba.
Z
Zuzanna
Fantastycznie, że jest taka pomoc w składaniu wniosków, ja swoją przygodę z wnioskiem niemiło wspominam i właśnie miałam naprawdę strasznie dużo pytań a infolinie to porażka.. tym lepiej dla ludzi, którzy teraz będą decydować się na tą niełatwą przeprawę. Ja wymieniłam kopciucha na ekologiczny i właściwie całkowicie bezobsługowy kocioł MINI MATIC od Kostrzewy, szczerze polecam. Zasypuję i zapominam, że go mam do następnego zasypu :)
Z
Znudziło wam się światło?
Ta liga antysmogowa to niemiecka agentura. Nie wykluczam, że -- być może -- większość młodych ludzi tam zwabionych nie zdaje sobie sprawy, czym naprawdę grozi tzw. "dekarbonizacja" Polski. Są to ofiary tzw. "reform" systemu edukacji, więc w ogóle mało wiedzą, w porównaniu z ich rówieśnikami z PRL-u. Dość porównać poziom matur "dzisiaj, a kiedyś". Albo poziom studiów -- czy też raczej tego, co za "studia" chciałoby uchodzić, a jest zaledwie nieco bardziej intensywnym kursem.
G
Gość
To jest marnowanie pieniędzy. Niech sobie sami zapłacą za piece tak jak wszyscy normalni ludzie
Dodaj ogłoszenie