Małopolska Tarcza Antykryzysowa, czyli miliard złotych na walkę z pandemią i jej skutkami

Materiał powstał we współpracy z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM
WITOLD KOZŁOWSKI, marszałek Województwa Małopolskiego: - Mądrze zainwestowane środki regionalne, rządowe i europejskie służą dziś mieszkańcom i wspierają walkę o ich zdrowie, życie i miejsca pracy. Wierzę w pracowitość i przedsiębiorczość Małopolan.
Małopolska Tarcza Antykryzysowa, czyli miliard złotych na walkę z pandemią i jej skutkami

Zbigniew Bartuś: Województwo małopolskie już w pierwszych dniach pandemii ogłosiło, że zorganizuje dodatkową, regionalną pomoc dla najbardziej potrzebujących, czyli m.in. służby zdrowia i przedsiębiorców. Dlaczego?

Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego: - Walka z pandemią i jej skutkami to coś, co nie ma precedensu w historii. Tak naprawdę pełne konsekwencje zdarzeń z ostatnich miesięcy są dla nas nieznane. To, co już wiemy, budzi jednak poważny niepokój. Skala recesji w gospodarce może spowodować powstanie największego kryzysu nowoczesnego modelu gospodarki wolnorynkowej Dlatego też i wielkość pomocy nie ma precedensu.

- Centralne tarcze to za mało?

- Środki rządowe, pomimo że znaczne, na pewno nie będą wystarczające. Samorząd regionu dysponuje pokaźnymi środkami z różnych źródeł, dzięki czemu posiada możliwości, aby wesprzeć walkę ze skutkami koronawirusa na terenie województwa. Przygotowanie pakietu pomocowego dla podmiotów regionalnych było czymś niezwykle potrzebnym, a równocześnie całkiem naturalnym. Pomagając szpitalom, pomagamy wygrać walkę z chorobą. Pomagając firmom, pomagamy ich pracownikom, a równocześnie zapewniamy wpływy z podatku CIT do budżetu województwa, które znowu pozwalają sfinansować np. działalność jednostek służby zdrowia, kultury, itd. Gospodarka to mechanizm, który z powodu pandemii może się dramatycznie zaciąć…

- Albo nadal kręcić?

- Tak. I myśmy w Małopolsce uczynili wszystko, by się nadal kręcił. Podstawowym celem przyświecającym Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej była ochrona firm i etatów w naszym regionie.

- Wartość Tarczy wyniosła już około 1 mld zł. Skąd są te pieniądze?

- Środki te pochodzą z funduszy europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

- Jak ten miliard został rozdzielony, do kogo trafiły i jeszcze trafią pieniądze?

- Pomoc ta podzielona jest na sześć pakietów: pakiet medyczny przeznaczony dla małopolskich szpitali i jednostek zdrowia na sprzęt i wyposażenie niezbędne do skutecznej walki z pandemią - to 190 mln zł. Pakiet przedsiębiorczości, dla przedsiębiorców na utrzymanie zatrudnienia w firmach borykających się z trudnościami finansowymi i wsparcie rynku pracy ma wartość 320,5 mln zł. Pakiet płynności finansowej, przeznaczony na płynnościowe pożyczki dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii ponieśli straty finansowe, opiewa na 111 mln zł.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa, czyli miliard złotych na walkę z pandemią i jej skutkami

- To były trzy pierwsze pakiety tarczy. A kolejne?

- 90,2 mln zł składa się na dwa pakiety: społeczny i edukacyjny – środki wesprą działalność placówek opieki całodobowej oraz zakup technologii i sprzętu do zdalnego nauczania. 279 mln zł to pakiet rozwoju przeznaczony dla małych małopolskich miast i miasteczek, co ma być istotnym elementem ożywiania regionalnej gospodarki oraz na inwestycje regionalne.

- Samorząd województwa w pierwszej kolejności skierował wsparcie do placówek medycznych oraz przedsiębiorców, by chronić miejsca pracy. Udało się?

Tak, w pierwszym, najtrudniejszym etapie, jak wspominałem, 190 mln zł z funduszy europejskich przeznaczyliśmy na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w małopolskiej służbie zdrowia. Małopolscy lekarze, ratownicy, pielęgniarki, diagności, laboranci – to im należą się największe wyrazy uznania za codzienną pracę i poświęcenie, z jakim niosą pomoc potrzebującym. Nasza wdzięczność należy się także służbom sanitarnym, policji, służbom ratowniczym i mundurowym. Dzięki Funduszom Europejskim mogliśmy ich wesprzeć w tej nierównej walce. Naszym lekarzom, ratownikom i pielęgniarkom zapewniliśmy zarówno środki ochrony osobistej, jak i odpowiedni sprzęt. Było to możliwe nie tylko dzięki unijnym dotacjom, ale także dobrej i sprawnej współpracy z naszymi partnerami, za ich pośrednictwem ta pomoc bardzo szybko docierała tam, gdzie była najbardziej potrzebna. Jednocześnie od początku pandemii mieliśmy świadomość, że jej skutki najbardziej dotkną małopolskich przedsiębiorców, dlatego część środków została wykorzystana na tzw. bony rekompensacyjne.

- Z których przedsiębiorcy skorzystali błyskawicznie. Co pokazuje, jak ta pomoc była dla nich ważna, potrzeba.

- Zdecydowanie tak. To jednak nie wszystko. Dodatkowe środki w pakiecie przedsiębiorczości skierowaliśmy na wsparcie rynku pracy. Rozszerzyliśmy pomoc na obszary, które w naszej opinii także wymagają interwencji. W ramach pakietu społecznego dotujemy małopolskie placówki pomocy społecznej, natomiast w pakiecie edukacyjnym, nie tylko zakupimy sprzęt dla uczniów i nauczycieli, ale także dofinansujemy organizację czasu wolnego – zdalnie i cyfrowo. I zapewniam, że na tym nie koniec.

- Zakupy w ramach małopolskiej tarczy, a raczej dostawy jeszcze się nie skończyły?

- To naprawdę ogromne zakupy, dlatego sprzęt będzie dostarczany do końca tego roku. Proszę zwrócić uwagę, że w ramach pakietu medycznego zamawiamy nie tylko środki ochrony osobistej. Zakupiliśmy sprzęt ratujący życie: respiratory czy defibrylatory, a także zamówiliśmy 50 w pełni wyposażonych karetek. Na realizację tych zamówień musimy poczekać. Pierwsze ambulanse już wożą pacjentów, kolejne będą sukcesywnie dostarczane do Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

- Ameryka ma swój Bank Rezerw Federalnych, my budujemy Małopolski Magazyn Rezerw. Co to jest?

- W magazynie zlokalizowanym w Szpitalu im. dra Józefa Babińskiego trzymamy coś znacznie cenniejszego niż złoto, a mianowicie środki ochrony osobistej dla małopolskich placówek medycznych. 30-dniowe zapasy dla szpitali to absolutna nowość. Zapewnia bezpieczeństwo na wypadek kolejnych, zbliżonych do COVID-19, sytuacji epidemicznych. Warto zaznaczyć, że na zakupy środków ochrony osobistej przeznaczyliśmy rekordowe kwoty, a materiały te – co podkreślają ratownicy, lekarze i pielęgniarki - są najwyższej jakości.

- A czy pakiet przedsiębiorczości i płynności finansowej spełnia swoją rolę?

- Pakiet przedsiębiorczości to realne wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy ucierpieli na skutek pandemii. W jego ramach przedsiębiorcy mogli składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie zatrudnienia w firmach – tzw. bon rekompensacyjny. Na tę formę wsparcia dla biznesu przeznaczono łącznie ponad 258 mln zł ze środków unijnych. Realizatorem zadania jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Obecnie nabór został już zamknięty, gdyż wartość złożonych wniosków przekroczyła 130 proc. dostępnych środków.

- Przedsiębiorca mógł dostać 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Tak. Liczba bonów dla pojedynczego przedsiębiorstwa uzależniona była od liczby zadeklarowanych do utrzymania miejsc pracy, czyli od 1 do 49 – a co za tym idzie, wartość pomocy dla jednego przedsiębiorstwa wyniosła od 9 do nawet 441 tys. zł. Środki przewidziano do wykorzystania na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności firmy, m.in. opłat eksploatacyjnych, czynszów, zaległych zobowiązań, podatków i opłat lokalnych, wynagrodzeń pracowników, jak również jako zabezpieczenie pożyczki/kredytu obrotowego.

- Pozostałe 62,5 mln z pakietu przedsiębiorczości województwo postanowiło przeznaczyć na nowe instrumenty wsparcia rynku pracy realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

- Tak. Chodzi tu o dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne i dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników.

- W czasach, gdy wiele firm potraciło większość lub nawet całość przychodów bardzo ważne okazało się także wsparcie z pakietu płynności finansowej.

- Zdecydowanie tak. Małopolscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu pandemii, mogą ubiegać się o unijne pożyczki na atrakcyjnych, antykryzysowych warunkach. Oferta unijnych pożyczek została udostępniona we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kwota ta pozwoli na zapewnienie płynności finansowej firm i pokrycie wydatków bieżących. Firmy mogą starać się o pożyczki płynnościowe nawet do 500 tys. zł na okres maksymalnie nawet 7 lat, przy zachowaniu minimum formalności i spłacie wyłącznie kapitału pożyczki.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa, czyli miliard złotych na walkę z pandemią i jej skutkami


- Na co przedsiębiorcy mogą przeznaczyć te pożyczki?

- Na cele obrotowe, bez konieczności finansowania działań rozwojowych (inwestycji), czyli m.in. na wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty oraz na wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 roku.

- Jak bardzo pandemia dotknęła małopolski biznes?

- Konfederacja Lewiatan szacuje, że aż 95 proc. przedsiębiorców odczuwa skutki pandemii koronawirusa w obszarach swoich biznesów. Szczególnie trudna jest sytuacja branż: turystycznej, hotelarskiej, motoryzacyjnej, gastronomicznej i transportowej, gdyż przedstawicieli tych właśnie sektorów najbardziej dotknęły ograniczenia narzucone w związku z epidemią. Nietrudno te dane przełożyć na małopolskie realia. Jesteśmy regionem, który w dużej mierze żyje z turystyki, dlatego podejmujemy działania, które mają na celu wsparcie małopolskiego biznesu turystycznego.

- No właśnie, Małopolska jest najbardziej turystycznym regionem Polski.

- Owszem. W zeszłym roku odwiedziło nas blisko 18 mln osób, w tym 3,8 mln gości z zagranicy. Szacunkowe wpływy Małopolski z turystyki w 2019 r. wyniosły 15,2 mld. zł i były wyższe o 6 proc. w stosunku do roku 2018 r. Przekłada się to oczywiście na strukturę gospodarki – duża część małopolskich firm to firmy z sektora turystycznego i okołoturystycznego (przemysły czasu wolnego, wypoczynek, rekreacja i sport, gastronomia). W naszym województwie mamy liczne uzdrowiska, górskie kurorty i zabytki na czele z Krakowem i Wieliczką.

- Czyli przepiękne miejsca, które są naszym atutem i normalnie stanowią ogromny turystyczny potencjał.

- Tak, ale w wyniku pandemii stały się swego rodzaju balastem dla naszej regionalnej gospodarki. Branża turystyczna kryzys odczuła najdotkliwiej. To jest olbrzymie wyzwanie, aby pomóc całej branży przetrwać ten kryzys, aby jak najszybciej się podniosła i znów wspierała małopolską gospodarkę. Niestety, to wymaga nie tylko potężnych nakładów, ale również czasu. A także wspólnych wysiłków wszystkich kręgów gospodarczych, zaangażowania lokalnych samorządów i samych mieszkańców.

- Koronakryzys uderzył też w inne branże, którymi nasz region od dekad, a nawet wieków stoi.

- Tak. Przykładem jest choćby branża meblarskiej, która miała bardzo mocną pozycję w Małopolsce i która niestety również boleśnie odczuwa skutki kryzysu. Z problemami borykają się duże przedsiębiorstwa meblarskie, a także mali lokalni wytwórcy, którzy przez zamknięcie salonów meblarskich stracili miejsce sprzedaży swych produktów. Nasza Kalwaria jest prawdziwym zagłębiem meblarstwa, to doskonały przykład powstającego oddolnie klastra gospodarczego. Dlatego musimy zrobić wszystko, by odbudować ten biznes i przywrócić go na ścieżkę wzrostu. To samo dotyczy zresztą wszystkich dziedzin gospodarki. Właśnie po to stworzyliśmy Małopolską Tarczę Antykryzysową i chcemy kontynuować działania w jej ramach.

- Czy to, że ktoś skorzystał z tarczy rządowej wyklucza go z grona potencjalnych beneficjentów tarczy małopolskiej?

- Zdecydowanie nie. Jak wspomniałem, straty spowodowane przez pandemię są olbrzymie i będą jeszcze większe, więc Małopolską Tarczę Antykryzysową można traktować jako uzupełnienie tarczy rządowej. To swego rodzaju doping, oczywiście legalny, dla Małopolski. Zatem korzystanie z pomocy w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej nie wyklucza możliwości sięgnięcia po inne formy wsparcia. Warunkiem jest tylko to, by przedsiębiorca nie finansował tych samych kosztów z różnych źródeł. Należy też pamiętać, że limit łącznej pomocy dla jednego przedsiębiorcy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym epidemii COVID-19 nie może przekroczyć 800 tys. euro.

- Zapewnił Pan, że to nie koniec działań samorządu w walce z pandemią i jej skutkami? Skąd województwo weźmie środki na dalsze wsparcie?

- Dzięki środkom z Funduszy Europejskich, jakimi dysponuje Małopolska, oraz pomocy z budżetów państwa i województwa, w krótkim czasie zapewniliśmy realną pomoc mieszkańcom regionu. Można powiedzieć, że pożar został ugaszony, teraz przyszedł czas na odbudowę, Dlatego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej uruchamiamy także pakiet rozwoju. Środki, którymi dysponujemy w tym obszarze, pozwolą prowadzić działania związane z rewitalizacją małych małopolskich miast i przeprowadzić regionalne inwestycje, a to będzie istotnym bodźcem służącym ożywianiu naszej gospodarki.

- Ale, jak Pan wspomniał, wiele zależy od nas, Małopolan, zaangażowania wszystkich mieszkańców.

- Jestem o nie spokojny. Małopolanie to ludzie pracowici, przedsiębiorczy i chętni do działania. Wierzę w mieszkańców Małopolski i wiem, że potrafią wykorzystać możliwości, jakie dają między innymi Fundusze Europejskie. Oni je spożytkują nie tylko z korzyścią dla swojego biznesu, jak też rozwoju całego naszego regionu. Mądrze zainwestowane środki europejskie służą dziś mieszkańcom i wspierają walkę o ich zdrowie, życie i miejsca pracy.

Dodaj ogłoszenie