„Maluch+” i „Senior+” w Małopolsce. Miliony na miejsca opieki nad dziećmi i osobami starszymi

Grzegorz Skowron
Małopolskie samorządy chętnie korzystają z programów „Maluch+” i „Senior+”. Tylko w tym roku w ramach tych programów dostaną 47 mln zł, dzięki czemu powstanie ponad 3,1 tys, nowych miejsc opieki nad dziećmi i 480 w domach i klubach seniora.

W czwartek 7 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej . Po spotkaniu z dziennikarzami Stanisław Szwed wręczył małopolskim samorządom promesy w ramach programów „Maluch+” i „Senior+”.

- Dzięki programowi „Maluch+” utworzonych zostanie w tym roku w województwie małopolskim ponad 3,1 tys. nowych miejsc w 45 nowych placówkach. Dodatkowo dofinansowanych zostanie 10,2 tys. już funkcjonujących miejsc, w tym 154 dla niepełnosprawnych. W tegorocznej edycji programu „Senior+” w województwie małopolskim powstanie 19 placówek dla osób starszych, 3 domy i 16 klubów. W sumie przybędzie w regionie 480 nowych miejsc dla seniorów. Wszystkie te działania są elementem kompleksowej i konsekwentnie realizowanej polityki prorodzinnej – podsumował minister Stanisław Szwed.

- Łącznie w ramach programu „Maluch+” i „Senior+” samorządy małopolskie w tym roku mają szansę skorzystać z blisko 25 mln zł. Jeśli mówimy o całym wsparciu, również tym, który idzie do podmiotów prywatnych w programie „Maluch+” to mamy kwotę 47 mln zł. To nie są sumy symbolicznie, to są sumy, które realnie Małopolskę zmieniają – podsumował dyrektor Jacek Kowalczyk.

MAŁOPOLSKIE: 41,8 MLN NA ROZWÓJ I UTRZYMANIE MIEJSC OPIEKI DZIĘKI MALUCH+ 2019

41,8 mln zł z programu Ministerstwa Rodziny „MALUCH+ 2019” trafi do województwa małopolskiego na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. Utworzonych zostanie 3 154 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dofinansowanych zostanie 10 255 już funkcjonujących miejsc opieki, w tym 154 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach.

O wsparcie z programu Maluch+ 2019 mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone na powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu.

Ponad 3 tys. nowych miejsc dla najmłodszych

W województwie małopolskim podmioty gminne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego
w 120  placówkach opieki dla najmłodszych utworzą 3 154 nowych miejsc.
Samorządy otrzymają ok. 17,2 mln zł wsparcia na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla najmłodszych w 28 gminach:
- w module 1 a
•    Trzyciąż - 750 tys. zł na utworzenie 25 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Tarnów – 752,2 tys. zł na utworzenie 29 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Lanckorona – 345,9 tys. zł na utworzenie 16 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Lubień - 34 tys. zł na utworzenie 15 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 15 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Wojnicz - 150 tys. zł na utworzenie 5 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 3 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Trzciana – 286,38 tys. zł na utworzenie 10 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Radłów - 600 tys. zł na utworzenie 20 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Wielka Wieś – prawie 189 tys. zł na utworzenie 24 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 9,6 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Skała - 900 tys. zł na utworzenie 30 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Bobowa - 240 tys. zł na utworzenie 10 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 4 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Łużna - 320 tys. zł na utworzenie 11 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 3,3 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Chełmiec -  750 tys. zł na utworzenie 25 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Koszyce - prawie 125 tys. zł na utworzenie 8 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 2,4 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Pałecznica - 420 tys. zł na utworzenie 14 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Wierzchosławice - 600 tys. zł na utworzenie 20 miejsc opieki dla najmłodszych
- moduł 1 b
•    Miasto Tarnów – 110 tys. zł na utworzenie 5 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Drwinia – 798,9 tys. zł na utworzenie 50 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Wolbrom – 352 tys. zł na utworzenie 16 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Kraków – 2,2 mln zł na utworzenie 100 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Kocmyrzów-Luborzyca – 134,4 tys. zł na utworzenie 16 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 16 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Podegrodzie - 550 tys. zł na utworzenie 25 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Miasto Gorlice – 271,36 tys. zł na utworzenie 24 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 9,6 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Brzeźnica - 374 tys. zł na utworzenie 17 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 10,2 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Skawina - 560 tys. zł na utworzenie 50 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Miechów – 474,68 tys. zł na utworzenie 50 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 20 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Klucze - 594 tys. zł na utworzenie 27 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Nowy Sącz – 1,91 mln zł na utworzenie 188 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 93,8 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Szerzyny – 2,2 mln zł na utworzenie 100 miejsc opieki dla najmłodszych
W sumie to 930 nowo tworzonych samorządowych miejsc dla maluchów w województwie małopolskim.

Podmioty niepubliczne, dzięki wsparciu w kwocie ponad 11,2 mln zł, utworzą 2 224 miejsc dla najmłodszych i zapewnią ich funkcjonowanie w 34 gminach.

- Placówki opieki nad naszymi najmłodszymi pociechami są bardzo potrzebne. Pozwalają rodzicom wrócić na rynek pracy, łatwiej godzić życie zawodowe z rodzinnym. W tym roku po raz kolejny budżet programu Maluch+ wyniósł 450 mln zł, czyli trzy razy więcej niż na starcie programu w 2015 r. Dzięki temu powstanie w tym roku w całej Polsce prawie 27,6 tys. nowych miejsc opieki - mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

80% dotacji na budowę żłobka i większe dofinansowanie na miejsce

Samorządy, na terenie których nie działała żadna placówka samorządowa dla najmłodszych po raz kolejny w tej edycji, miały gwarancję otrzymania dofinansowania w wysokości aż 80 proc. kosztów budowy żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna. W województwie małopolskim takie dofinansowanie otrzymało 15 samorządów: Trzyciąż,  Tarnów, Lanckorona, Lubień, Wojnicz, Trzciana, Radłów, Wielka Wieś, Skała, Bobowa, Łużna, Chełmiec, Koszyce, Pałecznica, Wierzchosławice.

-By jeszcze bardziej zachęcić samorządy do rozwijania sieci żłobków czy klubów dziecięcych zwiększyliśmy w tej edycji „Malucha+” kwotę dofinansowania na utworzenie nowego miejsca.  Wzrosła ona z 20 tys. zł do 30 tys. zł dla gmin, gdzie nie ma jeszcze żadnych miejsc opieki, a z 20 do 22 tys. zł dla gmin posiadających już takie placówki- mówi minister Elżbieta Rafalska.

Program MALUCH+ dofinansowuje wydatki związane z powstawaniem i działaniem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. W zgłoszeniu można było zawrzeć koszty związane m.in. z wynagrodzeniami dla opiekunów, składkami, najmem i utrzymaniem lokalu oraz wyżywieniem dzieci.

Dofinansowanie dla już istniejących miejsc

W województwie małopolskim gminne i niepubliczne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na utrzymanie już funkcjonujących miejsc opieki otrzymają 13,38 mln zł. Dofinansowanie dotyczyć będzie 10 255 istniejących już w województwie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Dodatkowo na utrzymanie nowotworzonych miejsc, które powstaną w województwie małopolskim
w 2019 roku, przeznaczone zostanie 1,18 mln zł.

19 NOWYCH DZIENNYCH DOMÓW I KLUBÓW DLA SENIORÓW Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Blisko 5,2 mln zł otrzymają samorządy z województwa małopolskiego w tym 2,9 mln na utworzenie i 2,3 mln na prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+. Pozwoli to utworzyć 480 nowych miejsc w Dziennych Domach i Klubach oraz dofinansować kolejne 1381 miejsc w placówkach już istniejących.

W ramach tegorocznej edycji programu Senior+ w województwie małopolskim powstanie 19 placówek dla osób starszych, z tego 3 Domy i 16 Klubów Senior+. Z nowych miejsc aktywnego wypoczynku skorzystać będą mogli seniorzy z większych i mniejszych miejscowości:
•    Kocmyrzów-Luborzyca
•    Biały Dunajec
•    Myślenice
•    Łużna
•    Wieprz
•    Iwanowice
•    Kalwaria Zebrzydowska
•    Mędrzechów
•    Korzenna
•    Miechów
•    Bolesław
•    Żabno
•    Wierzchosławice
•    Łukowica
•    Gorlice
•    Michałowice
•    Krynica Zdrój
•    Kraków
•    Dąbrowa Tarnowska

W sumie przybędzie w regionie 480 nowych miejsc dla seniorów

- W naszych działaniach przywiązujemy dużą wagę do stworzenia osobom starszym warunków do aktywnego, ciekawego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej, by nie czuły się wykluczone. Dzięki środkom z programu „Senior+” rozbudowywana jest sieć placówek, w których osoby starsze znajdują dedykowaną dla siebie ofertę zajęć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, obejmujących także aktywizację społeczną, rehabilitację i usługi socjalne – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W ramach programu dofinansowana może być z budżetu państwa również bieżąca działalność istniejących już placówek. Z tej formy wsparcia w woj. małopolskim  skorzysta 49 Domów i Klubów Senior+.  To ponad 2,3 mln zł na dofinansowanie 1381 miejsc.

W sumie w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+ samorządy z woj. małopolskiego otrzymają 5,2 mln zł na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych.

Coraz więcej placówek Senior+ w województwie

W 2015 roku, po pierwszym roku działania programu Senior+, w woj. małopolskim funkcjonowało jedynie 8 placówek dla seniorów zapewniających 189 miejsc. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu samorządów do końca tego roku seniorzy w regionie będą mieli do dyspozycji w sumie 73 Dziennych Domów i Klubów z 1931 miejscami.

POLECAMY - KONIECZNIE SPRAWDŹ:

FLESZ: PiS obiecuje: 500 plus na pierwsze dziecko, “13” dla emerytów

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

s
st

No cóż trzeba praxcować

Z
Zaciekawiony

Nie mam legitymacji pis ale też jestem patriotom i potrzeby finansowe mam duże.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3