Matura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy, rozszerzony 20.11.2018 Odpowiedzi, pytania, arkusze z matury z polskiego

Małgorzata MrowiecZaktualizowano 
Matura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy, rozszerzony.Próbny egzamin maturalny pisali we wtorek m.in. uczniowie IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królów Polskich w Krakowie (ul. Basztowa 17) Joanna Urbaniec
Zakończyła się próbna matura z Operonem z j. polskiego na poziomie podstawowym. Próbna Matura z Operonem przeznaczona jest dla uczniów z liceów i techników w całym kraju. Jakie były zadania i pytania na maturze próbnej z Operonem? Odpowiedzi, rozwiązania i arkusze dostępne będą dostępne w internecie po zakończeniu egzaminów.

Matura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy ARKUSZ, PYTANIA + ODPOWIEDZI Jakie będą pytania i tematy?

Matura próbna Operon 2018 ARKUSZ + ODPOWIEDZI Kiedy próbna matura z Operonem? [HARMONOGRAM]

Próbną maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym pisali we wtorek w Krakowie m.in. uczniowie IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królów Polskich w Krakowie przy ul. Basztowej 17.

Maturzyści mieli do wyboru dwa zadania: napisać esej lub analizę porównawczą dwóch wierszy. Tę drugą możliwość tradycyjnie wybierają nieliczni. Większość piszących decyduje się na esej. W IV Prywatnym LO pośród tych osób była m.in. Julia Dąbczyńska.

- Dostaliśmy tekst, gdzie autorka opisywała swój punkt widzenia na temat na temat obowiązku czytania literatury wojennej. Niektóre lektury z tego okresu są w szkole obowiązkowe, a wiele osób do obowiązku ich czytania podchodzi z niechęcią. A autorka tekstu uważa, że powinno się je czytać – relacjonowała nam maturzystka. Piszący egzamin mieli określić swoje stanowisko: zgadzają się z teza autorki czy nie. - Ja uznałam, że czytanie tej literatury jest potrzebne, ponieważ nie ma znaczenia, czy żyliśmy w tych czasach, czy jest to dla nas tylko historia. Ważne jest, żeby mieć jakieś pojęcie o tym czasie – mówiła Julia. Licealistka planuje po maturze studiować na UJ, interesują ją kierunki związane z mediami społecznościowymi, jak i stosunkami międzynarodowymi.

Esej pisała również Weronika Lenart z tego samego liceum. I ona stanęła po stronie autorki tekstu. - Uważam, że zaznajomienie się z takimi tekstami, ukazującymi realia tamtych czasów, jest potrzebne – stwierdziła maturzystka, która w przyszłości chciałaby studiować psychologię. Jak dodawała, ta próbna matura może nie należała do najtrudniejszych. - Ale w liceum jeszcze nie doszliśmy do literatury wojennej, więc musieliśmy jakichś przykładów znanych jeszcze z gimnazjum albo spoza szkoły – zwracała uwagę Weronika. W swojej pracy przywołała twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz film „Ida” Pawła Pawlikowskiego. Na już prawdziwej maturze z języka polskiego, w maju, krakowianka najchętniej widziałaby temat, dzięki któremu mogłaby się wykazać wiedzą o romantyzmie i Młodej Polsce.

Matura próbna Operon 2018 POLSKI PODSTAWOWY, ROZSZERZONY: próba przed prawdziwą maturą

Już we wtorek uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce mieli okazję sprawdzić swoją gotowość do majowego egzaminu podczas organizowanej przez wydawnictwo Operon próby generalnej.

Matura próbna Operon 2018 POLSKI PODSTAWOWY, ROZSZERZONY: ARKUSZ + ODPOWIEDZI

Zmagania rozpoczęły się tradycyjnie od arkusza z pytaniami z języka polskiego. 20 listopada o godzinie 9 rozpoczęła się próbna matura z Operonem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Matura próbna Operon 2018 POLSKI ARKUSZE, KLUCZ ODPOWIEDZI

MATURA PRÓBNA OPERON 2018 - ARKUSZE

Matura próbna Operon 2018 KLUCZ ODPOWIEDZI

Matura próbna Operon 2018 polski podstawowy: co było?

Uczniowie części krakowskich szkół średnich we wtorek piszą próbne egzaminy maturalne. Biorą udział w ogólnopolskiej akcji Próbna Matura z Operonem, prowadzonej w całym kraju przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

W Krakowie w tych próbnych egzaminach testują swoją wiedzę m.in. uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych z ul. Krupniczej: trzy klasy XXVI Liceum Ogólnokształcącego oraz cztery klasy Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3.

Tomasz Marć z Technikum Chemicznego, z klasy kształcącej techników analityków, wybrał na próbnej maturze z polskiego pisanie rozprawki na temat: „Bunt – siła twórcza czy destrukcyjna?”. Trzeba było napisać ją, odwołując się do podanego fragmentu „Antygony” Sofoklesa, opisującego moment, w którym spotyka ją Kreon, a także do innych, wybranych przez siebie dzieł.

- Starałem się udowodnić, że bunt to jest siła twórcza, mimo jego destrukcyjnej natury w czasie, kiedy trwa. Odwołałem się do „Reduty Ordona” i „Pana Tadeusza” Mickiewicza – mówił nam Tomasz, który w przyszłości chciałby zostać prawnikiem.

Matura próbna Operon 2018 polski podstawowy: rozprawka i inne

Również Ania Komenda z tego technikum wybrała rozprawkę i przekonywała w niej, że bunt ma moc sprawczą. Odniosła się w swojej pracy do mitu o Prometeuszu i „Ferdydurke”. - Temat rozprawki był dosyć przyjemny i prosty. Na pewno każdy mógł wyrazić siebie, a wiele lektur mogło pomóc w jej napisaniu – mówiła nam 19-latka, która chciałaby po maturze kontynuować naukę na studiach na Politechnice Krakowskiej, na kierunku technologia chemiczna.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zainspirowała inną autorkę maturalnej rozprawki - Paulinę Paszczę z XXVI LO w Krakowie. Odwołała się ona w swojej pracy do „Szewców” Witkacego, a jednocześnie ogólnie do tego, że dzięki buntowi Polska odzyskała niepodległość. Paulina pisała próbną maturę około dwie i pół godziny, więc skończyła krótko przed czasem (egzamin trwał 170 minut).

Zdecydowanie mniej maturzystów wybrało zamiast rozprawki interpretację wiersza. Część zdających komentowała, że był dla nich niezrozumiały. Chodzi o wiersz współczesnego poety Pawła Marcinkiewicza pt. „Czarny anioł biały anioł”.

Matura próbna Operon 2018 polski podstawowy: wiersz i wypracowanie

Do wyjątków należał Piotr Martynus z Technikum Chemicznego, który postanowił zmierzyć się z wierszem. - Ze względu na tytuł można by się w pierwszym momencie doszukiwać tego, że w utworze chodzi o ścieranie się sił pozytywnych i negatywnych, dobra i zła. Ale po głębszym wczytaniu się uznałem, że chodziło w nim o żywot ludzki, to, co przeżywa każdy człowiek, co go spotyka. Życie, zabawa obrazowana przez wino, śmierć określona jako „popiół” - relacjonował 19-latek. - Czy słusznie postawiłem tezę interpretacyjną, dowiem się po sprawdzeniu egzaminu. Ale myślę, że wolne rozważanie na temat wiersza też będzie zaliczone – stwierdził Piotr, który planuje po technikum studiować psychologię na UJ.

Ponadto maturzyści mieli na tym próbnym egzaminie zadania m.in. dotyczące zrozumienia treści przytoczonego tekstu.

Pojawił się tekst o makaronizmach, słowotwórstwie, języku specyficznym dla danych zawodów i problemie naleciałości z języka angielskiego w tym zawodowym slangu. Trzeba było m.in. streścić ten tekst, zawrzeć wszystko, co najważniejsze w 40-60 słowach. Jak komentują uczniowie, streszczenia są zawsze ciężkie – problem sprawia zmieszczenie się w tak małej liczbie słów. Należało też wskazać, do którego fragmentu z twórczości Mickiewicza nawiązała autorka tego tekstu.

Pośród zapamiętanych zadań krakowscy maturzyści wymieniają np. to, w którym trzeba było podany zwrot zapisać w innych słowach, zastąpić go innym o synonimicznym znaczeniu. Takim zwrotem była np. „umoralniająca przypowieść”.

Uczniowie zgodnie stwierdzają, że przed tą już prawdziwą maturą będą musieli nadrobić zaległości w lekturach, a także doszlifować swoją znajomość środków językowych.

MATURA OPERON 2018 POLSKI PODSTAWOWY - TEMATY, PYTANIA, ZADANIA

Zadanie 1
Na podstawie tekstu Michała Rusinka "Wyałtsorsowanie" trzeba było odpowiedzieć na m.in. pytania:
- Dlaczego zawodowcy tworzą swój profesjolekt? Sformułuj dwa argumenty na podstawie tekstu.
- Zapisz wyraz podstawowy, od którego powstała podana w tabeli formacja słowotwórcza. Skorzystaj
z wyjaśnienia zawartego w tekście.
- Określ, jak Michał Rusinek ocenia – pozytywnie czy negatywnie – szerzenie się zapożyczeń we
współczesnym języku zawodowym. Zacytuj zdanie lub jego fragment, który uzasadnia twoją
odpowiedź.

Zadanie 2
Kolejnym tekstem był "Poetyka wielkiego aforyzmu" Anny Kamieńskiej
Po przeczytaniu tekstu należało m.in. ocenić prawdziwość podanych zdań

Zadanie 3. (0–50)
Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

Temat 1. Bunt – siła destrukcyjna czy twórcza? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie,
odwołując się do fragmentu Antygony Sofoklesa oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna
liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca
powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Matura 2017 Polski. Tematy maturalne na maturze z polskiego ...

W kolejnych dniach uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki, języka obcego oraz przedmiotów dodatkowych, takich jak: biologia, chemia, czy fizyka.

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

 • 09:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)
 • 11:50–14:00 Przerwa
 • 13:00 Publikacja arkusza z j.polskiego poziom podstawowy wraz z modelem odpowiedzi na stronie Operon
 • 14:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)
 • 18:00 Publikacja arkusza z j. polskiego poziom rozszerzony wraz z modelem odpowiedzi na stronie Operon

Matura 2018 z j. polskiego. Jakie będą pytania i tematy?

Na oficjalnej maturze 2018 z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści zmierzyli się z testem i wypracowaniem. Większość zdających wybrała rozprawkę z „Lalki” Bolesława Prusa. Maturzyści oceniają, że pierwszy egzamin nie był trudny - łatwiejszy od próbnej matury. Ale było zaskoczenie.

- Mieliśmy „Lalkę”. Tego się nie spodziewaliśmy. Obstawialiśmy albo „Dziady”, albo „Wesele”, bo w tym roku przypada 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, więc myśleliśmy, że na maturze będzie coś narodowo-wyzwoleńczego - mówiła nam Tamara Filiks z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. To samo usłyszeliśmy od Grzegorza Wojciechowskiego z II LO w Chrzanowie - z racji rocznicy spodziewał się „Dziadów” lub „Pana Tadeusza”.

Matura ustna Polski 2019 TEMATY, zbiór zadań CKE z matury us...

W poprzednich latach na próbnej maturze z Operonem uczniowie musieli wykazać się m.in. znajomością "Lalki" Bolesława Prusa. Musieli także napisać rozprawkę na temat "Wola człowieka czy niekontrolowane siły decydują o losie ludzkim?" lub dokonać interpretacji wiersza poetki z USA Elizabeth Bishop: "Ta jedna sztuka".

Matura próbna Operon 2018: ważny sprawdzian

Próbny egzamin wydawnictwo Operon organizuje od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego 70 proc. uczniów z klas maturalnych.

Projekt Wydawnictwa Pedagogicznego Operon jest bezpłatny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Dzięki materiałom dostarczanym do szkół, łatwiejsze staje się sprawdzenie wiedzy maturzystów i przygotowanie ich do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 20.11.2018 r.

 • 9:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)
 • 14:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 21.11.2018 r.

 • 9:00 - Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)
 • 14:00 - Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 22.11.2018 r.

 • 9:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)
 • 14:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 23.11.2018 r.

 • 9:00 - Egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

MATURA 2018: JĘZYK POLSKI [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, TEMATY, ...

Matura poprawkowa 2018 MATEMATYKA. Arkusz i odpowiedzi w ser...

Wideo

Materiał oryginalny: Matura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy, rozszerzony 20.11.2018 Odpowiedzi, pytania, arkusze z matury z polskiego - Gazeta Krakowska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3