Miko Geodezja Mikołaj Jędryczka

Kraków, Os. Przy Arce 20

Firma Miko Geodezja świadczy usługi w zakresie:

 • podział nieruchomości
 • ustalenie/wyznaczenie granic działek
 • rozgraniczenia
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • mapy do celów projektowych
 • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych
 • tyczenia obiektów budowlanych wraz z sieciami uzbrojenia podziemnego
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe

podobne firmy

 • Logo firmy MG Geodezja Geodeta Kraków
  Kraków, Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/115