Miotła Millera w ciągłym ruchu

Miotła Millera w ciągłym ruchu

Zdjęcie autora materiału

Dziennik Polski 24

Rzeczywiście, nowy premier i jego ministrowie energicznie zabrali się do zmian w kierownictwie resortów oraz w urzędach centralnych. Sporo jeszcze roboty przed nimi, ponieważ osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji państwowej w Polsce jest prawie 250, czyli trzykrotnie więcej niż w niemal 60-milionowej Francji i prawie dwukrotnie więcej niż w ponad 80-milionowych Niemczech.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

   (INF. WŁ.) - Praktycznie nie ma dnia, żeby premier Leszek Miller nie powoływał lub odwoływał urzędników - usłyszeliśmy w Centrum Informacyjnym Rządu.
   Leszek Miller wymianę urzędników ministerialnych rozpoczął od własnego podwórka, czyli od kancelarii Premiera. Już pierwszego dnia swojego urzędowania, 19 października powierzył Markowi Wagnerowi kierowanie kancelarią.
Lech Nikolski został w niej szefem gabinetu politycznego, a Aleksander Proksa - sekretarzem stanu. Kolejnym sekretarzem w kancelarii został Michał Tober, co oznacza, że będzie zarabiał tyle samo, co minister. W rządzie Jerzego Buzka rzeczników rządu było trzech, ale tylko pierwszy, Tomasz Tywonek, był sekretarzem stanu, natomiast pozostali - Jarosław Sellin oraz Krzysztof Luft - podsekretarzami. Marek Żwirski został podsekretarzem stanu w kancelarii, a zarazem zastępcą Marka Wagnera. Podsekretarzem jest również Sławomir Cytrycki.
   Ciągle jeszcze w kancelarii pracuje 5 wiceministów z gabinetu Jerzego Buzka: Michał Wojtczak, Jolanta Rusiniak, Jarosław Kaźmierski, Andrzej Szajkowski oraz Mirosław Stec.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu   Krystyna Łybacka nie współpracuje z żadnym sekretarzem lub podsekretarzem stanu z poprzedniego gabinetu, a w sumie było ich pięciu. Sekretarzem stanu został Adama Jamroz. Na podsekretarzy mianowani zostali natomiast: Tadeusz Sławecki, Włodzimierz Paszyński, były kurator oświaty na Mazowszu, oraz Adam Giersz, który praktycznie przejął obowiązki poprzedniego prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sporu Mieczysława Nowickiego (UKFiS został zlikwidowany).

Ministerstwo Finansów   Do tej pory największych zwolnień w tym resorcie dokonał premier Buzek w ostatnich tygodniach swojego urzędowania. Odwołał bowiem wówczas Elżbietę Hibner, Rafała Zagórnego oraz Dorotę Safjan, a nieco wcześniej samego ministra Jarosława Bauca. Nowy premier, na wniosek Marka Belki, nowego ministra finansów, mianował Wiesława Ciesielskiego na stanowisko sekretarza stanu - generalnego inspektora kontroli skarbowej. Irena Ożóg została podsekretarzem stanu, podobnie jak ostatnia minister finansów Halina Wasilewska-Trenkner, która w resorcie pracuje od 1996 r. Równe im stanowisko zajmują: Jacek Uczkiewicz - generalny inspektor informacji finansowej oraz Andrzej Raczko.
   Na razie ze starej ekipy pracuje w ministerstwie nadal Barbara Tuge-Erecińska, która podsekretarzem została 5 września tego roku. Miller nie odwołał też jeszcze podległych ministrowi finansów prezesa Głównego Urzędu Ceł Zbigniewa Bujaka oraz jego zastępcy Marka Łapińskiego.

Ministerstwo Gospodarki   W ostatniej fazie rządów Jerzego Buzka w Ministerstwie Gospodarki pracował jeden sekretarz stanu oraz siedmiu podsekretarzy. Wszyscy stracili pracę 22 października. Andrzej Szarawarski został sekretarzem stanu. Podsekretarzami są na razie: Ewa Freyberg, Janusz Kaczurba oraz Małgorzata Okońska-Zaremba.

Ministerstwo Kultury   Do odwołania w tym resorcie pozostaje dwóch wiceministrów: Arkadiusz Rybicki oraz Stanisław Żurowski, który jest pełnomocnikiem rządu ds. dziedzictwa za granicą. Dotychczas premier Miller na wniosek Andrzeja Celińskiego, ministra kultury, sekretarzem stanu uczynił Aleksandrę Jakubowską, która w gabinetach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza (1995 - 1997) była rzeczniczką rządu.
   Do zmian nie doszło w urzędach centralnych nadzorowanych przez ministra kultury. Nadal więc Daria Nałęcz szefuje Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, a Aleksander Broda jest generalnym konserwatorem zabytków.

Ministerstwo Obrony Narodowej   Ze starej ekipy ministerialnej nikt już nie pozostał. Obecnie wiadomo jedynie, że osobą numer dwa w MON-ie jest Janusz Zemke, który został sekretarzem stanu.

Ministerstwo Pracy i Polityki

Społecznej   Jolanta Banach została sekretarzem stanu w tym resorcie. Z pewnością od nowego ministra Jerzego Hausnera będzie zależało, czy na wiceministerialnym stanowisku pozostanie Grażyna Gęsicka. Swój dotychczasowy urząd - nadzorowany przez ministra pracy - zachował do tej pory Jerzy Woźniak, który 3 października zastąpił Jacka Taylora na stanowisku kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ministerstwo Rolnictwa   Józef Pilarczyk i Czesław Siekierski zostali sekretarzami stanu, natomiast Kazimierz Gutowski oraz Jerzy Plewa otrzymali nominacje na podsekretarzy stanu (Plewa był również wiceministrem w rządzie Buzka). Z ekipy Artura Balazsa na razie pozostała tylko Jadwiga Berak. Do zmian nie doszło również na żadnym kierowniczym stanowisku nadzorowanym przez ministra rolnictwa, a takich urzędów jest pięć.

Ministerstwo Skarbu Państwa   Wiesław Kaczmarek do tej pory nie dokonał żadnej roszady personalnej w kierowanym przez siebie resorcie. Z pewnością jednak one nastąpią, bo nie sposób sobie np. wyobrazić współpracy Kaczmarka z Krzysztofem Łaszkiewiczem, który był głównym orędownikiem wejścia w życie ustawy reprywatyzacyjnej, ostro krytykowanej przez obecnego ministra.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   Zbigniew Sobotka jest w MSWiA osobą numer dwa, przynajmniej teoretycznie, za ministrem Krzysztofem Janikiem, gdyż został sekretarzem stanu. Andrzej Barcikowski i Zenon Kosiniak-Kamysz są podsekretarzami stanu.
   Z 7-osobowego grona wiceministerialnego swoje "stołki" zachowali jeszcze: Zbigniew Meres, szef obrony cywilnej kraju i równocześnie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Mirosław Gawor, szef Biura Ochrony Rządu. O ile Meres nie musi zostać odwołany, to Gawor z pewnością pożegna się z posadą, bo był on osobą nie lubianą jeszcze za czasów koalicji SLD - PSL z lat 1993 - 1997.
   Jan Michna został odwołany ze stanowiska komendanta głównego policji, ale minister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Janik powierzył mu obowiązki koordynatora zespołu przygotowującego projekt nowej ustawy o policji. Miejsce Michny zajął Antoni Kowalczyk. Nowym komendantem głównym Straży Granicznej został natomiast płk Józef Klimowicz, który zastąpił Marka Bieńkowskiego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych   Jan Truszczyński zastąpił Jana Kułakowskiego na stanowisku głównego negocjatora w staraniach o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Kułakowski był jednak urzędnikiem w Kancelarii Premiera, a Truszczyńskiego przeniesiono do MSZ. Danuta Hübner, była szefowa Kancelarii Prezydenta, została sekretarzem stanu, a Andrzej Byrt - podsekretarzem. Na razie odwołani nie zostali wiceministrowie z poprzedniej ekipy: Stefan Meller oraz Grażyna Bernatowicz.

Ministerstwo Sprawiedliwości   Andrzej Kaucz został, na wniosek minister Barbary Piwnik, mianowany prokuratorem krajowym - zastępcą prokuratora generalnego. Jerzy Łankiewicz oraz Ryszard Stefański zostali podsekretarzami stanu.
   W resorcie ciągle pracują płk Ryszard Michałowski - jako naczelny prokurator wojskowy oraz Aleksander Nawrocki - na stanowisku dyrektora Służby Więziennej.

Ministerstwo Środowiska   Czesław Śleziak został sekretarzem stanu, a Krzysztof Szamałek - podsekretarzem i jednocześnie - głównym geologiem kraju. Na posterunku trwa ciągle wiceminister z poprzedniej ekipy - Maciej Rudnicki.

Ministerstwo Zdrowia   22 października odwołani zostali wszyscy wiceministrowie z poprzedniego gabinetu. Na ich miejsce mianowany jest na razie tylko Jan Kopczyk, w randze podsekretarza stanu.

Służby specjalne   Zmienione zostało szefostwo zarówno UOP, jak i WSI, a ponadto z funkcji sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych premier Miller odwołał Janusza Pałubickiego. Na jego miejsce powołał Arkadiusza Mroza. Do dymisji podał się Zbigniew Nowek, szef UOP - zastąpił go Zbigniew Siemiątkowski, ale tylko w charakterze pełniącego obowiązki szefa UOP. Gen. Tadeusza Rusaka, szefa WSI, zastąpił Marek Dukaczewski, były minister w Kancelarii Prezydenta, a wcześniej, w latach PRL - oficer wywiadu wojskowego.
   Prawo nakazuje urzędnikom w randze wiceministrów oddanie się do dyspozycji nowego szefa rządu. On też, na wniosek ministra, powołuje lub odwołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu.
WŁODZIMIERZ KNAP

Komentarze

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo