Nowa zakopianka z Krakowa do Myślenic zahamowana przez spory o optymalny przebieg drogi

Piotr Tymczak
Piotr Tymczak
Katarzyna Hołuj
Katarzyna Hołuj
Na obecnej zakopiance na odcinku Kraków - Myślenice tworzą się korki. Jest jednak problem z wyborem przebiegu dla nowej drogi.
Na obecnej zakopiance na odcinku Kraków - Myślenice tworzą się korki. Jest jednak problem z wyborem przebiegu dla nowej drogi. Anna Kaczmarz
Droga ekspresowa S7 budowana jest od morza po Tatry. Pomiędzy Krakowem a Myślenicami jest stara zakopianka, na której w weekendy, czy w czasie ferii trzeba stać godzinami w korkach. Mija rok od przedstawienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad sześciu wariantów nowej trasy, która miałaby rozwiązać problem. Każda z propozycji została jednak oprotestowana przez mieszkańców, którzy najczęściej powtarzają, iż optymalna byłaby droga przebiegająca jak najdalej ich domów. Do tej pory nie udało się wypracować wspólnego wariantu społecznego. GDDKiA działa więc dalej, szuka pieniędzy na Studium, które ma pomóc w wyborze docelowego korytarza.

- Od zakończenia prac nad Studium korytarzowym w 2021 roku nie prowadziliśmy prac przygotowawczych czy projektowych dla nowej zakopianki. Mając jednak na uwadze czas potrzebny na wybór biura projektowego, podjęliśmy działania związane z pozyskaniem dofinansowania na początkowy etap prac przygotowawczych związanych z inwestycją - poinformowano nas w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia ubiegłego roku GDDKiA zaprezentowała sześć wariantów przebiegu nowej drogi S7 z Krakowa do Myślenic. Najkrótsze (23,62 km) i najtańsze (4,6 mld zł) rozwiązanie zakładało poprowadzenie drogi, w tym w trzech tunelach, przez gminy Kraków, Mogilany, Świątniki Górne, Myślenice. Najdłuższy przebieg zaproponowano w wariancie 6, zakładającym wyznaczenie trasy od Krakowa przez Wieliczkę, Dobczyce, Siepraw do Myślenic (29,13 km; 4 tunele; 6,07 mld zł).

Wszystkie propozycje zostały oprotestowane przez mieszkańców okolic, przez które miałaby przebiegać nowa droga. GDDKiA została zasypana rekordową liczbą uwag, petycji, apeli dotyczących przebiegu S7 Kraków - Myślenice. Często było tak, że mieszkańcy byli przeciwni wariantom dotyczącym poprowadzenia drogi w sąsiedztwie ich budynków, ale popierali inne korytarze lub jeden korytarz. Podjęto więc decyzję o wypracowaniu wariantu społecznego. 27 maja ubiegłego roku rozpoczął w Krakowie prace zespół, który miał przygotować taką propozycję.

Nie ma zgody co do wariantu społecznego

Okazało się, że dotrzymanie terminu i wyznaczenie do 30 września wariantu społecznego nie powiodło się. Prace nadal kontynuowano i podczas obrad zespołu zaprezentowano warianty: wschodni - rozpoczynający się na węźle autostrady A4 Kraków Bieżanów, omijający od wschodu obszary chronione kopalni soli w Wieliczce, prowadzący przez gminy: Wieliczka, Biskupice, Dobczyce, Siepraw, Myślenice po wschodniej stronie Myślenic do istniejącej drogi S7 w okolicy miejscowości Stróża;
zachodni – rozpoczynający się na węźle autostradowym Kraków Kryspinów, prowadzący przez gminy Liszki, Skawina, Sułkowice, Myślenice po zachodniej stronie Myślenic do istniejącego zakończenia drogi S7 w miejscowości Stróża.

- Zespół zadaniowy przedstawił propozycję przebiegu planowanej trasy S7 po zachodniej stronie istniejącej drogi DK7, jednak nie spotkała się ona z aprobatą innych samorządów. Z tego względu zespół skupia się aktualnie na możliwościach poprowadzenia omawianej trasy w granicach administracyjnych Krakowa, w szczególności rozważając rozpoczęcie planowanej drogi S7 w węzłach autostrady A4: Kraków Bielany oraz Kraków Bieżanów. Jak dotąd nie zostały wypracowane ostateczne rozwiązania - informują w krakowskim magistracie.

Podkreślają tam, że 31 października ubiegłego roku do GDDKiA skierowane zostało pismo przedstawiające stanowisko miasta ws. nowej zakopianki. Podtrzymano w nim stanowczy sprzeciw wobec dalszego procedowania planowanego odcinka drogi S7 Kraków – Myślenice w wariantach 1-5 opracowanych przez GDDKiA.

- Kraków oczekuje na budowę nowej zakopianki, bowiem nie chcielibyśmy, aby ruch z drogi S7 był wtłaczany do miasta, szczególnie mając na uwadze ciężki transport, tiry i tego typu pojazdy. Wyznaczenie trasy w proponowanych wcześniej korytarzach było jednak nie do zaakceptowania, ponieważ przechodziłaby przez cenne tereny przyrodniczo, a także cenne z punktu widzenia jakości powietrza - komentuje wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Różne zdania od Myślenic po Sułkowice

Okazuje się, że nie ma też akceptacji na zakończenie drogi w Myślenicach. Niedawno na zebraniu wiejskim w Głogoczowie (poświęconym notabene rozbudowie obecnej zakopianki w tej miejscowości) burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka mówił: - Robimy wszystko, żeby planowaną drogę S7 odsunąć w ogóle od gminy Myślenice.

Jako optymalne dla gminy burmistrz Myślenic wskazał warianty omijające tę gminę: od zachodu albo wschodu. - Jeden czy drugi z tych wariantów jest o tyle uzasadniony, że nowa droga S7 nie byłaby wpinana w obwodnicę Krakowa, która już dziś jest dość mocno zakorkowana i pomimo tego, że jest rozbudowa trzeciego pasa, to docelowo, w dłuższym czasie to i tak będzie za mało – zaznacza burmistrz Szlachetka.

Przy czym wariant wschodni, o którym mówi, to nie ten wariant nr 6 z sześciu wariantów GDDKiA, ani ten wariant wschodni z późniejszych propozycji miasta Krakowa. To wariant jeszcze bardziej wschodni od nich, bo z drogą poprowadzoną po wschodniej stronie Zbiornika Dobczyckiego.

O takim pomyśle opinia publiczna usłyszała pierwszy raz we wrześniu ubiegłego roku. Inicjatorem poprowadzenia nowej zakopianki „za” Zbiornikiem Dobczyckim, w rejonie Gdowa, Raciechowic, Dobczyc był wójt Gdowa Zbigniew Wojas, ale pomysł szybko oprotestowali mieszkańcy m.in. gmin Raciechowice i Wiśniowa, a w ślad za nimi władze tych gmin (wspólnie z gminą Biskupice).

Jest jeszcze popierany przez burmistrza Myślenic wariant zachodni, do zaakceptowania też przez gminę Siepraw, a co więcej zdaniem wójta tej gminy Tadeusza Pitali byłyby on najbardziej uzasadniony ekonomicznie. - Im bardziej na wschód będzie biegła S7 tym ruch na niej będzie mniejszy, bo ludzie nie będą korzystać z tej drogi – mówi wójt Sieprawia.

Kiedy jednak zapytać o ten wariant (zachodni) w gminie Sułkowice okazuje się, że go tam nie chcą. Burmistrz Sułkowic Artur Grabczyk w piśmie do władz Krakowa, które taki wariant zaproponowały, zwraca uwagę na to, że nigdy o takim pomyśle nie było mowy i żaden z dokumentów planistycznych ani strategicznych gminy Sułkowice tego nie przewiduje, a poza tym w Krzywaczce jest już wyznaczona rezerwa pod drogę ekspresową (BDI) i jak na jedną miejscowość to w zupełności wystarczy. Kolejna droga ekspresowa, czyli S7 miałaby oznaczać dla mieszkańców wsi same kłopoty. Pierwszy „z brzegu” to taki, że budowa S7 kolidowałaby z planowaną rozbudową szkoły w Krzywaczce.

Problem ma rozwiązać Studium dla nowej zakopianki

Skoro samorządy nie mogą dojść do porozumienia, to GDDKiA zdecydowała, że musi działać dalej i zabiega o pozyskanie dofinansowania, dzięki któremu będzie mogła ogłosić przetarg na wykonawcę Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla przedsięwzięcia.

- Należy podkreślić, że dotychczas zaprezentowane korytarze mają ok. 3-5 km szerokości, a właściwe warianty drogi poznamy w trakcie opracowywania STEŚ. Spośród tych wariantów analiza wielokryterialna, będąca elementem STEŚ, pozwoli wskazać wariant rekomendowany do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - zaznaczają w GDDKiA.

Wraz z Nowym Miastem ma powstać także odpowiedni układ komunikacyjny dla tego rejonu Krakowa.

Kraków chce mieć dzielnicę wieżowców. Jest już plan wybudowa...

Aktualnie główną trasą między Krakowem a Myślenicami jest droga krajowa nr 7 (tzw. „zakopianka”). To dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), na której występują łuki o nienormatywnych promieniach, kolizyjne skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz pojedyncze zjazdy. Obsługuje ona zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny.

- Natężenie ruchu na krajowej „siódemce” jest duże i okresowo, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym czy ferii zimowych, jest już ona niedrożna. Co więcej, prognozy wskazują, że ruch na tej drodze będzie sukcesywnie wzrastać. Stąd wynika potrzeba budowy drogi szybkiego ruchu, która będzie w stanie zapewnić komfortowe warunki podróżowania i będzie dostosowana do prognozowanych natężeń ruchu pojazdów - przekonują w GDDKiA.

Nie brak też wniosków, by nie budować drogi ekspresowej w nowym korytarzu, tylko rozbudować istniejące połączenie. Jednemu z mieszkańców GDDKiA odpowiedziała, że pozostawienie obecnej zakopianki na odcinku Kraków - Myślenice, jako drogi krajowej, ma w przyszłości zapewnić obsługę ruchu lokalnego. Natomiast nowa droga ekspresowa w nowym przebiegu ma obsługiwać ruch tranzytowy.

Droga ekspresowa S7 – między Gdańskiem a Rabką-Zdrojem

Istniejące odcinki

 • Gdańsk (węzeł Gdańsk-Południe) – Napierki
 • Wschodnia obwodnica Płońska
 • Warszawa Powązki (al. Prymasa Tysiąclecia) – Wisłostrada
 • Warszawa Powązki (al. Prymasa Tysiąclecia) – Warszawa Lotnisko
 • Warszawa Lotnisko (węzeł POW) – Lesznowola
 • Tarczyn – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego
 • Węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma
 • Kraków Nowa Huta (d. węzeł Igołomska) – Kraków Bieżanów (A4)
 • Myślenice – Rabka-Zdrój (Chabówka)

Odcinki w budowie

 • Napierki (granica woj. warmińsko-mazurskiego z woj. mazowieckim) – Strzegowo
 • Strzegowo – Płońsk
 • Płońsk Południe (w. Siedlin) – Czosnów Południe
 • Warszawa Lotnisko – Grójec
 • Granica woj. świętokrzyskiego (Moczydło) – węzeł Miechów
 • Miechów (bez węzła) – Szczepanowice (bez węzła)
 • Widoma (bez węzła) – Kraków (Węzeł Igołomska)

Odcinki planowane

 • Czosnów – Warszawa
 • Kraków – Myślenice
 • Rabka Zabornia (koniec obecnego przebiegu drogi S7) – Chyżne (granica państwa)

Nowe wagony w PKP Intercity

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Nowa zakopianka z Krakowa do Myślenic zahamowana przez spory o optymalny przebieg drogi - Gazeta Krakowska

Komentarze 11

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
O nie! Chcą nam wybodować drogę pod domem! Tak... jakieś 50 metrów pod ziemią.

Wolicie modernizować starą zakopiankę? To zmodernizujemy. 50ką, zwężenie do jednego pasa przed skrzyżowaniami, przejścia na podniesionej wyspie zwalniającej do 3ki. Będzie bezpiecznie i nowocześnie.
G
Gość
Modernizacja zakopianki do Ski? Super! Wjazdy i zjazdy na nią będą przynajmniej co 2-3 kilometry. Lekkie poszerzenie i dobudowanie ekranów akustycznych wysokich na 5 metrów po obu stronach na całej długości. Oczywiście po wyprostowaniu ostrzejszych zakrętów. Jak wójt będzie miał kasę na kładkę albo tunel pod to mu raczej pozwolą na taką inwestycje jak się ogarnie jeszcze na etapie projektowania.
A
Aby się nachapać?
Utworzyło się jakieś „lobby” zapewne usiłujące dobrać się do jakichś „funduszy”, które w większości będzie można sprzeniewierzyć przy okazji takiej inwestycji — a problemy, których przy okazji narobią ludziom, zupełnie ich nie obchodzą. Zgarną swoje — i pójdą.
R
Rhw
Bawi mnie rozpatrywanie wariantu wschodniego przez obejście zalewu Dobczyckiego dziś to ponad 6 miliardów ! CHORE I NIENORMALNE PROWADZIĆ DROGĘ PONAD 60 KM ZAMIAST 30 KM !

DECYDENCI STUKNIJCIE SIĘ W GŁOWĘ !
W
Wiktoria
Ujme to inaczej. Komus sie wydaje, ze problemy transportowe w maloposce uda sie rozwiazac budujac jedna droge o nazwie S7. Albo probuje sie to tak przedstawic. Niech Panstwo zrealizuje projekt o poprawie dostepnosci infrastruktury kolejowej(!) i drogowej na terenach gorzystych i dopiero w drugiej kolejnosci liczy na przychylnosc samorzadow i akceptacje spoleczna pomyslu orania pogorza nowa ekspresowka.
W
Wiktoria
Ujme to inaczej. Komus sie wydaje, ze problemy transportowe w maloposce uda sie rozwiazac budujac jedna droge o nazwie S7. Albo probuje sie to tak przedstawic. Niech Panstwo zrealizuje projekt o poprawie dostepnosci infrastruktury kolejowej(!) i drogowej na terenach gorzystych i dopiero w drugiej kolejnosci liczy na przychylnosc samorzadow i akceptacje spoleczna pomyslu orania pogorza nowa ekspresowka.
W
Wiktoria
Pamietaj hejt rani. A wypisywanie glupot nie rani? Co jest zlego w poprowadzeniu S7 korytarzem zakopianki? Zamierzacie zostawic zakopianke niezmodernizowana do uzytku lokalnego? Niedroznosc tej drogi to jej jedyny problem? Od teraz ludzie maja na niej ginac w wariancie lokalnym? Ta droga jest niebezpieczna i powinna zostac zmodernizowana w pierwszej kolejnosci. A zanim poprowadzicie expresowke przez pogorze wielickie odpowiedzcie na pytanie jak zakierzacie poprawc komfort podrozowania poprzez te wzgorza i doliny? To jest przeciez druga austria, tam naleza sie inwestycje za ogromne pieniadze wlaczajac w to tunele i estakady i wtedy mozna myslec o wlaczeniu ich w ruch tranzytowy nowej expresowki. Pomyslcie najpierw o ludziach mieszkajacych tam a pozniej o turystach chcacych dojechac w gory. A gdzie jest pendolino do Zakopca? o tym w gazetce nie napiszecie?
a
alex
Społeczeństwo miałkie, zaściankowe i bez wyobraźni. Rządzone przez kołtunów w samorządach. Podburzane dodatkowo przez działaczy z totalnej opozycji.

Gdyby było ambitne i otwarte, to gminy walczyłyby o węzeł drogi na swoim terenie. To szansa rozwojowa jedna na 100 lat.
Z
Zbigniew Rusek
Najlepiej byłoby istniejącą "Zakopiankę" zmodernizowac do poziomu drogi ekspresowej dwujezniowej, czyli skrzyżowania zamienić na węzły, zlikwidować przejścia przez jezdnię, w miejscach, gdzie są zbyt ostre łuki i wzniesienia zastosować obiekty inzynieryjne (tunele, estakady). Wtedy przebiegalaby w większości w istniejącym korytarzu, z niewielkimi odchyleniami.
g
grzeg
Nawet śmiać mi się nie chce. Protesty, protesty, protesty. A u podstaw cynizm i egoizm.

Czy państwo polskie nie potrafi rozwiązać takiego problemu? Czy naprawdę nie można podjąć DECYZJI?
A
Anty s7
Jedyna opcja to rozbudowa starej zakopianki lub warianty przy starej zakopiance. Ewentualnie przez skawine. A Kraków i Skorumpowany Majchrowski niech sobie Krakowa pilnuje który tak zniszczył betonem
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie