Ogłoszenia Wydziału Skarbu Miasta

Redakcja
Prezydent miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w dniach:

   10.12- 30.12.2004 r.
   działki ewid. nr 637/1 o pow. 161 m2 i nr 673/1 o pow. 57 m2, położone w obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Juliana Przybosia, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie do działki nr 542/1.
   działka ewid. nr 846 o pow. 211 m2, położona w obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Rycerskiej, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie do działki nr 405.
   działka ewid. nr 729 o pow. 48 m2, położona w obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie do działki nr 379.
   działka ewid. nr 852 o pow. 38 m2, położona w obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Mikołaja Wierzynka, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie do działki nr 410.
   działka ewid. nr 739/2 o pow. 139 m2, położona w obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Kazimierza Sprawiedliwego, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie do działki nr 369.
   działka ewid. nr 739/1 o pow. 134 m2, położona w obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Kazimierza Sprawiedliwego, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie do działki nr 368.
   15.12.2004 r.- 2.01.2005 r.
   - Zarządzenie prezydenta miasta Krakowa nr 2224/2004 z 9.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem,
   - Zarządzenie prezydenta miasta Krakowa Nr 2223/2004 z dnia 9.12.2004 r. w sprawie sprzedaży na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem.
   Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.
   9.12-29.12.2004 r.
   wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony obejmujących:
   - działki nr 58/8 i 58/12 położone w obr. 59-Nowa Huta, w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel: rolniczo-ogrodniczy (zieleniec) i drogę dojazdową, 1 pozycja na wykazie,
   - działki nr 735 i 738 położone w obr. 10-Nowa Huta w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel rolniczo-ogrodniczy (ogródek przydomowy) i drogę dojazdową, 2 pozycje w wykazie,
   - części działek nr 233/1 i nr 235/1 położonych w obrę. 52-Krowodrza, część działki nr 417 położonej w obr. 21-Krowodrza, działkę nr 1 położoną w obr. 17-Krowodrza, działkę nr 7 położoną w obr. 7-Krowodrza, część działki nr 8/23 położonej w obr. 15-Krowodrza, w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych na wykazie na cel: rolniczo-ogrodniczy i drogę dojazdową, 6 pozycji na wykazie,
   - część działki nr 131/46 położonej w obr. 21-Śródmieście, w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel: gastronomia i droga dojazdowa (dojście do lokalu), 1 pozycja na wykazie.
   16.12.2004 r.-5.01.2005 r.
   wykaz nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaremy przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat w trybie bezprzetargowym oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 672/32 o pow. 28 m2 obr. 41 jedn. ewid. Krowodrza położona w Krakowie przy ul. Jaremy, zabudowana boksem garażowym wybudowanym ze środków własnych.
   15.12.2004 r.-4.01.2005 r.
   wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieoznaczony, obejmujący część działki nr 192/6 o pow. 0,1133 ha, położonej w obr. 12-Krowodrza przy al. 3 Maja, na cel: parking strzeżony, 1 pozycja w wykazie.
   16.12.2004 r. - 5.01.2005 r.
   wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony obejmującą działki nr 644, 647, 643, 645 położone w obr. 10-Nowa Huta, w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel: rolniczo-ogrodniczy oraz drogę dojazdową, 3 pozycje w wykazie.
   20.12.2004 r. - 9.01.2005 r.
   wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony obejmujących:
   1. działki: nr 493/3 obręb 108-Podgórze, nr 175/1 obr. 69-Podgórze, nr 65 obr. 107-Podgórze oraz części działek: nr 196/11 obręb 69-Podgórze, nr 160/11 obręb 48-Podgórze, w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie, na cel rolniczo-ogrodniczy (ogródek przydomowy), 5 pozycji na wykazie,
   2. działkę nr 50/1 obr. 67-Podgórze, w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie, na cel rolniczo-ogrodniczy (ogródek przydomowy), 3 pozycje na wykazie,
   3. część działki nr 120/18 obr. 12-Podgórze, w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie, na cel: handel, 1 pozycja na wykazie,
   4. działki: nr 308/61 i 308/62 obr. 55-Podgórze, w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie, na cel handel, wejście do lokalu, dojście i droga dojazdowa oraz rolniczo-ogrodniczy (zieleniec), 1 pozycja na wykazie,
   5. działkę nr 5 obr. 23-Śródmieście, w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie, na cel rolniczo-ogrodniczy (zieleń przydomowa), 1 pozycja w wykazie.
   Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.
   09.12-29.12.2004 r.
   przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony obejmujących:
   1. działki nr 58/8 i 58/12 położone w obrębie 59-Nowa Huta, w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel: rolniczo - ogrodniczy (zieleniec) i drogę dojazdową, 1 pozycja na wykazie,
   2. działki nr 735 i 738 położone w obrębie 10-Nowa Huta w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel rolniczo-ogrodniczy (ogródek przydomowy) i drogę dojazdową, 2 pozycje w wykazie,
   3. części działek nr 233/1 i nr 235/1 położonych w obrębie 52-Krowodrza, część działki nr 417 położonej w obrębie 21-Krowodrza, działkę nr 1 położoną w obrębie 17-Krowodrza, działkę nr 7 położoną w obrębie 7-Krowodrza, część działki nr 8/23 położonej w obrębie 15-Krowodrza, w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych na wykazie na cel: rolniczo-ogrodniczy i drogę dojazdową, 6 pozycji na wykazie,
   4. część działki nr 131/46 położonej w obrębie 21-Śródmieście, w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel: gastronomia i droga dojazdowa (dojście do lokalu), 1 pozycja na wykazie.
   Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.
   10.12-30.12.2004 r.:
   przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony obejmujących:
   1. część działki nr 41/2 obręb 27-Podgórze w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cel: skład materiałów budowlanych, 1 pozycja na wykazie,
   2. działki nr 161/17 i 161/20 obręb 17-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel rolniczo-ogrodniczy (ogródek przydomowy) i droga dojazdowa, 2 pozycje na wykazie,
   3. część działki nr 1/4 obręb 8-Podgórze, w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel: rolniczo-ogrodniczy (ogródek działkowy), 2 pozycje na wykazie,
   4. działki: nr 398/2 obręb 81-Podgórze, nr 103/8 obręb 56-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel rolniczo-ogrodniczy (ogródek przydomowy), 2 pozycje na wykazie,
   5. część działki nr 254/6 obręb 55-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel handel, 1 pozycja na wykazie,
   6. część działki nr 127/1 obręb 10-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel garaż i rolniczo-ogrodniczy, 1 pozycja na wykazie,
   7. działkę nr 216/24 obręb 49-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel rolniczo-ogrodniczy (ogródek przydomowy), 1 pozycja na wykazie,
   8. działki nr 84 i 87 oraz części działek nr 73/2 i 85/1 obręb 22-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz Towarzystwa Sportowego "Rybitwy" w celu prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej, 1 pozycja na wykazie,
   9. działki nr: 240/3, 342, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9 obręb 15-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz Klubu Sportowego Płaszowianka w celu prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej, 1 pozycja na wykazie,
   10. działkę nr 93/10 obręb 5-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel: wejście do lokalu, garaż i droga dojazdowa, 1 pozycja na wykazie,
   11. działkę nr 85/37, 85/48, 85/23, obręb 49-Podgórze oraz udziały w działkach nr 85/57, 85/58, 85/6, obręb 49-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel: garaż i droga dojazdowa, 3 pozycje na wykazie.
   Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.
   8.12-28.12.2004 r.
   wg załącznika do zarządzenia prezydenta miasta Krakowa dotyczącego oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Krakowie przy ulicy Bieżanowskiej 32 z równoczesnym przeniesieniem prawa własności budynku i innych urządzeń położonych na tej nieruchomości na rzecz Handlowej Spółdzielni Spożywców "Inowa" w Krakowie w likwidacji;
   wg załącznika do zarządzenia prezydenta miasta Krakowa dotyczącego sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka nr 392/22, położonej w obrębie 3 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ulicy Obopólnej, na rzecz Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 92, która jest jej użytkownikiem wieczystym;
   sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka: nr 93/1, położonej w obrębie 145 jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ulicy Retoryka 16, na rzecz Staromiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 17, która jest jej użytkownikiem wieczystym.

Strefa Biznesu: Przedsiębiorców czeka prawdziwa rewolucja z KSeF

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie