Ogłoszenia Wydziału Skarbu

Redakcja
- w rejonie ul. gen. Boruty Spiechowicza przeznaczonych pod budowę 3 pawilonów handlowych,

5.09 - 25.09.2005 r.

   Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż 27 września 2005 r. przeprowadzone zostaną przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych:
   - w osiedlu Kolorowym, przeznaczonej pod budowę garażu,
   - przy ul. Łokietka, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
   Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 1 a, telefon 616-9808 w godzinach pracy urzędu.
   Pełna treść ogłoszenia o przetargu zamieszczona jest na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa: www.krakow.pl >> e-samorząd >> informacje >> Nieruchomości Miasta Krakowa.
   Prezydent miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w dniach:
   - Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej jako działka nr 331/1 o pow. 0,0312 ha położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Barskiej 1 przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 Ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki.

7.09 - 27.09.2005 r.

   - Działka nr 262 o pow. 442 m2, obręb 9 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Fatimskiej, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej.

8.09 - 28.09.2005 r.

   - Niezabudowane działki ewidencyjne nr 56/54 o pow. 0,0035 ha i nr 56/55 o pow. 0,0006 ha, położone w obrębie 57 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Ćwiklińskiej, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jako dopełnienie.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

16 września 2005 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz".

   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały nr LXXII/698/05 z 2 marca 2005 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz".
   Obszar objęty planem obejmuje tereny ograniczone od strony południowej i wschodniej granicą administracyjną miasta, od północy ul. Koszutki, a od zachodu terenami mieszkaniowymi osiedla Soboniowice. Granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficzny.
   Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22 (Dziennik Podawczy - pok. 17), lub - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, w terminie do 21 października 2005 r.
   Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

16 września 2005 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pękowicka-Glogera"

   
   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały nr LXXIII/712/05 z 16 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pękowicka-Glogera".
   Obszar obejmuje tereny w rejonie ulic: Łokietka, Pękowicka i Glogera - pomiędzy północną granicą miasta a odcinkiem linii kolejowej Mydlniki - Batowice.**Granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficzny.
   Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, w terminie do
25 października 2005 r.**
   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Udzielający Zamówienie
Gmina Miejska Kraków
plac Wszystkich Świętych 3/4
   Na podstawie art. 35 i art. 54 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 210 poz. 2135).

Gmina Miejska Kraków ogłasza

Konkurs Ofert

na realizacje Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzielnicy V Miasta Krakowa.
   Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie w 2005 roku programu badania wzroku dzieci ze szkół podstawowych z terenu Dzielnicy V.
   Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń nastąpi nie wcześniej niż 27 października 2005 roku, a zakończenia nie później niż 10 grudnia 2005 roku.
   Warunki konkursu - zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz odebrać materiały informujące o przedmiocie konkursu (dokumentację ofertową wraz ze wzorem umowy) od 16 września 2005 roku, od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia Wydziału Spraw Społecznych UMK, ul. Grunwaldzka 8, pok. 203, w godz. 9.00 - 15.00.
   Termin i miejsce składania ofert - oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Wydziału Spraw Społecznych UMK ul. Grunwaldzka 8 w terminie do 17 października 2005 roku do godz. 12.00.
   Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja konkursowa zebrana w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych ul. Grunwaldzka 8 17 października 2005 r.
   Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
   Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.
   Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać w sekretariacie Wydziału Spraw Społecznych UMK ul. Grunwaldzka 8.
   Dodatkowe informacje związane**z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 616-96-54/55 lub pocztą elektroniczną: pie[email protected]; [email protected]; [email protected]

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

16 września 2005 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru "rejon ulicy Pachońskiego"

   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały nr LXXIII/713/05 z 16 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "rejon ulicy Pachońskiego". Obszar obejmuje teren zawarty pomiędzy ulicą Pachońskiego a linią kolejową Mydlniki - Batowice, którego granice określa załącznik graficzny.
   Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, w terminie do 18 października 2005 r.
   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Bezpłatne programy profilaktyczne

   Rada i Zarząd Dzielnicy I Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Dzielnicy I Miasta Krakowa do uczestnictwa w bezpłatnych programach profilaktycznych dotyczących:
   
   \Szczepień przeciwko żółtaczce (WZW B) - rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -18.00 pod nr 632-57-35.
   \**
Szczepień przeciwko grypie - rejestracja telefoniczna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 20.00 pod nr 421-08-69 lub 421-09-92.
   \*
Profilaktyki raka prostaty - rejestracja telefoniczna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 20.00 pod nr 421-08-69 lub 421-09-92.
   \*
Profilaktyki raka piersi - rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -18.00 pod nr 422-00-63.
   
Ilość miejsc ograniczona.**

Strefa Biznesu: Przedsiębiorców czeka prawdziwa rewolucja z KSeF

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie