Nasza Loteria

Ogłoszenia Wydziału Skarbu

Redakcja
Wydział Skarbu Miasta informuje, że prezydent miasta Krakowa ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, składającej się z działek oznaczonych nr 437/1 o powierzchni 0,6249 ha objętej KW KR1P/00190932/5 i nr 438 o powierzchni 0,0060 ha objętej KW KR1P/00331629/9, o łącznej powierzchni 0,6309 ha, położonej w obrębie 43 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Siewnej w Krakowie, na której zgodnie z decyzją nr AU-2/7331/1454/2005 z dnia 30.05.2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy może zostać zrealizowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

Cena wywoławcza wynosi - 2 400 000,00 zł netto + 22 % VAT, wadium 300 000,00 zł płatne w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 28 września 2006 r. znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
Przetarg odbędzie się dnia 4 października 2006 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w sali konferencyjnej.
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i terminie w formie pieniądza przelewem lub wpłata na rachunek bankowy miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w BPH SA nr 63 1060 0076 0000 3310 0002 5387.
Pełna treść ogłoszenia wywieszona jest na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 oraz zamieszczona na stronie internetowej www.krakow.pl/ E-Samorząd/ Informacje /Nieruchomości Miasta Krakowa/.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, pok. 1a, tel. 012 616-9808.

Prezydent miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i przy ul. Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości w dniach od 8.09.2006 r. do 28.09.2006 r. wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony obejmujący działkę nr 447/15 obręb 3 - Krowodrza na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel: garaż, 1 pozycja na wykazie.

Prezydent miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ulicy Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 11.09.2006 r. do 1.10.2006 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym obejmujące:

1. działkę nr 83/5 obręb 74 - Podgórze na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel rolniczo-ogrodniczy i droga dojazdowa, 1 pozycja w wykazie,
2. część działki nr 40/3 obręb 8 - Podgórze na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel rolniczo-ogrodniczy, 1 pozycja w wykazie,
3. część działki nr 79/2 obręb 55 - Podgórze na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel rolniczo-ogrodniczy, 2 pozycje w wykazie,
4. część działki nr 14/1 obręb 29 - Podgórze na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel rolniczo-ogrodniczy, 1 pozycja w wykazie,
5. części działek nr 288/1 i 104/9 obręb 50 - Podgórze na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel: handel, magazyn, usługi, 2 pozycje w wykazie,
6. działkę nr 89 obręb 21 - Podgórze na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel: mieszkalny do czasu wykupu, skład, droga dojazdowa i rolniczo-ogrodniczy, 2 pozycje w wykazie,
7. działkę nr 173/36 obręb 22 - Podgórze na rzecz Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody na cel rolniczo-ogrodniczy, 1 pozycja w wykazie,
8. część działki nr 1/10 obręb 17 - Śródmieście na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel handel, 1 pozycja w wykazie,
9. część działki nr 300 obręb 2 - Nowa Huta na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel rolniczo-ogrodniczy, 1 pozycja w wykazie,

Wydział Skarbu Miasta informuje, że prezydent miasta Krakowa ogłosił na dzień 11 października 2006 r. przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków stanowiącej część, tj. 0,0024 ha działki nr 672/56, objętej KW KR1P/00211484/3, położonej w obrębie 41 - Krowodrza przy ul. Czerwieńskiego z przeznaczeniem na usytuowanie jednego garażu blaszanego i użytkowania na cel garaż.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta przy ul. Kasprowicza 29 o godzinie 9.00.
Szczegółowe informacje odnośnie przetargu zamieszczone zostały w ogłoszeniu o przetargu podanym do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 i placu Wszystkich Świętych 3/4 oraz na stronie internetowej nieruchomości miasta Krakowa www.krakow.pl.

Prezydent miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ulicy Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w dniach:

4.09.06 r. -**25.09.06 r.*
\
wykaz obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1770/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r.
\ wykaz obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1783/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
\
wykaz obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1784/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
\ wykaz obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1785/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
\
wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1786/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r.

6.09.06 r. -**27.09.06 r.
\* wykaz nieruchomości przy ul. Skawińskiej 13 w Krakowie - udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, 12/192 części przedmiotowej nieruchomości, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz pozostałych współwłaścicieli na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
11.09.06 r. -**1.10.06 r.
\ wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkowników wieczystych stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonej jako działka nr 10/7 o pow. 2,1969 ha obr. 2 jedn. ewid. Nowa Huta położonej na os. Złotego Wieku 9,10,11 i 12 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice" z siedzibą w Krakowie,
\
wykaz nieruchomości przy ul. Rżąckiej w Krakowie przeznaczonej do podziału fizycznego w celu częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości.
\* wykaz nieruchomości przy ul. Trynitarskiej 6 w Krakowie - udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, 43/100 części przedmiotowej nieruchomości, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz pozostałych współwłaścicieli na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
12.08.06 r. -**2.10.06 r.*
\
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 139/9 o pow. 0,0050 ha, obręb 60 jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej w Krakowie przy ul. Garbarskiej, stanowiącej własność Gminy Kraków, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Śnieżka" z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 16 w Krakowie.

SKARB PAŃSTWA

Prezydent miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3/4 oraz ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 - został podany do publicznej wiadomości w dniach:
14.09.06 -**04.10.2006 r. *
\
wykaz dotyczący części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 21/16 o pow. 5 a 63 m, obręb 43, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Studzianki, przeznaczonej do zbycia.
\* wykaz części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 71/23, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Reduty/Strzelców, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym problemem w Polsce

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski