Ogłoszenia
Zdjęcie autora materiału

Dziennik Polski 24

Prezydent miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości:
   w okresie od 24.02.2003 r. do 16.03.2003 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Krakowa oznaczonych jako:
   nie zabudowana działka ewidencyjna nr 137 o pow. 72 m2, obręb 49, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW 184870, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym jako dopełnienie.
   w okresie od 26.02.2003 r. do 18.03.2003 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Krakowa oznaczonych jako:
   nie zabudowana działka nr 25/2 o pow. 59 m2, obręb 52, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW 184603, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jako dopełnienie.
   w okresie od 03.03.2003 r. do 24.03.2003 r. wykaz nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Hetmańskiej 11, składającej się z zabudowanych działek nr 447/15 o pow. 3422 m2 i nr 447/14 o pow. 246 m2 obr. 13 b. dz. adm. Podgórze obj. KW 188006, stanowiącej własność Miasta Krakowa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 46 poz. 543 z późn. zm.) w trybie bezprzetargowym na rzecz O.W.S. Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej Elementów Zabezpieczających z siedzibą w Krakowie, ul. Hetmańska 11.
   Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, obowiązującym do 31.12.2002 r., wyżej wymienione działki położone były w Obszarze Urządzeń Komunikacyjnych KU i Tras Komunikacyjnych KT.
   w okresie od 24.02.2003 r. do 16.03.2003 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Krakowa oznaczonych jako:
   nie zabudowana działka ewidencyjna nr 137 o pow. 72 m2, obręb 49 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW 184870, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym jako dopełnienie.
   w okresie od 26.02.2003 r. do 18.03.2003 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Krakowa oznaczonych jako:
   nie zabudowana działki nr 25/2 o pow. 59 m2, obręb 52 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW 184603, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jako dopełnienie.
   w okresie od 5.03.2003 r. do 25.03.2003 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność miasta Krakowa, położonej przy ul. Warszewicza, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony w celu użytkowania jako droga dojazdowa. Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.
   
   Bliższe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, pok. 109 A.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo