Ogłoszenia
Zdjęcie autora materiału

Dziennik Polski 24

Wydział Skarbu Miasta uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność niasta Krakowa w okresie:
   
   18.04 - 8.05.2003 r.
   – Nie zabudowana działka ewidencyjna nr 87/4 o powierzchni 209 m2, położona w obrębie 79 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Podgórki Tynieckie, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie do działki nr 85 i 87/5.
   23.04 - 13.05.2003 r.
   – Zarządzenie prezydenta miasta Krakowa nr 533/2003 z 18 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na 99 lat ułamkowej części gruntu pod budynkiem.
   – Zarządzenie prezydenta miasta Krakowa nr 532/2003 z 18 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.
   
   Wydział Skarbu Miasta informuje, iż prezydent miasta Krakowa ogłosił na 15 maja 2003 r. przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nie oznaczony nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej oznaczonej nr 231/8, obr. 52-Krowodrza, objętej KW 280335, położonej przy ul. Olszanickiej, przeznaczonej na cel: rolniczo-ogrodniczy (zieleń miejska) o pow. 7967 m2.
   Szczegółowe informacje odnośnie przetargu zamieszczone zostały w ogłoszeniu o przetargu podanym do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 i placu Wszystkich Św. 3-4
   
   Miasto Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 od 18 kwietnia 2003 roku do 8 maja 2003 roku został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Kraków oznaczonych jako:
   - nie zabudowana działka ewidencyjna nr 87/4 o powierzchni 209 m2, położona w obrębie 79 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Podgórki Tynieckie, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie do działki nr 85 i 87/5.
   
   Prezydent miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości w dniach od 30.04.2003 r. do 20.05.2003 r.
   1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez miasto Kraków położonej przy ul. Mackiewicza w trybie bezprzetargowym, na czas nie oznaczony, na rzecz Klubu Sportowego "Clepardia".
   2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez miasto Kraków położonej przy ul. Złoty Róg w trybie bezprzetargowym, na czas nie oznaczony, na rzecz Pana Leona Dusika.
   3. Wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 171/7 o powierzchni 270 m2, położonej w obrębie 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Rusznikarskiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo