Ogłoszenia
Zdjęcie autora materiału

Dziennik Polski 24

Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3/4, ul. Grunwaldzkiej 8, ul. Kasprowicza 29, ul. Wielopole 17A został podany do publicznej wiadomości w dniach:
   11.10.2002 r. - 31.10.2002 r.
- wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na rzecz Radia Muzyka Fakty Spółka z o.o. obejmującej lokale użytkowe o łącznej powierzchni 3 186 m2 znajdujące się w zabudowaniach dawnego fortu "Kościuszko", będące częściami składowymi nieruchomości wraz z prawem do korzystania z dziedzińca o pow. 3 159 m2 z 75 miejscami postojowymi usytuowanymi na nieruchomości stanowiącej działkę nr 535/4 o pow.
166729 m2, obręb 11 - Krowodrza, obj. KW 180503, będącej własnością miasta Krakowa, położonej w północno-zachodniej części Wzgórza Błogosławionej Bronisławy, przy al. Waszyngtona 1, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mediów elektronicznych, a nadto biurowej, studia nagrań, hotelowej i gastronomicznej, plac manewrowy oraz miejsca parkingowe.
   Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach.
   Zarząd Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ul. Grunwaldzkiej 8 został podany do publicznej wiadomości w dniach
   14.10.2002 r. - 3.11.2002 r.
- wykaz nie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność miasta Krakowa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej nr działki 361/55 o powierzchni 5086 m2 objętej KW 237366, położonej w obrębie 67, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Kąpielowej, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa położona jest w obszarze urządzeń komunikacyjnych (KU).
   Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U nr 46 poz. 543 z 2000 r.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Grunwaldzka 8, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
   Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Grunwaldzka 8 pok. 301, tel. 411-57-22 wew. 301 lub 411-23-12.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo