Ogłoszenia
Zdjęcie autora materiału

Dziennik Polski 24

Prezydent miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości:

\*\*\*

   
   - w okresie od 12.02.
2003 r. do 4.03.2003r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym wraz z nieodpłatnym przeniesieniem na rzecz użytkownika własności boksu garażowego na okres 99 lat oznaczonej jako:
   
   - działka ewidencyjna nr 358 o pow. 20 m2 obr. 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta zabudowana boksem garażowym położona w Krakowie na os. Centrum A 1A.
   - udział wynoszący 1/10 części działki ewidencyjnej nr 366 o pow. 167 m2 obr. 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta stanowiący dojazd do garażu
   
   - w okresie od 12.02.2003 r. do 4.03.2003 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym wraz z nieodpłatnym przeniesieniem na rzecz użytkowników własności boksu garażowego na okres 40 lat oznaczonej jako:
   
   - działka ewidencyjna nr 456/69 o pow. 23 m2 obr. 49 jednostka ewidencyjna Podgórze zabudowana boksem garażowym położona w Krakowie przy ul. Macedońskiej.
   - udział wynoszący 1/10 części działki ewidencyjnej nr 456/164 o pow. 182 m2 obr. 49 jednostka ewidencyjna Podgórze stanowiący dojazd do garażu.
   Miasto Kraków uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości
   
   - w okresie od 5.03.
2003 r. do 25.03.2003 r. - wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Kraków oznaczonych jako:
   - działka ewidencyjna nr 20/83 o pow. 9 m2, objęta KW 152 313, oraz działka ewidencyjna nr 19/417 o pow. 32 m2, objęta KW 186 926, położone w obrębie 5 jednostce ewidencyjnej Nowa Huta przy ulicy Nagłowickiej, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie.
   
   - w okresie od 10.03.
2003 r. do 30.03.2003 r. - wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Kraków oznaczonych jako:
   
   - zabudowana działka ewidencyjna nr 124/6 o powierzchni 278 m2, położona w obrębie 44 jednostki ewidencyjna Krowodrza przy ul. Wybickiego, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej.
   
   - w okresie od 3.03.
2003 r. do 23.03.2003 r. - Zarządzenie prezydenta miasta Krakowa nr 254/2003 z 25 lutego 2003 r.w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na 99 lat ułamkowej części gruntu pod budynkiem., zarządzenie prezydenta miasta Krakowa nr 255/2003 z dnia 25 lutego 2003 r.w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.
   
   - w okresie od 10.03.
2003 r. do 30.03.2003 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Kraków oznaczonych jako:
   - działka ewidencyjna nr 344/35 o pow. 28 m2, objęta KW 219 529, położona w obrębie 68 jednostki ewidencyjnej Podgórze przy ulicy Tadeusza Banachowicza, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie.
   - działka ewidencyjna nr 69/11 o pow. 114 m2, objęta KW 218 030, położona w obrębie 103 jednostki ewidencyjnej Podgórze przy ulicy Wiesława Zarzyckiego, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie.
   - działka ewidencyjna nr 70/11 o pow. 133 m2, objęta KW 255 220, położona w obrębie 103 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ulicy Wiesława Zarzyckiego, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie.
   Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości:
   
   - w dniach od 5.03.
2003 r. do 25.03.2003 r.
   
   - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez miasto Kraków położonej przy ul. Balickiej w trybie bezprzetargowym na czas nie oznaczony na cel - droga dojazdowa.
   - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Miasta Kraków w trybie bezprzetargowym na czas nie oznaczony na cel - handel, obejmujący 5 pozycji.
   - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez miasto Kraków położonej przy ul. Dybowskiego w trybie przetargu ustanego nieograniczonego na czas nie oznaczony.
   
   - w dniach od 28.02.
2003 r. do 20.03.2003 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez miasto Kraków na czas nie oznaczony, w trybie bezprzetargowym, na rzecz "Budostalu-5" Spółka Akcyjna, stanowiącej część działki nr 41/2, obręb 8-Śródmieście, położonej przy al. 29 Listopada, o pow. 1 800 m2., objętej KW 185324, będącej własnością miasta Krakowa, z przeznaczeniem do użytkowania na cel: zaplecze budowy.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Polecamy

Wideo