Ogłoszenie o przetargu

Redakcja
1. drugi przetarg na sprzedaż garażu Nr 1 o powierzchni użytkowej 29,41 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Staffa nr 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 20.09.2103 r. udziału wynoszącego 16/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 443/11 o 76531/9.

Cena wywoławcza wynosi: 41 000,00 zł
w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej: 6 412,00 zł
Wadium: 8 000,00 zł
Garaż położony w przyziemiu budynku wielomieszkaniowego. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizacyjną. Posadzka w garażu jest cementowa. Garaż nie posiada kanału rewizyjnego. Drzwi garażu są drewniane i wymagają konserwacji.
W zachodniej części garażu znajduje się filar nośny wraz z belką stropową przedzielający pomieszczenie na dwie części.
Garaż wymaga wykonania napraw ubytków tynku, remontu bramy wjazdowej, odświeżenia powłok malarskich oraz oczyszczenia posadzki.
Dojazd do garażu odbywa się od strony ul. L. Staffa po istniejącej i urządzonej drodze wewnętrznej. Z prawem własności garażu i współużytkowaniem wieczystym nieruchomości gruntowej wiąże się ustanowienie odpłatnie służebności przejazdu i przechodu na części nieruchomości oznaczonej nr działki 443/40 o powierzchni 1,3539 ha, objętej KW KR1P/00217588/4, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, po urządzonym szlaku komunikacyjnym składającym się z drogi dojazdowej i placu manewrowego. Nabywca garażu ustalony w wyniku przetargu będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków jednorazowej opłaty w wysokości 4 063,82 zł brutto płatnej jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego. Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi służebnej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21.04.2009 r.
2. drugi przetarg na sprzedaż garażu Nr 2 o powierzchni użytkowej 50,86 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym Nr 25 w os. Albertyńskim, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17.12.2102 udziału wynoszącego 20/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 88 o powierzchni 0.0687 ha, położonej w obrębie 7, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW 77392
Cena wywoławcza wynosi: 41 920,00
w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 4 485,00 zł
Wadium: 8 000,00 zł
Garaż położony jest w przyziemiu budynku wielomieszkaniowego.
Posiada 2 stanowiska postojowe w układzie szeregowym (wyjazd ze stanowiska nr 2 w głębi, możliwy jest tylko w przypadku wyjazdu samochodu ze stanowiska nr 1).
Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Posadzka jest betonowa, ściany i sufity tynkowane i malowane, nie posiada kanału naprawczego. Brama wjazdowa jest czteroskrzydłowa drewniana o szer. 3,20 m (składana). Garaż posiada okienka. Przez garaż przebiegają rury c.o. zakończone zaworami. Nabywca garażu zobowiązany będzie do jego udostępnienia odpowiednim służbom w celu konserwacji sieci lub usunięcia awarii. Garaż wymaga wykonania drobnych napraw ubytków tynku, remontu bramy wjazdowej, odświeżenia powłok malarskich oraz oczyszczenia posadzki. Dojazd do garażu odbywa się drogą osiedlową, a następnie obniżonym (odwodnionym) podjazdem betonowym.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21.04.2009 r.
3. drugi przetarg na sprzedaż boksów garażowych położonych w budynku wielomieszkaniowym nr 2 w osiedlu Centrum D wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17.09.2103 r. udziału wynoszącego 4/10000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 85 o powierzchni 0.1419 ha, położonej w obrębie 51, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00075555/6 do każdego boksu.
- boks garażowy Nr B-1 o powierzchni użytkowej 3,32 m2. Cena wywoławcza wynosi 3 300,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 219,00 zł. Wadium wynosi 660 zł.
- boks garażowy Nr B-3 o powierzchni użytkowej 2,88 m2. Cena wywoławcza wynosi 2 880,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 219,00 zł. Wadium wynosi 570 zł.
- boks garażowy Nr B-7 o powierzchni użytkowej 3,02 m2. Cena wywoławcza wynosi 2 970,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 219,00 zł. Wadium wynosi 590 zł.
- boks garażowy Nr B-8 o powierzchni użytkowej 3,15 m2. Cena wywoławcza wynosi 3 150,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 219,00 zł. Wadium wynosi 630 zł.
- boks garażowy Nr B-9 o powierzchni użytkowej 3,02 m2. Cena wywoławcza wynosi 2 970,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 219,00 zł. Wadium wynosi 590 zł.
- boks garażowy Nr B-10 o powierzchni użytkowej 3,02 m2. Cena wywoławcza wynosi 2 970,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 219,00 zł. Wadium wynosi 590 zł.
- boks garażowy Nr B-11 o powierzchni użytkowej 3,15 m2. Cena wywoławcza wynosi 3 150,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 219,00 zł. Wadium wynosi 630 zł.
- boks garażowy Nr B-12 o powierzchni użytkowej 3,02 m2. Cena wywoławcza wynosi 2 970,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 219,00 zł. Wadium wynosi 590 zł.
- boks garażowy Nr B-15 o powierzchni użytkowej 3,04 m2. Cena wywoławcza wynosi 3 060,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 219,00 zł. Wadium wynosi 610 zł.
Opisane wyżej boksy garażowe położone są w piwnicy budynku wielomieszkaniowego w os. Centrum D Nr 2. Spełniają kryteria samodzielności lokali określonych w ustawie o własności lokali. Lokale stanowią boksy oddzielone od sąsiednich metalową siatką, od frontu wydzielone są metalową siatką i drzwiami z ramy stalowej. Podłoga jest betonowa, ściany zewnętrzne tynkowane i malowane, częściowo pokryte lamperią, wymagają remontu. Okna w boksach są małe, stolarka drewniana. Wejście do lokali odbywa się z klatki schodowej i z korytarza piwnicznego, brak dostępu bezpośrednio z ulicy. Ze względu na małą powierzchnię lokale można wykorzystać jako boksy motorowe, rowerowe. Lokale wyposażone są w instalacje elektryczną, natomiast instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania dostępna jest w korytarzu w piwnicy.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7.04.2009 r.
4. piąty przetarg na sprzedaż boksu garażowego Nr B-12 położonego w budynku przy ul. Ugorek nr 1, o powierzchni użytkowej 6,65 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 25.08.2103 r. udziału wynoszącego 6/10000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 202/3 o powierzchni 0.1961 ha, położonej wKR1P/00075682/5
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 480,00 zł
w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 275,00 zł
Wadium: 1 200,00 zł
Boks garażowy położony jest w parterze budynku wielomieszkaniowego. Powierzchnia użytkowa wynosi 6,65 m2. Wymiary boksu 1,76 x 3,78 m. Wyposażony jest w instalację elektryczną. oraz c.o. Posadzka w garażu jest betonowa, ściany i sufity tynkowane i malowane. Garaż nie posiada kanału naprawczego. Brama wjazdowa jednoskrzydłowa drewniana. Boks wymaga wykonania drobnych napraw ubytków tynku, remontu bramy wjazdowej, odświeżenia powłok malarskich oraz oczyszczenia posadzki. Dojście do boksu garażowego odbywa się od ul. Ugorek drogą wewnętrzną poprzez przełączkę a następnie chodnikiem, po terenie działki nr 202/56, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.04.2008 r. drugi przetarg odbył się w dniu 24.07.2008 r, trzeci w dniu 7.10.2008 r, czwarty w dniu 7.04.2009 r.
5. pierwszy przetarg na sprzedaż garażu oznaczonego Nr G - 21 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, o powierzchni użytkowej 18,24 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 13.03.2101 r. udziału wynoszącego 1/30 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 186/10 o powierzchni 0.0603 ha, położonej w obrębie 17, jednostka ewidencyjna Śródmieście w rejonie ul. Masarskiej, objętej KW KR1P/00154400/3
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30 000,00 zł
w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 15 778,00 zł
Wadium: 6 000,00 zł
Garaż Nr G21 o powierzchni użytkowej 18,24 m2 położony jest w zespole garaży w rejonie ul. Masarskiej.
Posiada on bramę wjazdową uchylną z blachy trapezowej. Posadzka w garażu jest betonowa. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Stan techniczny garażu - średni. Ściany i podłoga wymagają odświeżenia.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a dojazd do garażu odbywa się urządzoną drogą wewnętrzną od strony ul. Masarskiej, po terenie części działki oznaczonej nr 186/12 o powierzchni 0,5037 ha, objętej KW KR1P/00189121/7, położonej w obrębie 17 jednostka ewidencyjna Śródmieście, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.
W zawiązku z tym na rzecz nabywcy garażu ustanowiona zostanie odpłatna służebność przejazdu i przechodu. Nabywca garażu ustalony w wyniku przetargu będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków jednorazowej opłaty w wysokości 2 zł brutto płatnej jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego. Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi służebnej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.
6. pierwszy przetarg na sprzedaż boksu garażowego Nr G003 położonego w budynku w os. Szkolnym Nr 33, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, o powierzchni użytkowej 6,05 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 119 o powierzchni 0,1572 ha, położonej w obrębie 45, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00076773/7
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 000,00 zł
w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 665,00 zł
Wadium: 1 400,00 zł
Boks garażowy położony jest w parterze budynku wielomieszkaniowego. Powierzchnia użytkowa wynosi 6,05 m2, wymiary boksu to: 1,78 m x 3,38 m natomiast wysokość wynosi 3,80 m.
Wejście do lokalu znajduje się obok wejścia do klatki III. Brama wjazdowa jednoskrzydłowa drewniana, obita blachą, szerokości 90 cm. Nad drzwiami znajduje się otwór okienny zabezpieczony metalową płytą. Posadzka w garażu jest betonowa, ściany i sufit pomalowane farbą emulsyjną. Garaż nie posiada kanału naprawczego. Lokal wyposażony jest w instalację oświetleniową.
Boks wymaga odświeżenia powłok malarskich i drzwi wejściowych oraz oczyszczenia posadzki.
Dojście do boksu garażowego odbywa się od ul. Struga wewnętrzną drogą asfaltową, po terenie działki nr 43, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.
7. drugi przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 351/362 o powierzchni 0,0033 ha położonej w obrębie 55 jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Jerzmanowskiego objętej KW KR1P/00181310/3.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 290,00 zł brutto, w tym 22% podatku VAT
Wadium: 1 400,00 zł
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 15.07.2008 r. wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Rozbudowa zespołu garaży o kolejny boks garażowy wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 351/362 obr. 55 Podgórze oraz z wjazdem z działki nr 351/386 obr. 55 Podgórze położonych przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie". Decyzja jest ostateczna.
Z przedmiotową decyzją można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29 pok. 413 w godz. pracy urzędu.
Nieruchomość jest niezabudowana, nieużytkowana, nieogrodzona, stanowi teren płaski. Działka położona jest w ciągu zespołu garaży. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa zespołu garażowego oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, wyposażony jest w podstawowe media (sieci wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa).
Przez działkę nr 351/362 przebiegają sieci energetyczne stanowiące przyłącze do zespołu garaży zlokalizowanych na działkach sąsiednich. Na ścianie ostatniego garażu w granicy działki nr 351/362 umieszczona jest skrzynka rozdzielcza energii elektrycznej.
Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Jerzmanowskiego drogą wewnętrzną utwardzoną położoną na działkach nr 351/386 i 351/397 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, które zostaną obciążone odpłatną służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej nr 351/362. Nabywca ustalony w wyniku przetargu zobowiązany będziedo uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków jednorazowej opłaty ztytułu ustanowienia służebności gruntowej w wysokości 1 415,20 zł brutto - płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7.04.2009 r.
Opisane wyżej nieruchomości wolne są od obciążeń. Opisane wyżej garaże nie posiadają sporządzonych świadectw charakterystyki energetycznej.
Osoby zainteresowane nabyciem garaży mogą je oglądać w niżej podanych terminach:
- ul. Staffa 3 garaż G1 - 3.07.2009 r. w godz. 1430-1530
- os. Albertyńskie garaż Nr 2 - 3.07.2009 r. w godz. 1400-1500
- os. Centrum D2 boksy garażowe - 7.07.2009 r. w godz. 1400-1500
- ul. Ugorek 1 boks garażowy B12 - 3.07.2009 r. w godz. 800-900
- ul. Masarska garaż G21 - 10.07.2009 r. w godz. 1400-1500
- os. Szkolne 33 garaż G003 - 2.07.2009 r. w godz. 1400-1500
Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 23 lipca 2009 r. w pok. 416 IV p.:
- poz. 1 - o godz. 900
-poz. 2 - o godz. 930
- poz. 3 - o godz. 1000
- poz. 4 - o godz. 1030
- poz. 5 - o godz. 1100
- poz. 6 - o godz. 1130
- poz. 7 - o godz. 1200
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości (poz. 7) lub Nr budynku i garażu;
- przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 20 lipca 2009 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
- w gotówce wpłacane w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 - parter najpóźniej do dnia 20 lipca 2009 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godz. od 800-1500
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Sprzedaż garaży zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych opisanych w poz. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 wynosi 25% ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziałów w nieruchomości gruntowych wynoszą 3% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu.
Pierwsza opłata, opłaty roczne oraz opłata z tytułu ustanowienia służebności przejazdu i przechodu opodatkowane są według stawki 22% podatku VAT. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT są płatne z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
Cena nabycia garaży wraz z pierwszą opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, opłatą z tytułu ustanowienia służebności przejazdu i przechodu (poz. 1 i 5) i należnym podatkiem VAT oraz cena nabycia nieruchomości gruntowej (poz. 7) oraz opłata z tytułu ustanowienia służebności wraz z podatkiem VAT płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Szczegółowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 012 616-9808, w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Przetargi na Nieruchomości/
Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym wyzwaniem dla firm

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie