Ogłoszenie o przetargu

Redakcja
1. pierwszy przetarg na sprzedaż garażu nr 3 położonego w budynku przy ul. Friedleina nr 28a, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, opowierzchni użytkowej 15,32 m2, wraz zoddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 6/1000 części nieruchomościgruntowej oznaczonej nr działki 113/5 o powierzchni 0,0860 ha, położonej wobrębie 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej KW KR1P/00156853/7.

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż

Cena wywoławcza wynosi: 27 000,00 zł
w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej: 4 902,00 zł
Wadium: 5 000,00 zł
Garaż położony jest w parterze budynku wielomieszkaniowego. Powierzchnia użytkowa wynosi 15,32 m2, wymiary garażu to: 3,03-3,15 m x 4,97 m, natomiast wysokość pomieszczenia w świetle wynosi 2,18 m. Wjazd do lokalu znajduje się obok wejścia do klatki schodowej nr 1 - jest to trzeci garaż licząc od lewej strony budynku. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa drewniana, o szerokości 2,20 m. Posadzka w garażu jest betonowa, spękana, ściany i sufit tynkowane i malowane. Garaż nie posiada kanału naprawczego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, kanalizacyjną - kratka ściekowa oraz c.o. Garaż wymaga remontu, odświeżenia powłok malarskich, odnowienia drzwi wejściowych oraz oczyszczenia posadzki.
Dojazd do garażu odbywa się od ul. Friedleina, drogą wewnętrzną urządzoną częściowo z kostki betonowej, częściowo asfaltową po terenie działek nr 113/6, do której Gmina Miejska Kraków nie posiada tytułu własności ani służebności przejazdu i 113/4 obr. 45 Krowodrza
2. pierwszy przetarg na sprzedaż boksu garażowego nr B2 położonego w budynku w os. Zgody nr 8, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, o powierzchni użytkowej 6,69 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 2/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 168 o powierzchni 0,0926 ha, położonej w obrębie 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00078458/7
Cena wywoławcza wynosi: 7 800,00 zł
w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 740,00 zł
Wadium: 1 500,00 zł
Boks garażowy położony jest w parterze budynku wielomieszkaniowego. Powierzchnia użytkowa boksu wynosi 6,69 m2, wymiary to: 1,66 m x 4,03 m. Wymiary lokalu oraz brak bezpośredniego wjazdu z ulicy uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotowego boksu garażowego do parkowania samochodu.
Boks garażowy wyposażony jest w instalację elektryczną. Przez boks przebiegają rury c.o, z zaworami oraz rury kanalizacyjne nie ograniczające jego możliwości użytkowych. Nabywca boksu zobowiązany będzie do udostępnienia go odpowiednim służbom w celu konserwacji sieci lub usunięcia awarii.
Posadzka jest betonowa, ściany i sufity tynkowane, drzwi drewniane. Boks wymaga wykonania naprawy ubytków tynku, odświeżenia powłok malarskich oraz oczyszczenia posadzki.
Dojście do boksu możliwe jest przez klatkę schodową nr II budynku mieszkaniowego - zarówno od strony ul. Rydza - Śmigłego, jak i od strony podwórza.
3. pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Górali nr 5, oznaczonego nr U1 o powierzchni użytkowej 15,15 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17.12.2101 r. udziału wynoszącego 4/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 105 o powierzchni 0,1430 ha, położonej w obrębie 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00079846/1.
Cena wywoławcza wynosi: 6 000,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 2 317,00 zł
Wadium: 1 200,00 zł
Lokal użytkowy oznaczony nr U1 położony w budynku wielomieszkaniowym w os. Górali nr 5 stanowi pustostan.
Opisany wyżej lokal użytkowy położony jest w piwnicy budynku wielorodzinnego w Krakowie w os. Górali nr 5. Wejście do budynku odbywa się z ulic Żeromskiego i Obrońców Krzyża przez drzwi wejściowe do klatki schodowej. Na parterze klatki schodowej znajdują się drzwi do piwnicy, w której zlokalizowany jest lokal U1. Do lokalu prowadzi długi korytarz piwniczny. Posadzka w przedmiotowym lokalu jest betonowa. Ściany murowane z cegły, nieotynkowane. Lokal posiada szacht okienny. W lokalu znajduje się pion kanalizacyjny, instalacja elektryczna oraz rury instalacyjne wodne.
Stan techniczny lokalu jest słaby, lokal wymaga przeprowadzenia remontu
4. trzeci przetarg na sprzedaż boksów garażowych położonych w budynku wielomieszkaniowym nr 2 w osiedlu Centrum D wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17.09.2103 r. udziału wynoszącego 4/10000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 85 o powierzchni 0.1419 ha, położonej w obrębie 51, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00075555/6 do każdego boksu.
- boks garażowy nr B-1 o powierzchni użytkowej 3,32 m2. Cena wywoławcza wynosi 2 970,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 195,00 zł. Wadium wynosi 590 zł
- boks garażowy nr B-3 o powierzchni użytkowej 2,88 m2. Cena wywoławcza wynosi 2 592,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 197,00 zł. Wadium wynosi 510 zł
- boks garażowy nr B-7 o powierzchni użytkowej 3,02 m2. Cena wywoławcza wynosi 2 673,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 197,00 zł. Wadium wynosi 530 zł
- boks garażowy nr B-8 o powierzchni użytkowej 3,15m2. Cena wywoławcza wynosi 2 835,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 197,00 zł. Wadium wynosi 560 zł
- boks garażowy nr B-9 o powierzchni użytkowej 3,02 m2. Cena wywoławcza wynosi 2 673,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 197,00 zł. Wadium wynosi 530 zł
- boks garażowy nr B-10 o powierzchni użytkowej 3,02 m2. Cena wywoławcza wynosi 2 673,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 197,00 zł. Wadium wynosi 530 zł
- boks garażowy nr B-11 o powierzchni użytkowej 3,15 m2. Cena wywoławcza wynosi 2 835,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 197,00 zł. Wadium wynosi 560 zł
- boks garażowy nr B-12 o powierzchni użytkowej 3,02 m2. Cena wywoławcza wynosi 2 673,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 197,00 zł. Wadium wynosi 530 zł
- boks garażowy nr B-15 o powierzchni użytkowej 3,04 m2. Cena wywoławcza wynosi 2 754,00 zł w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 197,00 zł. Wadium wynosi 550 zł
Opisane wyżej boksy garażowe położone są w piwnicy budynku wielomieszkaniowego w os. Centrum D nr 2. Spełniają kryteria samodzielności lokali określonych w ustawie o własności lokali. Lokale stanowią boksy oddzielone od sąsiednich metalową siatką, od frontu wydzielone są metalową siatką i drzwiami z ramy stalowej. Podłoga jest betonowa, ściany zewnętrzne tynkowane i malowane, częściowo pokryte lamperią, wymagają remontu. Okna w boksach są małe, stolarka drewniana. Wejście do lokali odbywa się z klatki schodowej i z korytarza piwnicznego, brak dostępu bezpośrednio z ulicy. Ze względu na małą powierzchnię lokale można wykorzystać jako boksy motorowe, rowerowe. Lokale wyposażone są w instalacje elektryczną, natomiast instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania dostępna jest w korytarzu w piwnicy.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7.04.2009 r., drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 23 lipca 2009 r.
5. drugi przetarg na sprzedaż boksu garażowego nr G003 położonego w budynkuw os. Szkolnym nr 33, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, o powierzchni użytkowej 6,05 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 119 o powierzchni 0,1572 ha, położonej w obrębie 45, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00076773/7
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 600,00 zł
w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 532,00 zł
Wadium: 1 100,00 zł
Boks garażowy położony jest w parterze budynku wielomieszkaniowego. Powierzchnia użytkowa wynosi 6,05 m2, wymiary boksu to: 1,78 m x 3,38 m natomiast wysokość wynosi 3,80 m.
Wejście do lokalu znajduje się obok wejścia do klatki III. Brama wjazdowa jednoskrzydłowa o szerokości 90 cm, drewniana, obita blachą. Nad drzwiami znajduje się otwór okienny zabezpieczony metalową płytą. Posadzka w garażu jest betonowa, ściany i sufit pomalowane farbą emulsyjną. Garaż nie posiada kanału naprawczego. Lokal wyposażony jest w instalację oświetleniową.
Boks wymaga odświeżenia powłok malarskich i drzwi wejściowych oraz oczyszczenia posadzki.
Dojście do boksu garażowego odbywa się od ul. Struga wewnętrzną drogą asfaltową, po terenie działki nr 43, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 23 lipca 2009 r.
6. trzeci przetarg na sprzedaż garażu nr 1 o powierzchni użytkowej 29,41 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Staffa nr 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 20.09.2103 r. udziału wynoszącego 16/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 443/11 o powierzchni 0.0643 ha, w obrębie 3, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00076531/9.
Cena wywoławcza wynosi: 28 700,00 zł
w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej: 4 489,00 zł
Wadium: 5 700,00 zł
Garaż położony w przyziemiu budynku wielomieszkaniowego. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizacyjną. Posadzka w garażu jest cementowa. Garaż nie posiada kanału rewizyjnego. Drzwi garażu są drewniane i wymagają konserwacji. W zachodniej części garażu znajduje się filar nośny wraz z belką stropową przedzielający pomieszczenie na dwie części.
Garaż wymaga wykonania napraw ubytków tynku, remontu bramy wjazdowej, odświeżenia powłok malarskich oraz oczyszczenia posadzki.
Dojazd do garażu odbywa się od strony ul. L. Staffa po istniejącej i urządzonej drodze wewnętrznej. Z prawem własności garażu i współużytkowaniem wieczystym nieruchomości gruntowej wiąże się ustanowienie odpłatnie służebności przejazdu i przechodu na części nieruchomości oznaczonej nr działki 443/40 o powierzchni 1,3539 ha, objętej KW KR1P/00217588/4, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, po urządzonym szlaku komunikacyjnym składającym się z drogi dojazdowej i placu manewrowego. Nabywca garażu ustalony w wyniku przetargu będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków jednorazowej opłaty w wysokości 4 063,82 zł brutto płatnej jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego. Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi służebnej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21.04.2009 r., drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 23 lipca 2009 r.
7. trzeci przetarg na sprzedaż garażu nr 2 o powierzchni użytkowej 50,86 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym nr 25 w os. Albertyńskim, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17.12.2102 udziału wynoszącego 20/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 88 o powierzchni 0.0687 ha, położonej w obrębie 7, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW 77392
Cena wywoławcza wynosi: 29 344,00 zł
w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 3 140,00 zł
Wadium: 5 800,00 zł
Garaż położony jest w przyziemiu budynku wielomieszkaniowego.
Posiada 2 stanowiska postojowe w układzie szeregowym (wyjazd ze stanowiska nr 2 w głębi, możliwy jest tylko w przypadku wyjazdu samochodu ze stanowiska nr 1).
Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Posadzka jest betonowa, ściany i sufity tynkowane i malowane, nie posiada kanału naprawczego. Brama wjazdowa jest czteroskrzydłowa drewniana o szer. 3,20 m (składana). Garaż posiada okienka. Przez garaż przebiegają rury c.o., zakończone zaworami. Nabywca garażu zobowiązany będzie do jego udostępnienia odpowiednim służbom w celu konserwacji sieci lub usunięcia awarii. Garaż wymaga wykonania drobnych napraw ubytków tynku, remontu bramy wjazdowej, odświeżenia powłok malarskich oraz oczyszczenia posadzki. Dojazd do garażu odbywa się drogą osiedlową, a następnie obniżonym (odwodnionym) podjazdem betonowym.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21.04.2009 r., drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 23 lipca 2009 r.
8. drugi przetarg na sprzedaż garażu dwustanowiskowego nr 3 położonego w budynku w os. Albertyńskim nr 31, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, o powierzchni użytkowej 43,64 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 27.08.2103 r. udziału wynoszącego 18/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 99 o powierzchni 0,0688 ha, położonej w obrębie 7, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00077984/6
Cena wywoławcza wynosi: 28 000,00
w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej: 3 960,00 zł
Wadium: 5 600,00 zł
Garaż nr 3 położony jest w przyziemiu budynku wielomieszkaniowego. Wysokość pomieszczenia w świetle wynosi 2,33 m.
Garaż posiada dwa stanowiska postojowe w układzie szeregowym - wyjazd ze stanowiska nr 2 w głębi, możliwy jest tylko w przypadku wyjazdu samochodu ze stanowiska nr 1 (użytkowanie zależne). Do lokalu prowadzi brama garażowa czteroskrzydłowa drewniana o szerokości 3,20 m (składana). Garaż wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Przez garaż przebiegają rury c.o. z zaworami ograniczające wysokość garażu do ok. 2 m, lecz nieograniczające możliwości użytkowych garażu. Nabywca garażu zobowiązany będzie do udostępnienia garażu odpowiednim służbom w celu konserwacji sieci lub usunięcia awarii.
Posadzka jest betonowa, ściany i sufit tynkowane i malowane. W lokalu brak kanału naprawczego. Garaż posiada dwa małe okna drewniane, od zewnątrz zabezpieczone metalowymi kratami Garaż wyposażony jest w zlew jednokomorowy.
Wymaga wykonania drobnych napraw - remontu bramy wjazdowej, odświeżenia powłok malarskich oraz oczyszczenia posadzki.
Dojazd do garażu odbywa się z ul. Pokrzywki drogą osiedlową,  a  następnie  obniżonym (odwodnionym) podjazdem betonowym po terenie działki nr 83, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 4 sierpnia 2009 r.
9. drugi przetarg na sprzedaż garażu położonego w zespole garaży przy ul. Kościuszkowców, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonego nr 8 o powierzchni użytkowej 13,96 m2, wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej, na której jest położony, o powierzchni 0,0020 ha, oznaczonej nr działki 116/8 obręb 44 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00216350/0
Cena wywoławcza wynosi: 12 400,00 zł
Wadium: 2 400,00 zł
Nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 116/8 o pow. 0,0020 ha zabudowana jest garażem nr 8 położonym w zespole garaży usytuowanym na podwórku budynku przy ul. Kościuszkowców 4. Garaż składa się z jednego pomieszczenia. Posadzka w garażu jest betonowa, ściany tynkowane i malowane emulsyjnie. Wymagają uzupełnienia ubytków, a także oczyszczenia i odmalowania. Dach wymaga naprawy. Garaż wyposażony jest w dwuskrzydłową drewnianą bramę wjazdową oraz instalację elektryczną. Dojazd do garażu odbywa się po istniejącym szlaku drogowym wysypanym żwirem, od ul. Kościuszkowców do granicy działki nr 116/8 zabudowanej garażem. W związku z tym na rzecz nabywcy garażu ustanowiona zostanie odpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działki nr 116/2 i nr 116/5 po istniejącej drodze wewnętrznej, prowadzącej do sąsiednich garaży. Nabywca garażu ustalony w wyniku przetargu będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków jednorazowej opłaty w wysokości 878,40 zł brutto płatnej jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego. Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi służebnej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 4 sierpnia 2009 r.
10. trzeci przetarg na sprzedaż garażu oznaczonego nr G 14 położonego w zespole garaży przy ul. Spadochroniarzy o powierzchni użytkowej 9,07 m2 o wymiarach (5,69m x 2,70 m) wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego do dnia 18.05.2094 r. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 14/77 o powierzchni 0,0019 ha w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00208217/7 na której położony jest przedmiotowy garaż oraz prawa użytkowania wieczystego do dnia 19.10.2092 r. udziału wynoszącego 10/2000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 14/234 o powierzchni 0,07782 ha w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00186593/5 będącej drogę dojazdową wraz z placem manewrowym, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków.
Cena wywoławcza wynosi: 19 253,00 zł
w tym cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę z placem manewrowym wynosi 9 613,20 netto + 22 % podatku VAT.
Wadium: 3 800,00 zł
Garaż nr G 14 położony jest w zespole garaży przy ul. Spadochroniarzy 79, dojazd odbywa się nieutwardzoną drogą dojazdową oraz placem manewrowym. Garaż posiada dwuskrzydłową bramę metalową, ściany i sufit stanowią tynki typowe cementowo-wapienne malowane farbą emulsyjną, na podłodze jest betonowa posadzka. W garażu brak okien. Stan techniczny garażu dobry, lokal wymaga remontu polegającego na odświeżeniu ścian, uzupełnieniu braków w tynkach, wymiany częściowo skorodowanej bramy wjazdowej. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wynoszą 3% co stanowi kwotę 30,16 zł dla działki nr 14/77 i 61,77 zł dla udziału w działce nr 14/234.
Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbył się w dniu 7 kwietnia 2009 r., drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 4 sierpnia 2009 r.
Opisane wyżej nieruchomości wolne są od obciążeń. Opisane wyżej garaże nie posiadają sporządzonych świadectw charakterystyki energetycznej.
Osoby zainteresowane nabyciem garaży mogą je oglądać w niżej podanych terminach:
- ul. Friedleina nr 28a garaż nr 3 - w dniu 9.10.2009 r. - w godz. 14.00 - 15.00,
- os. Zgody nr 8 boks garażowy B2 - w dniu 9.10.2009 r. - w godz. 14.30 - 15.30,
- os. Górali 5 lokal użytkowy U1 - w dniu 9.10.2009 r. - w godz. 14.30 - 15.30,
- os. Centrum D2 boksy garażowe - w dniu 8.10.2009 r. - w godz. 14.00 - 15.00,
- os. Szkolne 33 garaż G003 - w dniu 8.10.2009 r. - w godz. 14.30 - 15.30,
- ul. Staffa nr 3 garaż nr 1 - w dniu 9.10.2009 r. - od godz. 14.30 - 15.30,
- os. Albertyńskie 25 garaż G 2 - w dniu 8.10.2009 r. - od godz. 13.30 - 14.30
- os. Albertyńskim nr 31 garaż G 3 - w dniu 8.10.2009 r. - w godz. 14.30 - 15.30,
- ul. Kościuszkowców garaż nr 8 - w dniu 9.10.2009 r. - w godz. 14.30 - 15.30
- ul. Spadochroniarzy garaż nr 14 - w dniu 9.10.2009 r. - w godz. 14.30 - 15.30
Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 20 października 2009 r. w Sali konferencyjnej na parterze:
- poz. 1 - o godz. 9.00
- poz .2 - o godz. 9.30
- poz. 3 - o godz. 10.00
- poz .4 - o godz. 10.30
- poz. 5 - o godz. 11.00
- poz. 6 - o godz. 11.30
- poz. 7 - o godz. 12.00
- poz. 8 - o godz. 12.30
- poz. 9 - o godz. 13.00
- poz. 10 - o godz. 13.30
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nr budynku i garażu
- przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3 - 4, prowadzony w PEKAO S.A. nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 15 października 2009 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa,
- w gotówce wpłacane w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3- 4 - parter najpóźniej do dnia 15 października 2009 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Sprzedaż garaży zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych opisanych w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wynosi 25% ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziałów w nieruchomości gruntowych wynoszą 3 % ceny nieruchomości ustalonej w przetargu.
Pierwsza opłata, opłaty roczne oraz opłata z tytułu ustanowienia służebności przejazdu i przechodu opodatkowane są według stawki 22% podatku VAT. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT są płatne z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
Cena nabycia garaży wraz z pierwszą opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i należnym podatkiem VAT płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Szczegółowe informacje odnośnie do zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 012 616-9808, w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Przetargi na Nieruchomości/
Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym wyzwaniem dla firm

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie