Ogłoszenie o przetargu

Redakcja
1. pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 32 położonego przy al. Słowackiego nr 11B o powierzchni użytkowej 18,92 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 29.01.2103 r. udziału wynoszącego 8/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 11/13 o powierzchni 0,0511 ha, obręb 59 Śródmieście, objętej KW

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż Nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

KR1P/00079775/2.

Cena wywoławcza wynosi: 120 037,00 zł, w tym:

- cena lokalu mieszkalnego wynosi 108 012,00 zł

- cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 12 025,00**

Wadium: 23 000,00 zł.

Lokal położony na trzecim piętrze budynku. Składa się z pokoju o pow. 13,58 m2, łazienki o pow. 2,68 m² i przedpokoju o pow. 2,66 m². W lokalu tym nie ma balkonu. Wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania. Budynek przy al. Słowackiego 11B nie jest wpisany do rejestru zabytków decyzją indywidualną ani do gminnej ewidencji zabytków. Budynek znajduje się na terenie układu urbanistycznego wewnątrz rdzenia Twierdzy Kraków, który jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-69/M oraz na obszarze Miasta Pomnika.

2. pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 25 położonego przy ul. Staffa nr 9 o powierzchni użytkowej 37,60 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.12.2100 r. udziału wynoszącego 18/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 443/13 o powierzchni 0,0641 ha obręb 3 Krowodrza, objętej KW KR1P/00077271/5.

Cena wywoławcza wynosi: 250 416,00 zł, w tym:

- cena lokalu mieszkalnego wynosi 237 960,00 zł

- cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 12 456,00**

Wadium: 45 000,00 zł.

Lokal położony jest na trzecim piętrze budynku. Składa się z pokoju o pow. 21,05 m², kuchni o pow. 7,83 m², łazienki z wc o pow. 2,90 m² i przedpokoju o pow. 5,82 m². W lokalu tym jest balkon. Wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, domofonową.

3. pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Dębowej nr 4/6 o powierzchni użytkowej 33,11 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 22.04.2102 r. udziału wynoszącego 50/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 393/1 o powierzchni 0,0243 ha obręb 10 jednostka ewidencyjna Podgórze objętej KW KR1P/00149980/4.

Cena wywoławcza wynosi: 213 057,00 zł, w tym:

- cena lokalu mieszkalnego wynosi 203 243,00 zł

- cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 9 814,00 zł

Wadium: 42 000,00 zł.

Lokal położony na parterze budynku. Składa się z pokoju o pow. 15,78 m², kuchni o pow. 9,53 m², łazienki o pow. 3,65 m² i przedpokoju o pow. 4,15 m². W lokalu tym nie ma balkonu. Wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, domofonową, ogrzewanie - piec kaflowy z wkładem elektrycznym. Budynek przy ul. Dębowej nr 4/6 nie jest wpisany do rejestru zabytków decyzją indywidualną, jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, położony jest na terenie układu urbanistycznego wewnątrz rdzenia Twierdzy Kraków, który jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-69/M.

4. pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 18 położonego przy ul. Daszyńskiego nr 13 o powierzchni użytkowej 21,69 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.09.2103 r. udziału wynoszącego 10/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 13/15 o powierzchni 0,0585 ha obręb 17 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00083417/6.

Cena wywoławcza wynosi: 151 185,00 zł, w tym:

- cena lokalu mieszkalnego wynosi 146 007,00 zł

- cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 5 178,00 zł

Wadium: 30 000,00 zł

Lokal położony na drugim piętrze budynku. Składa się z pokoju o pow. 15,17 m2, łazienki z wc o pow. 2,79 m2 i przedpokoju o pow. 3,73 m2. W lokalu tym nie ma balkonu. Wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Budynek przy ul. Daszyńskiego nr 13 nie jest wpisany do rejestru zabytków decyzją indywidualną, jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

5. drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19 położonego przy ul. Sołtyka nr 13 o powierzchni użytkowej 35,54 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.10.2101 r. udziału wynoszącego 48/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 53/1 o powierzchni 0,0402 ha obręb 52 Śródmieście, objętej KW KR1P/00083852/7.

Cena wywoławcza wynosi: 192 250,00 zł, w tym:

- cena lokalu mieszkalnego wynosi 160 163,00 zł

- cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 32 087,00 zł

Wadium: 38 000,00 zł.

Lokal położony jest na drugim piętrze budynku czterokondygnacyjnego. Składa się z 1 pokoju o pow. 17,83 m², kuchni o pow. 16,79 m² i wc o pow. 0,92 m². W lokalu tym nie ma łazienki tylko wc, nie ma także balkonu. Wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną, ogrzewanie - piece kaflowe na węgiel. Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 22.10.2009 r.

6.drugi przetarg na sprzedaż lokalu**mieszkalnego nr 31 położonego przyul. Zyblikiewicza nr 5 o powierzchni użytkowej 22,17 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 6.08.2103 r. udziału wynoszącego 2/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 96 o powierzchni 0,6459 ha obręb 2 Śródmieście, objętej**

KW KR1P/00073339/2,

Cena wywoławcza wynosi 123 970,00 zł, w tym:

- cena lokalu mieszkalnego wynosi 104 655,00 zł

- cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 19 315,00 zł

Wadium: 24 000,00 zł

Lokal położony jest na piątym piętrze budynku. Składa się z 1 pokoju o pow. 15,39 m², wc o pow. 1,86 m² i przedpokoju o pow. 4.92 m². W lokalu tym nie ma balkonu. Wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną, ogrzewanie - piec kaflowy na węgiel. Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 22.10.2009 r.

7. drugi przetarg na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strych oznaczonego jako STRYCH o powierzchni użytkowej 91,08 m2, położonego w budynku mieszkalnym oznaczonym nr 8 przy ul. Kotlarskiej w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, objętego KW KR1P/00413892/2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 104/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 100/1 o powierzchni 0,0468 ha, położonej w obrębie 17, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00351222/2

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 229 950,00 zł

Wadium: 45 000,00 zł.

Budynek mieszkalny jest czterokondygnacyjny, w zabudowie zwartej z poddaszem użytkowym. Konstrukcja budynku murowa. Strop strychowy jest drewniany, belkowy. Górną powierzchnię stropu stanowi polepa w postaci cegły pełnej, ułożonej na płask na zaprawie wapiennej. Konstrukcja więźby dachowej jest samonośna oparta na zewnętrznych ścianach budynku. Więźba dachowa wymaga remontu, częściowej wymiany krokwi, belek i słupów. Dach dwuspadowy, kryty papą na pełnym deskowaniu, widoczne zacieki deskowania pokrycia dachu. W miejscach zacieków występują stany zagrzybienia. Ogólny stan techniczny budynku jest dobry, stwierdzono niewielkie uszkodzenia stropu poddasza. Mury nośne budynku nie wykazują uszkodzeń na skutek ewentualnego przeciążenia.

W budynku mieszkalnym nr 8 położonym przy ul. Kotlarskiej został wyodrębniony samodzielny lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - strych. Przedmiotowy lokal odpowiada wymogom określonym przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z 2000 r. z późn. zm.). Lokal ten stanowi pustostan.

Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku nr 8 przy ul. Kotlarskiej. Dojście do lokalu odbywa się klatką schodową w dobrym stanie. Posadzka w lokalu jest z cegły, ściany otynkowane, drzwi wejściowe z blachy. Strych składa się z dwóch poziomów, wejście na wyższy poziom odbywa się po drabinie.

Zgodnie z ekspertyzą konstrukcyjno-budowlaną wykonaną w m**arcu 2008 r., zabudowa strychu jest możliwa po spełnieniu warunków: remontu więźby dachowej i doprowadzeniu jej elementów konstrukcyjnych do stanu stateczności przy występowaniu najniekorzystniejszych obciążeń (śniegu), zapewnienia braku dodatkowych obciążeń elementów konstrukcyjnych więźby, zastosowania niezależnej konstrukcji stropu mieszkalnego opartego na murach nośnych budynku z uwagi na fakt, że istniejący strop nie może być wykorzystany jako strop mieszkalny poddasza. Ponadto nadbudowa oraz zmiana przeznaczenia strychu powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.** Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 22.10.2009 r.

8. pierwszy przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 351/169 o powierzchni 0,0048 ha, objętej KW KR1P/00183393/2, położonej w obrębie 55, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19 000,00 zł brutto, w tym 22% podatku VAT

Wadium: 3 800,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Miejska Kraków uzyskała decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn. "dobudowa garażu do istniejącego zespołu garaży na działce nr 351/169 obr. 55 jedn. ewid. Podgórze wraz z wjazdem na działce nr 351/430 obr. 55 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie". Decyzja jest ostateczna. Z przedmiotową decyzją można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i zamian ul. Kasprowicza 29, pok. 413.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do trójkąta. Działka od południa i od wschodu graniczy z zespołem garaży murowanych. Natomiast od północno-zachodniej strony przylega bezpo- średnio do ul. Jerzmanowskiego. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega przyłącz energetyczny niskiego napięcia do skrzynki rozdzielczej umieszczonej na ścianie ostatniego garażu od strony wschodniej oraz kanalizacja opadowa kD 200. Przez północno- wschodni narożnik działki przebiega sieć wodociągowa wD 50 oraz kanalizacja sanitarna ksD 150. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego.

9. pierwszy przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 67/5 o powierzchni 0,0729 ha objętej KW KR1P/00220488/7, położonej w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Pana Tadeusza.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190 000,00 zł brutto, w tym 22% podatku VAT. Wadium: 38 000,00 zł.

Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabłocie", zgodnie z którym położona jest w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonych na rysunku planu symbolem C14.P, z podstawowym przeznaczeniem pod: usługi nieuciążliwe, produkcję nieuciążliwą, handel detaliczny, obiekty biurowe, składy, magazyny.

Nieruchomość jest ogrodzona. Teren działki jest utwardzony. Od wschodu nieruchomość przylega do działki nr 67/15, na której zlokalizowane są zbiorniki z amoniakiem i skraplacze wyparne. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się obiekty produkcyjno- -usługowe oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Wzdłuż północno-wschodniego narożnika działki przebiega instalacja wodociągowa do obiektów usytuowanych na działkach nr 67/7 i 67/15. Instalacja ta nie pozostaje w eksploatacji MPWiK. Ponadto wzdłuż południowej i północnej granicy działki przebiega podziemna sieć energetyczna niskiego napięcia. W dziale III KW KR1P/00220488/7 wpisana jest służebność przejazdu i przechodu przez nieruchomość oznaczoną nr działki 67/5 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej nr działki 67/15.

10. pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Handlowym nr 7, oznaczonego nr U-101 o powierzchni użytkowej 12,42 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17 lipca 2102 r. udziału wynoszącego 5/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 25 o powierzchni 0,0496 ha, położonej w obrębie 51, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00078802/4.

Cena wywoławcza wynosi 15 000,00 zł, w tym:

- cena lokalu użytkowego wynosi 13 884,00 zł

- cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 1 116,00 zł

Wadium: 3 000,00 zł.

Lokal stanowi pustostan. Położony jest w piwnicy budynku wielorodzinnego, w klatce I. Wejście do klatki zabezpieczone domofonem. Wejście do lokalu jest obniżone w stosunku do poziomu spocznika klatki schodowej o ok. 20 cm - światło otworu drzwiowego wynosi ok. 1,70 m. Drzwi wejściowe i wewnętrzne drewniane płycinowe. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń i łazienki: pomieszczenie 1 o pow. 7,36 m2, pomieszczenie 2 o pow. 4,13 m2, łazienka o pow. 0,93 m2. Posadzka w przedmiotowym lokalu jest betonowa, na niej położona jest wykładzina dywanowa. Ściany i sufit tynkowane i malowane - powłoki zniszczone.

W pomieszczeniu 1 znajdują się dwa okna drewniane dwuskrzydłowe, od zewnątrz zabezpieczone kratą, umieszczone w szachcie doświetlającym. Łazienka wyposażona jest w: umywalkę, elektryczny ogrzewacz wody, muszlę klozetową. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oświetlenia i zasilania, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania (w pomieszczeniu 1 znajduje się kaloryfer żeberkowy). Przez lokal przebiegają rury c.o. z zaworami, w związku z czym nabywca lokalu będzie zobowiązany udostępnić lokal odpowiednim służbom w celu ich konserwacji lub naprawy. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Opisane wyżej nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości wymienionej w pkt. 9 - wolne są od obciążeń.**Lokale mieszkalne, strych oraz lokal użytkowy nie posiadają sporządzonych świadectw charakterystyki energetycznej. **

Osoby zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych i strychu mogą je oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem:

BOM nr 1 Rynek Kleparski 4 tel. 12 422 73 00 lokale mieszkalne położone przy al. Daszyńskiego, ul. Sołtyka, strych przy ul. Kotlarskiej,

BOM nr 6 ul. Izaaka nr 5 tel. 12 430-18-40 lokale mieszkalne położone przy al. Słowackiego, ul. Dębowej, ul. Zyblikiewicza

BOM nr 2 ul. Łobzowska 48 tel. 12 634-39-00 lokal mieszkalny położony przy ul. Staffa

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu użytkowego położonego w os. Handlowym nr 7 mogą go oglądać w dniu 14.01.2010 r. w godz. 14.00 - 15.00.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 28 stycznia 2010 r. w sali konferencyjnej pok. 1A na parterze.

poz. 1 - o godz. 9.00

poz. 2 - o godz. 9.30

poz. 3 - o godz.10.00

poz. 4 - o godz.10.30

poz. 5 - o godz.11.00

poz. 6 - o godz. 11.30

poz. 7 - o godz. 12.00

poz. 8 - o godz.12.30

poz. 9 - o godz. 13.00

poz. 10 - godz. 13.30

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłata na rachunek bankowy miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 25 stycznia 2010 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym miasta Krakowa.

- w gotówce w kasie Urzędu miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3/4 - parter najpóźniej do dnia 25 stycznia 2010 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach 8.40 - 15.15.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Sprzedaż lokali mieszkalnych, strychu oraz lokalu użytkowego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Jerzmanowskiego i ul. Pana Tadeusza podlega opodatkowaniu według 22% stawki podatku VAT.

Ze sprzedażą lokali mieszkalnych oraz lokalu użytkowego wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości grunto- wej, na której położony jest budynek. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości.

Rozliczenie ceny lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego oraz ceny udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.

Przed zawarciem umowy notarialnej nabywca winien uiścić cenę nabycia lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego oraz 25% ceny udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego wraz należnym podatkiem VAT.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości wynoszą 1% (lokale miesz- kalne) oraz 3% (lokal użytkowy) ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Pierwsza opłata oraz opłaty roczne opodatkowane są według stawki 22% podatku VAT. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Przetargi na Nieruchomości/

Prezydent miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Kraków dnia 18 grudnia 2009 r.

Centrum biznesu Jaworzyna Śląska

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie