Open Future International School – szkoła przyszłości, gdzie liczą się przede wszystkim wartości

Materiał partnera zewnętrznego
Tak jak od wielu lat w krajach zachodniej Europy i USA, tak i w Polsce rośnie zainteresowanie nowoczesną, efektywną i przyjazną dla dzieci edukacją. Choć w krajach typu Norwegia czy Finlandia uczniowie mogą taką otrzymać w szkołach publicznych, w naszym kraju wielu rodziców decyduje się na szkoły prywatne, aby zapewnić swoim dzieciom dobry start w dorosłość.

Właśnie z takiej potrzeby w 2013 roku powstała Open Future International School. Właściciele - Anna i Karol Tomczyk - poszukiwali dobrej szkoły dla swojej trójki dzieci, a ponieważ żadna nie spełniała ich oczekiwań, gdyż albo były za drogie, albo dyrekcja nie miała przekonującej wizji, postanowili skorzystać z najlepszych, światowych wzorców i w 2013 roku założyli przedszkole i szkołę podstawową Open Future. Po 7 latach działalności uczy się tu 259 uczniów, a od września wraz z trzema nowymi klasami pierwszymi, będzie ich prawie 300. Skąd takie zainteresowanie?

W Polsce od dłuższego już czasu słychać głosy, że tradycyjna edukacja nastawiona na indywidualną naukę pamięciową nie uczy dzieci podstawowych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w nowoczesnym, globalnym świecie: współpracy i komunikacji w wielonarodowych grupach, negocjacji, rozwiązywania multidyscyplinarnych (z wielu dziedzin wiedzy jednocześnie) problemów. Absolwenci tradycyjnych szkół potrafią wiedzę wykuć, ale nie chcą i nie lubią się uczyć, ani nie potrafią wiedzy wykorzystać do pracy. Okazuje się, że na świecie już od lat 60-tych XX wieku tysiące najlepszych nauczycieli wypracowuje przyjazne dla dzieci, ale jednocześnie bardzo skuteczne metody nauki w kilku tysiącach renomowanych, elitarnych szkół zrzeszonych w organizacji International Baccalaureate Organization (w skrócie IBO, z siedzibą w Szwajcarii). Ponieważ dzielenie się wiedzą, wsparcie i współpraca wpisane są w DNA organizacji IBO, ich edukatorzy chętnie dzielą się doświadczeniem z każdą szkołą, która zobowiąże się do wdrażania i wspólnego rozwijania metod pracy z uczniami - czyli zechce stać się kolejną IB World School.

International Baccalaureate Organization

Aby jak najpełniej rozwinąć talenty uczniów i przygotować ich do funkcjonowania w świecie za 10-20 lat, Open Future od początku postawiło sobie za zadanie wdrożyć właśnie te metody. Jest to dla każdej szkoły chcącej szczycić się logiem IB World School ogromne wyzwanie i wysiłek, gdyż metody pracy nauczycieli z uczniami muszą zostać, w porównaniu z tradycyjną edukacją, wywrócone „do góry nogami”. W szkołach IB to dzieci zadają pytania nauczycielom, którzy pomagają im znaleźć na nie odpowiedzi, asystują w rozwiązywaniu problemów, wymyślają zadania, w których w kreatywny sposób uczniowie mogą wykorzystać zdobytą wiedzę, a uczniowie nabywają trudnej umiejętności samodzielnego i obiektywnego ocenienia swoich wysiłków. To powoduje, że uczą się chętnie, a nauka to dla nich ciekawa zabawa. Poza doskonałą edukacją akademicką szkoły IB pracują nad postawą uczniów, którą najlepiej opisuje profil ucznia IB zawierający dziesięć cech: otwarty, myślący, refleksyjny, wszechstronny, zadający pytania, opiekuńczy, podejmujący ryzyko, komunikujący się, świadomy zasad, dbający o równowagę. Wszystko po to, aby podtrzymać i rozwinąć w dzieciach naturalną ciekawość i radość nauki oraz, aby uczniowie zostali "lifelong learners", czyli uczącymi się całe życie. To szczególnie ważne, gdyż już dziś obserwujemy, jak szybko zmienia się świat i jesteśmy świadomi, że te zmiany będą coraz szybsze. Tylko ludzie otwarci na ciągłą naukę i zmiany będą twórcami i liderami tych zmian, rozwoju swoich społeczności, cenionymi obywatelami - do tego przygotowuje edukacja w duchu IB.

Certyfikat IBO Primary Years Programme

Uzyskanie certyfikatu przez Open Future dla pierwszego etapu Primary Years Programme zajęło szkole tylko 4 lata, co było dużym osiągnięciem możliwym dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry pedagogicznej, uczniów oraz wsparciu ich Rodziców. Komisja ekspertów stwierdziła, że jeszcze nie odwiedzali szkoły, w której spotkaliby się z takim entuzjazmem dla filozofii oraz metodyki IBO. Od tej pory szkoła i przedszkole mogą poszczycić się mianem IB World School. Po 5 latach działania jako szkoła certyfikowana, już za rok dalsze postępy oceni komisja reewaluacyjna wydelegowana przez IBO. Dla Rodziców-klientów taki skrupulatny system kontroli przez największą, światową organizację edukacyjną, będącą partnerem Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest najlepszą gwarancją wysokiej jakości edukacji.

Zespół nauczycielski klas 6-8 rozpoczął wdrażanie kolejnego etapu edukacyjnego IB - Middle Years Programme, po których nastąpi ostatni etap - Diploma Programme - przygotowujący bezpośrednio do Matury Międzynarodowej umożliwiającej studiowanie na ponad 2000 uniwersytetów w 75 krajach świata. Maturę Międzynarodową IB oferuje kilka szkół w Krakowie, ale tylko Open Future zapewnia jednolity, spójny program IB od przedszkola, przez szkołę podstawową aż do Liceum, co powinno pozwolić uczniom osiągnąć maksymalnie dobre wyniki końcowego egzaminu.

Dwujęzyczne nauczanie - język angielski i polski

Aby dzieci mogły w pełni wejść w międzynarodowy charakter edukacji, zarówno przedszkole jak i szkoła są dwujęzyczne, co oznacza, że nauczyciele uczą umiejętności określonych w polskiej podstawie programowej oraz wielu zagadnień właściwych dla szkół międzynarodowych zarówno po polsku, ale od 50% do 80% lekcji prowadzonych jest po angielsku. Jest to ważne dla polskich dzieci, gdyż na każdym etapie mają możliwość kontynuacji nauki w dowolnej innej, polskiej szkole, ale jednocześnie intensywnie uczą się posługiwać w naturalny sposób językiem angielskim tak, aby na poziomie Liceum móc już swobodnie pracować w tym języku. Dla obcokrajowców z kolei, których w Open Future jest 30%, jest to także cenne, gdyż ich dzieci szybko uczą się języka polskiego i dzięki temu dobrze czują się w naszym kraju - nawiązują przyjaźnie z Polakami, są samodzielni na ulicy czy w sklepie. To wymaga organizacji większej ilości zajęć lekcyjnych, niż w tradycyjnej edukacji, zatem dzieci spędzają więcej czasu na nauce w szkole. Z jednej strony jest to czas inspirujących doświadczeń, a zadania domowe pojawiają się dopiero w klasach starszych i nie zabierają więcej czasu niż 15-20 minut dziennie.

Nauczanie zdalne i on-line

Dużym sprawdzianem dla szkół był okres kwarantanny spowodowanej koronawirusem. Nagle z dnia na dzień przed nauczycielami, rodzicami i uczniami stanęło wyzwanie przestawienia nauki na metody zdalne. W Open Future lekcje on-line ruszyły już w drugim tygodniu przy użyciu aplikacji ZOOM. Nauczyciele prowadzili po 3-4 godziny zajęć każdego dnia. Dzieci mogły także oglądać nagrane filmy przez nauczycieli, do wspólnej pracy zaangażowany został Google Drive. Dlatego uczniowie Open Future cały czas mieli poczucie, że są dla swoich nauczycieli ważni, że wciąż o nich pamiętają i dbają o ich rozwój. Ten trudny dla wszystkich okres będzie dla dzieci inspiracją, aby nawet w tak nieprzewidzianych okolicznościach się nie poddawać, ale by podejmować wyzwania, kontynuować pracę i dbać o siebie nawzajem. Rodzice uczniów Open Future bardzo wysoko ocenili organizację pracy zdalnej w Open Future.

Czy zatem można dołączyć do społeczności Open Future?

Tak! Jest to możliwe w każdym wieku. Na większości poziomów są pojedyncze, wolne miejsca, a w 2021 roku zacznie działalność Liceum Open Future. Szkoła wspiera w języku angielskim nowych uczniów dołączających w starszych klasach organizując dodatkowe lekcje uwzględniające ich potrzeby, jeśli oczywiście takie wystąpią, aby jak najszybciej wyrównali poziom i w pełni korzystali z nauki. Im wcześniej oczywiście dziecko przełączy się na naukę dwujęzyczną, tym lepiej, dlatego warto zapisać już dziecko w wieku przedszkolnym lub do klasy pierwszej, których co roku tworzone są dwie lub trzy. Dodatkowe wydarzenia, związane z realizacją programu oraz eventy podkreślające wielokulturowość szkoły sprawiają, że Open Future International School staje się miejscem wyjątkowym pod wieloma względami. Jeśli Rodzic chce mieć pewność, że zrobił wszystko, aby zapewnić dziecku dobry start w przyszłość, warto skorzystać ze sprawdzonych metod pod okiem wspaniałej, doświadczonej kadry nauczycielskiej.

www.openfuture.edu.pl

tel: 789 271 697

Adres szkoły podstawowej:

ul. Kwiecista 25 Kraków - Ruczaj (klasy 1 do 5)

ul. Pawła z Krosna 10 Kraków - Kliny (klasy 6 do 8 oraz liceum)

Adres przedszkola:

ul. Babińskiego 4 Kraków - Ruczaj

Wideo

Dodaj ogłoszenie