Pierwsze małopolskie samorządy ujawniają, komu i za co płacą

ZBIGNIEW BARTUŚ
Fot. Archiwum
Fot. Archiwum
Udostępnij:
Polacy nie wiedzą, komu i ile lokalni włodarze płacą za zamawiane poza przetargami towary i usługi. Chociaż chodzi o grube miliony, informacje na ten temat są niedostępne lub trudno dostępne, co - zdaniem ekspertów zajmujących się jawnością i przejrzystością władzy - może prowadzić do marnotrawstwa publicznych pieniędzy i korupcji.

Fot. Archiwum

AKCJA "DZIENNIKA POLSKIEGO". 19 gmin i powiatów w regionie odpowiedziało na nasz apel. Opublikują wszystkie zawierane umowy. Kolejne o tym myślą. - To rewolucja - cieszą się eksperci.

- Wskazują na to wyraźnie raporty NIK i CBA - podkreśla prawnik Krzysztof Izdebski, ekspert sieci Watchdog Polska, zachęcającej obywateli do kontrolowania władzy. - Tam, gdzie ludzie nie interesują się, z kim i na jakie kwoty władza zawiera umowy, powstaje pokusa zakupu towarów i usług od "swoich", po zawyżonych cenach. Potem brakuje środków na rzeczy ważne dla mieszkańców.

CZYTAJ TAKŻE: Władza ujawnia, komu płaci - cd. >>

Na Słowacji, gdzie ustawowo nakazano publikację danych o umowach, gospodarowanie publicznym groszem zdecydowanie się poprawiło. W Polsce prawo nie wymaga od władz ogłaszania danych o umowach zawartych przez samorządy i podległe im jednostki z osobami prywatnymi lub firmami. Na internetowych stronach urzędów, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), samorządy muszą jedynie ujawniać informacje o umowach zawartych w wyniku przetargów. Tymczasem poza przetargami codziennie zawiera się w Polsce dziesiątki tysięcy umów! Jak wyjaśnia prezydent Jacek Majchrowski, w Krakowie sama tylko gmina zawarła od początku roku ponad 3,1 tys. kontraktów na przeróżne kwoty.

W powiecie krakowskim było takich umów 167, w powiecie wadowickim 515, gmina Zawoja tylko w ostatnim tygodniu lipca zawarła ich kilkanaście, na kwoty od 240 zł (dla pewnej pani - za informowanie mieszkańców o ustawie śmieciowej) do 246 tys. zł (za "remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych").

"Jeden ujawnia, a inny twierdzi, że się nie da" - przeczytaj komentarz autora >>

Każdy może sprawdzić, komu i za co płacą samorządy w Zawoi oraz Gręboszowie, a także w powiecie krakowskim i wadowickim, bo ich władze - jako pierwsze w Polsce! - odpowiedziały "TAK" na apel "Dziennika Polskiego" o dobrowolne publikowanie w internecie aktualizowanych na bieżąco rejestrów wszystkich umów. Apel ten, w ramach obywatelskiej akcji "Komu płaci władza", wysłaliśmy w czerwcu do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w Małopolsce. Zaproponowaliśmy, by w rejestrach znalazły się wszystkie umowy zawierane przez urzędy i ich jednostki organizacyjne (np. szkoły, zakłady usług komunalnych itp.).

Według naszego apelu rejestr powinien zawierać: datę zawarcia umowy, okres jej obowiązywania, nazwę podmiotu samorządowego, który zawarł umowę wraz z imieniem i nazwiskiem reprezentującej go osoby, nazwę podmiotu (imię i nazwisko), z którym zawarto umowę, przedmiot umowy oraz jej wartość. Najlepszym miejscem na publikację rejestru jest prowadzona obowiązkowo przez każdy urząd internetowa strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dane o umowach byłyby dostępne bez ograniczeń.

W ciągu miesiąca (tyle ustawowo ma urząd na odpowiedź) odpisało nam 77 ze 182 małopolskich samorządów. Dwa kolejne odpowiedziały po terminie, a starostwo w Dąbrowie Tarnowskiej zarejestrowało apel 26 czerwca (we wtorek w południe) z informacją, że odpowie "w godzinach pracy urzędu". Odpowiedzi brak, co sugeruje, że od tego czasu starostwo nie pracuje... Wyborców zignorowały też samorządy, które w ogóle nie zareagowały na apel.
19 gmin i powiatów zadeklarowało publikację rejestrów "w imię zwiększenia jawności i przejrzystości działania samorządów". Oprócz wymienionych, które już zamieściły wykazy w BIP, jeszcze w tym roku zrobią to: Mszana Dolna, Kęty, Proszowice, miasto i gmina Miechów, Tuchów, Żabno, a w przyszłym roku: Kościelisko, Poronin, Raba Wyżna, Wielka Wieś; pozostali na razie nie wskazali konkretnej daty, ale są na "TAK". Kolejnych 20 samorządów poważnie rozważa publikację. Reszta jest na "NIE". Z jakiego powodu?

Włodarze stwierdzają najczęściej, że prawo nie wymaga publikacji rejestrów - deklarują jednocześnie udostępnienie informacji o konkretnych umowach na wniosek - w oparciu o istniejące przepisy (mają taki obowiązek!). Tyle że mieszkańcy nie mają pojęcia, jakie umowy są zawierane...

Mniejsze gminy tłumaczą się brakiem pieniędzy i pracowników. Burmistrz Bochni i starosta Wieliczki argumentują, że publikacja rejestru mogłaby naruszyć prywatność niektórych osób (np. w przypadku umów ośrodka pomocy społecznej z podopiecznymi) lub tajemnicę przedsiębiorstwa. Dziś rozpoczynamy publikację wszystkich odpowiedzi, aby Czytelnicy - wyborcy - mogli sobie sami wyrobić opinię.

Władza ujawnia, komu płaci

Od miesiąca każdy może sprawdzić, komu i za co płacą władze powiatu krakowskiego i wadowickiego, a także Zawoi i Gręboszowa. Te samorządy - jako pierwsze w Polsce - odpowiedziały "TAK" na apel "Dziennika Polskiego" o dobrowolne publikowanie w internecie aktualnych rejestrów wszystkich umów cywilnoprawnych zawieranych przez urzędy i ich jednostki organizacyjne (np. szkoły, zakłady usług komunalnych itp.) z osobami prywatnymi i firmami. Kolejne władze samorządowe w Małopolsce szykują się do ujawnienia rejestrów.

- To rewolucja w jawności i przejrzystości władz! Dane na temat umów były dotąd niedostępne lub trudno dostępne, co sprzyjało marnotrawstwu publicznych pieniędzy i korupcji. Mamy nadzieję, że tropem małopolskich pionierów pójdą wszystkie samorządy w całym kraju - stwierdza Krzysztof Izdebski z sieci Watchdog Polska.

W czerwcu "Dziennik Polski" zaapelował do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w Małopolsce, by umieścili w urzędowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) rejestry takich umów. Nasza akcja opiera się na zeszłorocznym wyroku Sądu Najwyższego, który - rozstrzygając spór między obywatelami a władzami Warszawy - stwierdził, że informacje o umowach zawartych przez urząd (w tym personalia osób, którym płaci) są jawne i powinny być udostępnione każdemu. Stołeczny ratusz zaczął publikować w internecie dane o umowach. Zainspirowany tym redaktor portalu "Nowa Wieś w gminie Kęty" zawnioskował do burmistrza, by stworzył podobny rejestr. Burmistrz Tomasz Bąk uznał wniosek za "słuszny i celowy". Teraz podobną odpowiedź na nasz apel przysłało 19 włodarzy, a drugie tyle rozważa możliwość publikacji rejestrów. Poniżej zamieszczamy pierwszą część ich odpowiedzi, z informacją, kto nam odpisał i kiedy (otrzymali nasze pismo 25 czerwca i powinni odpowiedzieć do 25 lipca). Drugą część opublikujemy jutro.
[email protected]

***

Samorząd/KTO ODPISAŁ I... /...kiedy/TAK/NIE/Co władza mówi swym wyborcom

Andrychów**BURMISTRZ TOMASZ ŻAK 12.07 NIE,** ale łatwo uzyskać dane.

Urząd prowadzi rejestr umów i rejestr porozumień, ale nie są one udostępnione w BIP, ani na stronie urzędu, "bo przepisy tego nie wymagają". Dane dotyczące umów można jednak łatwo uzyskać na wniosek oparty o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. W zeszłym roku Andrychów zdobył m.in. z tego powodu 1. miejsce wśród 182 urzędów Małopolski w konkursie "Przyjazny urząd".

Biecz ZASTĘPCA BURMISTRZA JANUSZ GUBERNAT 22.07 NIE

Nie przewiduje. Informacje o umowie udostępnia jedynie na wniosek, zgodnie z ustawą.

Bobowa**BURMISTRZ WACŁAW LIGĘZA 4.07 NIE**

W ogóle nie odniósł się do propozycji. Wyliczył jedynie istniejące przepisy.

Bochnia - powiat STAROSTA JACEK PAJĄK 12.07 NIE

Można wnioskować o ujawnienie szczegółów umów w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Bochnia**- gminawiejskaWÓJT JERZY LYSY 27.06 NIE**

Wójt uważa, że ustawodawca stworzył wystarczający mechanizm kontroli nad finansami publicznymi i dostępu do informacji o ich wykorzystaniu.

Bochnia - miasto**BURMISTRZ STEFAN KOLAWIŃSKI 23.07 NIE**

Ustawa nie nakłada na gminę i jej jednostki organizacyjne obowiązku udostępnienia informacji w formie rejestru. Zdaniem burmistrza, ujawnienie przez gminę danych osobowych kontrahentów mogłoby ją narazić na roszczenia odszkodowawcze tych osób za naruszenie dóbr osobistych. Można jedynie wnioskować o informację w zakresie konkretnej umowy i taki wniosek, jako sprawa indywidualna, zostanie zbadany przez samorząd (czy przypadkiem ujawnienie umowy nie naruszy prawa do prywatności lub tajemnicy przedsiębiorcy).

Brzesko**- powiat**STAROSTA ANDRZEJ POTĘPA 19.07 NIE

Powiat prowadzi rejestry umów na własne potrzeby, a zawarte w nich informacje udostępnia na wniosek zainteresowanych zgodnie z ustawami i aktualnym orzecznictwem sądów. Zdaniem starosty, to całkowicie wystarczy dla zapewnienia jawności i przejrzystości .

Bystra-Sidzina**WÓJT AURELIUSZ KANIA 1.07 NIE**

Od 3 lat prowadzi dokładny rejestr wszystkich umów, jawny i dostępny dla zainteresowanych - na wniosek.

Chełmiec**ZASTĘPCA WÓJTA ARTUR BOCHENEK 3.07 NIE**, chyba że znajdą się środki z zewnątrz.

Większość informacji udostępnia na BIP lub stronie internetowej gminy, a resztę na wniosek zainteresowanych. Wicewójt przekonuje, że gmina jest wyjątkowo aktywna, prowadzi szereg działań inwestycyjnych, więc zawiera wiele umów i rejestrowanie na bieżąco wszystkich danych byłoby czasochłonne i trudno je przypisać do jakiegokolwiek istniejącego stanowiska pracy. Ponieważ gmina stara się ograniczać środki na zatrudnienie kolejnych urzędników - w tej chwili nie jest możliwe bez wsparcia z zewnątrz utworzenia etatu, który zajmowałby się rejestrem. Władze gminy pytają redakcję, czy ma jakiś pomysł na pozyskanie funduszy na ten cel - będą wdzięczne za informację. "To pozwoli na utworzenie dodatkowego stanowiska pracy oraz na bieżące opracowywanie danych."
Chrzanów**BURMISTRZ RYSZARD KOSOWSKI 28.06 NIE**

Rejestr umów jest jawny i nie zachodzą żadne ograniczenia w udostępnianiu informacji publicznej; gmina stosuje wyrok SN, nie podziela jednak postulatu publikacji rejestru w BIP.

Chrzanów**(powiat) STAROSTA ADAM POTOCKI 1.07 NIE**

Dane udostępniane są zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, tzn. na wniosek. W urzędzie prowadzony jest Centralny Rejestr Umów, co oznacza, iż wnioskodawca w każdej chwili może otrzymać informacje, o które wnioskuje bez zbędnej zwłoki. Tym samym, zdaniem starosty, starostwo w pełni przestrzega przepisów prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej, czyli realizuje zasadę jawności i dostępności do informacji.

Ciężkowice**SEKRETARZ GMINY BEATA WERON-BIAŁAS 3.07 NIE**

Zdaniem władz gminy ujawnienie rejestru umów nie jest działaniem koniecznym dla wzmocnienia jawności i przejrzystości pracy, albowiem w Urzędzie Gminy prowadzony jest Centralny Rejestr Umów i nie istnieją jakiekolwiek przeszkody, by każdy zainteresowany przedłożył wniosek o udostępnienie odpisu z rejestru.

Czarny Dunajec**SEKRETARZ GMINY MICHAŁ JAROŃCZYK 26.07 NIE**, ale łatwo o dane.

Urząd nie zamierza publikować rejestru, bo - jak twierdzi - stanowiłoby to dodatkowe obciążenie pracowników, przy i tak już bardzo dużej liczbie formalności. Zdaniem władz, powstałyby też inne problemy, "bo nawet zakup małego kabelka należałoby umieścić w rejestrze (to także jest umowa !)". Jeżeli nie chodzi o drobiazgi (bo to byłoby wykonalne), to z kolei pojawia się pytanie o wartość progową. Ponadto władze nie dostrzegają problemu w informowaniu nt. umów. Każdy może uzyskać informację, zwracając się do urzędu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Gmina twierdzi, że udostępnia dane bez problemu.

Dąbrowa Tarnowska (powiat) 25.06 !!!

List na temat "apel do starosty Tadeusza Kwiatkowskiego" przeczytamy w godzinach pracy urzędu ... (wysłane we wtorek o 11.57): od 25 czerwca czekamy na odpowiedź...

Gdów**WÓJT ZBIGNIEW WOJAS 11.07 ROZWAŻY OD 2014 **

Rejestr umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi jest prowadzony w formie pisemnej. Informacje zawarte w nim mogą być udostępniane na wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Rozważane jest również publikowanie tego rejestru w BIP lub na stronie internetowej gminy począwszy od 2014 r.

Gołcza**SEKRETARZ GM. MARYLA STASIEK-MENTEL 4.07 MOŻE KIEDYŚ**

W przyszłości rozważa taką możliwość. Prowadzenie jest czasochłonne i wymaga nakładów finansowych; aktualnym pracownikom nie można dodać obowiązków, a gminy nie stać na zatrudnienie dodatkowej osoby.

Gręboszów**WÓJT KRYSTYNA ŚWIĘTEK 9.07 TAK, już MA!**

Rejestry dostępne są w BIP urzędu: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy /root_Greboszow/podmiotowe/Zamowienia+publiczne/Ogloszenia+rozne/2013/rejestr.htm?postingsort=Data_D&newsnumber=1. Umowy zawierane przy zamówieniach publicznych znajdują się pod adresem: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Greboszow /podmiotowe/Zamowienia+publiczne /Ogloszenia+o+zawarciu+umowy/
Grybów BURMISTRZ PIOTR PIECHNIK 10.07 ROZWAŻY W NOWYM ROKU

Akcja "Dziennika Polskiego" jest ciekawą inicjatywą. Zastosowanie jej w praktyce wymaga jednak zmian kancelaryjnych dot. obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim, a także zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych. Zmiany mogą być wprowadzone dopiero z początkiem nowego roku.

Igołomia-Wawrzeńczyce**Z UP. WÓJTA IWONA KUBIK, SEKRETARZ GMINY 1.07 TAK?**

Wójt podziela stanowisko redakcji i postara się podjąć działania w celu zapewnienia technicznych warunków udostępniania danych. Na razie bez zwłoki zlecił rozeznanie sprawy informatykowi. Wskazany rejestr zostanie udostępniony w ogólnodostępnym serwisie internetowym gminy, ale w chwili obecnej władze nie są w stanie precyzyjnie określić daty.

Jerzmanowice-Przeginia**SEKRETARZ GMINY TADEUSZ WALCZOWSKI 16.07 NIE!**

Na wójcie nie spoczywa obowiązek utworzenia postulowanego rejestru, wobec czego nie przewiduje jego utworzenia.

Jordanów - miasto**BURMISTRZ ZBIGNIEW KOLECKI 7.08 NIE**, ale można znaleźć dane w BIP.

Ogłoszenia o umowach zawartych w wyniku negocjacji bez ogłoszenia, zapytanie o cenę i zamówień z wolnej ręki zamieszczane są w BIP w zakładce "Zamówienia publiczne" w menu "Ogłoszenie o zawarciu umowy". Dlatego burmistrz uważa, iż utworzenie rejestru byłoby powielaniem w formie okrojonej informacji, która jest udostępniana w sposób jawny i kompletny.

Kęty**BURMISTRZ TOMASZ BĄK 11.07 TAK**, do końca roku.

W kwietniu 2013 r. zakończono przygotowanie funkcjonującego w Urzędzie Gminy systemu informatycznego do automatycznego tworzenia rejestru umów zawieranych przez gminę. Aktualnie toczą się prace nad wprowadzeniem do systemu umów zawartych od stycznia 2013 roku oraz modyfikacją eUrzędu, by do dotychczasowych funkcjonalności dodać aktualizowany na bieżąco rejestr umów. Prace winny zakończyć się do końca roku.

Koszyce**WÓJT STANISŁAW RYBAK 8.07 ROZWAŻY**

Referat Finansów prowadzi rejestr umów, który jest aktualizowany na bieżąco w miarę ilości zawieranych umów. Władza rozważy publikację rejestru "gdy zajdzie potrzeba".

Kościelisko**ANNA PABIN SEKRETARIAT WÓJTA 1.07 TAK**,

od przyszłego roku Gmina planuje wprowadzić rejestr zawieranych umów od przyszłego roku i udostępniać ten rejestr w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej stronie internetowej.

Kraków - miasto**PREZYDENT JACEK MAJCHROWSKI 22.07 NIE**

Prezydent w pełni rozumie inicjatywę "Dziennika Polskiego" i z szacunkiem traktuje przedstawione argumenty i oczekiwania, ale - jak twierdzi - ich spełnienie wiązałoby się z wystąpieniem szeregu uwarunkowań o charakterze praktycznym, prawnym i organizacyjnym, biorąc pod uwagę funkcjonujące w gminie rozwiązania oraz ogromną ilość i zróżnicowanie merytoryczne umów zawieranych przez samorząd - w okresie od 1 stycznia do 22 lipca 2013 zarejestrowanych zostało w UMK (nie licząc jednostek organizacyjnych) prawie 3,1 tys. umów. Kraków publikuje w BIP jedynie informacje wymagane ustawowo, dane o umowach cywilnoprawnych można uzyskać na wniosek, w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z bieżącą linią orzeczniczą sądów. Prezydent zapewnia, że zakres dostępnej informacji będzie w miarę możliwości rozszerzany. UWAGA "DP": elektroniczna kopia listu prezydenta Krakowa nadesłana do redakcji jest zdecydowanie najmniej czytelnym pismem, jakie otrzymaliśmy. Stolica Małopolski nie ma odpowiedniego sprzętu, albo urzędnicy nie potrafią go obsługiwać.
Kraków - powiat**STAROSTA JÓZEF KRZYWORZEKA 10.07 TAK**, już MA!

Rejestr został umieszczony na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krakowie w zakładce "Urząd" - "Wydziały" - "Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich" - "ewidencje i rejestry". Starosta deklaruje dalsze doskonalenie rejestru, by był możliwie najbardziej czytelny i dostępny.

Limanowa - powiat**WICESTAROSTA FRANCISZEK DZIEDZINA 25.07 NIE**

Informacje o umowach są udostępniane zainteresowanym na wniosek, zgodnie z ustawą. Władze powiatu nie widzą potrzeby udostępniania rejestru w BIP, bo prawo do tego nie zobowiązuje.

Limanowa - gmina wiejska SEKRETARZ GMINY MAREK ZIAJA 11.07 NIE

Informacje o umowach zawieranych przez gminę i jej jednostki organizacyjne są udostępniane na wniosek.

Lipnica Murowana WÓJT TOMASZ GROMALA 12.07 NIE, ale łatwo o dane.

Wszystkie umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Nie zdarzyło się, by została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Liszki**WÓJT WACŁAW KULA 18.07 ROZWAŻY**

Władze gminy rozważą udostępnienie rejestru umów w BIP w ramach doskonalenia mechanizmów samorządowych i podnoszenia poziomu komunikacji społecznej. W trakcie prac nad przyszłorocznym budżetem gminy wójt zwróci się do radnych i mieszkańców z prośbą o wyrażenie opinii, czy zechcą część funduszy gminnych przeznaczyć na prace związane z tworzeniem, publikacją i aktualizacją rejestru umów. Wójt zwraca uwagę, że to będzie kosztować i koszty te są dla małych gmin o wiele trudniejsze do uniesienia niż dla metropolii. Obecnie gmina prowadzi rejestr w formie tradycyjnej. Jest jawny, każdy może się zwrócić o udostępnienie szczegółowych informacji i informację bez zbędnej zwłoki otrzyma.

Łącko**SEKRETARZ GMINY STANISŁAW PIKSA 25.07 NIE**, ale łatwo o dane.

Generalny rejestr umów jest w pełni jawny i wszelkim osobom, które wyrażają wolę wglądu w tę dokumentację, zgodnie z prawem udzielane są wyczerpujące informacje.

Łososina Dola SEKRETARZ GMINY KAZIMIERA SROMEK 11.07 NIE

Centralny Rejestr umów prowadzony jest od kilkunastu lat. Dane zawarte w nim udostępniane są podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi realizującym zadanie publiczne albo powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny .

Maków Podhalański SEKRETARZ GMINY MARIA CZARNIAK 9.07 ROZWAŻY

Urząd Miejski prowadzi rejestry w wersji papierowej, natomiast w najbliższym czasie zostanie rozważona możliwość prowadzenia i bieżącej aktualizacji centralnego rejestru umów, na stronie internetowej urzędu.

Miechów - miasto i gmina**DARIUSZ MARCZEWSKI BURMISTRZ 3.07 TAK!**

Burmistrz obiecał, że od 1 sierpnia br. rejestr zostanie zamieszczony, ale na razie próżno go szukać na stronach urzędu i w BIP. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza, w urzędzie prowadzony jest Centralny Wykaz Umów Urzędu Gminy i Miasta i dotyczy on wszystkich umów zawartych w formie pisemnej, z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy. Centralny rejestr umów zleceń został wprowadzony w 2008 roku. Jako jawny może być udostępniany na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Burmistrz poinformował kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, które samodzielnie wydatkują środki publiczne, o akcji i postulatach "Dziennika Polskiego" celem rozważenia możliwości wprowadzenia również rejestru zawieranych umów także przez nich.
 

Miechów - powiat**starosta MARIAN GAMRAT 10.07 TAK**, ale nie wiadomo kiedy.

Starosta rozumie i w pełni podziela inicjatywę "DP", ale jesienią 2013 Urząd Marszałkowski rozpocznie wprowadzanie zmian w BIP, polegających między innymi na uzupełnieniu i uszczegółowieniu zawartych tam informacji. Dlatego starosta uważa, że wprowadzanie obecnie zmian jest zbędne, tym bardziej, że ostateczny efekt nastąpiłby najprawdopodobniej w tym samym czasie (o ile nie później), co zmiany wprowadzone w całym województwie.

Mogilany**WÓJT KRZYSZTOF MUSIAŁ 5.07 ROZWAŻY**

Rozważy po 1 sierpnia 2013, po modernizacji strony BIP; na razie obiecuje, że każdy wniosek o udostępnienie rejestru zawartych umów w trybie dostępu do informacji publicznej zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Moszczenica**WÓJT JERZY WAŁĘGA 12.07 NIE**

Wójt zapewnia, że informacje na temat wszystkich zawieranych umów można znaleźć w protokołach z sesji Rady Gminy oraz sprawozdaniach z działalności wójta zamieszczanych na stronie internetowej www.gminamoszczenica.eu.

Mszana Dolna - gmina wiejska**WÓJT BOLESŁAW ŻABA 9.07 TAK**,

od września w urzędzie można uzyskać informacje zawarte w rejestrze umów związanych z udzielonymi zamówieniami publicznymi. Wójt obiecał zarządzić obowiązek publikowania rejestru zawierającego informację o umowach cywilnoprawnych zawartych przez gminę, w szczególności wynikających z udzielonych zamówień publicznych na dostawę towarów bądź usług od września bieżącego roku. Na razie w BIP dostępny jest rejestr umów do 14 tys. euro zawartych w 2011 roku.

Nawojowa**WÓJT STANISŁAW KIEŁBASA 1.07 NIE**

Wszystkie umowy są rejestrowane, a ich udostępnienie następuje w trybie ustawy.

Niedźwiedź**WÓJT JANUSZ POTACZEK 28.06 NIE**

Prowadzi rejestr wszystkich umów i każdy może uzyskać informacje, ale wykaz nie może być opublikowany, bo zdaniem władz jest to sprzeczne z przepisami GIODO; wójt wyda zarządzenia o udostępnianiu umów poniżej 14 tys. euro, ale zgodnie z zaleceniemi GIODO.

Nowy Sącz EDYTA BRONGIEL, DYREKTOR BIURA PREZYDENTA MIASTA 26.06 TAK?

Prezydent Ryszard Nowak nie widzi przeciwwskazań do stworzenia takiej bazy. Jednocześnie propozycja "Dziennika Polskiego" została skierowana do Zespołu Radców Prawnych celem skonsultowania prawnych aspektów funkcjonowania tejże bazy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii radców prawnych i stworzeniu rejestru od strony informatycznej, zostanie on niezwłocznie udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym. Prezydent podkreśla, że w urzędzie funkcjonują przejrzyste zasady udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 euro, pomimo że takiego wymogu formalnoprawnego nie ma.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

z
zazdrosna o wójta
A co na to" najbiedniejsza i wzorowa gmina Gołcza i jej najlepiej opłacany Pasterz" Czyżby zakrył głowę otrzymanym kapeluszem???????????
p
podatnik
tam gdzie pisza nie nalezy przeprowadzic kontrole.
Wojt Gminy Bochnia Jerzy Lysy tez pisze nie proponuje ujawnic do publicznej wiadomosci wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.
k
kibic
Wszyscy którzy są na "nie", mają powody( prawdopodobne przekręty)do niepublikowania wykazów umów i zleceń i tam skierowałbym kontrole.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie