Plebiscyt. Wspaniała dwunastka walczy o tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. Zapraszamy Czytelników do oddania głosu

Zbigniew Bartuś
Zbigniew Bartuś
Charity Polska - Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Ekonomii Społecznej
Charity Polska - Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Ekonomii Społecznej
Do 18 października sympatycy, klienci i wszyscy wspierający oraz chcący wspierać działalność jakże ważnych w naszym regionie przedsiębiorstw społecznych mogą oddać głos na swych ulubieńców w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Do jedenastej już edycji wpłynęło aż 81 zgłoszeń, kapituła wyłoniła z nich wspaniałą dwunastkę finalistów: osiem firm społecznych i czwórkę debiutantów (szerzej piszemy o nich poniżej), którzy powalczą teraz o prestiżowe tytuły oraz nagrody finansowe. Równocześnie właśnie na tę dwunastkę można głosować za pośrednictwem strony internetowej: www.mlps-glosowanie.pl. Wynik plebiscytu zdecyduje, kto otrzyma zaszczytną Nagrodę Publiczności. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Czytelników do oddawania głosów!

Głównym celem Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej (MLPS) jest nagrodzenie najlepszych w regionie przedsiębiorstw społecznych, tj. firm dbających o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączących działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych, takich jak tworzenie miejsc pracy dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, czy realizacja usług społecznych w społecznościach lokalnych. Od 2012 r. wyróżniane są także sprzyjające ekonomii społecznej jednostki samorządu terytorialnego oraz firmy. W ramach konkursu prowadzona jest również odrębna kategoria dedykowana jednostkom reintegracyjnym. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość uhonorowania inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość społeczną w regionie, którą mogli zgłaszać do Konkursu Członkowie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Do wszystkich kategorii konkursowych wpłynęło łączenie 81 zgłoszeń. W pierwszym etapie oceny Kapituła Konkursowa wyłoniła finalistów, którzy znajdą się w ścisłej czołówce do nagrody głównej. O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej powalczy osiem najlepszych firm społecznych, natomiast w kategorii przeznaczonej dla debiutantów w finale znalazły się cztery podmioty.

Na całą dwunastkę można oddawać głosy w plebiscycie publiczności. To pole do popisu dla wszystkich sympatyków, klientów i osób wspierających działalność przedsiębiorstw społecznych. Głos można (i warto!) oddać na stronie: www.mlps-glosowanie.pl. Stawką jest m.in. zaszczytny laur Nagrody Publiczności.

Kto dokona wyboru Lidera

Wyboru Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej dokona Kapituła Decyzyjna Konkursu, skupiająca osoby odgrywające w obszarze małopolskiej ekonomii społecznej rolę ekspertów, przedstawicieli instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Ocena Kapituły Decyzyjnej obejmuje zbieżność społecznych i ekonomicznych aspektów działalności finalisty konkursu z kierunkami polityki rozwoju województwa małopolskiego.

Finaliści powalczą o nagrody finansowe – ich pula w tegorocznej edycji Konkursu wynosi 45 000 zł. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wrażliwych i aktywnie działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Partnerów Strategicznych: Banku Gospodarstwa Krajowego – Sponsora Nagrody Głównej oraz Firm: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., UBS Business Solutions Poland sp. z o. o., Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. oraz Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.

- Dwunastka finalistów reprezentuje małopolskie firmy społeczne, które w ocenie Kapituły najlepiej łączą działalność gospodarczą z realizacją ważnych celów społecznych. Niezależnie, czy działają w dużym mieście, czy na obszarach wiejskich - w Nowym Sączu, Rabce Zdrój, Zakliczynie czy Krakowie - starają się dostarczyć Małopolanom profesjonalną usługę. Zapewniają opiekę nad dziećmi w przedszkolu, organizują miejsca spotkań dla społeczności lokalnej, dbają o estetykę zieleni i wysoką jakość usług komunalnych. Mają bogatą ofertę dla seniorów - miejsca spotkań, usługi fizjoterapii. Dają zatrudnienie osobom, którym najtrudniej na rynku pracy, zwłaszcza z różnymi niepełnosprawnościami

- mówi Łukasz Smółka, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przewodniczący kapituły konkursu MLSP 2021. I z serca zachęca do zapoznania się z sylwetkami kandydatów oraz głosowania na Lidera Publiczności.

- Być prężnie działającym przedsiębiorcą to wielka umiejętność, ale też odpowiedzialność i wyzwanie. Być przedsiębiorcą społecznym, który oprócz tego, że dba o finansową stabilność i zapewnia rozwój firmy, realizuje dodatkowo cele społeczne - to jest największa sztuka. Zachęcam zatem do głosowania w plebiscycie publiczności - wesprzyjmy finalistów Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej swoimi głosami

– wtóruje wicemarszałkowi Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i wiceprzewodnicząca kapituły konkursu MLPS 2021.

A oto kandydaci w konkursie MLPS 2021

Rabczańska Spółdzielnia Socjalna Dziewięćsił
powstała z inicjatywy Gminy Rabka-Zdrój oraz Ogniska TKKF „Carlina” w 2012 r. Głównym zadaniem spółdzielni jest pielęgnacja zrewitalizowanego parku zdrojowego o powierzchni 35 ha oraz inne zadania związane z pielęgnacją zieleni. Cechy wyróżniające:

 • status Członków Spółdzielni prócz JST i NGO posiada również 6 pracowników, co jest rzadkością w spółdzielniach socjalnych prowadzonych przez osoby prawne;
 • spółdzielnia stara się wpisywać w nurt ekologiczny, wykorzystując środki transportu oraz sprzęt ogrodniczy o napędzie elektrycznym;
 • badania lustracyjne prowadzone w spółdzielni potwierdzają prawidłowość jej działania;
 • w okresie pandemii spółdzielnia realizując misję społeczną, stworzyła dodatkowe dwa miejsca pracy dla osób, które ją utraciły z powodu zamknięcia swoich zakładów pracy.

Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis
została powołana w 2010 roku w celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących. Działalność Fundacji polega na obsłudze zniczomatów – samoobsługowych maszyn umożliwiających zakup zniczy bądź wkładów. Działalność społeczna natomiast koncentruje się na wspieraniu środowiska osób niesłyszących w różnych sferach życia: edukacyjnej, zawodowej czy kulturalnej. Cechy wyróżniające:

 • włączanie pracowników w procesy decyzyjne, działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań zatrudnionych;
 • współpraca z Polskim Związkiem Głuchych w zakresie działań integracyjnych dla pracowników, jak i biznesowych (współpraca przy poszukiwaniu nowych lokalizacji zniczomatów);
 • kierowanie zamówień do podmiotów zatrudniających osoby głuche oraz promowanie twórczości głuchych artystów;
 • budowanie pozytywnego wizerunku osób głuchych jako pełnowartościowych pracowników;
 • podejmowanie działań w zakresie usprawnień technologicznych (umożliwienie płatności kartą, dwumonetowe wrzutniki).

Spółdzielnia Socjalna Serce Pogórza
to podmiot, który powstał w 2011 roku z inicjatywy uczestników projektu podnoszącego kompetencje zawodowe pn. „Czas na aktywność”, realizowanego przez GOPS w Zakliczynie. Głównym trzonem działalności spółdzielni są usługi cateringowe. To, co charakterystyczne dla tego podmiotu to bazowanie na lokalnych produktach i przepisach, których głównym składnikiem jest Fasola Piękny Jaś. W ofercie Spółdzielni jest także doradztwo zawodowe oraz warsztaty z zakresu ekonomii społecznej. Cechy wyróżniające:

 • działania mające na celu promowanie dań lokalnych na bazie Fasoli Piękny Jaś (objętej Chronioną Nazwą Pochodzenia), w tym: realizacja projektów mających na celu budowanie marki produktów na bazie Fasoli Piękny Jaś oraz wprowadzenie na rynek fasolowych wyrobów garmażeryjnych;
 • oparcie receptur, zbieranych od rodziców i dziadków, starszego pokolenia, na tradycji regionu oraz dostosowanie ich do potrzeb i upodobań klientów;
 • stała współpraca z Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych. W trakcie koncertów i spotkań serwowany catering fasolowy np. ciastka fasolowe;
 • kształcenie studentów na kierunku Ekonomia Społeczna, poprzez prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz przyjmowanie studentów na staż.

Charity Polska - Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Ekonomii Społecznej
to sieć trzech sklepów charytatywnych zlokalizowanych w Krakowie, w których pracują osoby z niepełnosprawnością. Sprzedaż prowadzona jest również za pośrednictwem sklepu internetowego. Asortyment sklepów obejmuje produkty otrzymane w formie darowizny od osób indywidulanych m.in. odzież, książki, biżuterię, ceramikę, dodatki do domu itp. Cechy wyróżniające:

 • przeniesienie europejskiej idei sklepów charytatywnych na grunt polski oraz szerzenie jej w świadomości Polaków – pierwsze przedsiębiorstwo społeczne działające w Małopolsce w tym zakresie;
 • sklepy obsługiwane są w całości przez osoby z niepełnosprawnością;
 • tworzenie warunków do rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnością i, co równie istotne, umożliwienie łączenia pracy z potrzebną rehabilitacją (grafik pracy dostosowany do wizyt lekarskich, udziału w psychoterapii), nauka samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i innych współpracowników;
 • działania proekologiczne – działalność sklepów przyczynia się do ograniczenia konsumpcjonizmu oraz pozwala na dawanie rzeczom „drugiego życia”.

Stowarzyszenie Cześć prowadzące Ambasadę Kreatywności w Chrzanowie
to przedsiębiorstwo powstałe z myślą o długotrwale bezrobotnych mieszkańcach Chrzanowa. Poprzez prowadzenie herbaciarni oraz organizację różnorodnych warsztatów i spotkań Stowarzyszenie stara się angażować lokalną społeczność w oddolne inicjatywy, tym samym budując potencjał społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie prowadzi również projekty nakierowane na współpracę i sieciowanie lokalnych organizacji pozarządowych. Cechy wyróżniające:

 • w dotychczasowej działalności stowarzyszenie zrealizowało ponad 210 wydarzeń kierowanych do lokalnej społeczności (warsztatów, szkoleń, koncertów);
 • wspólnie z Gminą Chrzanów oraz Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych stowarzyszenie prowadzi Miejsce Aktywności Mieszkańców – projekt inicjowania oddolnych działań tworzonych przez mieszkańców;
 • stowarzyszenie wspiera także inne podmioty ekonomii społecznej w zakresie budowania i modyfikacji stron internetowych, a także innych działań promocyjnych;
 • dużym powodzeniem cieszy się oferta warsztatowa stowarzyszenia skierowana do mam z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat.

Spółdzielnia Socjalna „Nad Dłubnią”
została powołana z inicjatywy Gminy Iwanowice w 2018 roku. Działając w partnerstwie z Gminą buduje ugruntowaną pozycję swojej firmy, jednocześnie pomagając tym, którzy z różnych przyczyn życiowych są nieporadni, czy wykluczeni. Podmiot zajmuje się konserwacją budynków gminnych, utrzymuje tereny zielone, prowadzi prace remontowo-budowlane. Cechy wyróżniające:

 • spółdzielnia na bieżąco szkoli swoich pracowników. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni pod kątem obsługi pił spalinowych, kos i kosiarek. Większość pracowników posiada szkolenia SEP oraz szkolenia do obsługi pieców gazowych;
 • spółdzielnia współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, CARITAS i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pomoc związana jest z przewożeniem i dostarczaniem żywności z Banku Żywności do siedziby CARITAS.
 • spółdzielnia wspiera inicjatywę związaną z zbiórką zakrętek, składuje i zawozi je do miejsc skupu. Przygotowuje tereny w ramach akcji „Pola Nadziei”, organizowanej przez Szkolne Koła Caritas pod zasiew żonkili;
 • w czasie pandemii spółdzielnia również pomagała społeczności lokalnej, dowożąc środki dezynfekujące i maseczki.

Spółdzielnia Socjalna BIOVITAMED
od 2014 roku świadczy usługi rehabilitacji stacjonarnej i domowej na obszarze Tarnowa i okolicznych powiatów. Współpracuje z placówkami oświatowymi, domami pomocy społecznej, organizacjami prowadzącymi placówki dzienne dla seniorów. W ofercie spółdzielni znajdują się m.in. usługi rehabilitacji pocovidowej, sprofilowane usługi rehabilitacyjne dla kobiet oraz dzieci (integracja sensoryczna i bilateralna). Cechy wyróżniające:

 • w 2016 roku spółdzielnia uruchomiła Środowiskowy Dom Samopomocy, którego prowadzenie od 2018 roku przejęła utworzona przez spółdzielnię socjalną Fundacja Zielona Przystań, dając zatrudnienie 14 osobom, a opiekę ponad 50 osobom z niepełnosprawnościami;
 • współpraca z Międzyosiedlowymi Centrami Aktywności Senioralnej w Tarnowie – organizacja usług rehabilitacyjnych w MCAS dla seniorów;
 • spółdzielnia jest miejscem przyjaznym dla rodzicielstwa – zatrudnia głównie kobiety (od 2014 roku w spółdzielni „urodziło się” 12 dzieci), spółdzielnia we współpracy z Miastem Tarnowem prowadzi Klub Zdrowej Mamy i Dziecka;
 • wzbogacenie oferty o usługi rehabilitacji pocovidovej, w tym zabiegi „Oddech skóry” (w odpowiedzi na proliferację skóry na skutek noszenia masek).

Społeczna 21 sp. z o.o.
powstała z inicjatywy rodziców osób z Zespołem Downa i pracujących z nimi specjalistów, skupionych wokół Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” z Krakowa. Firma prowadzi food truck z frytkami belgijskimi na terenie Zalewu Nowohuckiego oraz zajmuje się produkcją rękodzieła sprzedawanego za pośrednictwem sklepu internetowego. Celem podmiotu jest aktywizacja zawodowa osób z Zespołem Downa oraz popularyzacja idei zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. Cechy wyróżniające:

 • rozwój przedsiębiorstwa ściśle połączony z potencjałami, talentami i marzeniami pracowników z Zespołem Downa, z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych;
 • w 2019 roku spółka powołała Klub Aktywnych Zawodowo, który jest przestrzenią wsparcia dla pracowników w wielu obszarach: radzenia sobie z emocjami; rozwiązywania konfliktów, poszerzania wiedzy, podtrzymywania relacji towarzyskich;
 • ścisła współpraca z franczyzodawcą – Firmą Frytki Belgijskie z Krakowa, zwolnienie z opłaty franczyzowej, preferencyjne warunki dla PS, zainteresowanie uruchomieniem podobnych inicjatyw w innych miastach;
 • działania mające na celu pokazanie pozytywnego wizerunku osób z Zespołem Downa – warsztaty dla dzieci współprowadzone przez osoby niepełnosprawne, organizacja zlotu bohaterów programu Down the Road oraz innych akcji społecznych.

Oto kandydaci do tytułu Debiut Roku 2021

Spółka Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego
została utworzona przez Stowarzyszenie MANKO z Krakowa. Celem działania spółki jest wsparcie dla lokalnych samorządów oraz organizacji seniorskich w zakresie: opracowywania dokumentów - diagnoz, strategii rozwoju polityki proseniorskiej dla JST oraz usług szkoleniowych dla seniorów (nt. świadomości prokonsumenckiej, praw pacjentów), Programu Gmina Przyjazna Seniorom, oraz budowa sklepu internetowego dla seniorów. Cechy wyróżniające:

 • działania spółki odpowiadają aktualne wyzwania społeczne, jakimi jest starzejące się społeczeństwo,
 • współpraca z samorządami, podejmowanie działań w społecznościach lokalnych;
 • angażowanie do działań firm komercyjnych,
 • zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.

Fundacja Aktywna Integracja
powstała w celu integracji międzykulturowej mieszkańców Krakowa o narodowości polskiej oraz ukraińskiej. W ramach działalności prowadzi Kawiarnio-Księgarnię „NIĆ”, zlokalizowaną w centrum Krakowa (ul. Sławkowska). Podmiot oferuje możliwość zakupu literatury ukraińskojęzycznej oraz dania kuchni ukraińskiej oraz polskiej. Cechy wyróżniające:

 • fundacja zatrudnia osoby młode, bez wykształcenia oraz z niepełnosprawnościami, które mają szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego;
 • pierwsza w Polsce księgarnia specjalizująca się w literaturze ukrainojęzycznej – współpraca z ukraińskimi wydawnictwami, samodzielne dostawy książek z Ukrainy do Polski;
 • inicjuje i współtworzy szeroką ofertę wydarzeń kulturalnych: koncertów jazzowo-folkowych, pokazów filmów ukraińskich i wielu innych;
 • kieruje swoją ofertę dla rodzin z dziećmi – prowadzenie wydarzeń kulturalnych dla różnych grup wiekowych, w tym literackich klubów dyskusyjnych;
 • wspiera lokalnych producentów, poprzez zakup ich produktów z ekologicznych hodowli.

Spółdzielnia Socjalna „Przedszkolaki to My”
została powołana pod koniec 2019 roku przez dwa podmioty prawne: LGD "Korona Sądecka" oraz Gminę Chełmiec. Spółdzielnia prowadzi placówki wychowania przedszkolnego, w ramach pięciu oddziałów, dla 120 dzieci. Cechy wyróżniające:

 • zapewnienie miejsc dla 120 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat jest istotnym elementem wspierającym aktywizację zawodową rodziców;
 • szeroka oferta edukacyjna - w ramach czesnego przedszkole zapewnia dzieciom język angielski i włoski, warsztaty plastyczne, gimnastykę, profilaktykę logopedyczną i psychologiczną, rytmikę;
 • zespół spółdzielni podjął się prac nad innowacją społeczną w zakresie rozwijania inteligencji społecznej dzieci, zwiększania koncentracji i oraz rozwijania kreatywnego myślenia;
 • oprócz podstawowej działalności, spółdzielnia organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci, takie jak urodziny czy imieniny;
 • zatrudnienie w spółdzielni kierowane głównie do pedagogów odpowiada na problem bezrobocia w tej grupie zawodowej.

Przedsiębiorstwo społeczne Linmarket Non Profit Sp. z o.o.
powstało pod koniec 2019 roku, zatrudnia wyłącznie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajmuje się produkcją i dystrybucją lin, sznurków i nici o szerokim zasięgu zastosowania (np. rękodziele, makramie, dekoracjach, rzemiośle). Cechy wyróżniające:

 • do produkcji wykorzystywana jest wyłącznie ekologiczna, pochodząca z recyclingu, bawełna;
 • wykorzystywane są tradycyjne, rzemieślnicze, metody produkcji;
 • sprzedaż prowadzona jest głównie poprzez sklep internetowy i promocja opiera się na social mediach;
 • firma zatrudnia wyłącznie osoby zagrożone wykluczeniem ( w tym 2 osoby z niepełnosprawnościami).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Strefa Biznesu - Kara dla Raiffeisen International

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie