Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce

Wieliczka, Stroma 11

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego

  • kontrolowanie działań organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • likwidacja i legalizacja samowoli budowlanych

  • kontrola budów w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, szczegółowe informacje uzyskasz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieliczce.