Nasza Loteria

Prezydent miasta Krakowa

Redakcja
na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej nr działki 200/1 o powierzchni 644 m kw., objętej KW 215161, położonej w obrębie 68, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Skrzetuskiego.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

   Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Warunki zabudowy i zagospodarowania tej działki zostały określone w decyzji nr AU-2/7331/744/2003 z dnia 2.10.2003 r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną". Decyzja określa również warunki ochrony zieleni, wód i gospodarki wodnej oraz geologii, a także warunki w zakresie infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej.
   Działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
   Cena wywoławcza działki: 94 000,00 zł. Wadium: 10 000,00 zł.
   Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2004 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, w sali konferencyjnej.
   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości:
   - w formie przelewu lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa: BPH PBK S.A.
   Nr 63 1060 0076 0000 3310 0002 5387 w taki sposób, aby w dniu 13 kwietnia 2004 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym miasta,
   - w formie gotówki wpłacane w kasie Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4 (kasa przyjmuje wpłaty w poniedziałki od 9.00 do 16.30, wt.-pt. od 7.30 do 15.00) najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2004 r.
   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
   Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w kasie zostanie zwrócone w całości w terminie najpóźniej do trzech dni po przetargu (kasa wypłaca wadium od godz. 10.00), natomiast wpłacone na konto zostanie niezwłocznie zwrócone na konto wpłacającego.
   Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym miasta Krakowa. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
   Z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 1 a, który udziela również szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości, tel. 411-72-99 wew. 401 w godzinach pracy urzędu.
   Prezydent miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
   Prezydent miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w dniach:
   17.03- 06.04.2004 r.
   - Zarządzenie prezydenta miasta Krakowa nr 321/2004 z 12.03.2004 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem,
   - Zarządzenie prezydenta miasta Krakowa nr 320/2004 z 12.04.2004 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na 99 lat ułamkowej części gruntu pod budynkiem,
   - Zarządzenie prezydenta miasta Krakowa nr 323/2004 z 12.03.2004 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste do 2097 roku części udziału w nieruchomości gruntowej przynależnej do części lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku przy placu Przystanek 3 powstałego z adaptacji części wspólnej budynku.
   - wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym oznaczonych jako:
   działka ewid. nr 373/13 o pow. 24 m kw. obr. 49 jedn. ewid. Podgórze położona w Krakowie przy ul. Albańskiej, zabudowana boksem garażowym wybudowanym ze środków własnych oraz działka ewid. nr 672/50 o pow. 27 m kw. obr. 41 jedn. ewid. Krowodrza położona w Krakowie przy ul. Jaremy zabudowana boksem garażowym wybudowanym ze środków własnych.
   18.03- 07.04.2004 r.
   1. wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami stacji transformatorowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie na 25 lat na rzecz Zakładu Energetycznego Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dajwór 27 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej zakładu, ozn. jako działki:
   - nr 140/1 o pow. 0,0057 ha obr. 6 jedn. ewid. Krowodrza, objęta KW nr 308520, poł. przy ul. Armii Krajowej,
   - nr 136/1 o pow. 0,0058 ha obr. 6 jedn. ewid. Krowodrza, objęta KW nr 308520, poł. na os. Bronowice Nowe przy ul. Na Błonie,
   - nr 139/1 o pow. 0,0054 ha obr. 6 jedn. ewid. Krowodrza, objęta KW nr 308520, poł. na os. Bronowice Nowe przy ul. Na Błonie,
   - nr 141/1 o pow. 0,0056 ha obr. 6 jedn. ewid. Krowodrza, objęta KW nr 308520, poł. przy ul. Armii Krajowej,
   - nr 140/4 o pow. 0,0012 ha obr. 12 jedn. ewid. Śródmieście, objęta KW nr 303024, poł. u zbiegu ulic Starowiślnej i Dajwór.
   2. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota-Dąbie w Krakowie z siedzibą przy ul. Ofiar Dąbia 4 na części nieruchomości ozn. jako działki 87/3 o pow. 147,55 m kw. obr. 17 jedn. ewid. Śródmieście, poł. przy ul. Zwycięstwa w Krakowie.
   3. Ustanowienie prawa użytkowania na 10 lat na rzecz Krakowskiego Teatru - Scena STU na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 203 o pow. 570 m kw. obręb 14 jedn. ewid. Krowodrza, położonej przy al. Zygmunta Krasińskiego 16 w Krakowie.
   19.03- 08.04.2004 r.
   Zarządzenie prezydenta miasta Krakowa nr 322/2004 z 12.03.2004 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości budynkowej.
   Prezydent miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ulicy Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości w okresie od 19.03.2004 r. do 08.04.2004 r. wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
   1. stanowiącej część działki nr 492/35 poł. w obr. 68-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel: wiata śmietnikowa wraz ze strefą okalającą,
   2. stanowiącej część działki nr 348/22 poł. w obr. 68-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel rolniczo-ogrodniczy (ogródki przydomowe), 7 pozycji wykazu,
   3. stanowiącej część działki nr 14/1 poł. w obr. 29-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel rolniczo-ogrodniczy (ogródki przydomowe), 14 pozycji wykazu,
   4. stanowiących: część działek nr 42/21, 43/12, 517 poł. w obr. 61-Podgórze, część działek nr 297/7, 303/18 poł. w obr. 55-Podgórze i część działki nr 120/18 poł. w obr. 12-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel zgodny ze sposobem zagospodarowania, 7 pozycji wykazu,
   5. stanowiących: część działek nr 477/9, 477/10 i 477/11 położonych w obr. 48-Podgórze, część działki nr 407/1 poł. w obr. 12-Podgórze oraz część działki nr 164/2 poł. w obr. 106-Podgórze w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie na cel rolniczo-ogrodniczy i droga dojazdowa, 5 pozycji wykazu,
   6. stanowiącej część działki nr 166/16 poł. w obr. 31-Podgórze w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cel strzeżony parking samochodowy,
   7. stanowiącej część działki nr 115/9 poł. w obr. 9-Podgórze w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cel handel.,
   8. stanowiącej działkę nr 44/4 poł. w obr. 4-Krowodrza w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel: garaż
   9. stanowiącej działkę nr 571/2 poł. w obr. 41-Krowodrza w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel: rolniczo-ogrodniczy (zieleń przydomowa)
   10. stanowiącej część działki nr 294 poł. w obr. 10-Nowa Huta w trybie bezprzetargowym na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie na cel: handel
   11. stanowiącej część działki nr 276/11 poł. w obr. 10-Nowa Huta w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel: handel
   12. stanowiącej część działki nr 114/2 poł. w obr. 7-Nowa Huta w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel: handel
   13. stanowiącej część działki nr 328/38 poł. w obr. 10-Nowa Huta w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie na cel: rolniczo-ogrodniczy.
   Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym problemem w Polsce

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski