Program "Rodzina na swoim"

DO
Udostępnij:
Preferencyjny kredyt z dopłatami Skarbu Państwa w ramach rządowego programu "Rodzina na swoim" ma na celu wsparcie rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci w pozyskaniu własnego mieszkania lub domu. Zgodnie z jego założeniami część należnych bankowi odsetek, w okresie pierwszych ośmiu lat spłaty pokrywana jest przez Skarb Państwa - dopłaty do oprocentowania realizowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

KREDYT. Do umowy mogą przystąpić osoby spokrewnione lub spowinowacone z docelowym kredytobiorcą

Kredyt przewidziany jest dla: małżeństw (bez względu na to, czy posiadają dzieci); osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno małoletnie dziecko; wychowujących dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny; wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, a także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym) oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół katolicki, inne Kościoły i związki wyznaniowe. Wnioskodawcy ubiegający się o kredyt muszą posiadać
zdolność kredytową,
pozwalającą na spłatę pełnych rat kredytu (rat niepomniejszonych o dopłatę do odsetek). Kredyt jest przeznaczony dla osób, które nie są lub nie były stroną innej umowy mieszkaniowego kredytu preferencyjnego.
Jeśli w ocenie instytucji udzielającej kredytu docelowy kredytobiorca (tj. małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca dziecko) nie posiada wymaganej zdolności kredytowej, do umowy o kredyt preferencyjny mogą przystąpić inne osoby, które są spokrewnione lub spowinowacone z docelowym kredytobiorcą (np. rodzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, teściowie, krewni).
Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli żadna z wymienionych wyżej osób w dniu zawarcia umowy kredytu nie jest: właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; najemcą lokalu mieszkalnego.
Z dopłat mogą skorzystać osoby - będące najemcami lokalu mieszkalnego lub którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego - które w momencie zawierania umowy kredytu preferencyjnego zobowiążą się pisemnie do: wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawdo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa; rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym osoba ta może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nie udziela kredytów z dopłatami w ramach programu "Rodzina na swoim", a prowadzi rejestr docelowych kredytobiorców, czyli osób, które są lub były stroną umowy kredytu preferencyjnego i zostały w nim zarejestrowane.
Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania udzielane są przez: Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA; Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe; Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze; Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze; Bank Pocztowy S.A.; Bank Polska Kasa Opieki S.A.; Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze; Alior Bank S.A. (wnioski o kredyt przyjmowane są od 2 kwietnia 2009 roku) Dom Bank Hipoteczny Oddział GETIN Bank S.A. (wnioski przyjmowane są od 1 kwietnia 2009 roku); Pekao Bank Hipoteczny S.A. (od 1 kwietnia 2009 roku).
Warunki
Dopłaty do kredytu udzielane są przez pierwszych 8 lat. Dopłata stanowi równowartość 50 proc. odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu naliczania dopłaty. Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m kw. i 140 m kw. Podstawę naliczenia dopłaty stanowi pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego. W sytuacji, gdy powierzchnia dla lokalu mieszkalnego nie przekracza 50 m kw., a dla domu jednorodzinnego 70 m kw., jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia pozostającego do spłaty. Jeśli powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50 m kw. i 70 m kw., jako podstawę naliczenia dopłat przyjmuje się część zadłużenia pozostającego do spłaty stanowiącego iloczyn równowartości tego zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50 m kw. (dla lokali i 70 m kw. dla domu) i powierzchni użytkowej finansowanego lokalu czy domu jednorodzinnego.
Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia jednego m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2009 r wynosi dla Krakowa 5340,30 zł a dla pozostałych gmin województwa małopolskiego 4515,00 zł.
Kredyt preferencyjny może być przeznaczony na: zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego któremukolwiek z kredytobiorców w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny; zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego; pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego; wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny; budowę domu jednorodzinnego; nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
(DO)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wojna na Ukrainie to wyzwanie dla całej branży IT, opinia eksperta

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie