Przetarg na nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym

Artykuł sponsorowany

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 104/18) sprzeda w drodze przetargu pisemnego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00143584/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie. Nieruchomość położona jest w Krakowie, przy ul. Gościnnej 18, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. W budynku instalacje wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, teletechniczna. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 201,26m2

Teren ogrodzony, zagospodarowany zielenią pielęgnowaną.

Cena wywoławcza (minimalna) za udział wynosi 325.097,00 zł

Oferty pisemne należy składać w terminie do 31 lipca 2020 roku na adres biura Syndyka masy upadłości: J. Supniewskiego 11, 31-527 Kraków (decyduje data wpływu) w kopertach opisanych „przetarg VIII GUp 104/18 nie otwierać”.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku wadium w wysokości 32.500,00 zł na rachunek bankowy ING BANK ŚLĄSKI S.A.: 66 1050 1445 1000 0091 2879 9807

Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości oraz regulamin przetargu pisemnego dostępne są do wglądu w siedzibie biura Syndyka lub po wcześniejszym wystosowaniu zapytania na adres email: [email protected]

Wszelkie zapytania należy kierować pod adresem e- mail: [email protected] lub numerem telefonu: 507 589 273

Dodaj ogłoszenie