Przetarg

Materiał informacyjny - Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnota Dąbie
Udostępnij:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota-Dąbie"

w Krakowie, ul. Ofiar Dąbia 4

ogłasza

Przetarg Nieograniczony

na wykonanie następujących prac:

  1. Wymiana bram w budynkach
  2. Doszczelnienie instalacji gazowej
  3. Projekty instalacji ciepłej wody użytkowej
  4. Malowanie klatek schodowych
  5. Wymiana oświetlenia klatek schodowych
  6. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i wymiana wodomierzy wody zimnej,
  7. Wymiana wycieraczek metalowych w podestach
  8. Ocieplenie elewacji

Koszt SIWZ wynosi 40 zł (netto), które należy wpłacić przelewem na konto: 74 1240 4533 1111 0011 0265 2229

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami - Małgorzata Goćwin tel. 12/414-37-55 wew. 14

SIWZ można odebrać do 13 grudnia 2021 r. w Siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Ofiar Dąbia 4, w godzinach 8.00 - 11.00 po kontakcie telefonicznym i okazaniu dowodu wpłaty.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami SIWZ.

Oferty należy składać zgodnie z SIWZ.

Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego.

S.M. "Wspólnota-Dąbie" zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Dodaj ogłoszenie