Dla jakiej wartości rzeczywistego parametru k wykres funkcji danej wzorem f(x) = (3 - k)x + 7 jest prostopadły do wykresu funkcji g(x) = -2x + 1?

Matura z matematyki przed Tobą? Sprawdź, czy odpowiesz na te pytania maturalne! QUIZ

Dla jakiej wartości rzeczywistego parametru k wykres funkcji danej wzorem f(x) = (3 - k)x + 7 jest prostopadły do wykresu funkcji g(x) = -2x + 1?

Matura z matematyki przed Tobą? Sprawdź, czy odpowiesz na te pytania maturalne! QUIZ

wróć 1/12