Regiony BGK wzmocnią lokalny biznes

Regiony BGK wzmocnią lokalny biznes

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z BGK

BGK zmienia szesnaście lokalnych oddziałów w Regiony. W naszym województwie pełna nazwa nowej – starej instytucji brzmi: Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski. Celem zmian jest dostosowanie działalności banku do oczekiwań przedsiębiorców oraz intensyfikacja działań na rzecz skutecznego wsparcia polskiego biznesu.
BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi gospodarczemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP czy ARP. Bank rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. BGK to także ważny podmiot wspierający realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. planu Morawieckiego. Mówi się, że BGK jest kapitałowym ramieniem państwa polskiego, wspierającym rozwój rodzimych firm w Polsce i ich zagraniczną ekspansję.

- Wchodzimy w nowy etap działalności naszych lokalnych struktur - wyjaśnia Paweł Sikorski, dyrektor zarządzający Pionem Zarządzania Regionami BGK. - Będziemy regionalnym centrum kompetencji dla biznesu, służącym doradztwem sektorowym oraz pomocą w doborze najefektywniejszych instrumentów wsparcia i to nie tylko z BGK, ale też ze wszystkich instytucji wchodzących w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Budujemy właśnie eksperckie zespoły do kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami.

Eksperci banku doskonale zdają sobie sprawę, że brak kapitału to jeden z najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorców powodów wstrzymywania się z niezbędnymi inwestycjami w rozwoju firm. Antidotum na te problemy mają być właśnie działania BGK. Bank ma produkty i instrumenty finansowe dopasowane do różnorodnych potrzeb biznesu. Klient, który trafi do ekspertów BGK, na podstawie rozmowy i analiz, dostaje propozycję najlepszych w danej chwili rozwiązań, które umożliwią rozwój jego firmy. Może to być pożyczka, kredyt, gwarancja, czy na przykład tak zwane wejście kapitałowe. Wiele zależy też od otwartości samych przedsiębiorców. Szeroki zakres działania BGK sprawia, że często pojawiają się pytania dotyczące podobieństw do banków komercyjnych i konkurencji z nimi.

- Czasem rzeczywiście spotykam się z podobnymi wątpliwościami, ale są one nieuzasadnione – mówi dyrektor BGK Regionu Małopolskiego, Renata Deptała. - My nie jesteśmy konkurencją dla banków komercyjnych, wypełniamy lukę, której one nie mogą wypełnić. Chcemy pracować razem, tworzyć ekosystem instytucji finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych.

Jednym z nowych celów Regionów BGK będzie nawiązywanie bliskiej współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi oraz tworzenie sieci wymiany informacji. Chodzi o to, by banki komercyjne lub spółdzielcze, które z jakiegoś powodu - chociażby innych polityk kredytowych - nie były w stanie rozpatrzeć wniosku kredytowego danego przedsiębiorcy czy też finalnie udzielić mu finansowania pomimo całkiem dobrej kondycji finansowej, kierowały klienta właśnie do ekspertów BGK. Ci, korzystając z elastycznych narzędzi finansowych, będą starali się takim przedsiębiorcom pomóc.

- Przykładów pozytywnego zaangażowania BGK w województwie małopolskim są dziesiątki, choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę - ocenia dyrektor Deptała. - Wynika to chociażby z naszej bardzo dobrej współpracy z samorządami lokalnymi w regionie oraz ich spółkami komunalnymi, a także z licznymi prywatnymi firmami. Naszą specjalnością jest też wspieranie procesów powstawania start-upów, na przykład tych z Krakowskiego Parku Technologicznego.

Region Małopolski BGK uczestniczył w wielu wielkich inwestycjach infrastrukturalnych w województwie, takich jak budowa Trasy Łagiewnickiej, modernizacja regionalnego taboru i połączeń kolejowych, modernizacja licznych dróg o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Te inwestycje przyczyniają się do odczuwalnej poprawy warunków codziennego życia i funkcjonowania mieszkańców. Także budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, traktowana jako modelowy przykład tego typu inwestycji w naszym kraju, wspierana była przez BGK poprzez gotowość zabezpieczenia ewentualnego roszczenia Generalnego Wykonawcy dotyczącego przedłożenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane do kwoty 800 mln zł. Bank współfinansował również modernizację i rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej dla Nowego Sącza i przyległych gmin wiejskich.

- Dużą wagę przykładamy też do finansowania projektów strategicznych, które mają na celu poprawienie infrastruktury a przez to poziomu życia lokalnych społeczności w województwie małopolskim – dodaje Paweł Sikorski, dyrektor zarządzający Pionem Zarządzania Regionami BGK - Staramy się również wspierać wszelkie działania innowacyjne, których wpływu na rozwój lokalnej gospodarki nie da się przecenić.

Wielość i różnorodność programów i projektów prowadzonych, współprowadzonych, czy po prostu wspieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego powoduje, że urasta on do roli najważniejszego partnera dla polskiego biznesu. Partnera wiarygodnego, bo stoi za nim autorytet państwa, partnera elastycznego, gdyż celem jego działalności jest rzeczywiste wsparcie rozwoju i ekspansji polskich firm przy użyciu rozmaitych finansowych narzędzi, a także partnera otwartego na propozycje, bowiem BGK nie boi się projektów innowacyjnych, wizjonerskich, a czasami nawet trochę ryzykownych, jeśli tylko poparte są rzetelną argumentacją i profesjonalnym działaniem twórców pomysłu.

Prawda jest też taka, że jeśli podróżując po świecie widzi się salony polskich marek, fabryki należące do polskich spółek, czy po prostu liczne polskie produkty na sklepowych półkach, to z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że Bank Gospodarstwa Krajowego miał w tych sukcesach rodzimej przedsiębiorczości także swój udział.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo