Rozkłady jazdy

Smol
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w dniach od 30 października do 1 listopada 2004 r. uruchamia linie specjalne do cmentarzy w Krzyżu i w Mościcach.

TARNÓW. Komunikacja zbiorowa

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w dniach od 30 października do 1 listopada 2004 r. uruchamia linie specjalne do cmentarzy w Krzyżu i w Mościcach.

Komunikacja dodatkowa w dniu 1 listopada do cmentarza w Krzyżu (Linia specjalna "Cm.-Cmentarz Krzyż").
   Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Krzyżu będą kursować z ul.Szkotnik przez Al. Solidarności, ulice Mickiewicza i Goldhammera do cmentarza przy ulicy Krzyskiej. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii specjalnej na wszystkich przystankach od ulicy Szkotnik do ulicy Goldhammera, na kolejnych przystankach autobusy nie będą się zatrzymywać. W drodze powrotnej (przez ul. Krzyską, Al. M.B.Fatimskiej, Mickiewicza i Al. Solidarności) autobusy w razie potrzeby będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach.
Odjazdy z ul.Szkotnik w dniu 1 listopada:
07:00 07:15 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:10 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40
Odjazdy z przystanku Krzyska - Cmentarz w dniu 1 listopada:
07:20 07:35 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:30 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00
Linia specjalna "S - Cmentarz Mościce"
   Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Mościcach będą kursować z ul. Sikorskiego przez ul. Krakowską, Mościckiego, Mościce - plac, Czerwonych Klonów, Norwida, Sienkiewicza do ul. Zacisznej naprzeciw cmentarza w Mościcach. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii specjalnej na wszystkich przystankach od ulicy Sikorskiego do placu w Mościcach, na kolejnych przystankach autobusy nie będą się zatrzymywać. W drodze powrotnej (przez ul. Brzozową, Czerwonych Klonów, Mościce, Kwiatkowskiego, Mościckiego do ul. Sikorskiego autobusy w razie potrzeby będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach.
Odjazdy z ul.Sikorskiego w dniu 1 listopada:
07:00 07:15 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:15 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:15 11:25 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:25 12:35 12:45 12:50 13:00 13:10 13:20 13:25 13:30 13:40 13:50 14:00 14:15 14:30 14:40 14:50 15:00 15:05 15:15 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35
Odjazdy z przystanku Zaciszna-cmentarz w dniu 1 listopada:
07:25 07:40 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:40 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:40 11:50 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:00 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:50 13:55 14:05 14:15 14:25 14:40 14:55 15:05 15:15 15:25 15:30 15:40 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00
Linie specjalne w dniach 30 i 31 października 2004 r.
   Trasy linii specjalnych "Cm" i "S" takie same jak w dniu 1 listopada z jednym wyjątkiem, w dniu 30 października linia "Cm" nie kursuje przez ul.Goldhammera tylko przez AL. M. B. Fatimskiej zatrzymując się na przystanku obok przychodni przy ul. M. Skłodowskiej Curie.
Linia "Cm - Cmentarz Krzyż" Sobota 30 października 2004 r.:
   Odjazdy z ul. Szkotnik:
08:30 08:50 09:10 09:30 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30
   Odjazdy z przystanku Krzyska - cmentarz:
08:50 09:10 09:30 09:50 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50
Linia "S - Cmentarz Mościce" Sobota 30 października 2004 r.:
   Odjazdy z ul. Sikorskiego:
07:35 08:00 08:25 08:50 09:15 09:40 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 15:00 15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30
   Odjazdy z przystanku Zaciszna-cmentarz:
08:00 08:25 08:50 09:15 09:40 10:05 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30 18:00
Linia "Cm - Cmentarz Krzyż" Niedziela 31 października 2004 r.:
   Odjazdy z ul. Szkotnik:
07:45 08:05 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35
   Odjazdy z przystanku Krzyska - cmentarz:
08:05 08:25 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55
Linia "S - Cmentarz Mościce" Niedziela 31 października 2004 r.
   Odjazdy z ul. Sikorskiego:
08:00 08:20 08:40 08:50 09:00 09:10 09:30 09:50 10:00 10:20 10:40 10:50 11:00 11:10 11:30 11:40 11:50 12:05 12:20 12:30 12:40 12:55 13:10 13:20 13:30 13:45 14:00 14:10 14:20 14:35 14:50 15:10 15:20 15:35 15:50 16:10 16:20 16:30 16:40 17:00 17:20 17:40 18:15 18:35
   Odjazdy z przystanku Zaciszna-cmentarz:
08:25 08:45 09:05 09:15 09:25 09:35 09:55 10:15 10:25 10:45 11:05 11:15 11:25 11:35 11:55 12:05 12:15 12:30 12:45 12:55 13:05 13:20 13:35 13:45 13:55 14:10 14:25 14:35 14:45 15:00 15:15 15:35 15:45 16:00 16:15 16:35 16:45 16:55 17:05 17:25 17:45 18:05 18:40 19:00
Ceny biletów
   Ceny biletów na liniach specjalnych: 2.00 zł - bilet pełnopłatny, 1.10 zł - bilet ulgowy lokalny, 1.00 zł - bilet ulgowy ustawowy.
Pozostałe linie komunikacyjne w dniach od 30 października do 1 listopada 2004 r.
   W dniu 30 października (sobota) pozostała komunikacja ZKM funkcjonować będzie według rozkładów jazdy na dni wolne od pracy. W dniu 31 października (niedziela) wszystkie linie komunikacyjne będą kursować według rozkładów jazdy na dni świąteczne.
   W dniu 1 listopada (poniedziałek) linie nr 8 i 42 będą kursować według rozkładów jazdy na dni robocze, na linii 9 w godzinach od 11.00 do 17.00 pojawią się dodatkowe kursy. Pozostałe linie komunikacyjne będą funkcjonować według rozkładów jazdy na dni świąteczne.
   W dniach 31 października i 1 listopada linia nr "6" w kierunku Krzyża będzie kursować przez ulicę Nowodąbrowską i Jaracza, trasa powrotna bez zmian. Również w tych dniach linia "24" z Mościc będzie kursować przez ul. Kolejową i Zbylitowską, trasa w kierunku Mościc nie ulega zmianie. Linia nr "14" w dniach 31 października i 1 listopada w kierunku ul.Goldhammera będzie kursować przez ul. Norwida i Sienkiewicz, a z pominięciem ulicy Zacisznej. W kierunku Os. Zbylitowska Góra trasa linii "14" nie ulega zmianie.
(Smol)

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie