Sąsiedzka władza

Sąsiedzka władza

EP

Dziennik Polski 24

Dziennik Polski 24

- Wspólnotą mieszkaniową mogą zarządzać społecznie sami właściciele lokali lub można powierzyć zarząd profesjonaliście. Jakie są plusy i minusy zarządzania zleconego firmie zewnętrznej?

ROZMOWA. Jak zarządzać wspólnotą radzi PIOTR PRZYBYLSKI, prezes Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości

- Można wskazać dwa minusy z punktu widzenia właściciela nieruchomości. Jednym jest konieczność zapłaty wynagrodzenia dla zarządcy, a drugim - pogodzenie się z tym, że profesjonalista zna się lepiej na gospodarce nieruchomościami, nie ograniczone do wyodrębnionego lokalu i np.
"uciążliwego" sąsiada. Zarządca musi zwracać uwagę na potrzeby gospodarcze i finansowe całej nieruchomości wspólnej oraz konieczność pogodzenia różnych interesów właścicieli lokali. Plusem jest więc jego bezstronność oraz wiedza, której, przy całym szacunku, brakuje właścicielom lokali.

- Czy z kolei powierzając zarządzanie sąsiadom można dużo zaoszczędzić?

- Przytoczę typową sytuację. Zarząd właścicielski przejmuje zarządzanie. Oczywiście społecznie. Po pewnym czasie członkowie takiego zarządu stwierdzają, że na wykonywane czynności tracą energię i własny czas, za który nikt im nie płaci, a do tego cierpi na tym ich życie rodzinne. Następuje zmiana członków zarządu i znowu po upływie jakiegoś czasu dochodzą oni do podobnego wniosku: za darmo nie opłaca się pracować na rzecz wspólnoty. Zapytajmy te osoby, na ile wycenią swoją pracę ? Bardzo często okazuje się, że wynagrodzenie, jakie płacili wcześniej zarządcy, wcale nie było takie wysokie...

- O sposobach dyscyplinowania uciążliwego sąsiada, który np. zakłóca ciszę, nie reguluje płatności, zapisano tony papieru. Zdarza się jednak, że to właściciel czuje się dręczony przez zarząd wspólnoty.

- Na ogół "dręczenie" jest powodowane określoną sytuacją, w której zarząd oczekuje od właściciela lokalu określonego zachowania lub na odwrót. Sytuacja taka może też dotyczyć różnicy zdań związanej z zarządzaniem nieruchomością wspólną. To sytuacje dosyć typowe w miejscu, w którym ścierają się interesy lub poglądy różnych osób. Dobrym rozwiązaniem może się okazać mediacja bezstronnego zarządcy. W ostateczności zawsze pozostaje sąd...

- Najdrastyczniejsza metoda dyscyplinowania sąsiada to licytacja jego mieszkania. Czy zna Pan taki przypadek?

- Przed laty sam wnioskowałem do sądu o sprzedaż mieszkania w drodze licytacji, ale do tego nie doszło. Osobiście nie znam sytuacji, w której sprzedano lokal w trybie przepisu zawartego w art.16 ustawy o własności lokali.

Rozmawiała Ewa Piłat

TRZEBA WIEDZIEĆ* Wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele lokali.

* Wspólnota musi mieć zarząd.

* Zarząd można wybrać spośród właścicieli lub powierzyć firmie zewnętrznej.

* Właściciele lokali zawsze mogą odwołać zarząd.

* Zarządca, aby kontynuowac pracę, musi uzyskać absolutorium od wspólnoty.

* Obowiązkowy jest roczny plan finansowy dotyczący utrzymania części wspólnej.

Jak funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa1. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu w budynku wielorodzinnym. Sąd Najwyższy uznał, że warunkiem koniecznym do powstania wspólnoty jest założenie księgi wieczystej dla wyodrębnionego lokalu. Samo orzeczenie sądu o zniesieniu współwłasności nie powoduje automatycznego powstania wspólnoty mieszkaniowej - należy poczekać, aż sąd założy księgę wieczystą.
1 3 »

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo