Sejmik Województwa Małopolskiego

Redakcja
Rozmowa z Urszulą Nowogórską, przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego

Drzwi do przyszłości

- W ostatnim czasie w Limanowej zorganizowana została konferencja na temat produktu regionalnego. Skąd pomysł na taką tematykę?

- Obecnie na terenie województwa małopolskiego zarejestrowanych jest 38 produktów regionalnych. Każdy z nich ma specyficzny smak, sposób wytwarzania i swoją historię. Liczba tych produktów ciągle wzrasta. Zainteresowanie tą tematyką skłoniło mnie do zorganizowania wspólnie z przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej posłem Bronisławem Dutką konferencji na temat produktu regionalnego. Pomysł zrodził się podczas spotkań z przedstawicielami gospodarstw, zajmującymi się wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych. Chcieliśmy zorganizować spotkanie, podczas którego odbędzie się debata nad działaniami podejmowanymi przez władze w celu ochrony produktu regionalnego i tradycyjnego. Chcieliśmy, aby uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się, jakie mają prawa, jak wygląda produkcja wyrobów tradycyjnych i wreszcie, jaka jest procedura rejestracji tych wyrobów.

- Jakie produkty zaprezentowane zostały podczas konferencji?

- Podczas spotkania wystawcy prezentowali: kiełbasę lisiecką, kołacz jodłownicki, sól z Wieliczki, soki Maurera, serki Pławeckiego z Laskowej, chleb ze smalcem z Męciny oraz produkty z wełny owczej. Wszystkie stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, wystawcom i prelegentom, za profesjonalne przygotowanie referatów, pokazujących wartość, zalety i celowość wytwarzania produktów, opartych na tradycyjnych recepturach, jakimi posługiwali się nasi przodkowie.

- Czy wytwarzanie produktów regionalnych może podnieść atrakcyjność oferty turystycznej województwa małopolskiego?

- Małopolska jest regionem, w którym dużą wagę przywiązuje się do tradycji. To tu nadal żywe są zwyczaje ludowe, zachowały się stare odmiany roślin i rasy zwierząt, a żywność wytwarzana jest tradycyjnymi metodami. Województwo małopolskie poszukuje możliwości podniesienia wartości tych produktów, które przyczynią się do stworzenia różnorodności i stanowić będą bogactwo kulturowe i turystyczne małopolskich obszarów wiejskich. W połączeniu z przepięknymi krajobrazami i znakomitymi walorami klimatycznymi, Małopolska może stworzyć produkt turystyczny, który stanie się atrakcją, a zarazem będzie kontynuacją historii, tradycji i kultury. Małopolanie poprzez wspieranie i wytwarzanie wyrobów regionalnych i tradycyjnych uczą się, korzystając z dotychczasowych doświadczeń, jak stworzyć wysokiej jakości produkt, który umożliwi, między innymi rolnikom, zarobkowanie w ich własnych regionach. Gdyby połączyć aktywność ludzi, ich pomysłowość, z bazą turystyczną zarówno tą geograficzną, jak i tą infrastrukturalną (gospodarstwa agroturystyczne), można by było stworzyć wysokiej marki produkt rozpoznawalny w kraju i za granicą. Bogactwo i dorobek zespołów regionalnych, kół gospodyń wiejskich może stać się jednym z tych elementów, które komplementarnie zaspokoją potrzeby i wymagania potencjalnego turysty. Posługując się bardziej przemawiającym przykładem można by przywołać obraz turysty, który do góralskiej karczmy idzie nie tylko zasmakować regionalnych potraw, ale również posłuchać wspaniałej ludowej muzyki, potańczyć przy akompaniamencie regionalnych melodii. Jednym słowem: i dla ducha, i dla ciała. Dla mnie Małopolski Produkt Regionalny powinien mieć wysoką markę, składającą się ze wszystkich elementów, o których wspomniałam. Działalność samorządów na wszystkich szczeblach powinna zmierzać do postawienia przysłowiowej kropki nad i po to, by do ludzkiej życzliwości, pomysłowości, bogactwa kulturalnego Małopolan dołożyć zaplecze infrastrukturalne poprawiające dostęp do wypracowanej oferty turystycznej. Z zadowoleniem mogę stwierdzić, że właściwy kierunek działania samorządów na wszystkich szczeblach zawarty jest w ciągle udoskonalanych strategiach rozwoju. To może być jeden z czynników determinujących sukces. Musimy uwierzyć, że to, co drzemie w naszych sercach i rozumach będzie kluczem do otwarcia drzwi przyszłości.

Dyżury radnych województwa małopolskiego: październik 2010

Kazimierz Barczyk. Trzeci wtorek miesiąca godz. 12-14, Kraków, ul. Basztowa 22, pok. 137.

Jan Bereza. Umawianie indywidualne. Kontakt z sekretariatem przewodniczącego SWM (tel. 12 61-60-964).

Grzegorz Biedroń. Pierwszy poniedziałek miesiąca, godz.15-16, Szkoła Podstawowa nr 1, Słopnice 732.

Wojciech Bosak. Umawianie indywidualne. Kontakt z sekretariatem przewodniczącego SWM (tel. 12 61-60-964).

Roman Ciepiela. Umawianie indywidualne. Kontakt z sekretariatem wicemarszałków WM (tel. 12 61-60-953).

Kazimierz Czekaj. Pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 15-16, Kraków, ul. Basztowa 22, p. 137.

Stanisław Dębski. Każdy poniedziałek (z wyjątkiem dnia sesji SWM), godz. 9.30-11.00, IV Liceum Ogólnokształcące, Limanowa, ul. Wincentego Witosa 5.

Barbara Dziwisz. Pierwszy i drugi poniedziałek miesiąca, godz. 15-16, al. Tysiąclecia 35 pok. 105, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

Renata Godyń-Swędzioł. Pierwsza środa miesiąca w Szpitalu Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie, godzina umawiana indywidualnie, Kontakt z sekretariatem Kancelarii Sejmiku (tel. 12 63-03-410).

Jan Hamerski. Pierwszy czwartek miesiąca, godz. 10-14, sekretariat Zarządu Głównego Związku Podhalan Nowy Targ, Rynek 21.

Stanisław Handzlik. Umawianie indywidualne. Kontakt z sekretariatem Kancelarii Sejmiku (tel. 12 63-03-410).

Krzysztof Kiciński. Godzina przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia SWM, Kraków, ul. Racławicka 56, pok. 411.

Ewa Klich. Pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 15-17, Olkusz, ul. Mickiewicza 2.

Barbara Kosińska - Geras. 11.10, godz. 14-16, Tarnów, Agenda Zamiejscowa UMWM, al. Solidarności 5-9.

Witold Kozłowski. Każdy wtorek, godz. 15-16, Agenda Zamiejscowa UMWM w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, p.205.

Andrzej Kramarczyk. Ostatni czwartek miesiąca, dyżur w domu, godziny popołudniowe, Stryszów 30, tel. 33 8797420.

Brygida Kuźniak. Umawianie indywidualne. Kontakt z biurem PD (tel. 12 426-97-97, pon.- pt. w godz. 12-15), ul. Mikołajska 2, Kraków.

Adam Kwaśniak. 08.10, godz.14-16, Agenda Zamiejscowa UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem Kancelarii Sejmiku (tel. 12 63 03 410).

Marek Lasota. Pierwszy czwartek miesiąca, godz. 15-16, Kraków, ul. Basztowa 22.

Bolesław Łączyński. 4.10, godz. 14-16, Tarnów, Agenda Zamiejscowa UMWM, al. Solidarności 5-9.

Maria Malinowska. Umawianie indywidualne. Kontakt z sekretariatem przewodniczącej SWM (tel. 12 61-60-964).

Bogusław Mąsior. Każdy poniedziałek, godz.10-14, Chrzanów, al. Henryka 53.

Marek Nawara. Umawianie indywidualne. Kontakt z sekretariatem marszałka WM (tel. 12 61 60 124).

Stefan Nowak. Każdy poniedziałek, godz. 9-13, Kraków, ul. Batorego 2 (Biuro PSL).

Urszula Nowogórska. Pierwszy poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem dnia sesji SWM), godz. 9-10, Limanowa, ul. Piłsudskiego 10 (biuro parlamentarne PSL). Dodatkowo: spotkania umawiane indywidualnie. Kontakt z sekretariatem przewodniczącej SWM (tel. 12 61 60 964).
Jerzy Ochman. Co druga środa miesiąca, godz. 13-15, Wadowice, ul. Wojtyłów 19.

Andrzej Romanek. Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 8-9, Agenda Zamiejscowa UMWM w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, pok. 205.

Stanisław Rumian. Ostatnia środa miesiąca, godz. 12.30, Kraków, ul. Racławicka 56, pok.411.

Andrzej Sasuła. Każdy wtorek, godz. 14-15, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu (gabinet kanclerza).

Marek Sowa. Umawianie indywidualne. Kontakt z sekretariatem członka Zarządu WM (tel. 12 29-90-990).

Piotr Stachura. Każda sobota, godz. 17-18, Oświęcim, Rynek Główny 2.

Teresa Starmach. Pierwszy wtorek miesiąca, Kraków, ul. Zamoyskiego 100 w siedzibie Olimpiad Specjalnych.

Agata Szuta. Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, godz. 16-17, Kraków, ul. Łobzowska 35/7 (Biuro PiS).

Franciszek Szydłowski. Pierwsza środa miesiąca, godz. 10-14, ul. Matki Boskiej Fatimskiej 5, Wadowice (Biuro PSL).

Iwona Tworzydło - Woźniak. 1.10, godz.14-16, Agenda Zamiejscowa UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9.

Ewa Wicher. Godzina przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego SWM, Kraków, ul. Racławicka 56, pok. 411.

Leszek Zegzda. Umawianie indywidualne. Kontakt z sekretariatem wicemarszałków WM (tel. 12 61-60-953).

Elżbieta Zięba. 15.10, godz.14-16, Agenda Zamiejscowa UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9.

PORZĄDEK OBRAD

XLIX SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

w dniu 27 września 2010 r., godz. 10.30

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56 w Krakowie

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji SWM.

4. Interpelacje.

5. Przyjęcie rezolucji w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej.

5a. Przyjęcie rezolucji w sprawie ograniczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznawanych według algorytmu na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - punkt do wprowadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały nr IX/97/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa małopolskiego na 2010 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/657/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. dotyczącej udzielenia dotacji celowej miastu Zakopane w związku z powierzonym zadaniem pn. "Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta Zakopane".
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXI/456/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonania zadań własnych województwa małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLII/675/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonania zadań własnych województwa małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Chełmiec zadania własnego pn. "Zarządzanie drogą wojewódzką nr 975 na odcinku o długości ok. 160 mb (odc. nr 290 od km 4 + 120 do km 4 + 280)".

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu myślenickiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu nowosądeckiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu wielickiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia powiatowi tarnowskiemu zadania własnego pn. "Remont przepustu pod drogą wojewódzką nr 964 w m. Wał Ruda".

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013.

21. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały nr VI/53/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez województwo małopolskie jednoosobowej spółki pod firmą "Stado Ogierów Klikowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowie oraz Uchwały nr VIII/80/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości będących we władaniu Stada Ogierów w Klikowej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu - punkt do wprowadzenia.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - punkt do wprowadzenia.

24. Wolne wnioski.

25. Zamknięcie obrad XLIX Sesji SWM.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie